283 Zprátky do dětství Inessa

[ Ezoterika ] 2020-04-22

VYŠŠÍ MYSL: Vaše rozšiřující se chápání co je Země, procesy probíhající na planetě Zemi díky vaší vůli, práci na svém duchovním růstu a schopnostem - to vše bylo vzato v úvahu a procesy postupovaly postupně. (v původním plánu nebyl vzestup lidí ve fyzických tělech spolu se Zemí, ale díky rozhodnutí lidstva na úrovni kolektivu došlo ke změně). V procesu vzestupu se lidstvo posunulo podél své časové osy do určitého bodu, kde došlo k nedávno oznámenému rozdělení na novou Zemi a starou Zemi.

Měli jste určité etapy, cíle a po rozdělení do Nového a Starého světa se také rozdělí směr vývoje člověka, který zůstal ve Starém světě, a toho člověka, který se přestěhoval na novou Zemi. To znamená, že člověk, který zůstal na Staré Zemi - logicky pokračuje v tom, co se nazývá stádia vývoje. A pokud byste zůstali na Staré Zemi, byla by odpověď na všechny tyto otázky logická.

Od té doby, co jste se přestěhovali na Novou Zemi, zátěž, která vám vadí, ať už to chcete, nebo ne, zmizí z vašeho "zorného pole", z vašeho života. Tento balast jsou všichni lidé, kteří nerespektují vaši vysoce vědomou část. Tato část, včetně vyššího já, je touhou vaší duše, vašich pocitů, vašeho emocionálního těla, vaší přítomnosti zde a nyní, vaší interakcí s Duchem. Všechna tatoneúcta vůči jakékoli fyzické osobě, stejně jako proces, jde, odlupuje se, do jiného světa. Co se týče etap vývoje, nyní jste ve stavu "malého dítěte". Bez ohledu na věk, nyní je nejdůležitějším krokem pro vás osobně nějaká přítomnost s vašimi rodiči, pokud možno přirozeně fyzicky. Pokud to není možné, pak je přítomnost nejvíce hustá zejména u matky: komunikace, konverzace, nějaký druh tématu - pokud je to důležité, pokud to není důležité - pak jen přítomnost, vzpomínáte si na sebe jako malé dítě, když s ní komunikujete.

Co to dává člověku, který přešel na Novou Zemi: uzemnění v prostoru Nové Země.V uzemnění začnete "budovat" svou základnu. Základem je váš pocit sebeuvědomění, který je na Nové Zemi pozitivní. Začnete z pocitu sebeuvědomění a zdůrazníte fragmenty, které vás budou tvořit jako Nová esence, obyvatel Nové Země. Když teď posloucháte, můžete mít obrázky a nápady, kam jít dál. To znamená fáze "teenagera", který má zájem o vyzkoušení všeho, experimentování a asi dva až tři roky můžete dělat chyby bez následků. Máte období, kdy můžete dělat, co chcete: je to vzpoura fantazie, vzpoura sebevyjádření, jde jen to dostat se do stavu, ve kterém jste ještě nikdy nebyli, vyzkoušet úplně nový výraz sebe sama - to je vítáno.

Po tomto období začne období fragmentace těchto stavů sebe sama, což vám ukáže, co potřebujete. Vyšší mysli tuto informaci neposkytují, protože samotný experiment, který se koná na Nové Zemi, probíhá nekontrolovaně až do určitého období, a proto člověk spoluvytváří svou realitu. Takže intuitivně: vraťte se k tomu já, který přišel na tento svět, k tomuto "dítěti". Vzpomeňte si na svůj věk 11-12 let, možná 13 let: to, co jste chtěli dělat, ale nebylo to možné. Nyní na úrovni možností, již jako dospělý, vzpomeňte si na své dětství a pro začátek uvažujte, že můžete oživit své koníčky. A pak může tento koníček vyústit v to, co se od vás očekává. To, co vychází z touhy v dětství, není naplněno, ale opravdu jste to chtěli. Můžete to vyzkoušet a dokonce musíte: vrátit se k tomu já, které přišlo na tento svět. To je ten smysl. Nenaplněné sebevyjádření ve Starém světě se právě teď začíná měnit na plán, jak se k tomu dostat.

Musíte začít introspekcí a vzpomenout si na svůj stav. Sledujte svou cestu. Cíle nemusí být až tak důležité, ale pomohou vám s uzemněním. To je nezbytné k tomu, abyste mohli vědomě pokračovat v životě ve fyzickém těle v nové úrovni. Pokud se vám líbí v extrémních situacích, ano, to je také vítáno, protože tyto aspekty vám dají poznat, kdo opravdu jste a jaké příležitosti se zde nyní objevují.

Zdroj: https://absolutera.ru/article8547-vyderzhka-iz-lichnogo-chennelinga

Zpět