5208 Poselství od Babaji: Poznání Boha v každodenním životě Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2023-09-30

Stáváte se silnějšími, vědomějšími, božštějšími - probouzíte se! Milovaní lidé, Kráčet cestou světla a cestou lásky znamená žít s energií. Život v nečinnosti je plýtvání, život bez výzev je promarněný a život bez dobrodružství nestojí za to žít. Než jste se narodili, každý z vás si odvážně zvolil dobrodružství lidského života, a tak je nyní čas, abyste na Zemi zakořenili a plně se zapojili do života. Nastal čas, kdy byste měli opustit meditační koberec nebo modlitební lavici, protože nyní je vám dáno poznání Boha v každodenním životě.

Žijte svůj záměr!
Otevírají se vám brány poznání, zatímco bojujete s tou či onou situací, je vám zprostředkováno poznání Boha, a zatímco se často cítíte opuštěni, sotva pochopeni a osamělý volající na poušti, je vám uděleno poznání Boha. Činy, živost a energie nyní určují život a je čas, abyste žili svůj záměr celým srdcem, otevřeně a viditelně pro všechny. Nacházíme se na přechodu z jednoho světa do druhého. Stará země se svléká jako stará kůže a nová země se pomalu odlupuje zespodu. Transformace husté hmoty je v plném proudu. Na konci je člověk v celé své kráse a země ve své nové nádheře. Během přechodu je důležité, aby každý jednotlivec učinil potřebná rozhodnutí! Na které Zemi chcete žít a které budoucnosti chcete být součástí?

Odloučení - nejvyšší priorita!
Tato rozhodnutí jsou nyní stále jasnější. Každý člověk se totiž chová podle své volby. Vedle sebe tak dnes žijí nevědomí lidé a skuteční adepti světla. Oddělení je proto v dnešní době nejvyšší prioritou. Destruktivní vibrační pole, pomalá a negativní energie jsou součástí života. Stejně jako bouře na otevřeném moři vyžaduje od námořníka vše, i tato energetická bouře uprostřed vašeho každodenního života vyžaduje veškerou vaši pozornost a sílu. Největší výzvou pro bojovníky Světla je dnes zůstat uprostřed této superpozice vibračních úrovní sami sebou. Výzvou je zůstat v klidu uvnitř sebe a zachovat si jistotu a orientaci v rozbouřeném moři.

BŮH - střed
Dosáhnete toho, když si dovolíte být zcela pohlceni Bohem, když se vaše myšlenky neustále točí kolem Boha, když jsou vaše pocity neustále hýbány Bohem a když jsou vaše činy inspirovány Bohem a projevovány Bohem. BŮH je středem veškerého života! O to naléhavěji je nyní třeba, abyste do středu svého života postavili BOHA. Ještě to chce čas, ještě je třeba dát prostor proměně této země a ještě jsme uprostřed bouře.

Co dělat
1.) Nést své světlo a svou lásku lidem - otevřeně, odvážně a beze strachu. Mít na paměti, že tento nový duch míru a pravdy musí být nyní zviditelněn, je důležité, abychom polevili v ostražitosti.

2.) Izolujte se tam, kde si okolí vytyčí jasné hranice. Tam, kde je vaše světlo nežádoucí, nemáte co dělat. Tam, kde jsou vaše představy fantazií a vaše sny pouhými sny, je půda neúrodná a nelze ji obdělávat. Protože tam, kde srdce lidí zůstávají uzavřená, nehledejte klíč. Každý člověk má plnou osobní zodpovědnost. V tom je specifikum této doby. Každý člověk se rozhoduje podle vlastního uvážení a každý člověk sklízí to, co zasel, ve stále kratších časových úsecích. Lidé, kteří se rozhodli pro Boží světlo a lásku, v doprovodu BOHA překonávají poslední zkoušky. Úkoly jsou jasné a praví adepti hledají řešení uvnitř sebe a nacházejí je ve svém srdci. Cesta k POZNÁNÍ BOHA je vydlážděna, cíl je na dohled a VY zvládnete i tuto poslední část cesty. Tak se do toho dejte a vezměte svůj život zcela do svých rukou! Odpovědnost za štěstí i neštěstí stejnou měrou! Žijte tak, jak to od vás BŮH vyžaduje - jako BOŽÍ stvoření na zemi.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/30/message-from-babaji-knowledge-of-god-in-everyday-life/

Zpět