631 Poselství Caroline Oceana Ryan

[ Ezoterika ] 2020-11-11

Uzdravení, svoboda, kterou hledáte v srdci, může nastat plně pouze tehdy, je-li na Zemi ustavena božská svrchovanost, a to je věc, pro kterou má být ohlášena NESARA.

Uvědomujete si však v tomto okamžiku svoji vlastní sílu, můžete ukotvit energie zákona NESARA - zákona o národní ekonomické a bezpečnostní reformaci a vše, co to obnáší, ve svých vlastních energiích. Ignorovat, že patříte do určité sociální vrstvy a ekonomické nebo politické teorie?

Položte si ruku na srdce a řekněte: "JÁ JSEM božská láska - Tímto se prohlašuji za svrchovanou a nezávislou Bytost světla - Svrchovaná a nezávislá Bytost Světla, která odpovídá mému vyššímu já a duši, úmyslu Světlých sil, úmyslu samotného božství."

St. Germain byl fyzicky přítomen v době, kdy byla připravována a podepsána Deklarace nezávislosti. Mnoho zakladatelů chtělo couvnout a celou věc "odpískat". Věděli, že budou upáleni nebo oběšeni [za odpor proti Britům]. Určitě to byl pro mnohé děsivý okamžik. St Germain je povzbudil, aby vydrželi a podepsali ji a vypracovali ústavu. Netrvalo to dlouho a tento proces, stejně jako tolik jiných snah o nastolení demokracie, byl zcela zneužit. Základní Pravda toho, co bylo cílem, je svoboda a svrchovanost každého jednotlivce!

Vědomí Jednoty se nyní rodí v každé buňce vašeho bytí. Není mezi vámi žena nebo muž, který by se nevzdal svého života pro věc, v kterou plně věřili. Existuje mnoho identit, které si vás chtějí nárokovat, kvůli starému systému, který na této planetě trvá tisíce let. Tento systém se nyní rozpouští, ale stále je dostatečně silný, aby trochu chrastil starými identifikačními údaji a štítky, které jsou určeny pro degradaci, rozdělení a oklamání. A tak znovu a znovu půjdete volit a budete hlasovat pro někoho, o kom si myslíte, že je jakýmsi spasitelem. (pozn. proto udržovali ideu Ježíše spasitele - držte huby a čekejte).

"Zachránce", pokud existuje, nebo hrdina, je ten, na kterého se každé ráno díváte do zrcadla. Všichni jste přišli s narůstajícím krystalickým vědomím, rozkvétajícím nyní - vlévá se dovnitř a v portálu 11-11 otevře vaše srdce. Právě teď přivádí spoustu světla, aby vaše vědomí zachytilo význam nejen toho data a nadcházejícího zimního slunovratu, a všeho, co předznamenává, ale plné povědomí o důležitosti vaší přítomnosti na Zemi v tuto chvíli. Přišli jste rozbít to směšně úzké, omezující a urážlivé paradigma na milion malých kousků. A tak jste viděli svůj svět stále více vystavený extrémnímu počasí, extrémním katastrofám, jako jsou obrovské požáry na západě USA, stále častěji přírodním katastrofám a konfliktům v ulicích - mezi národy, mezi skupinami.

Přesto uprostřed toho všeho se děje zázrak. Nepřišli jste, abyste to "napravili". Nepřišli jste, abyste "dělali věci správným způsobem" jaký schválila vaše vlastní ego-mysl nebo vaše kultura nebo vaše rodina. Přišli jste vyjádřit to, co je nad rámec toho, co je správné, nad vaši jistotu sami sebou a výhrou v argumentaci. Přišli jste, abyste se skutečně poznali v kontextu Vzestupu a aby jste to ukotvili přímo na celou tuto planetu! Jste nyní všichni ochotni považovat se za občany Země? A k tomu, proboha, nechat zbytek odejít?

Zdroj: https://carolineoceanaryan.com/2020/11/11/a-message-to-lightworkers-november-11-2020/

Zpět