336 Zpráva z Andromedy - zjemnění zásahu Marta

[ Ezoterika ] 2020-05-25

Pojďme mluvit o tom, jak můžete co nejlépe využít naši pomoc. Nejprve vás však chceme varovat před velkou chybou, která může zničit veškeré naše úsilí.

Pravděpodobně mnoho z vás již ví, jaký druh zveřejnění bude následovat v blízké budoucnosti a chápe, o co jde. Ve svých zprávách bychom se nechtěli zabývat strašnými a skutečně nelidskými zločiny, o nichž se celý svět brzy dozví. Věříme, že nyní je mnohem důležitější vyvinout energetickou strategii pro cestu lidstva ven z nejsilnějšího psychologického šoku, který lidé zažijí, když zjistí, kdo vládl světu a ovládal jejich osudy tolik století. Realita pro ně bude mnohem horší než všechny hororové filmy dohromady.

A co si myslíte, jaká energie vzroste po celé vaší planetě, když informace o milionech mučených dětí prosáknou do oficiálních médií a děsivé záblesky probliknou na televizních obrazovkách?

Nyní je třeba udělat vše pro to, abychom zmírnili ránu a nenechali ničivou energii hrůzy a zoufalství zaplavit vaší planetu, která je již na samém prahu páté dimenze.

Z energetického hlediska se situace na Zemi stává velmi kontroverzní. Na jedné straně je odhalení všech reptiliánských zločinů proti lidskosti hlavní podmínkou pro osvobození lidí od útlaku a na druhé straně bude pro člověka neuvěřitelně obtížné si uvědomit, že vše, co tato stvoření udělala, je pravda, že to vše se stalo na Zemi a že to nebylo ani zvlášť skryté.

Lidé se budou cítit provinile za svou lhostejnost a nečinnost, protože sledovali nelidy, kteří po mnoho let vnášeli do společnosti všechny druhy zvrácenosti a zneužívání nejčistších a nejsvětějších lidských hodnot. Lidé pochopí, že k tomu všemu došlo díky jejich součinnosti, s jejich tichým souhlasem a k energii strachu a zoufalství budou přidány pocity viny.

Tyto energie s nízkou vibrací vyzařují miliony lidí na vaší planetě. Proto nyní musíme vyvinout jasný program zaměřený na přeměnu této negativní energie na pozitivní - čistou božskou energii světla a lásky. Protože můžeme pracovat pouze z jemnohmotné úrovně Země, musíte se stát fyzickými transformátory naší energie, nechat ji projít skrze sebe a šířit ji co nejdál.

Kromě této energetické práce byste měli provádět co nejširší osvícenskou práci a vysvětlovat lidem, co se děje ne z pohledu člověka v trojrozměrném světě, ale z pohledu zákonů vesmíru a božské všeobsažnosti.

19.5.20
Země dokončila další historický a energetický cyklus, který se nejen vyčerpal, ale také dostal Zemi na pokraj zkázy. Energeticky se doslova dusila a nemohla již existovat v prostoru tak nízkých vibrací. Vedlo k tomu mnoho vnějších faktorů - například barbarská těžba nerostů, znečištění moří a oceánů, otrava jeho "krevního systému", uvolňování toxických látek do atmosféry, z nichž se začala dusit. Postupné samočištění začalo ve formě povodní, hurikánů, zemětřesení, sopečných erupcí. Pokusila se probudit svědomí těch, kteří byli vinni jejím utrpením. Ale jak jsme viděli a stále více se přesvědčovali, nebyli vinni lidé, ale ti, kdo je ovládali. A to nás zasáhlo.

Viděli jsme, že nejen Země samotná, ale také čisté lidské duše, které byly v té době již v menšině, se staly vězni bezduchých tvorů, kteří se zmocnili vaší planety. Pak se někteří z nás rozhodli inkarnovat se do lidských těl a sestoupit do trojrozměrného světa, aby pomohli lidem, kteří zde již byli. Byli to velmi statečné duše, které pochopily, k čemu se chystají a jakým neuvěřitelným potížím budou muset čelit ve světě tak nízkých vibrací. A teď jsou mezi vámi.

Někteří z nich již vstoupili do služby, kvůli níž přišli na Zemi, a někteří to udělají v blízké budoucnosti. Pokud je to možné, z jemnohmotné úrovně je energicky jistíme a zasíláme nejrůznější tipy.

Nyní jsou naši zástupci začleněni do různých sociálních vrstev v různých částech světa. S některými z nich udržujeme telepatickou komunikaci. Jakmile však budou odhaleny zločiny světové elity a lidé nové formace se dostanou k moci, budou andromeďané ztělesnění v lidských tělech hrát významnou roli při budování nové společnosti Páté dimenze na Zemi.

Mluvil Rada starších v souhvězdí Andromeda

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/poslanniki-andromedy-smyagchit-udar/

Zpět