1684 Globální vzpoura Dianne Robbins

[ Ezoterika ] 2021-11-19

Mikos - dutá Země
Přichází globální odpor a lidé na celém světě se probouzejí, aby si uvědomili všechny křivdy a nespravedlnosti, které vlády zavádějí - uzamykají vás do podřízenosti a restrukturalizují vaše Bohem dané svobody a svobody zaručené v ústavě USA. Lidé si začínají uvědomovat skutečný účel Covidu - trik, jak vás připravit o svobodu slova a svobodu pohybu. Uvidíte, jak lidé po milionech ve všech zemích světa vycházejí do ulic a požadují spravedlnost a odstranění diktátorů, kteří se zmocnili jejich vlád.

Půjde o celosvětové hnutí odporu, které se právě začíná formovat v myslích lidí; lidé už totiž mají dost zneužívání moci, kterou jim vnucují jejich vlády ~ a jediným východiskem je vzpoura!

Na Zemi je nyní tolik andělů a tolik Nanebevzatých mistrů, kteří sledují vše, co se děje. Vidíme vše na obrazovkách našich počítačů a jsme zděšeni tím, jak bylo obyvatelstvo na povrchu obelháváno a jak slepě následovalo všechna pravidla a omezení, která jim byla uložena - jako stádo krav, které je vedeno na porážku. Podobně jako za časů Ježíše, kdy kněží ovládali všechny a všechno. Vaše vlády se vás snaží opět vrátit do temného středověku.

Tak tohle se nestane! Neuspějí, ale selžou ve svých pokusech, protože toto je 7. zlatý věk probuzení a osvícení a vy, lidé Země, jste se probudili a vidíte podvod a už NEDOVOLÍTE, aby vaše životy ovládaly temné síly ve vašich vládách.

Na všech úrovních dojde k CELOSVĚTOVÉMU ODPORU, který přetrhne tento řetěz temnoty, který se vytvořil po celém světě a snaží se vás uzamknout.

MY, SÍLY SVĚTLA, JSME TADY, sledujeme a čekáme na přesný okamžik, kdy udeříme a odstraníme všechny zbývající temné entity z povrchu Země.

V krátkém čase, který zbývá, se lidé v milionech sjednotí a budou požadovat obnovení svých práv a svobod! A stane se tak! Zrodí se Nová Země spravedlnosti a svobody a lidé se opět obrátí k Bohu, Stvořiteli všeho života, a najdou cestu domů... opět k Bohu.

Existuje pouze JEDNA Síla, JEDNA Přítomnost, JEDNA Inteligence, a tou je BŮH, Stvořitel všeho, co je.

To je to, co vás čeká, Milovaní. Nebojte se, my v Podzemních městech jsme zde a vše sledujeme a brzy se objevíme, abychom vám poskytli veškerou pomoc, kterou potřebujete!

Jsem Mikos, váš přítel z Porthologovy knihovny, která se nachází v samotném Středu Duté Země. Zavolej mě v noci, než usneš, a požádej o prohlídku Porthologosovy knihovny a já budu tvým osobním průvodcem.

Zdroj: https://intothelight.news/files/2021-11-19-mikos.php

Zpět