641 Páni Karmy Lev

[ Ezoterika ] 2020-11-16

V noci z 2. na 3. listopadu 2020, o měsíc a půl dříve, než bylo plánováno, začala deaktivace virtuální karmy. Nakonec povede k rozdělení a zničení jádra kauzálního těla, které odkazuje na kumulovanou karmu. Čistění se netýká současných karmických akcí lidí. Jejich proud se bohužel nezmenšil, ale roste. To, co je odstraněno, se rychle znovu doplní, Ale již se to nehromadí.

Dříve spolutvůrci místního vesmíru věřili, že tato páni karmy již nejsou zapotřebí, protože je lze nahradit automatizovanými programy založenými na AI, protože lidé jsou již dostatečně zralí na to, aby po podrobném a dlouhém vysvětlení nezabili vše živé kolem (a především sebe) nenávistí a zlobou v myšlenkách, emocích a činech. Ukázalo se, že tomu tak dosud není.

Přichází zrychlená odplata zlých skutků. Absolutní a spolutvůrci nařídili pánům Karmy, aby co nejdříve vyčistil místní vesmír od karmických anomálií. Jsou zcela neslučitelné s novou energií zdroje a novým, čtvrtým projektem místního vesmíru.

Dříve, než páni karmy potrestali zlo, se pokusili nejprve vyjednávat a koordinovat s vyšším já lidí. Ukázalo se však, že pro mnoho vyšších já je důležitější zbavit se jejich karmy tím, že ji vysypou na dolní části projevu - kauzální, fyzické, i když při tom člověk zemře. Nyní jsou páni karmy ušetřeni nutnosti vyjednávat s vyššími Já a mají svobodu akce, aby vymýtili zlo sami. Odplata za zlé skutky, myšlenky a emoce bude rychlejší a tvrdší - viry, kataklyzmy, přírodní, průmyslové s technologické katastrofy atd. Hlavním úkolem v blízké budoucnosti je poskytnout úplné očištění karmy místního vesmíru. V co nejkratším čase.

Všichni byli varováni: úklid bude krátký, ale tvrdý. Od 22. do 23. prosince 2020 přejde svět na novou formuli - analog karmy. Před tím je třeba vše uklidit. Už nebudou odpustky, akumulátory a usazovací nádrže karmy. Osud lidí je zcela v jejich rukou. Budou se muset vypořádat se svou karmickou zátěží sami.

Absolutní, spolutvůrci a hierarchie vyšších světel opět apelují na všechny: sdílejte informace s těmi, na kterých vám záleží. Musíte se vrátit ke karmě a vyčistit ji. Dokonce i ti, kteří si myslí, že nemají karmu a nemohou ji mít. Nevíme, co vám udělalo vyšší Já. V rámci karma filantropie jste mohli například přijmout karmu někoho jiného, obecnou, mezilidskou, přerušenou atd. Zároveň se karma, která fakticky není , stává legitimně, se všemi následky.

Je šílené čekat, až někdo dorazí, nebo něco, co nás osvobodí a poskytne vám lepší život, zdraví a osud. Nic z toho se nestane. Vše vám bylo předáno osobně.

Co dělat?
Je urgentní zahájit vědomou práci s karmou a všemi jejími typy. Pokud ji nemáme, nebude to nic strašného. Karma může být kategorizována jako aktivní (současná inkarnační karma, retro (minulá inkarnace), esenční a monadická (individuální část karmy v agregované karmě místního vesmíru). Každá jednotlivá karma je nedílnou součástí karmy lidstva, karmy Země, karmy galaxie a karmy celého místního vesmíru. Karma se postupně mění z aktivní na pasivní, splatnou a nelikvidní. Existuje také DNA retrokarma.

Zpočátku měli lidé zářivé kauzální tělo. Pak se stalo karmické. Nyní musíme znovu získat zářivé kauzální tělo řešením karmy.

Zářivé tělo
Úkolem každého je čistění karmy, kompletně se jí zbavit rozdělením její nádoby (krystalu) a vzkříšením zářivého těla - jemné substance a kauzálního těla, restartovat jádro kauzálního těla. Řešení karmy musí být komplexní, systematické a důsledné. Každý musí mít jasnou představu o této posloupnosti a konečný cíl - automatického generování ideální zářivé substance. Jasnovidci vidí lidské kauzální tělo jako krystal. Podle posvátné geometrie by mělo být úplná 144stranná kopie krystalu Pleroma (absolutní říše), protože lidské bytosti jsou obrazem Stvořitele a Pleromy.

Mutace a zákal karmy zářícího těla kvůli svým kosmickým fyzikálním vlastnostem jsou podobné rakovině. V místním vesmíru je karma rakovina. Metastázy ničí plány tvůrce a lidské kauzální tělo, které je nedílnou součástí jeho kreativního designu. Všichni lidé, jejichž karma se nerovná nule, mají rakovinu v kauzálním těle. Karmická substance je mutovaná buňka (krystal) dokonalého světla, které je fyzický základ zářivé substance, z níž se skládá místní vesmír. Vytvářením karmy v rozporu se zákony vesmíru a lásky mutujeme a pomalu zabíjíme nejen vyšší struktury. Infikujeme a ničíme současně celý místní vesmír.

Jsme součástí místního vesmíru
Karma je důsledkem svobodné vůle a svobody volby. Vzniká pouze v důsledku našich vědomých činů. I když nechápete, co děláte se svými myšlenkami, emocemi a činy a jaké jsou důsledky. Nemoc, zranění a osudové rány jsou očištěnímí karmy. Začíná to, když množství karmy v kauzálním těle překročí prahovou hodnotu a vytvoří skutečnou hrozbu pro existenci samotného kauzálního těla, a tedy i nás samotných. Okamžitě se spustí řetězová reakce sebedestrukce kauzálního těla. Mechanismus je pro každého jedinečný jako záruka bezpečnosti místního vesmíru. V takových případech páni karmy a vyšší Já určují velikost karmy, kterou je třeba urgentně zlikvidovat, vyříznout z kauzálního těla do nižších těl.

Atmosféra chrání Zemi před meteority, které v ní shoří. Velké meteority však nemají čas na vyhoření v atmosféře a mohou spadnout na povrch. Stejně tak i Karma. V důsledku involuce a hříšnosti se jádro kauzálního těla zabahnilo a již nepřeelo plné monadické světlo do nižších těl bez zkreslení. Poté zarostlo hnilobou a plísní - karmickou substancí, která narušuje dokonalé světlo zdroje. Karma jako rez koroduje kauzální tělo a jeho jádro, které je projekce monády. Když jádro kauzálního těla přestane přeet nezbytné dokonalé světlo (duchovní a životní energie) na jemné a fyzické tělo, dojde ke karmické lavině. Zároveň se z jádra kauzálního těla odloupne vrstva nebo kousky karmické substance do kauzálního těla (atmosféra). Pokud v něm karmický meteor neshoří, projde nejprve do jemnohmotného těla a poté do fyzického. V takových případech můžete být vážně zraněni nebo vážně onemocnět.

Zpracování karmy
Čím vyšší jsou duchovní vibrace, tím snadněji a rychleji mohou kauzální a subtilní těla spálit velké množství karmy (karma lavina). Hustota karmické substance a její distribuce v kauzálním těle jsou různé. Karma vytvořená současnou inkarnací má nejnižší hustotu. Je amorfní a tvoří jedinou sbírku mutací v kauzálním těle. Stejně jako v biologickém těle se i tento agregát skládá z buněk a tvoří tělo - dokonalý analog rakoviny. Současná inkarnační karmická nálož je likvidní karma. Akumulace karmy způsobuje růst nádoru. Získáváme ji pouze v inkarnaci, protože k rozvoji vyžaduje pozemské vědomí a tělo. Karmu lze proto řešit pouze tehdy, když máme fyzické tělo. Pro většinu se tělo skutečně mění v nástroj očisty a odstranění karmy z chrámu duše.

Karma z minulého života je obtížnější. Retrokarická substance je obzvláště nakažlivá a hustá. Retrokarma neboli karma minulého života je považována za nelikvidní, abyste se k ní dostali, musíte projít částí karmického krystalu současné inkarnace. Retrokarma je uložena v jádru kauzálního těla, jako polyp. Zářivost jádra je výrazně snížena a samotné jádro je prakticky v mlze. V dokonalém světle karma shoří.

Mnoho lidí, kteří v současné době vědomě pracují s karmou, karmu současné inkarnace vyřešili téměř úplně, ale stále mají karmu minulé inkarnace. Proto je jejich retrokarma přístupná, ale jejich krystaly karmy se nezačnou dělit (děje se tak automaticky, když je podíl aktuální karmy nižší než 3,33%).

Jemné tělo a fyzické tělo
V kauzálním těle je namísto karmy současné inkarnace uvolňována retrokarma. Ve výsledku se jádro nové karmické části zakalí a blokuje cestu dokonalému světlu z jádra monády přes jádro kauzálního těla ke všem jemným tělům a fyzickému tělu. Jako mrak, který blokuje sluneční paprsky. Čím více mraků (karmy), tím méně vitálního světlo přijímáte. Retrokarma se oddělí od kauzálního těla a spadne ke zpracování tam, kde byla dřívěji umístěna v kauzálním těle. Tento proces je postupný, nyní zpracováváme část uvolněné karmy. (pozn. a mně se zdálo, že to připomíná nástup fašismu)

Zpracování karmy dále znamená, že pochopením příčiny se rakovinné buňky karma substance přeměňují na zářivé substance v původním stavu. V současné době lze celý problém místního vesmíru rozdělit na dvě části - části ovlivněné zářivými substancemi, nebo karmou. Proto všichni, kdo pracují s karmou oživují ideální vesmír bez karmy. Vesmír v pojetí zdroje.

Při práci s karmou musíte čelit jiné realitě. Když člověk zemře, subtilní tělo se zhroutí zároveň s tělem, éterická forma 3. den (pozn. dokáže se ještě projevovat fyzicky), astrální 9. den (pozn. je možné vnímat její přítomnost) a mentální forma 40. den (pozn. a pak už je to někdo mnohem rozšířenější, než původní odešlá bytost).

Současně se dokončuje karma krystaly inkarnace. Karmická substance, která ho naplnila v současné inkarnaci, se promění v karma nádobu minulé inkarnace. Tato látka kondenzuje, roste, připojuje se a spaluje v jádru kauzálního těla. Všechna výše uvedená těla spolu s kauzálním a monadickým jsou projevy těla vaší monády, které se liší vibracemi. Ideálně by mělo být manifestované jediné tělo, jakým byl původně dokonalý člověk. Ale i když jsou rovinami a eony místního vesmíru rozděleny do různých úrovní a rovin, do jednoho roku (365 dní) po smrti se kauzální těla svine do jeho jádra jako hlemýžď.

Vzhledem ke karmě v jádru kauzálního těla je nemožné dále stoupat a spojit se s monádou (pozn. to bude ta inkarnační past). Nová inkarnace by měla projít obráceným procesem postupného odvíjení jemných těl z jádra kauzálního těla, kde byl v latentním nemanifestovaném stavu. (pozn. to budou ty spící buňky mezi různě hmotným životem).

Tato situace se vyvinula v důsledku hromadění minulých inkarnačních náloží (hustota retrokarmy rostla v závislosti na počtu inkarnací na Zemi). Karma, která se během této doby nahromadila, narušuje svinování kauzálního těla a blokuje tento proces. Mezi inkarnacemi jsou kauzální těla díky tomu napůl svinutá. Ani sem, ani tam - proto je duše stále znovu nucena se vtělovat na Zemi. Situaci je možné napravit pouze, když je ikarnována monáda. (pozn. fakticky s každým dalším životem retrokarma rostla, až nás přerostla a byla v noci z 2. na 3. listopadu vyčistěna.)

Během inkarnace (9. měsíců do narození) kauzální jádro znovu odděluje jemná těla. Zároveň krystaly karmy minulých inkarnací rostou po jednotlivých vrstvách v jádru kauzálního těla - jedna vrstva = jedna inkarnace. Karmická nálož současné inkarnace je podmíněně vyprázdněná (13% je Archontí karma), čístý list.

Existuje také karma Monády. Jedná se o kumulativní ukazatel, který odráží jak celou karmu inkarnace, tak i karmu Monad, včetně jejích projevených aspektů. Karmický krystal minulých inkarnací - parazitický polyp na jádru kauzálního těla je pro každého různý. Lze jej znázornit v geometrické formě, která je v souladu s individuální DNA. Ideálním tvarem kauzálního jádra je 144stranný krystal (mikroskopie krystalu pleroma). Srovnání obou tvarů ukazuje, jak moc narušujeme dokonalost a sebe . Krystaly Pleroma také vydávají stále nepostřehnutelný zvuk a barvu.

Karmický inkarnační krystal je aplikovaný nástroj. Antikarmická technologie může být použita k vyčistění karmických náloží minulých inkarnací bez znalosti grafického formátu inkarnačního retrokarma krystalu. I přes pomoc spolutvůrců a vyšší hierarchie světla, na nás zbývá vynaložit 90% úsilí. Karma je vyřešena pouze na základě ho vědomého úsilí. Ačkoliv ne všechny existující metody jsou univerzální, jsou praktickou pomocí při zrychlení a zmírnění možných krutých důsledků řešení karmy. Zbavit se karmy bez námahy a obtíží je mylná představa.

Kryon Vyšší světelná entita
Kryonovy implantáty jsou součástí Kryonovy monády (srdce) a jsou přidělovány podle principu dělitelnosti ducha. Je to opravdu neocenitelný dar nejvyšší světelné entity lidem. Po zavedení do jemné hmotné struktury lidstva mikrokopie Kryonovy monády, nosiče ultravysokých vibrací perfektního světla čistí a harmonizuje strukturu pole. Nikdy nás to ale nezbaví karmy. Implantát je jen pomocný nástroj, který stimuluje vědomou práci na duševním sebezdokonalování. Dále je potřeba individuálního božského růstu a práce s karmou.

Pouze osobní, seriózní a účelné zpracování karmy umožní vyčistit inkarnační mapu světa plného našich dřívějších ostatků. Inkarnačně-karmické mapy zachycují vyzařování specifické vibrace v časoprostorovém kontinuu (realitě ) z proteinů a energeticko-informační DNA těl v minulých životech. (pozn. byla jsem vorel).

Kromě toho se veškerá DNA ve fyzických relikviích (struktura kostí na pohřebišti, prach, který je také nositelem informací o DNA) integruje do jediné sítě, inkarnačního krystalu DNA , skrze jádro kauzálního těla. Pokud jste svatí, vaše DNA zůstává a inkarnační krystal (globální síť) vyzařuje světlo a harmonizuje realitu planety - léčivá vlastnost relikvií světce.

Pokud máme karmu (minulý život a současnou inkarnaci), inkarnační krystaly DNA emitují do prostoru nízkofrekvenční vibrace nesoucí karmické informace, což vede k obecné otravě prostředí. Současná práce s karmou minulých inkarnací a individuálním krystalem karmické inkarnační DNA umožňuje se časem zcela zbavit karmy. Karmický krystal DNA karmy se postupně rozjasní a vyčistí. Vibrace vyzařované z DNA fyzických úlomků minulého života jsou pak také jasnější a lehčí. Po transformaci, uzdravení a restartu se DNA a retro DNA stává zdrojem dokonalého světla a přispívá k rehabilitaci společného lidského karmakrystalu.

Zdroj: https://www.disclosurenews.it/return-of-karma-lords-part-1/

Zpět