1487 Vakcíny Cosmic agency

[ Ezoterika ] 2021-10-08

výtah
Nejhorší vakcíny dostanou nejstarší a nejmladší. Děti, aby je sterilizovali a zabili ty, které jsou nadbytečné, a starší pro nepotřebnost. Ti, které chtějí udržet déle naživu, jsou mladí dospělí, ale očkovaní, aby postupně onemocněli a museli si kupovat léky na potlačení příznaků ″nemocí″, které si většina z nich s podanou vakcínou nespojí. Nejhoršími místy podle zemí jsou Austrálie a Nový Zéland, Evropa a Severní Amerika, ale s tím nesouzním, kvůli jejich potřebě vyhubit i latinskoamerické, africké a asijské obyvatelstvo.

Přiřazují typ vakcíny konkrétnějším populacím, ne nutně celým zemím, ale oblastem v rámci těchto zemí. V závislosti na demografických údajích, které se v daném místě vyskytují. A ve vakcínách jsou i etnické složky.
Co se týče bolesti, nemám informace, ale druhá dávka je v podstatě druhá injekce do hlavy. K tomu slouží PCR testy.
1.) Jsou záminkou k tomu, aby se mohlo říct, že lidé mají Covid.
2.) Vloží grafen a nanotechnologii přímo do mozku člověka.
3.) Extrahují DNA pro katalogizaci lidí.
4.) Vložit chemické látky stejného typu jako vakcínu, které nevyžadují větší objem.

Mám na mysli hluboké nosní, ″mírné″ jazykové nebo krevní, jsou většinou výmluvou. Nebo jen jako záminka, aby mohli říct, že máte COVID.

Robert: A co lidé, kteří tvrdí, že při zvýšení frekvence nemá vakcína vliv?
Anéeka: To je pravda. Ať nejdřív zkusí, zda jsou imunní vůči pití žíraviny. Nebuďte naivní, populace obecně toho nebude schopna dosáhnout. Teoreticky to můžete ovládat myslí, ale i Yazhi se čas od času udělá z jídla špatně. Ježíš měl údajně vysokou frekvenci jako nikdo jiný. Tak co ten kříž? (pozn. už slyším volání davu, jaký byl masochista a obětoval se pro další dva tisíce let satanských uctívání.. a furt ho mají přibitýho na kříži... se bojí, že by jim unikl?)

Jde jen o to, že lidé zde nechápou něco základního a závažného. To, že nevidí smrtící účinky hned, neznamená, že je neuvidí později. Není cesty zpět, ani s Med Podem. Vždy u vás byly respirační nemoci. Jen se teď všechno spojuje s Covidem. Vždy existovaly ″nakažlivé″ respirační nemoci. Jen se to přejmenovalo. Spojují jiné běžné nemoci s Covidem, jako například velkou epidemii v Latinské Americe, kterou odtud sledujeme a která postihla celou populaci, opět klasifikovali jako Covid... přitom odtud vidíme, že to byla obyčejná salmonelóza.

Běžně se stává, že je člověku špatně od žaludku, což způsobuje dehydrataci s průjmem nebo bez něj, pak takový člověk jde k lékaři a ten si poslechne jeho plíce a najde Covid. Lékař je v podstatě kriminálník, dehydratace třením zapálí plicní membránu, což způsobuje zánět v oblasti plic a v některých případech i hromadění nitroplicních tekutin. A příčina je žaludeční.

Pokud jim vnuknete myšlenku, že vakcínu lze ″očistit″, vnuknete jim také myšlenku, že s vakcínou mají souhlasit a pak se očistí. Tato představa je jako podpora kabaly. Jedinou cestou je genetická laboratoř, kde mohou z člověka izolovat buňku nebo skupinu buněk, které ještě nebyly ovlivněny prvky vakcíny. Odtud vytvořit kmenové buňky a v podstatě obnovit tělo od základu cestou klonování ve speciálním lékařském modulu. Tento postup není jednoduchý, nemůže být ani v normálním lékařském podu, protože ten čte a používá buňky, které nyní není čím nahradit, a končí kopírováním a rozmnožováním geneticky pozměněných buněk.

Museli bychom buď přeprogramovat, nebo použít Klonovací pod a pak použít technologii totálního ponoření, aby se vědomí přeneslo z jednoho těla do druhého. Obrovský úkol i s technologií odtud.
Dalším problémem je, že ke škodlivé genetické změně dochází téměř okamžitě po očkování, protože materiál vakcíny, genetický přeprogramovací materiál, putuje krevním řečištěm a během několika minut napadne všechny buňky těla, trvá jen několik oběhových cyklů, než se usadí ve všech buňkách těla očkované osoby. Člověk by neměl v žádném případě propagovat falešnou představu, že lze očkovací látku očistit, protože to nelze. Tyto téměř esoterické očisty se dříve používaly proti dětským vakcínám, jako je MMR, kde pomáhaly odstraňovat těžké kovy, nicméně je nepovažuji za vědecky podložené, a to mluvím o tajgetské vědě, ne o lidské. Pokud vůbec pomáhají, tak minimálně. Cokoli, co očkovanému člověku pomůže, je platné, ale smutná objektivní realita je taková, že očkovaní lidé jsou již doživotně poškozeni a nelze to zvrátit ani normálním MedPod.

Vakcína je škodlivá a smrtelná už od první dávky. Další posilující dávky pouze zvýší množství účinných látek a urychlí proces rozkladu organismu. To znamená, že jejich škodlivé účinky se projeví za kratší dobu. Očkování je škodlivé na úrovni genetické destrukce i jedinou dávkou. Proto trvám na tom, aby se lidé nenechali očkovat, protože účinky jsou nevratné. Obávám se, že lidé vstoupí do falešné naděje nebo falešné představy, že se mohou nechat očkovat, aby se později očistili. Tím se zvýší počet naočkovaných. Je to jako kulka do hlavy. Jen degenerativní proces může trvat i několik let, a účinky budou záviset na každém člověku. Příznaky přisoudí jiným věcem, jiné ″variantě″ (což ospravedlní další očkování) nebo zdravotním problémům, které s očkováním nespojí, včetně autoimunitních procesů, demencí, atrofií, nervových problémů, kolapsu imunitního systému, spontánních infarktů myokardu, rakoviny a tak dále, seznam je nekonečný.

Med Pod je jen stroj. Nevrací buňky do původního éterického bodu, ale nahrazuje jednotlivé buňky. To znamená, že stroj jednotlivé buňky neopravuje, ale zcela je nahrazuje novými. Pod musí nejprve vzít zdravou buňku, vytvořit DNA mapu toho, jaký je člověk, a pak nahradit poškozené buňky v těle novými kmenovými buňkami naprogramovanými na každý bod v těle pomocí vysokoenergetického hologramu s extrémně vysokou přesností. Problém je v tom, že genetická změna naočkované osoby změní každou buňku od několika minut po naočkování, proto Pod nemá žádný základ pro regeneraci těchto buněk, protože nedokáže odlišit buňku změněnou naočkováním od původního kódu této osoby. Pokud je v těle poškozeno 100 % buněk, které mají být nahrazeny, je to ekvivalent nového těla (klonování) a k tomu by bylo v ideálním případě zapotřebí spolehlivého vzorku původní DNA postižené osoby. Očkování mění báze DNA každé buňky. Ta se pak nemůže vrátit ke svému původnímu vzoru, protože již není v buňkách obsažena. To způsobuje nesoulad mezi tělem a duší neboli signálem Zdroje u naočkované osoby, což způsobuje, že nejsou kompatibilní. A čím více dávek, tím větší je nesoulad mezi tělem a jeho DNA a frekvencí člověka: což vysvětluje změny chování a demenci u naočkovaných lidí. Návrat k původnímu vzoru by nastal generace po změně, nejméně jednu generaci, ale pokud jsou lidé sterilizováni očkováním, nebudou žádné další generace, které by DNA regenerovaly.

V 5D by mohl mít pozměněný naočkovaný člověk výhody díky aktivaci své DNA z 22 chromozomů 2 vláken na 24 chromozomů 12 vláken. To však bude trvat mnohem déle, osobní doba potřebná k výměně všech buněk v lidském těle je 7 let. Škodlivé účinky očkování však zničí tělo člověka mnohem dříve. Dalším problémem je, že i když se znovu aktivuje, kdo ví, co se znovu aktivuje, protože poškození tělesné DNA se týká celého těla a celé DNA, což vytváří například možnost vážných změn a vrozených vad u lidí, kteří byli přeneseni do 5D, a spuštění nepředvídaných změn v DNA osoby způsobených očkováním. Pokud ke mně přijde ještě živý člověk s kulkou v hlavě, bude se v Med Podu opravovat snadněji než člověk naočkovaný. Med Pod nemá problém opravit kulku v hlavě, od toho je tu.

Někteří budou schopni žít ještě roky po očkování, pokud bylo jen jedno. Jeho účel je nemít okamžité účinky. Záleží také na ovladačích, zda aktivují grafen, který vakcíny obsahují, nebo ne. Prostě se snažte zlepšit svůj celkový zdravotní stav, jak jen to jde, a žijte život, jak nejlépe umíte. A žádné další dávky. Zlepšete své zdraví, to, jak se stravujete, cvičte a tak dále.


Zuby moudrosti se na Zemi vytrhávají bezdůvodně, oslabuje to imunitní systém, měly by se vytrhávat jen tehdy, když představují skutečně neřešitelný problém.

Anéeka: Ve vakcínách je nespočet toxinů a škodlivých sloučenin, nejen grafen a modifikátor DNA.
Grafen souvisí s Black Goo, ale je to nanotechnologie. Poškození je na genetické úrovni. Stávají se z nich modifikované organismy, GMO lidé. PCR je mikroinjekce přímo do mozku, čipový nanoimplantát. Hledat smrtelně nakažlivý virus v u mozku uvnitř nosu nemá vůbec žádný smysl. Soudci byli většinou koupeni nebo jim bylo dokonce vyhrožováno. Ano, porušují zákony a pomocí zákonů se můžete bránit povinnému očkování,.

Q: Jak poznáme, že nás očkovaná osoba nakazila?

Anéeka: To se pozná velmi těžko, protože mohou mít příznaky nemocí, které existovaly vždy, například chřipka. Proto jsou očkovaní lidé nebezpeční, ale vzhledem k tomu, jak málo o tom v současné době víme, je to bohužel těžké poznat. A nevíme, do jaké míry jsou, nebo nejsou nakažliví.

Q: Jaký je váš názor na očkování? Proč nelze toxiny z vakcíny z těla vyloučit?
Anéeka: Protože se množí, tělo potřebuje enzymy, které rozkládají sloučeniny, aby je mohlo zpracovat a vyloučit, a pro tyto sloučeniny žádné enzymy nejsou. Také proto, že poškození je na vnitrobuněčné genetické úrovni. Nelze je vyčistit, protože fyzicky jsou již jiným člověkem.
Cokoli udělají s tělem, nemá nic společného se signálem ″duše″ Zdroje. Duše si jen vezme ošklivou zkušenost s sebou. Ale ″duše″ se nic nedotkne, nebojte se.
5G antény a další systémy řídí a programují, co dělá grafen a nanočipy uvnitř těla každého očkovaného.

----------------
V podstatě se jedná o sloučeniny, které jsou geneticky upraveny molekulárně tak, aby působily na určité části řetězců DNA v každé buňce lidského těla a měnily tyto části za jiné, čímž vytvářejí genetickou změnu, a mění tak ty, kteří byli očkováni, v GMO neboli geneticky pozměněné organismy.
Jakmile je změna provedena, jedná se o nový buněčně-genetický vzorec a nelze jej zvrátit, aniž by se znovu vytvořily složité bio-genetické systémy. Tato změna není dokonalá, což se dá očekávat při náhodném vytváření mutací v replikujících se buňkách. Tyto mutace jsou podobné mutacím způsobeným vystavením ionizujícímu záření. Jinými slovy, jedná se o mutace, které nevytvářejí novou zdravou tkáň a jsou v podstatě popsány jako rakovinné procesy buněčného množení.

Součástí cílů genetických změn vakcín je jednak sterilizace populace a jednak změna buněčně-neuronální biochemie s cílem snížit nebo odstranit empatii a potřebu duchovnosti lidské bytosti. To je možné, protože se mění samotné frekvence, s nimiž neurony pracují jako chemicko-elektrická síť. Zdrojový signál velmi vysoké frekvence se nespojuje s mozkem očkovaných lidí. Bylo přesně určeno, které geny je třeba napadnout nebo změnit, tzv. božské geny. Kromě těchto sloučenin navržených tak, aby z lidí udělaly geneticky pozměněné organismy, existuje obrovské množství grafenu, který je tažnou mulou invazivní nanotechnologie. Tentýž grafen mění tělo na buněčné úrovni tím, že vstupuje do buněk nebo na ně ulpívá a činí je reaktivními na elektromagnetické vlny, jako jsou ty, které vysílají sítě mobilních telefonů, ať už 5G, nebo ne. (pozn. konečně něco pozitivního, očkovaní ušetří za mobily, jsou jimi sami.)

Kromě všeho výše uvedeného vakcíny obsahují nejrůznější buněčné zbytky, včetně kousků potracených lidských plodů a celé polévky organických produktů převážně lidského původu, které jsou přítomny za účelem vytvoření totálního chaosu v lidském imunitním systému tím, že ho zhroutí, čímž umožní vstup všem druhům infekcí a autoimunitních procesů, které tentýž plán dále připisuje nové variantě viru sars-cov-19. A to v krátkodobém až střednědobém horizontu, od bezprostředně po očkování až po nejpravděpodobněji zhruba dva roky. (pozn. to znamená hodně zásob)

To má také lidem způsobit řadu zdravotních problémů, které zcela podlomí jejich zdroje a zdroje jejich rodin, které se snaží zbytečně léčit své blízké, uvrhnou je do chudoby a zároveň živí Big Pharma. Každá skupina sloučenin v každé šarži vakcíny je přiřazena určité skupině obyvatelstva, ať už podle rasy, pohlaví, věku nebo socioekonomického postavení. Každá konkrétní přidělená šarže bude mít jiné množství každého typu sloučeniny s cílem změnit nebo způsobit jiné poškození nebo poškození jiné povahy v závislosti na skupině populace, jak rozhodnou kontroloři.

Příkladem může být způsobení chronických zdravotních problémů ekonomicky aktivním obyvatelům s cílem je nadále a déle využívat pro jejich práci a pro peníze, které to přinese big pharmě. Ne proto, že by je kontroloři potřebovali, ale poslouží jako metoda absolutní kontroly nad obyvatelstvem, které bude utrácet svých pár prostředků za léky, namísto aby žilo lépe. Starší lidé budou dostávat silnější dávky s cílem je rychleji zlikvidovat. Co se týče dětí, jedná se o mix mezi sterilizací, samozřejmě i s těmi mladými, a eliminací toho, co kontroloři považují za nadbytečné děti, například v málo rozvinutých zemích.

Jediný způsob, jak se chránit před očkovanými, je stejnými metodami, které byly použity k izolaci lidí s vysoce nakažlivými nemocemi. Tedy izolace, distancování a přidělování osobních pomůcek, aby nebyly společné. Zatím s jistotou nevíme, jak nakažliví budou očkovaní lidé pro neočkované, ale případné riziko bude menší než u přímého očkování, protože injekce látek přímo do krevního oběhu prochází nebo obchází všechny sebeochranné systémy organismu, jako jsou sliznice nebo samotná kůže. Co se týče pohlavního styku, sdílí se vše, dokonce i frekvence, takže je to prakticky jako transfuze krve, to znamená, že nákaza je zajištěna.

V samotných vakcínách jsou organické odpady lidského původu, jak jsem popsal výše, které způsobují reakce na zhroucení imunitního systému. To způsobí, že tělo očkovaného přejde do stavu poplachu pro mnohočetné infekce a problémy s vlastním napadením, čímž se vytvoří prostředí, v němž se buňky pokoušejí očistit a snaží se komunikovat s ostatními buňkami procesem uvolňování exozomů, což jsou v podstatě viry, čímž se stávají vysoce nakažlivými všechny druhy exozomů - virových signálů, které mohou v těle zdravého člověka vyvolat stavy nebo zdravotní problémy odpovídajícím způsobem.
----------------
Skutečný virus přežívá na povrchu jen po omezenou dobu. Do kůže se dostává jen málo nebo vůbec a potřebuje něco jako sliznice nebo přímé poranění, aby se dostal do těla. Virus není živá bytost, nemá plán, nereaguje na nepřízeň osudu, proto nemutuje, aby čelil lékům nebo se přizpůsobil novému prostředí. Virus je pouze kontejner s částečnou DNA-RNA. Je inertní a pouze spouští nitrobuněčné mechanismy, které byly již dříve latentní nebo naprogramované v každé živé buňce člověka nebo hostitele. To znamená, že virus nezpůsobuje nemoc, žádnou, pouze by spustil reakci, která již byla v buňkách, na které se přilepí, když se k nim dostane. Pokud stav není latentní, potenciální, jednoduše se neaktivuje a virus je vyřazen, aniž by způsobil nějakou škodu. To, zda je kompatibilní, závisí na receptorech buňky na její vnější membráně, která funguje jako její mozek. V buňce je jejím mozkem, který reaguje a ″přemýšlí″ vnější membrána, přičemž buněčné jádro je reprodukčním systémem buňky.

Pokud se virus dostane do kontaktu s buněčnou membránou, bude mít receptory, které budou nebo nebudou v souladu s receptory viru, což jsou jakoby hroty, které má na své vnější straně. Slouží jako klíče, které musí zapadnout do zámku, který je v buňce, aby se do ní dostaly. Pokud je kombinace nesprávná, virus nemá na buňku žádný vliv. Na rozdíl od viru, který je inertním a nehybným pevným ″klíčem″, může buňka měnit kombinaci svých ″zámků″ podle okolností, v nichž žije, a podle toho, jak se jí to hodí.

Robert: Říkáte: ″Má malý nebo žádný vstup přes kůži a potřebuje něco jako sliznice nebo přímé poranění, aby se dostal do těla″. Mohl by vstoupit očima?
Anéeka: Maska zadrží kapénky, ale virus je tak malý, že stejně projde maskou a vytvoří kolem lidí oblak viru - exosomů VE STEJNÉM MNOŽSTVÍ jako člověk dýchající a mluvící bez masky. Takže je úplně jedno, jestli máte masku.

Normální lékaři si pouze myslí, že jsou lékaři, a věří, že znají pravdu jen proto, že se naučili nazpaměť své univerzitní přednášky. Vždy předpokládají, že nesrovnalosti, které mohou vidět, mají logické vysvětlení, jen ho nevidí, protože mají pocit, že to není na úrovni jejich lékařských znalostí, a předpokládají nebo považují za samozřejmé, že lékařské autority, které články publikovaly, znají odpověď. Je to tedy opět problém toho, že neumějí myslet sami za sebe a delegují svou moc na autority, které jsou ″nad nimi″. Celá struktura medicíny a zejména ta, která se týká studia virů, byla po desetiletí uměle měněna tak, aby odpovídala tomuto narativu.

Dalším velkým problémem virů - exosomů, je, že proti viru nelze nikdy vytvořit vakcínu, protože se jedná o spouštěč již latentního stavu v každé buňce a ten je naprogramován na úrovni DNA. To znamená, že nevyvolá jinou imunitní reakci než reakci cizího tělesa. K zablokování viru je třeba vyrobit biologickou látku reagující na jeho senzory nebo hroty (receptory), které je neutralizují. To však nelze provést bez poškození zbytku hostitelského organismu, protože virus je vyroben ze samotného hostitele. Nemůžete zablokovat klíčové receptory viru, aniž byste zároveň nepoškodili buňku, která drží zámek. Viry, a to všechny, jsou metodou komunikace mezi buňkami a systémem eliminace toxinů. Když se skupina buněk dostane do stavu poplachu v důsledku nepřátelského prostředí v těle, začne ve snaze přežít odstraňovat toxiny a poškozená vlákna DNA, která má v sobě. Toto vylučování se nazývá exozom. Neexistují žádné lékařské údaje, které by dokázaly rozlišit virus od exozomu, protože se jedná o jedno a totéž. Tyto kapsle se zprávou (exosom viru) vyjdou ven pouze tehdy, pokud buňky považují za vhodnou a nutnou jejich produkci, protože mnohdy tento sekret buňku zabije.

Exozomy se dostanou do krevního oběhu a vyvolají ochrannou poplachovou reakci v jiných buňkách, pokud mají nebo jsou v podobném stavu jako ta, která exozom vyloučila. Tento podobný stav lze interpretovat jako západku (zámek) v mém příkladu výše. Tento zámek má správnou kombinaci, aby přijal a reagoval na přítomnost konkrétního viru. Vylučované viry - exozomy, pokud jsou v dostatečném množství, se dostanou do prostředí mimo jedince prostřednictvím dýchání a tělních tekutin. Budou se vznášet ve vzduchu a nakonec se dostanou sliznicemi do jiného jedince. Pokud má tento jiný jedinec stejné latentní komplikace jako odesílatel viru exosomu, spustí v jeho těle poplachovou reakci, která je interpretována jako šíření nemoci. Pokud není přijímající jedinec kompatibilní, virus - exosom na něj nebude mít žádný účinek.

Jelikož jedinci ze stejné skupiny jsou ve vzájemném kontaktu a mnohdy většina z nich sdílí stejné problémy a stejné prostředí - habitat, je to pro ně náchylné ke stejným zdravotním problémům, latentní, environmentální toxicitě, která způsobuje somatickou toxicitu (uvnitř jejich těla), což způsobuje, že jsou kompatibilní s exosomy ostatních členů stejné skupiny. Pokud však člověk pochází z jiné skupiny, může, ale nemusí mít reaktivitu exozomů. Protože pocházejí zvenčí, nesdílejí stejnou latenci, a proto nereagují na virus stejným způsobem. Někdy jedinec zvenčí přijde s cizími exosomy do izolovaného společenství, a protože toto společenství nemá latentní patologii již dlouho, ale je již obsažena v genetickém kódu člověka nebo jiného druhu, vyvolá to bouřlivou reakci na přítomnost viru - exosomu osoby přicházející zvenčí. Tak se stalo např. při příchodu Španělů do Nového světa.

Znamená to tedy, že problém, nemoc nebo zdravotní stav, je již obsažen v genetickém kódu určitého druhu. Protože právě to viry - exozomy obsahují, částečný genetický kód příslušný k poškození nebo zdravotnímu problému, který hostí nebo poškozuje buňku, která jej vyslala, protože virus - exozom je již uvnitř buňky, nenese nic nového, pouze způsobuje buněčnou reakci podle genetického kódu DNA, který exozom obsahuje. Virus nemutuje, nevytváří nové varianty, aby se přizpůsobil prostředí, vytváří je jiný člověk - jedna varianta viru pro každého člověka, který jej vyslal. A to mluvím o exosomových virech, které nesou stejný genetický kód aktivátoru toho či onoho zdravotního stavu, který je již jedincům vlastní. Například neštovice.

To výše popsané ještě více znemožňuje vytvoření vakcíny, protože izolovaný virus, který způsobuje patologii, se mění a mutuje s každou osobou, které se dotkne.

Vytvoření údajných vakcín proti sars-cov-19 naznačuje, že se vůbec nejedná o vakcíny, ale o využití záminky neexistujícího virového onemocnění k vynucení očkování lidské populace jinými látkami za účelem udržení temných a zlovolných záměrů. Vzhledem k tomu, že každý, kdo má jen trochu inteligence a jen malé nebo žádné lékařské znalosti, si může uvědomit, že složky, které jsou zřejmě v očkování ″proti″ sars-cov-19, prostě nemají nic společného s tvorbou protilátek proti virům - exosomům.
Ve skupině virů zvaných SARS, které obsahují sars-cov-19, jde v podstatě o respirační plicní exozomy chřipky s velmi širokou škálou variant a účinků - příznaků. A řídí se stejným vzorcem chování, jsou to viry - exozomy aktivace chronického stresu.

U testů jde o jakési mikroočkování ″ bez souhlasu dotyčné osoby.

Robert: Nemyslíš si, že teď virus skutečně existuje, protože kolektivní nevědomí vytvořilo egregor/tulpu?
Anéeka: To ho činí skutečným z toho či onoho úhlu pohledu, protože lidé chtějí, aby byl skutečný. Rozhodněte se, jestli to chcete, nebo ne, pokud to nechcete, tak žádný virus neexistuje, pokud to chcete, tak si to užijte. Přesto tam není. Ani ve vědě, ani v lidské, ani v nelidské.

Stane se velmi reálným a problémem pro všechny, pokud se bude projevovat, a je na cestě v důsledku účinků falešných vakcín, které jsou ve skutečnosti očkováním, jež snižuje imunitní systém a činí tělo náchylným k nejrůznějším infekcím a zdravotním potížím. Když se imunitní systém zhroutí, jako se to děje u pacientů s HIV (mimochodem také vymyšleným), bude produkovat zoo exosomů zvaných viry, které ve skutečnosti nakazí další lidi, kteří nejsou tak nemocní nebo kteří mají stejné latentní stavy, čímž vznikne skutečná pandemie.

To platí nejen pro viry a exosomy, ale i pro další nemoci všeho druhu, nakažlivé i nenakažlivé, pocházející z oportunních jednobuněčných organismů, čímž vznikne skutečná pandemie, způsobená ne jednou, ale bezpočtem různých nemocí, které vlády rychle zařadí do katalogu jako další variantu Covidu, a budou tak mít dokonalou záminku k zavedení dalších vakcín, a tím problém ještě více urychlí, a skončí největší genocidou, jakou kdy lidstvo zažilo. Jen do toho a projevte svůj virus jako tulpa!

Virus sám o sobě nemutuje, není to něco, co by mělo nějaký program nebo co by se měnilo, jako třeba stafylokok. Virus je jen něco, co vylučují lidské buňky, když nastanou určité podmínky. Virus tedy nemutuje, prostě je. Každý jiný člověk, jehož buňky reagují na podnět exozomů jiného člověka, vytvoří trochu jiné exozomy nebo viry. Protože pochází od jiného člověka, nikoliv od toho původního. Virus tedy není zmutovaný. Je mutován každým člověkem tak, jak mutují jeho buňky. Je to jako vyrábět papírová letadla. Ty vyrobíš jedno, já vyrobím jiné, Pavel vyrobí další. Nejde o to, že by letadélka zmutovala, protože vidíte rozdíly, ale spíše jsou trochu jiná, protože je vyrob)ili různí lidé. A všichni začali vyrábět papírová letadla, protože dostali stejný nápad. Stejné je to s viry. Není to biologická mutace viru. (pozn. prostě vyprsknete vlastní variantu částice, co se jinému hodí, nebo nehodí.)

Stafylokok skutečně mutuje. Mění se uvnitř jako reakce na prostředí, ve kterém žije, což má za následek rozdíly nebo změny (mutace) u jeho potomků jako způsob adaptace na prostředí.

Grafen je všude, dokonce i v chemtrails. Má mimo jiné podporovat reaktivitu biologických organismů na elektromagnetické záření. Ale je ho malé množství ve srovnání s obsahem v očkovacích látkách. A protože očkovací látky obsahují nejen grafen, ale i mnoho dalších škodlivých věcí, je samozřejmě nutné se jim za každou cenu vyhnout.

Q: Co byste řekl někomu, kdo říká: ″Já si vytvářím svou realitu a bude mi v ní dobře″.

Anéeka: Ano, člověk si vytváří svou realitu, každý si vytvoří svou realitu, to je pravda. Nejen tím, že věříte, ale i tím, že žijete podle reality, kterou chcete. A to znamená, že tím, že budete žít podle své osobní reality, odmítnete cokoli, co je v rozporu s touto požadovanou realitou, a to by zahrnovalo i očkování.

Q:Čím očkovaný člověk nakazí neočkovaného člověka? Nanoboty? Oxidem grafenu? Parazity, kteří jsou ve vakcínách? Nebo modifikací DNA?

Anéeka: Ani nám to není jasné. Ví se jen to, že stoprocentně infikují nanoboty, a také stresové stavy v těle, které exosomy způsobují, by ovlivnily neočkované lidi tím, že by u nich vyvolaly zdravotní potíže, pokud by se na ně aplikovaly, v závislosti na zdravotním stavu neočkovaných. Protože jsou naočkovaní sbírka latentních stavů, chystají se vyvolat biologické sloučeniny očkování sars-cov-19 kromě grafitové a nanotechnologické části.
Ale cítíme, že je tu ještě něco jiného, a zkoumáme to. Musíte převzít odpovědnost za své životy a nečekat, že vám dáme všechno, protože to nemůžeme. Měli byste stejný přístup, který problém způsobil.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/vaccines-covid-viruses-information-mix-aneeka-of-temmer

Zpět