3494 Telosané: Roboti bez svědomí Marie Josée Andichou

[ Ezoterika ] 2022-12-01

Zdravíme vás, milí bratři a sestry z planety Země. Jak víte, máme vás rádi a přejeme vám vše dobré. Když říkáme ʺmáme vás rádiʺ, nejsou to jen slova, jak je často říkáte na Zemi. Když říkáme ʺmáme vás rádiʺ, posíláme vám zároveň nádherné energie Míru, Pohody, ale samozřejmě a především Lásky. Lásku nelze oddělit od slov, která vám nabízíme pokaždé, když vysíláme poselství podpory a útěchy. Kdybychom to nedělali s Láskou, naše poselství by postrádala smysl. Je skutečně důležité, aby Energie Lásky byla obsažena v každém slově, v každém písmenu, které čtete, nebo v každém slově, které slyšíte. Některá z těchto poselství jste často slyšeli předávat ústně na internetu. Bohužel tato poselství, pokud jsou někdy opakována lidmi, nejsou vždy opakována správným způsobem, tj. roboty, kteří si nejsou vědomi důležitosti poselství. Proto je nutné a důležité, abyste si tyto zprávy mohli přečíst. Čtením, svýma očima, svým srdcem můžete pocítit všechnu Lásku, kterou jsme vám poslali. Pokud k vám o tom mluvíme, je to proto, abychom vás chránili. Možná se ptáte před čím nás chránit? Chceme vás chránit před tím, co si vaši vědci bez svědomí přejí, abyste zažili, totiž před blízkostí robotů všeho druhu, kteří vypadají jako lidé, mluví jako lidé a vedou vás zřejmě jako lidé. V současné době prochází technologie velkým vývojem. Nejsme proti tomuto vývoji, pokud lidstvu přináší jen dobro. Nicméně tito roboti připomínající lidi, kteří nemají žádné vědomí, vás mohou v určitém okamžiku svést stranou Života. Mohou přinést způsoby života zcela zbavené citů něhy, jemnosti a samozřejmě Lásky.

Kovový robot nikdy nebude mít vědomí člověka, jak si jistě dokážete představit. Proč je tedy vědci chtějí na žádost světové vlády tolik vytvářet? Protože nemajíce žádný cit něhy a Lásky, budou tito roboti postaveni před vás, aby vás přiměli jednat neuspořádaně, aby vás vyděsili a donutili jednat a žít ve strachu. Všichni tito roboti, kteří vás zatím baví, jsou stále dokonalejší a mají za cíl omezit lidskou populaci tím, že ji budou děsit. To je poslední volba této světové vlády, která se bude snažit udělat vše pro to, aby nad vámi měla kontrolu. Ale jak víte a jak jsme vám často říkali, lidská bytost je námi chráněna. Dohlížíme na to, aby lidstvo na zemi bylo mírné a klidné. Je pro nás velmi snadné rozbít všechny tyto roboty, abychom zničili jejich moc morálně ničit lidskou bytost. Působíme na některé z těchto vědců, tvůrců těchto robotů, aby ničení člověka nepocházelo od nich. Někteří vědci nás slyší a naslouchají nám, ale většina z nich je chycena do pasti peněz. Velký počet tvůrců těchto robotů bez vědomí Lásky a laskavosti je manipulován světovou vládou příslibem velkých finančních částek. Touha po moci, touha po hojnosti peněz způsobuje, že tito roboti jsou stavěni na příkaz světové vlády s cílem přivodit zničení lidí, aby vytvořili armády robotů, které by byly schopny všeho možného násilí. Technologie, kterou používáme na našich planetách, je velmi vyspělá a velmi by vás překvapila, ale používáme ji pouze s respektem, který by měl být prokazován každé živé bytosti na vaší planetě a na planetách kolem vás.

Váš systém internetové technologie má, jak víte, některé dobré a některé ne tak dobré vlastnosti. Umožňuje vám ve velmi krátké době propojit všechny lidi na celé Zemi. To je dobré, když se to používá moudře, to znamená, že to přináší útěchu nebo pomoc. Když však naše poselství předávají roboti, ztrácejí veškerou hodnotu Lásky a sladkosti. Proto když posloucháte tato poselství nebo poselství jiných kanálů na internetu, není v nich již tato sladkost, tato útěcha, kterou vám předáváme, když ʺprocházímeʺ kanálem. Drazí bratři a sestry Země, doporučujeme vám, pokud si to samozřejmě přejete, abyste zůstali co nejvíce u čtení těchto poselství. Jak jsme již řekli, vidět dopisy a věty je mnohem užitečnější než poslouchat internet. Děti Země, technologie se může nesmírně rozvinout, ale buďte pozorní k tomu, co přináší, tedy k laskavosti a Lásce. Doprovázíme vás s velkou Radostí a velkou Láskou.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/01/the-telosians-the-robots-without-conscience/

Zpět