5217 Kolektiv: Přesun na Novou Zemi Caroline Oceana Ryan

[ Ezoterika ] 2023-10-07

Rádi bychom vám sdělili, že současné energie jsou velmi silné, a to způsobem, který jste možná nečekali. Je to způsobeno přesunem na časovou linii Nové Země a také silnými slunečními frekvencemi, které se nyní objevují s vaším Sluncem Sol. A tak proces uvolňování z vašich energetických těl všeho, co nebude rezonovat s touto časovou linií, probíhá stejně mocně právě nyní! Mnozí se cítí vyčerpaní, trochu slabí a neuzemnění, občas se jim točí hlava nebo jsou zmatení. Možná se chystáte vyslovit nějakou frázi a najednou se objeví příbuzné, ale jiné slovo, jako by váš mozek přepnul koleje nebo nedokázal držet krok s vaším záměrem. Ničeho z toho se prosím nelekejte. Jste v procesu přechodu k telepatické komunikaci a k procesům předávání a přijímání informací spíše energeticky než slovy a slovními myšlenkami. Jak se posouváte z třetí dimenze do páté dimenze, dostáváte se na stejnou úroveň jako členové vaší Hvězdné rodiny. Někdy to může být zvláštní pocit, ačkoli celé části vašeho ducha a psychiky si vzpomenou a snadno se přizpůsobí a přivítají zpět do vašeho každodenního života ty schopnosti, které již dávno praktikovaly.

Také samotný čas se mocně posouvá a nyní se pohybuje stále rychleji. Občas máte pocit, že je naprosto nepodstatný, pokud jde o to, jak prožíváte svůj den. A v těchto chvílích si začnete uvědomovat, že během bdění plníte úkoly, pro které jste již položili základy ve stavu spánku, protože energeticky pracujete, když cestujete mimo tělo do různých částí Země i mimo ni. A tyto okamžiky jsou stejně skutečné jako všechny, které prožíváte v bdělém stavu. Práce, kterou vykonáváte ve spánkovém stavu, když plníte své poslání na Zemi, je stejně skutečná jako chvíle, kdy zvedáte předmět ze stolu. Zažíváte, jak ˝fyzické˝ začíná ve vašem vnímání života ustupovat plnému uvědomění, že vše je součástí velkého energetického toku Světla a vibrační frekvence. Jste nyní ve hře se samotnými základy Života! To je nyní velkou součástí pohybu lidstva vpřed a vy všichni jste v čele tohoto pohybu a osvětlujete cestu mnoha milionům dalších.

Náš pisatel se nás nyní zeptal na střelbu, která stále pokračuje - domorodý umělec a aktivista se zotavuje z toho, že byl tento týden postřelen na pokojné demonstraci v Novém Mexiku. Manipulace s počasím způsobila intenzivní bouře, v některých oblastech intenzivní záplavy, zatímco jiné oblasti postihují požáry a sucho, a další dění. V těchto chvílích vidíte poslední zbytky starého řádu, který denně upadá do stále větší slabosti a zoufalství, pociťovaného jako vztek a vyjadřovaného snahou získat zpět poslední zbytky kontroly. To se jim nepodaří. Lidstvo se stále více otevírá slunečnímu Světlu, které nyní proudí na planetu a promlouvá tónovými vibracemi, a ve zprávách, které se přizpůsobují cestě každého jednotlivce přijímajícího tyto částice Světla. To vás probouzí nejen z hlediska rostoucího lidského vědomí, ale také na úrovni duše. A tak se stále více stáváte tím, kým skutečně jste?

Vaše pravé já - váš vyšší aspekt - se vynořuje po mnoha staletích sníženého vědomí a energetického útlaku. Ano! Ačkoli jste dobrovolně uzavřeli dohodu o tom, že budete ve fyzické podobě prožívat dualitu, byl to přesto experiment, který se silně vymkl kontrole. vidíme škody způsobené duchům, duším, vědomí z vyšší perspektivy, stejně jako vaší Zemi. Pracujeme s vámi a mnoha krásnými bytostmi, včetně vašich rodin duší, abychom vám pomohli znovu integrovat ty části vaší duše, vašeho pozemského ducha a psychiky, které se roztříštily. Některé z nich byly od vás odděleny těmi, kteří měli temné záměry. Jak Země pokračuje ve vzestupu, je mocně ovlivňována i éterická oblast a tito lidé, kteří se snaží skrýt před Světlem, jsou nuceni ustoupit od zasahování do pozemského života. Zvyšující se vibrace a úrovně Světla jsou pro ně stále těžší nebo nemožné k existenci. ano, nyní uvidíte na planetě více šarvátek - navzdory očistě od starých sil a starých vibrací - ne proto, že by Světlo nedělalo svou práci, ale proto, že ji dělá! Reakcí na to je hněv, šok a strach ze strany těch, kteří kdysi používali Zemi jako své hřiště.

Náš pisatel se také ptal na zprávu, která byla 4. října rozeslána na mobilní telefony v USA - zda měla temné úmysly a jaké by mohla mít následky. S největší jistotou se nejednalo o akci Světla! V této a dalších akcích masové kontroly, o které se pokoušeli v posledních několika letech, vidíte starou mocenskou strukturu, která, ač poražena, drží na místě nižší frekvenční substruktury a podniká určité kroky, jako by stále měla kontrolu nad výsledky Země. Zoufalý otrokář bude podnikat extrémnější akce, protože zotročené osoby se začínají organizovat, staví se na odpor a odmítají podporovat utlačovatelský systém, pod kterým trpěly! Nejen lidstvo, ale i samotná rezonance planety se nyní mocně zvedla. V současné době dochází v řadě zemí k dělnickým stávkám. Zde se projevuje síla jednotlivců, kteří společně požadují respekt, spravedlivou odměnu a pracovní podmínky chránící jejich přínos a životní energii.

Stejně tak mnozí zpochybňují moc větších nadnárodních korporací a monopolů, které drží, a tito usilují o právní kroky k rozpuštění větších společností. Opět - očista od starých lidí vytvořila situace, díky nimž to vypadá, že je nyní hůře, nikoli lépe. Pokud jste však někdy onemocněli otravou z jídla nebo něčím podobným, víte, že jed musí vyjít na povrch a být očištěn, než se zdraví obnoví! Nebojte se tohoto procesu a nemějte k němu odpor. A netrapte se tím či oním úředním postupem. To, co zbylo ze starého davu, je nyní značně roztříštěné, někteří se snaží skrýt nebo uprchnout z planety, jiní vyvíjejí tak zběsilou kontrolu a chaos, jak jen mohou. Ještě jiní se vracejí ke Světlu.

Dívejte se na svou vlastní cestu. Soustřeďte se na své zdraví, zvyšování vibrací, naplnění a Radost. Mějte opravdovou radost z každé dobré věci, ať už z jídla na talíři, ze zpěvu oblíbené písně nebo z krásy přírody. Soustřeďte se na krásu toho, co vám bylo dáno, a na ty části světa, které prožívají Mír a Blahobyt. I to je vaše realita, i když vaše média se na to raději nesoustředí. Vše je v pořádku, drazí! Pokračujete vpřed velkým tempem! Uvědomte si, že jste zde nejen proto, abyste byli svědky vlévání vyššího Světla, ale abyste si Světlo užívali a stali se jím v Lásce a Vděčnosti. Mocně zde platí starý verš: ˝Ať se vaše srdce netrápí˝. Každý den prohlašujte: ˝Vše je v pořádku! Váhy se naklonily. Naše svrchovanost je znovu získána. Země je svobodná!˝ A tak to také je! Budeme opakovat: Znovu opakujeme, že v sobě nesete energie NESARY. A ukotvíte ji jako rostoucí realitu ve svém srdečním prostoru, dokud nebude dosaženo kritické masy a dokud neuslyšíte toto oznámení. Kolem planety je nyní více flotil vašich Hvězdných rodin, než lze spočítat. Denně vás všechny podporují svou Láskou a aktivními zásahy.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/07/the-collective-moving-to-the-new-earth-timeline/

Zpět