1539 Pozdrav Tančící delfín

[ Ezoterika ] 2021-10-26

Drazí Hu-mané Země,
Doba ″Velkého experimentu″ skončila. Věčný čas na vaší planetě byl věnován přínosu hu-manů a jejich potenciálu obývat galaxii a všehomír. "Velký experiment" byl zkouškou vašeho druhu. Tato zkouška byla dlouhá a náročná a ještě delší a obtížnější, než si uvědomujete. Po eonech pozorování a sledování jsme se rozhodli, že budoucnost hu-manů v galaxii nebude zrušená. To znamená, že pokračuje. Dokázali jste, že jste hodni připojit se k (tomu, čemu můžete říkat) Galaktická federace světla, my tomu říkáme skupina osvícených bytostí z galaxie, vesmíru a dokonce i z míst, která si nedokážete představit.

Jsme osvícená skupina, která stejně jako vy prošla mnoha zkouškami života v nižší hustotě. Díky našemu odhodlání vytrvat (stejně jako vy) jsme vystoupali po žebříčku vědomí a bylo nám umožněno cestovat mezi hvězdami. I to byla vaše cesta a byla plná zdánlivě věčné smrti, násilí a temnoty.

Během toho všeho jste však měli pomoc osvícených bytostí, které vám chtěly pomoci, a tato pomoc vám byla poskytnuta. Tyto bytosti rozsévaly světlo tam, kde to bylo nutné, aby vás postrčily na cestě vašeho duchovního vývoje. Jejich jemné vedení znovu a znovu během vaší nejtemnější historie přinášelo ovoce. Byla zaseta semínka světla, která vykvetla a pomohla šířit světelnou moudrost, lásku a empatii po celé planetě. Vaše společnost, vaše království mnoha ras se nakonec spojilo a shromáždilo ve službě Jednomu, ve službě lásce, a naklonilo misky vah ve prospěch světla.

Není třeba dodávat, že nám všem, kteří pozorujeme váš druh, to přináší velkou radost! I když se vám může zdát, že jsme chladní, necitliví, odtažití, neemotivní, pozorující vás jako ″laboratorní krysy″, nic nemůže být dále od pravdy! Po všechny ty věky, kdy jsme vás pozorovali, jsme vám fandili a povzbuzovali vás. Velice jsme si přáli váš úspěch, neboť ve vás vidíme vlastnosti Prvotního Stvořitele! Přejeme si vás lépe poznat, setkat se s vámi, spoluvytvářet s vámi a ukazovat vám věci, které pomohou vám a vaší společnosti jako Gaianům dále stoupat na vaší duchovní cestě. Ale to budeme moci udělat až tehdy, když vy (Gaiané) dosáhnete určité úrovně světelného kvocientu (jak si to představujete).

Gratulujeme vám, milí Hu-Mané, dokončili jste Velký experiment!!! Proměnili jste temnotu ve světlo! Pomohli jste Gaii znovu povstat a pomohli jste jí také vzestoupit. My z Galaktické federace světla (jak nás nazýváte), přinášíme pozdravy a blahopřejeme vám!

Staré způsoby toho, co nazýváte ″3D životem″, brzy skončí a brzy všichni vystoupíte do života, který si sotva dokážete představit. Nebudeme ztrácet čas tím, že bychom se vám to snažili vysvětlit, ale vězte, že všichni budete mít obrovskou radost. Pro vás, vaši rodinu a všechny vaše blízké se chystá mnoho skvělých věcí. Víme, že v průběhu věků bylo pro vás všechny nespočet životů nesmírně těžkých. Proto vám i nadále blahopřejeme k vaší vytrvalé snaze vystoupit z temnoty ke světlu; k vaší obětavosti a vytrvalosti v nesmírně těžkých časech.Zdroj: https://dancingdolphinlove.blogspot.com/

Zpět