5652 Od 3D do 4D a 5D: Operace v Turecku 7 Lev

[ Ezoterika ] 2023-12-26

Pozemní tým Bojovníků světla prozradil informace o svých posledních operacích v Turecku, které nedávno provedl. Po ukončené operaci v Kahramanmaraş vyslali spolutvůrci skupinu do Kapadocie na členitou náhorní plošinu severně od pohoří Taurus. Ve veřejném prostoru je k dispozici mnoho údajů o geografii, přírodě a historii této oblasti, proslulé jedinečnou krajinou, obrovským množstvím jeskynních chrámů, cel, krypt a klášterů datovaných do období raného křesťanství a podzemními městy vzniklými v I. tisíciletí př. n. l.

Méně se ví, že toto území od dávné minulosti sloužilo jako spojnice 3D a 5D Země, což umožňovalo cirkulaci energií mezi dimenzemi a pozemským jádrem. Jejich smyčkování vytvořilo mnoho portálů a energetických míst po celé horské oblasti a utvářelo její bizarní krajinu. Na kanálech energetických výstupů vznikly také její takzvané ˝vílí komíny˝. Procházely měkkým pískovcem a tufem a uvnitř proudů je kondenzovaly do podoby stalagnitu. Postupem času se půda kolem vlivem dešťů a větrů usadila do hloubky, a tak vznikla deska s kamennými čipy a vstupními/výstupními porty. Není náhodou, že zde, na Subtilní rovině a v podzemí, existuje mnoho základen ET.

Bojovníci světla Kappadokii dobře znají. Před několika lety tam za velmi dramatických okolností provedli několik operací. Jak již dříve vyprávěl DNI, zpočátku byla naše planeta, dítě Yaltabaotha, mrtvá a neživotaschopná. Aby se na ní mohla objevit a vyvinout lidská civilizace, kterou známe, obětovala Gaia sama sebe tím, že na Zemi umístila část své monády. To je zduchovněný a animovaný jeho neživý 3D Logos, který se začal vyvíjet jako nižší manifestační tělo Bohyně a Jejího Ducha.

Poté, co NAA převzala vládu nad naší planetou a pověřila její správou Šedé a Temné Hierarchy, byly také zachyceny aspekty Gaii a použity k výrobě obrovského množství lidských hybridů a klonů. To vedlo ke změnám v 3D Logu Země, který natolik zdegeneroval, že přestal být součástí multidimenzionálního těla Gaii. Utrpělo také lidstvo, nad nímž Tmáři prováděli tisíce genetických a energetických experimentů, čímž nás proměnili v nevyčerpatelný zdroj vitální síly pro sebe sama. Aby zabránili prosakování pekelných entit z 3D Země a našeho vysoce toxického vyzařování do Místního vesmíru, vybudovali Spolutvůrci neproniknutelnou vibrační bariéru na úrovni 4,44D. Po tisíciletí jsme byli drženi pod ní.

Situace se začala měnit s naším přechodem do 5D. Aby jej urychlili, provedli Nejvyšší Hierarchové Pleromy, Spolutvůrci a jejich pozemský tým stovky operací na fyzických i subtilních rovinách, mimo jiné i v Kapadocii. První operace Světlonošů se uskutečnila v Údolí lásky nedaleko Göreme. Zde byla pupeční šňůra 3D loga Země spojena s Gaiou v páté dimenzi a 3D Země získala životní energii, imunitní, reprodukční, kognitivní a další schopnosti. Později se od ní však oddělila. Skupina pomohla obnovit celistvost a znovu sjednotila tehdejší 3D a 5D Logos.

To byl předstupeň následných četných prací na vylepšení těla Gaii na úroveň Absolutna ve 14D. Na povrchu planety to mohli udělat pouze Bojovníci Světla vtělení do fyzického těla a pouze v ideálním Místě síly pro tento účel - v Údolí lásky poblíž Göreme, místě generování 3D Logosu Země. Aniž by rozebrali ochrannou bariéru na 4,44D a obešli ji, obnovili Bojovníci Světla výměnu energie mezi oběma Logy, přičemž jako rozhraní a přepínač používali vlastní Subtilní, Kauzální a Monadická těla. Pro všechny to byla těžká zkouška. Vibrace tohoto procesu byly velmi vysoké a bolestivé. Měsíc a půl trvaly nepřetržitě srdeční křeče, horečka, závratě na pokraji mdloby, skoky krevního tlaku, nespavost a další nepříjemné příznaky. Členy týmu to vyčerpávalo nad míru, tak se o zátěž podělili další Bojovníci světla po celém světě.

Nyní, ve stejném Údolí lásky, dali Spolutvůrci skupině nový úkol: zcela deaktivovat celou infrastrukturu Nimroda v Mezopotámii, jejímž prostřednictvím chtěla NAA přistát na Zemi, aby posílila Tmavé a Šedé na Subtilní rovině a na povrchu. Aby překazili jejich plány, použili Bojovníci světla opět mocné energetické pole Údolí lásky.

Během několika dní provedli šest úklidů Göbekli Tepe, pět - Sogmataru, a další čištění vysokofrekvenčními 5D energiemi zbytků sítě NAA v Nemrud Dagu, Mardinu, Çayönü, Urfě a Gaziantep Hill. Skupina také ˝odplevelila˝ pole sumerských zikkuratů pro úplné obnovení mezopotámské větve Stromu života místního vesmíru. V důsledku toho celý pekelný systém zcela zanikl a plány NAA vybudovat tam nový pekelný eon byly jednou provždy pohřbeny.

Souběžně s tím pozemní tým provedl několik neplánovaných operací. Jedna z nich byla způsobena incidentem, když skupina jela do Kapadocie. Na jednom obtížném a nebezpečném úseku horské silnice pocítil vedoucí skupiny, který seděl za volantem, zásah do svého biopole. Bylo tak silné, že vycítil útok a na okamžik proti němu nasadil patřičnou ochranu. O něco později se to opakovalo, a pak zase... Šéf týmu nechtěl zastavovat na nebezpečné silnici a zjišťovat, co se děje. Místo toho požádal svou zástupkyni, světlonošku, aby pomocí jasnozřivosti prozkoumala, kdo jsou vetřelci. To, co uviděla, ji překvapilo a téměř rozesmálo. Jak se ukázalo, ˝útočníci˝ byly neškodné entity podobné kresleným legračním kikorikům - křížencům, které Annunakové vytvořili v inkubátorech Göbekli Tepe. Po jejich porážce zůstalo na astrální a éterické rovině mnoho různých hybridů.

Byli stále napájení pozemským Logem prostřednictvím Portálu v v Göbekli Tepe, ale z důvodu jeho uzavření bylo napájení zastaveno. Skupina nevěděla, co si počít s těmito legračními tvory, kteří ani neměli kauzální těla. Laskaví a naivní, jako naše ratolesti, ponechaní na pospas osudu, jak se často děje ve Velkém vesmíru, nejen na Zemi. Světlonoši nemohli situaci smést ze stolu a rozhodli se pomoci, aniž by porušili vesmírné zákony nebo něčí práva. Spolutvůrci a Vládci karmy souhlasili s pomocí. Vypočítali objem energie , kterou ˝koťátka˝ potřebují, a získali souhlas nového 14D Loga Země, Al-Terra-Gaia, aby se stala ˝pečující matkou˝. Další bylo otázkou techniky. V Údolí lásky si noví opečovávaní vybrali ˝vílí komín˝, který sloužil jako ideální ˝láhev s mlékem˝. Problém byl vyřešen...

Na závěr všech operací uspořádali Spolutvůrci řadu dalších akcí. Al-Terra Gaya získala oficiální povolení plně využívat své sjednocené tělo 14D-3D manifestace na naší planetě. Všechny karmické dluhy bývalého pozemského Logu, z nichž některé na sebe vzali Quan Yin a Yang Bao, byly odepsány. Protokol Dne zkázy (Černá labuť) byl vylepšen tím, že k zemským elementům přibyly také ohnivé, vodní a vzdušné. Byly aktivovány v plném rozsahu a uvedeny do bojové pohotovosti. To značně rozšiřuje dopady odvety Al-Terra-Gaia, které již pociťujeme a vidíme ve zvýšeném počtu slunečních bouří a přírodních katastrof.

A na závěr několik zpráv mimo téma. Dne 23. prosince ve 12:06 UT zveřejnil tým Bojovníci světla informaci, kterou den předtím sdílel jeden z Galaktiomů - entita Logosu Mléčné dráhy. Tato Vyšší bytost znovu potvrdila, že zimní slunovrat je novým bodem obratu v proměně Země. Prostřednictvím portálu 12.22.23 Spolutvůrci nasměrovali na planetu silnější kvantové toky a budou je dále zesilovat po celý rok 2024. Jejich cílem je urychlit tříbení pozemšťanů podle vysílaných vlastních frekvencí k urychlení přechodu do 5D.

Galaktiom potvrdil svou účast jako kanál proudů. Nové energie nepřinesou svobodu okamžitě, ale postrčí mnohé k rychlejšímu zbavování se starých dogmat, názorů, návyků a postojů, které samy nezmizí. Všechny Vyšší logy Galaxie pomáhají úsilí pozemšťanů. Motivace, touha skoncovat s parazitickými formami je již významným krokem vpřed.

Na Al-Terra-Gaia dodal Galaktiom novou várku vylepšených softů, kódů a cílových úkolů pro transformaci Země. Ve svém počínání je stále zcela nezávislá, spolu se spřátelenými vesmírnými rasami jako pozorovateli. Nový systém zodpovědnosti a odpovědnosti by poskytl základ pro úspěšné dosažení stanovených cílů a úkolů Absolutna. Stále projevují důvěru, ale ponechávají si možnost řídit nebo měnit rozhodnutí tak, aby byla dodržena Hierarchie činností a jejich posloupnost.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/12/26/from-3d-to-4d-and-5d-ops-in-turkey-part-7/

Zpět