4998 Přihlásili jste se jako dobrovolník? Dreama Vance

[ Ezoterika ] 2023-08-28

V devadesátých letech se zdálo, jako by tajemství každého učitele New Age pro vesmír bylo založeno na jednom prohlášení: Pamatujte, kdo jste. Scénář by tedy vypadal asi takto: Učitel by stál v přední části posluchárny a pronesl tato velká slova hluboké moudrosti: ˝Pamatuj si, kdo jsi˝. My ostatní v publiku bychom si pomysleli: ˝Dobře, jsem božská jiskra, ˝ nebo by si pomysleli: ˝Jsem aspekt Boha˝ nebo něco podobného. A pak jsme všichni jen seděli a zírali na sebe. . . každý z nás si myslel: ˝Dobře, rozumím. . . co teď? ˝ Jen jsme se dost tupě rozhlíželi po místnosti a každý z nás přemýšlel. . . ˝Co bude dál? ˝ Je jasné, že jsme to ˝dostali˝ na intelektuální úrovni, ale bohužel jsme to ˝nedostali˝ na úrovni srdce. Moudrost otevírá dveře porozumění dokořán ze srdce. Toto pochopení nepochází ze slov nebo mysli, ale z Ticha, Tichosti. Během této doby v 90. letech se hodně mluvilo o tom, jak se Pracovníci Světla dobrovolně přihlásili na Zemi pro tuto misi.

Vzpomínám si, jak jsem tvrdošíjně odmítala uvěřit, že jsem se sem přihlásila dobrovolně. Žertem jsem trval na tom, aby všichni ostatní ustoupili dozadu a nechali ty naivní, včetně mě, stát vepředu a tvářit se, jako bychom sem šli dobrovolně. Téměř o deset let později jsem měla zjevení. Jednoho krásného jarního rána jsem seděla venku a měl klid. Předchozích šest měsíců jsem ˝osévala své vědomí˝ slovem ˝spojení˝. Jinými slovy, téměř nevědomky bych o tomto slovu na začátku svého klidu pár minut přemýšlela a pak na něj skoro zapomněla. Po určité době k vám začnou přicházet odhalení týkající se ˝zasetého˝ tématu nebo slova. Tak to bylo toho krásného rána, kdy jsem měla zjevení. Cítila jsem se zcela překvapivě zcela a absolutně spojena se Zemí a vším, co jsem mohla vnímat ve svém okolí - malé ještěrky, tropické ptactvo, trávu, samotnou Zemi. Bylo to uvědomění, pocit Jednoho vyjadřujícího jako Vše Co Je. Procházela mnou Láska, naplňovala mě a vyjadřovala se jako úžasná Láska k lidstvu. Tehdy jsem si uvědomila, že jsem se samozřejmě dobrovolně přihlásila. Jak bych nemohla? Tato Láska, která je tak mimo naše lidské pojetí lásky, se otevřela jako jasné slunce v mém srdci a odfoukla všechny temné stíny. Samozřejmě jsme se dobrovolně přihlásili. . . pro tu Lásku, kterou jsme byli. . . a ten pocit byl vzpomenutí si, kdo jsme.

Je to tato zkušenost Lásky a realizace Jednoty, která začíná zasévat Novou Realitu. Je to pochopení, že jádro hmoty je výsledkem rozvíjení našeho vnitřního vědomí. Musíme se hluboce ponořit do Pravdy bytí. Musíme pochopit, že Bůh je Duch. Jsme Bytost Ducha. Musíme žít, především v duchovním vesmíru. Musíme tomu hluboce porozumět. Musíme si to ˝vzpomenout˝, chcete-li. Když se trénujeme, abychom zaměřili svou pozornost dovnitř a pevně se drželi Pravdy svého bytí, začneme přinášet do vnějšího projevu věčná semena Ducha, jako je láska, radost, harmonie, světlo. S každým nádechem si začínáme vzpomínat, kdo jsme. Stali jsme se mnichy, abychom dosáhli osvícení. Opustili jsme svět kolem nás a šli do jeskyní, abychom minimalizovali rozptýlení a přitažlivost vnějšího světa.

Ve velmi reálném smyslu je náš výcvik velmi podobný tomuto stupni oddanosti. I když se nemusíme doslova přestěhovat do jeskyně, musíme doslova vyvinout své schopnosti, abychom udrželi naši pozornost a naše soustředění na naše vnitřní Světlo, naše vnitřní Bytí. Protože nežijeme v jeskyni, musíme vybudovat pevný základ na principech Pravdy. Svět si myslí, že události a strategie, práce, politika a chování lidí vytvářejí svět, ve kterém žijí. Jako Pracovníci Světla víme, že jde o nepravdivé informace. Pokaždé, když se však naše zaměření přesune do vnějšího světa, tuto iluzi zakoušíme. Pak se musíme znovu ˝vytrénovat˝, stejně jako duchovní válečníci, abychom se dostali zpět do ˝uskutečnění pravdy˝. To jsme sem jako Pracovníci Světla přišli dělat. Jsme zde, abychom byli silně ukotveni v Pravdě našeho bytí. Toto vědomé uvědomění, žití tohoto vědomého uvědomění, je to, k čemu jsme zde. Mnoho let jsme studovali. Vykopali jsme zakopaný poklad. Meditovali jsme. Cvičili jsme, spadli z vozu, cvičili a studovali jsme ještě něco dalšího. Nyní je čas. Toto je čas velkého přechodu. Duchovní brána je otevřená. Samotný vesmír pracuje na tom, aby pomohl našemu vývoji k pravdě. My jsme Pracovníci Světla. Toto je náš kosmický okamžik.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/08/28/did-you-volunteer/

Zpět