660 Vakcíny Koronavirový skandál v Německu F. William Engdahl

[ Realita ] 2020-12-10

Potenciálně ničivé skandály týkající se pandemie se dostávají k samému jádru testování a lékařských rad. Skandály zahrnují i poradce Merkelové Drostena a WHO.

Nouzového uzavírání podniků, škol, kostelů a dalších společenských sfér na celém světě doporučené WHO je založeno na překvapivě rychle zavedeném testu po čínské historce o koronaviru ve Wuhanu. 23. ledna 2020 ve vědeckém časopise Eurosurveillance z Centra EU pro prevenci a kontrolu nemocí lékaři z berlínského virologického institutu v nemocnici Charite (pod vedením Dr. Drostena) spolu s vedoucím malé berlínské biotechnologické společnosti TIB Molbiol Syntheselabor zveřejnili studii, která tvrdila, že vyvinuli první efektivní test pro detekci koronaviru ještě před ve Wuhanem. Článek byl nazván "Detekce nového koronaviru z roku 2019 (2019-nCoV) pomocí RT-PCR v reálném čase" (Eurosurveillance 25 (8) 2020).

Zprávu okamžitě uvítal zkorumpovaný generální ředitel WHO Tedros Adhanom, první nelékař v čele WHO. Od té doby se Drostenův test na virus, nazývaný test v reálném čase nebo RT-PCR, rozšířil po celém světě jako nejpoužívanější testovací protokol k určení, zda osoba může mít onemocnění COVID-19.

Dne 27. listopadu zveřejnila vysoce respektovaná skupina 23 mezinárodních virologů, mikrobiologů a příbuzných vědců výzvu, aby Eurosurveillance článek stáhl. Jejich pečlivá analýza původních částí je usvědčující. Jedná se o skutečné recenzní prověření. Obviňují Drostena a jeho kohortu z "fatální" vědecké nekompetentnosti a nedostatků při v prosazování jejich testu.

Článek, který ustavil PCR testy pro Wuhanský kmen koronaviru, byl následně podezřele rychle adoptován vládou Merkelové spolu s WHO pro celosvětové použití - což mělo za následek celosvětové závažné blokování a hospodářskou a sociální katastrofu. Před jeho zveřejněním v časopise Eurosurveillance nebyl nikdy recenzován. Kritici poukazují na to, že "dokument Corman-Drosten" byl předložen Eurosurveillance 21. ledna 2020 a ke zveřejnění přijat 22. ledna 2020. 23. ledna 2020 již byl dokument online. Je neuvěřitelné, že Drostenův testovací protokol, který již 17. ledna zaslal WHO v Ženevě, byl WHO oficiálně doporučen jako celosvětový test k určení přítomnosti Wuhanského koronaviru, a to ještě před zveřejněním článku .

Jak zdůrazňují kritici, pro tak složité a pro světové zdraví a bezpečnost důležité téma není možné během 24 hodin provést zodpovědnou recenzi od alespoň dvou odborníků v oboru. Kritici poukazují na to, že Drosten a jeho spoluautorka Dr. Reusken nezveřejnili svůj do očí bijící střet zájmů. Oba byli členy redakční rady Eurosurveillance. Jak dále uvádí BBC a Google Statistics, 21. ledna došlo na světě celkem k 6 úmrtím způsobeným virem Wuhan. Proč autoři přijali výzvu pro laboratoře veřejného zdraví, když v té době neexistoval žádný podstatný důkaz, který by naznačoval, že ohnisko bylo rozšířenější, než se původně myslelo?

Dalším spoluautorem byl vedoucí společnosti, která vyvinula test, který je dnes uváděn na trh s požehnáním WHO ve stovkách milionů (Olfert Landt z Tib-Molbiol v Berlíně), ale tuto relevantní skutečnost nezveřejnili. Určitě zde není nic podezřelé nebo nevhodné? Bylo by zajímavé vědět, zda Drosten, hlavní vědecký poradce Merkelové pro COVID-19, německý de facto "Tony Fauci", dostává procento z každého testu prodaného Tib-Molbiolem v jejich globální marketingové dohodě se společností Roche.

Falešně pozitivní? Od konce ledna 2020 nás hlavní světová média zaplavila děsivými hodinovými aktualizacemi o "celkovém počtu infikovaných koronaviry". Obvykle jednoduše přidají každý denní přírůstek k celosvětovému součtu "potvrzených případů", v současné době přes 66 milionů. Alarmující, ale jak zdůrazňuje vědecký tým Pietera Borgera "potvrzené případy" jsou nesmyslná čísla.

Deset fatálních problémů (pouze do očí bijící)

Drosten & Co. poskytly matoucí nespecifikované sekvence srovnávacího vzorku (primeru) a sondy. Tento vysoký počet variant je nejen neobvyklý, ale také velmi matoucí pro laboratoře. Těchto šest nespecifikovaných pozic by mohlo snadno vyústit v několik různých alternativních sekvencí primerů, které se netýkají SARS-CoV-2. Matoucí nespecifický popis v dokumentu Corman-Drosten není vhodný jako standardní operační protokol. Pozice měly být navrženy jednoznačně. RT-PCR se nedoporučuje pro primární diagnostiku infekce. To je důvod, proč RT-PCR test používaný v klinické rutině pro detekci COVID-19 není indikován pro diagnostiku COVID-19 na regulačním základě .

Zesilovací cykly Ještě více podezřelá je skutečnost, že se autor nezmínil o tom, co definuje pozitivní nebo negativní výsledek! Zpráva společnosti Borger uvádí: "Tyto typy virologických diagnostických testů musí být založeny na SOP (Standardní protokol), včetně schváleného a pevného počtu cyklů (PCR - Ct), po nichž je vzorek považován za pozitivní nebo negativní." Maximální přiměřeně spolehlivá Ct hodnota je 30 cyklů. Nad Ct 35 cyklů je třeba očekávat rychle rostoucí počet falešně pozitivních výsledků ... vědecké studie ukazují, že hodnoty od Ct 35 jsou pouze neinfekční (mrtvé) viry. Drosten doporučuje Ct 45 cyklů. Není divu, že s nárůstem testů na začátku zimní chřipkové sezóny explodují "pozitivní" případy.

Jak zdůrazňují kritici, kdyby úřady stanovily maximálně 35 cyklů, počet pozitivních by byl méně než 3% současného počtu! Analytický výsledek při Ct 45 je vědecky a diagnosticky absolutně bezvýznamný (hodnota Ct by neměla překročit 30). Je významným pochybením, že článek nezmiňuje maximální hodnotu Ct, při které lze vzorek jednoznačně považovat za pozitivní nebo negativní. Tento důležitý prahový limit cyklu není uveden ani v žádném následném podání k dnešnímu dni. Skutečnost, že PCR testy nebyly validovány na molekulární úrovni, je další pozoruhodnou chybou protokolu. Jakýkoli test založený na PCR je nepoužitelný jako specifický diagnostický nástroj k identifikaci viru SARS-CoV-2.

Shrnuto - celá konstrukce Gates, Merkel, WHO a WEF a de facto vynucených nevyzkoušených vakcín, postavených na výsledcích PCR testu nestojí ani za zlámanou grešli. Test Drostena a WHO jsou víceméně vědecké kecy.

Chybí medicínský důkaz Zničující kritika od 23 předních světových vědců, včetně vědců, kteří mají patenty týkající se PCR, izolace a sekvencování DNA, a od bývalého hlavního vědce společnosti Pfizer, je usvědčující. Další problém Dr. Christiana Drostena - on a úředníci frankfurtské Goetheho univerzity, kteří tvrdí, že v roce 2003 získali lékařský doktorát, jsou obviňováni z podvodu s tituly. Podle Dr. Markuse Kühbachera, specialisty vyšetřujícího vědecké podvody, je disertační práce doktora Drostena plagiát, Goetheova univerzita je vinna z nepravdivého prohlášení, že byla evidována její revize . Mluvčí univerzity byl později nucen připustit, že přinejmenším není zjistitelná. Navíc dvě ze tří povinných kopií jeho disertační práce "zmizely" a zbývající jediná kopie je zničena vodou. Drosten pravděpodobně bude čelit soudnímu řízení za podvodné získání doktorského titulu (pozn. jó, to kdyby studoval v Plzni...).

V Berlíně bylo zahájeno samostatné soudní řízení proti dvěma osobám odpovědným za německé mediální stránky Volksverpetzer za pomluvu, které podal známý německý lékař Wolfgang Wodarg. V soudním sporu požaduje náhradu škody ve výši 250 000 EUR mj. za znevážení jeho jména na jejich online stránkách i v dalších německých médiích, kdy ho označili za "popírače covidu" a pravicového extremistu (přitom je bývalým poslancem sociálně demokratické strany)

Právní zástupce Dr. Wodarga je známý německo-americký právník Dr. Reiner Fuellmich. Obžalovaní musí vyvrátit Borgerův článek. Je to zásadní krok na cestě k vyvrácení WHO podvodu s PCR testováním COVID-19. Odvolací soud v Lisabonu v Portugalsku dne 11. listopadu rozhodl, že test PCR Drostena a WHO není platný pro detekci infekce koronaviry a že není základem pro zablokování.

Kdyby nebyly důsledky pro lidstvo tak smrtící, bylo by to všechno jen absurdní komedie. Šéf WHO není žádný lékař, WHO je masivně financována miliardářským počítačovým manažerem Gatesem, který také radí vládě Merkelové ohledně opatření COVID-19. Vláda Merkelové používá test podvodníkův podvodný test PCR a sám Drosten funguje jako všudypřítomný expert pro zavedení nejdrakoničtějších ekonomických důsledků od konce války. Ministr zdravotnictví Jens Spahn je bývalý bankéř bez lékařského diplomu, který je lobbista Big Pharmy. Vedoucí německého CDC s názvem Institut Roberta Kocha (Lothar Wieler), není virolog, ale veterinář.

A tito se zasloužili o životy Němců zničené uzamčením a sociálními opatřeními, o jakých nesnil ani Stalinův Sovětský svaz. Ne každá "věda" je vědecká.

Zdroj: https://journal-neo.org/2020/12/10/coronavirus-scandal-breaking-in-merkel-s-germany-2/

Zpět