3544 Archanděl Gabriel: Naučit se důvěřovat sám sobě Shanta Gabriel

[ Ezoterika ] 2022-12-07

Jak světlo ve vás sílí a stává se jasnějším, zjistíte, že přinášíte do svého světa více moudrosti a lásky. Začnete si hlouběji důvěřovat a budete vědět, že jste v každém okamžiku božsky vedeni. Důvěra je energie, která roste, čím více ji používáte. Stejně jako sval, který se cvičením posiluje, je to i s důvěrou. Nepochází ani tak ze síly vašeho konání, jako z toho, že dovolíte energii, aby proudila vaším bytím. Důvěra vychází z hluboké úrovně víry. V jádru své bytosti víte, že zde působí Vyšší moc. Můžete svůj život odevzdat této božské přítomnosti a věci se začnou vyvíjet pozitivním směrem. Naučte se více naslouchat své intuici než tomu, co vám společnost říká, že je pravda. Naučte se naslouchat hlasu svého vyššího já, které je vaším spojovacím článkem s Božským zdrojem. Pamatujte, že hluboko uvnitř sebe víte, co je pro vás nejlepší. Vaše vyšší já zná odpovědi na všechny otázky, které si kladete. Důvěřujte andělům, že vám pomohou s tímto procesem spojení s Bohem ve vás. Jsou neuvěřitelným zdrojem, který čeká na vaše pozvání.

Začněte svého anděla strážného žádat o pomoc v malých věcech. Následujte vedení, které obdržíte, a zjistíte, že stále hlouběji důvěřujete této zázračné energii, která skrze vás působí. Všimnete si, že se váš život stává jednodušším a každodenní činnosti snadnějšími díky stále většímu soucitu a jasnosti uvnitř vás a díky milosti andělů. Tato milost žehná každému vašemu kroku a každému vašemu slovu. Tato milost je tím silnější, čím více jí dovolíte ve svém životě působit. Je to dar pro vás, ale nejprve musíte požádat a pak si musíte dovolit otevřít se a přijmout dobro, které máte k dispozici ze svých duchovních zdrojů. Tyto jednoduché projevy důvěry mohou proměnit váš svět. Pamatujte, že vaše přímé spojení s Boží milostí se posiluje, když: důvěřujete sami sobě a důvěřujete andělské energii, která skrze vás působí.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/07/archangel-gabriel-learning-to-trust-yourself/

Zpět