3443 Kvantový přechod. Dobrá znamení Likina

[ Ezoterika ] 2022-11-16

Jak se vztahujeme ke světu v nových energiích přechodu? - Jako ke spřízněné, blízké duši, která vás miluje a je připravena vám všemožně pomoci prostřednictvím svých hmotných projevů - předmětů, počasí, znamení. Svět, vesmír vás podporuje a vede, abyste mohli jít svou cestou. Hlavním účelem světa je pomoci vám stát se tím, co bylo původně zamýšleno vaším duchem před inkarnací zde. Je obzvláště důležité naslouchat nyní energiím světa, učit se a chápat znamení, abyste skutečně našli svou pravou cestu. Zpočátku to bude obtížné, ale časem se to stane snazší cvičením rozvíjejícím intuici, a pak jasnovidnost. Odhalením ʺtřetího okaʺ máme se světem přímý přátelský dialog vzájemného porozumění a vzájemné pomoci.

Bude to vypadat tak přirozeně, že se všichni kolem budou jen divit, jak dokážete žít tak snadno, nepadat do žádných pastí, předvídat některé události a vědět dopředu, co dělat. Vše je v pořádku, peníze a perfektní vztahy v rodině a rozvoj v obchodní sféře - přímá cesta k hojnosti a štěstí. Single srdce potká někoho, kdo je určen shora, spíše než spěchat do vztahu s prvním člověkem, kterého potkáte a ztrácet čas než si uvědomíte, že to znovu není on. Jen nezapomeňte říct světu, že hodláte najít svou pravou cestu a stát se šťastnými, žít v lásce a prosperitě. Koneckonců, pokud nic nechcete a nechcete se rozvíjet - svět vám nepomůže, protože nemůže zasahovat do vaší volby, ale nepomůže vám ani v nicnedělání.

A pokud si vzpomenete, že svět nám vždy pomáhal v našich záměrech, a dokonce existuje lidové rčení: ʺCo se děje, je pro dobro věciʺ nebo ʺNení škody bez užitkuʺ, je opravdu čas žít v těchto energiích pomoci. A jsou i tací, kteří se se světem spřátelili už dávno a používají svou intuici, rozpoznávají znamení, nápovědy a jsou nyní skutečně na vrcholu své pohody a štěstí, a lidé o nich říkají, že mají štěstí. Ne, jen umí číst a využívat náznaky světa ve svůj prospěch.

Nejprve se musíme naučit rozpoznat, odkud znamení skutečně přicházejí a co jsou jen události, které s varováním nemají nic společného. Existují znamení, která jsou jednoznačně srozumitelná a není těžké pochopit, co říkají. Ale jen pokud jste připraveni je vnímat. Často jim však nevěnujete pozornost. Ignorujete překážky a pronikáte zavřenými dveřmi. A pak se divíte, že nic nefunguje a svět není spravedlivý. Ještě horší je, když začnete vytrvale bořit zdi, skrze strádání a nedostatek násilně dosáhnete nesprávného cíle, ale uspokojení se nikdy nedostaví a jste nešťastní. (pozn. OK, ale než přijde onen správný moment, máme desítky let dělat co?)

To se stává, když trváme na cílech, které nám byly uloženy společností, rodiči - například rodiče jsou lékaři a připravují syna jít jejich cestou, ale on nechce, duše leží jinde. Ale musí, a má neustálé problémy, třeba s univerzitou, se vzděláním, s prací - žádné štěstí. Cíl není jeho duše, je mu vnucen zvenčí. (pozn. udělat krok zpět není problém, ale staňte se z popeláře lékařem)

Než začnete vést dialog se světem, musíte si stanovit své skutečné cíle. Přesně po tom vaše duše touží. Podívat se na ně z pozice Ducha. Zda jsou pravdivé z pozice věčnosti. Ať jsou vaše touhy jakkoli silné, nedovolte, aby jejich moc zastínila váš duchovní zrak. Mějte na paměti svou božskou hodnotu, která je cennější než vaše nejcennější přání. Neupřednostňujte je před sebou. (pozn. mým cílem je lítat vesmírem... vidím to na nějaký další život... beru koště... buď ho nastartuju, nebo ten popelář)

Až se rozhodnete pro svůj skutečný cíl a nastíníte přibližný plán činnosti, řekněte: ʺAť se splní to, co je pro mě nejlepší. (pozn. nestartuje, nejlepší bude ten popelář)

Buďte připraveni změnit své obvyklé kroky, plány, pokud vidíte, že se něco pokazilo a znamení nejsou dobrá a naopak, odvážně jednejte, když dostanete dobrá znamení. (pozn. ok, zamířím s koštětem k benzínce, třeba mu chybí palivo)

Samozřejmě je pro vás stále obtížné orientovat se v měnícím se světě. Ne vždy dokážete správně pochopit a interpretovat znamení na naší cestě. Někdy jsme v rozpacích, co to či ono znamená. Nebo vidíme znamení tam, kde nejsou. Někdo jiný narazí na překážku, která není znamením. Například jdete k dobrému cíli, ale dveře se zavřou. Může to být důsledek nesouladu energií, vašich obav a pochybností nebo to může být znamení, že na tento cíl nejste právě teď připraveni. Měla by se tato překážka vnímat jako znamení? (pozn. koště se zlomilo, takhle je mi nastartované k ničemu, benzínka nebyl dobrý cíl... asi Gréta)

A jak vůbec víte, že to, co máte před sebou, není jen vzor, ale právě znamení? (pozn. to koště se zlomilo do pravého úhlu, třeba je to jen 90°... nebo znamení)

1. znamení se nikdy neobjevují izolovaně. Pokud vás svět potřebuje před něčím varovat, pošle celou řadu znamení - nejméně tři. Navíc se tato znamení objeví předem, když se ještě chystáte udělat špatný krok a máte možnost si to rozmyslet. Ne, pokud jste to už ʺpokaziliʺ a není co napravovat. (pozn. buď jsem tupá, nebo to jde do pr.. správným směrem)
Stejné je to s příznivými znameními: bude jich celá řada a všechna potvrdí, že jste na správné cestě. (pozn. narazila jsem na vysavač)

2. Pokud jste se vydali po falešné cestě, intuitivně to poznáte. Vše se zdá být báječné a prospěšné, ale někde hluboko uvnitř je pochybnost, že něco není v pořádku. Vnitřní nepohoda se projeví například v nějakém zlém snu, který ukáže, že to není správná cesta. (pozn. vysavač startuje, aspoň jezdí, když už nelétá... to asi bude falešná cesta, vše jde jako po drátku... jen ho seknout, a létám vesmírem)
- Naslouchejte své vnitřní intuici a jazyk snů vám bude také jasnější. (pozn. zasažena proudem, jazyk snů je mi naprosto jasný... byl to cíl mé falešné cesty životem)

3. Věnujte pozornost svým snům. Jejich prostřednictvím s vámi Duch komunikuje přímo a předává vám znamení souhlasu nebo varování. (pozn. dostala jsem se ve snu do vesmíru, ale šla tam se mnou Alžběta II..... varování, nebo souhlas?)
Před sněním můžete vyjádřit svůj záměr získat nápovědu a odpovědi na otázky. Nezapomeňte, že jazyk snů je složitější než jazyk znaků. Pokud použijete jejich nápovědy, měli byste přesně vědět, které obrazy ve snech jsou dobrým znamením a které ne. Je lepší nepoužívat snáře, ale řídit se pouze vlastními pocity a zkušenostmi. Ale je to jednodušší, když sen byl příjemný, šťastný - pak je to samozřejmě dobré znamení. Pokud je to úzkost nebo dokonce hrůza - samozřejmě naopak. (pozn. no já se tý Alžbětě dost divila, že vyrazila ve svém stavu pěšky, takže hrůza, nebo štěstí, že vůbec dorazila?)

4. Dohodněte se se svým Duchem (Božským Já), aby posílal znamení. Řekněte Duchu předem, co se chystáte udělat, a požádejte ho, aby vám poslal znamení, která vám ukáží, zda jste na správné cestě. Zároveň se ptejte na informace v jazyce, kterému rozumíte. Stejně tak ohledně šťastných znamení. Mohou to být vaše oblíbené nápisy, oblíbená čísla, čísla na poznávacích značkách aut, na elektronických cifernících, symboly, slova, smích, úsměvy kolemjdoucích, činy. (pozn. no jednou mi to napsali na tabuli, to bylo asi nejsrozumitelnější znamení)
Když například ve snu jedu vlakem nebo autobusem, nebo ještě lépe, vzlétám letadlem, vím, že jsem na správné cestě. Pokud řídím, vím, že jsem na správné cestě. (pozn. co ta Alžběta)

Cvičení: Dobrá znamení ve vašem životě
1. Vzpomeňte si na svá štěstí a na znamení a události, které je provázely. Co příjemného se tehdy stalo? Jaké podivuhodné náhody se staly? Máte vlastní dobrá znamení? Přemýšlejte o nich a o tom, jak se projevily v různých situacích vašeho života. (pozn. praskla mi voda... asi to u chlapů fungovat nebude, a i u žen velmi vzácně... jo a další štěstí, to bylo zrovna náledí a u silnice kopa sněhu... )

2. Vezměte si tužku a papír a sepište si seznam svých ʺdobrých znameníʺ a ʺdobrých příznakůʺ, které na vás osobně působí - po kterých se dostaví štěstí nebo štěstěna. Zahrňte do tohoto seznamu nejrůznější drobnosti, které také fungují, například: výtah se před vámi náhle otevře - jakmile stisknete tlačítko, nebo synchronizace jakýchkoli slov, frází, čísel (např. SPZ auta). (pozn. dnešní SPZ na přání mohou přinést hodně radosti, majiteli i procházejícímu)

3. pozorujte znamení ve svém životě a postupně tento seznam doplňujte.

4. Své sny si můžete také zapsat a pak pozorovat, co se podle nich děje. - Takto byly sestaveny knihy snů slavných vizionářů. Zjistíte, že máte také schopnost předvídat, a to dokonce globálně. (pozn. pořád myslím na tu Alžbětu)

Zdroj: https://absolutera.ru/article14086

Zpět