2283 Síly světla na Zemi Sandy Stevenson

[ Ezoterika ] 2022-03-14

Během mnoha životů jsme prošli zvláštní a často nevyzpytatelnou cestu, pomáhali si a sdíleli moudrost, když jsme společně putovali životem, zrozeni v různých národech jako učitelé a žáci, ukotvující světlo Všeho, co je. Nesli jsme frekvence světla určené miliardám fragmentů nevědomí, aby vystoupily na povrch a přinesly plán nové transformované energie, která by pozvedla vědomé uvědomění lidstva a zrodila nový svět. Sdíleli jsme nádhernou, zvláštní, velkolepou, namáhavou, komplikovanou, někdy obtížnou - přesto magickou a láskou naplněnou cestu. Nyní se přesouváme do Jednoty a slova a pojmy proudí ven, jak se náš svět naplňuje pochopením toho, kvůli čemu jsme sem přišli. V pravý čas se vše rozvine, jak se svět mění v lásku. Málokdy jsme byli schopni vidět celek Božského plánu, který jsme podnikli, pohybovali jsme se v důvěře, drželi jsme svůj individuální kousek skládačky ve stále rostoucím vědomí potřeby světla pro velký Božský plán, který zrodí nový svět harmonie pro Zemi a celé lidstvo. Poháněli jsme uvolnění starých emocí, myšlenek a ustálených realit a sledovali ego splývající s duchem. Vidíme, jak se lidé na Zemi pohybují na cestě od mysli k srdci.

Mnozí zůstali silní ve svém pochopení, že jsou tvůrci života a jeho událostí. Tato silná disciplína se nyní vyplácí. Nyní jsme schopni se snadněji odpoutat od velmi omezeného obrazu 3D světa kolem nás a vidět vyšší záměr, který byl navržen tak, aby zvýšil naše vibrace a spojil nás s nejvyšším Světlem. Nyní vidíme přínos toho, že ʺchodíme za svýmʺ a zůstáváme oproštěni od ega a odsuzování. Díky veškeré disciplíně, kterou jsme do svého života vnesli, nás stále méně událostí dokáže vyvést z rovnováhy. Tiše každý den přináší více klidu, větší jistotu a sebedůvěru. Jsme schopni se nadchnout v očekávání dalšího okamžiku, více si uvědomujeme synchronicitu okolností, s nimiž se setkáváme. Hluboko uvnitř sebe můžeme vnímat nádherný pocit a vědomí, že se světem je opravdu všechno v pořádku.

Postoj a perspektiva, které jsme si zvolili pro pohled na život, a to jak na minulost, tak na přítomnost, rozhodly o tom, jaký život máme. Pokud jsme se rozhodli vnímat události jako negativní, s okolnostmi, které nemůžeme ovlivnit a které nemají žádnou duchovní hodnotu, může se zdát, že je to tam venku pěkně tvrdé. Možná nyní můžeme přehodnotit a nechat odejít události, o nichž jsme se rozhodli, že jsou nepříjemné, a zbavit se odsuzování sebe sama nebo druhých ohledně těchto událostí. Mohli bychom se rozhodnout vnímat vše, co se v našem životě stalo, jako nezbytnou součást našeho růstu. A možná čerpat z nějakého vnitřního místa poznání, hlubšího duchovního pochopení toho, proč jsme přitahovali to, co jsme dělali, a vidět, že všechny okolnosti měly přínos pro naše větší dobro, i když to v danou chvíli nevidíme. Mohli bychom se nyní rozhodnout, že od této chvíle budeme k životu přistupovat s pozitivnějším nadhledem a vše, co se nám přihodí, budeme považovat za požehnání.

Jistě není nikdo z nás, komu by neprospělo, kdyby byl trpělivější, tolerantnější, soucitnější a láskyplnější nebo kdyby si uvědomil, že nemáme vždy pravdu a nevíme všechno. Možná bychom se mohli plněji odevzdat ʺproudu životaʺ s větší vírou v proces Božího řádu. Možná bychom mohli více důvěřovat sami sobě a skutečně milovat sami sebe, každou svou část, a vědět, že jsme nedílnou součástí celého stvoření.

Rozhlédněte se po prostoru, který jste si vytvořili pro svůj vlastní život, svůj domov, domácí zvířata, rodinu a přátele, a pociťte neuvěřitelnou vděčnost za tuto úžasnou cestu. Jak jsme požehnaní za úžasné dary, které nám všem vesmír dává a které nám umožňují si navzájem pomáhat. A jak hledáme, učíme se a rosteme, disciplína a nadhled nám pomáhají objevit, že celý život je vzácný. Začínáme chápat magickou dokonalost vyššího obrazu života a toto uvědomění nás posouvá za hranice posuzování omezeného pohledu, který nám nabízí trojrozměrný život. Snažíme se pouze pomáhat, nepotřebujeme žádnou odměnu, a přesto jasně vidíme, že odměna je vždy přítomna v prostém aktu dávání.

Pokud si skutečně dovolíme být tím, kým jsme, můžeme pocítit hluboký pocit míru a klidu; všeobjímající lásku a vděčnost za vše, co existuje a co nám nabízí zkušenosti a růst. Možná je takový pocit jednoduše vyvrcholením veškeré práce, disciplíny a odhodlání, které jsme vynaložili tím, že jsme se zbavili všeho, co neodráží světlo a pravdu o tom, kým jsme. Na mnoha úrovních chápeme a jsme svědky čisté dokonalosti tohoto vesmíru, který slyší na naše světy a vytváří okolnosti a cestu, kterou si sami zvolíme. V růstu, který vzniká z našeho učení a který nás vede k větší moudrosti, duchovnímu soucitu a bezpodmínečné lásce, je krása, protože se rozšiřujeme do vyšších dimenzí a hlouběji a důkladněji se spojujeme se vším, co je.

Tolik vděčnosti všem, kteří byli na této cestě - a všem, kteří nám podali ruku v nouzi, když hrozilo, že nás a to, čím jsme byli, pohltí napětí okamžiku. Vycházejíce z naší silné touhy jít kupředu a dosáhnout svého cíle, chytali jsme se jeden druhého a drželi se, dokud nebezpečí nepominulo. Navzájem jsme si pomáhali udělat ještě jeden krok, drželi jsme se, dokud jsme nemohli znovu vykročit vpřed s pevným srdcem a obnoveným cílem, s převládající silou ducha - připraveni dosáhnout všeho, co jsme si před tak dlouhou dobou předsevzali. Našeho cíle bylo dosaženo. Vzkřísili jsme podvědomí ukryté v Zemi po staletí, vynesli jsme ho na povrch, aby mohlo dojít k zodpovědnosti a transmutaci, vlili jsme světlo do každé štěrbiny skryté v temnotě. Vyšší frekvence světla nyní zahajují věk Vodnáře, což je pokrok od probuzení, které začalo v 60. letech v době květinových dětí, kdy světlo a svoboda udělaly počáteční kroky vzestupu Země.

Jak zde stojím a uvědomuji si svůj intimní svět, který se proplétá mimo mé smysly - sahám do minulosti a vytahuji se z nezměrných hlubin toho, co bylo Atlantidou. Střípek vzpomínky na náš sen a nepopiratelnou pravdu o světelném kontinentu, půvabně majestátním ve své dokonalosti krásy, zvuku a matematiky, ukutém z našeho dávného porozumění a zvládnutí technologie minulých věků. Nyní se sen z té doby stává skutečností, neboť Atlantida se pozvedá do větších světelných dimenzí Vzestupu.

Úžasnému světelnému týmu na Zemi - děkujeme vám, že jste přišli na Zemi a jste součástí tohoto neuvěřitelného dobrodružství. Z nejniternějšího místa hluboko v mém srdci vám přeji kouzelnou procházku ve vašem skutečném mistrovství, obklopeni láskou vesmíru, zatímco budete pokračovat domů. Ať světlo jemně spočine na vašich ramenou,

Zdroj: https://www.lightascension.com/arts/LightForceBeTheLight.html

Zpět