542 Sny - lucidní sny - astrál - déjà vu Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2020-09-24

Bohyně Mara -
Sny jsou skutečné a nereálné zároveň. Vaše realita je také skutečná a nereálná zároveň, není v tom žádný rozdíl. Existuje pouze rozsah tohoto jevu.

- Vaše běžné sny se mohou lišit. Bezesný stav prakticky neexistuje, pokud se nejedná o teleportaci vědomí ve vašem podmíněném čase. Absence snu je teleportace vědomí z jedné bdělosti do jejího pokračování. Bezesná noc je proto okamžik a pak přijde další den. Takový jev existuje, pokud v této fázi vývoje nebo konkrétně v tuto chvíli nemusí duše žít paralelní fyzickou zkušenost v jiných světech. Stejně tak to někdy není nutné pro duše inkarnující se ve světech vysokých dimenzí. Mělké stavy snů tam nejsou potřeba, protože duchové, kteří tam žijí, již znají strukturu vesmíru a chápou, že celá jejich existence je snem.

Pokud se s vámi chtějí spojit, často se ponoří do tohoto stavu a jako by ve svém světě usnuli, nebo na chvíli umřeli a inkarnovali se do vašeho světa jako učitelé, bohové a proroci. V jejich době usnuli.

Spánek a smrt jsou téměř to samé, jsou to způsoby, jak jít do jiných světů. Ve vašem stavu fyzického života je smrt efektivnějším přechodem bez návratu do stejných podmínek, které byly dříve. Spánek je dočasný přechod s návratem do stejných podmínek a forem, které byly před spánkem. Přesněji řečeno, smrt lze také nazvat dočasným přechodem s návratem ke stejným podmínkám, ale tyto podmínky jsou mezi inkarnacemi. A další inkarnace bude jen dalším snem.

Spánek bez snu není sen, je to teleportace vědomí do stejných podmínek, kde bylo v jinou dobu. Ve vašem případě je to příležitost pro fyzické tělo k odpočinku, vědomí si tohoto období prakticky nevšimne.

Pokud si jednoduše nepamatujete sny, pak se vám může zdát, že sny nemáte. Nepamatujete si je z mnoha důvodů. Například:
- putovali jste do těch světů, které v tuto chvíli vaše vědomí nepotřebuje
- váš mozek svými podněty zavřel východ do jiných světů a horečně řeší vaše problémy
- váš duch letěl do takových světů, jejichž obrazy není schopen přenášet do mozku ke zpracování
Pokud vstoupíte v duchu do takových světů, které absolutně neodpovídají vašim pozemským konceptům, bude se vám zdát, že jste po probuzení nic neviděli. Pokud by to byly vyšší světy, můžete mít jen pocit určité blaženosti, a pokud nižší světy, pak pocit úzkosti a strachu.

Sny, které si dokážete zapamatovat
- nejjednodušší sny jsou pokračování vašeho života, příbuzní, kolegové, přátelé/nepřátelé, známá místa. V zásadě jsou tyto sny generovány aktivitou přetížené mysli a duše nemůže opustit tělo a jít do jiných světů za nejbližší astrální vrstvou. Tyto velmi skutečné sny vaše materialistická věda uznává.

Samotný mozek bez duše samozřejmě nemůže dávat žádné impulzy, takže by bylo správnější říci, že každodenní věci, o kterých sníte, také generuje vaše mysl jako součást duše spojené s fyzickým tělem a mozkem. Stává se to, když duše ve vaší realitě více spí než je vzhůru, to znamená, že nežije vědomě, ale následuje převládající okolnosti. Zpočátku jsou pro ni okolnosti nepřekonatelné a nedůvěřuje vesmíru - je svázána s formami a ne s podstatou a v jiném než obvyklém těle příbuznou duši nepozná.

Duše, která nedůvěřuje situaci, vyšším silám a vesmíru začne ve snu modelovat situace, které se okamžitě zhmotní před jejím pohledem. Stává se to proto, že když fyzické tělo usne, jakákoli duše se vrhne do jemného světa astrální vrstvy. V tomto světě jsou všechny myšlenky hmotné a na sebemenší popud okamžitě zhmotňují formy a události. Astrální svět reaguje okamžitě a zhmotní okolnosti, na které jste mysleli. Vaše obavy a úzkosti vás budou pronásledovat jako noční můry. Čím více pociťujete iluzorní strach vytvořený vaším vědomím, tím víc snížíte své vibrace a zatížíte svou duši. Zatížená duše začne padat do spodních vrstev astrální roviny, kde se strach ještě více prohlubuje a kde můžete potkat již ne zcela iluzorní příšery této roviny. Vrcholem je, že zahynete ve spánku a probudíte se ve své realitě se studeným potem.

Pokud ve snu vidíte své životní známé, jedná se o sen vytvořený vaším vědomím z éterické hmoty astrální vrstvy světa, do kterého se během spánku dostáváte jako vědomí/duše.

Pokud začnete vidět cizince, vaše duše opouští tělo a začíná cestu astrální rovinou. Pokud vidíte jak známé, tak cizí lidi, znamená to, že jste na vstupu do astrální roviny, ale vaše vědomí je stále pevně spojeno s vaším každodenním životem a nadále zhmotňujete obrazy přátel a příbuzných nebo oblast kolem vás spolu s tím, co je v ní mimo vaší materializace.

Pokud vidíte zesnulé příbuzné naživu a nepamatujete si, že zemřeli, pak jste s největší pravděpodobností v rovinách subtilních světů, kde je lze takříkajíc skutečně najít. Pokud však ve současně vidíte okolnosti svého běžného života, například váš starý dům nebo místo, kde žijete, pracujete, pak je takový sen opět jen vaší materializací. Jedná se o zhmotnění vašich myšlenek a vzpomínek, i když zkreslených, nebo spontánní vymýšlení nových obrazů a událostí, jaké jednoduše předpokládáte: tj. jaká může být budoucnost, nebo ta a ta událost.

Pokud vidíte své zesnulé příbuzné a známé za zcela jiných okolností, než je váš život ve skutečnosti, pokud vidíte jiné krajiny a místa a pokud vám vaši příbuzní současně řeknou něco, co je pro vás nezbytné, co jste už dlouho chtěli vědět - pak je to skutečné setkání s nimi v jiném světě. Musíte ale velmi jemně odlišovat - pokud jste velmi trvali na setkání, a pokud jste silně navázaní na příbuzné, mohou za vámi přijít různé entity jménem vašich příbuzných. Energie připoutanosti a tvrdohlavosti, že duše příbuzných nemohou jít do nových inkarnací, vedou k setkáním s falešnými entitami a vaši příbuzní se s největší pravděpodobností již inkarnovali do jiného těla a prostě k vám fyzicky nemohou přijít. Proto nelze komunikaci vyžadovat, ani po ní ve snech toužit. Prostě přitahujte lži a snižujete vibrace své duše.

Stejným způsobem můžete v jiném světě potkat různé duchy, božstva, pohádkové postavy.

Hlavní známkou toho, že nematerializujete vaše vlastní myšlenky v astrální rovině, ale opravdu jste v jiném světě, jsou okolnosti a krajiny, které nemají nic společného s okolnostmi a scénami vašeho života ve skutečnosti. Budou to místa, která vám nejsou vůbec známá, nikoliv známé osobnosti. Mohou být velmi podobné vašemu světu reality, ale ne vašemu dvoru, vašemu městu, vašemu pracovišti, bytu nebo ulicím, kterými procházíte každý den nebo ve vzdáleném dětství nebo před několika lety. ... Pokud vám je alespoň něco ve vašem snu známé z dětství nebo z vašeho skutečného života - to není jiný svět, je to jen zhmotnění v éteru astrální vrstvy, do které se během spánku ponoříte s vědomím vašich zmatených vzpomínek a předpokladem, co z toho vzejde, který se také okamžitě zhmotní.

Ve vaší vrstvě je prakticky nemožné mít prorocké sny, je nemožné přijímat jakékoli informace z jiných světů, protože se zde zpracovává pouze ta informace, která se již hemží ve vašem vědomí a objevuje se před vámi, utkaná z éteru astrální roviny.

Pokud jste v konkrétní vrstvě astrální roviny a zhmotňujete její svět pro sebe, poznání, že právě spíte, vás téměř vždy probudí. Ve vzácných případech vás toto vědomí může uvrhnout do reálnějších vrstev jemného světa, kde již nebude tolik vašich zhmotněných myšlenek. Právě na této úrovni jsou v podstatě všechny takzvané lucidní sny - tj. když si uvědomíte, že spíte a můžete volně cestovat a vytvářet kolem sebe realitu.

Ve skutečnosti jsou skutečné lucidní sny v našem chápání stále velmi daleko. Spíše jen budete mít stav blízký průchodu virtuální hry, jak říkáte. To znamená, že chápete, že je to všechno pro zábavu, že se jedná o hru, ale máte zájem ji tvořit. Tento zájem o vytváření a přepracování okolností vás nejčastěji pošle zpět na první úroveň astrální vrstvy, kde si zhmotníte svět pro sebe, pouze již tak, jak ho chcete, vědomě a neomezeně se poddáváte svým nekontrolovaným myšlenkám a materializaci obrazů, kterých se bojíte.

V tom všem, co jsem vám právě popsala, stále existuje práce mozku. V něm fixované obrazy vašeho každodenního života, vzpomínky z dětství vás znovu a znovu pošlou do první vrstvy astrální roviny, neustále vám vnucují a zhmotňují vaše obavy a úzkosti nebo vaše touhy a nedovolí vám jít do jiných světů, ať již ve vědomém, či nevědomém snu. V tomto stavu se můžete dostat pouze na hranici světů vaší materializace a skutečného subtilního světa opravdového astrálu. Tam se vaše myšlenky nadále materializují, ale kromě vašich materializovaných myšlenek tam existují i ​reálné koncepty, esence, osobnosti a okolnosti.

Když projdete astrální vrstvou, ve které existují pouze materializované okolnosti a osobnosti, každý spadne do té vrstvy astrálního světa, která odpovídá vibracím jeho duše. To znamená, že to mohou být jak světy s nízkými vibracemi, plné démonických entit a nevzhledně špinavé krajiny, i světy zaplavené slunečním světlem. I v těchto vrstvách mají vaše myšlenky stále velký význam, nyní generované duší, a ne mozkem. Dokud pracuje mozek a duše skrze něj nepřímo vysílá své impulsy, nemůžete první fázi opustit. Když duše začne přenášet své impulsy do vesmíru, aniž by použila fyzické tělo a fyzický mozek, může opustit tělo a vydat se na cesty do jiných světů.

Zde již musíte být schopni ovládat své emoce a ovládat se. Samozřejmě, pokud máte nízké vibrace, pak to nepomůže, jednoduše nebudete moci stoupat výš v duši. Pokud je váš vstup do temných světů pouze výsledkem pochybností a obav, pouze sebeovládání vás může zvednout nad úroveň, se kterou zápasíte. Jakmile se znovu objeví pochybnosti a obavy, duše se okamžitě automaticky začne zatěžovat a padat do nižšího astrálu.

Stejný obraz přechodů mezi astrálními vrstvami a oddělení od astrálu existuje po smrti fyzického těla. V první fázi před vámi běží váš minulý život a poté spadne do vrstev, kde vše závisí na vašich myšlenkách, obavách a touhách. Tak trochu "očistec", kde je duše zcela závislá na schopnosti ovládat se. Pak spadne do světa, který odpovídá jejím vibracím.

************
Ve výkladech snů jsou často popsány obrazy pravého astrálu, které nebyly vytvořeny vašimi myšlenkami. Pokud vidíte pouze obrazy první fáze ponoření do spánku tvořené vašimi myšlenkami, pak jsou výklady k ničemu. Pouze vy sami můžete dešifrovat své osobní myšlenkové obrazy - jste to vy, kdo je takto interpretujete a materializujete, když se mozek a mysl uvolní a racionální vědomí reality je částečně odpojeno.

Obrazy hlubokého astrálu již mohou mít zvláštní význam, protože jsou projekcí hmotných a nehmotných jevů vašeho fyzického světa v astrálním světě. Například nepříjemný obraz výkalů v astrálních světech odpovídá ve vašem světě penězům, obraz fragmentů hlíny, rozbitých dlaždic, rozbitých nádob odpovídá zlatu a zlatým šperkům. Obraz peněz, bohatství v astrální rovině odpovídá ve vašem světě neúspěchům, bolesti, zklamání a ztrátám. Obraz zlata odpovídá slzám, ztrátám.

Proto mnoho knih snů mluví o opačných významech toho, co viděli ve snu. Proto zemřelý karmelitán, který chránil zlato a peníze skončil v astrální rovině na hoře rozbitých střepů.

Když vyměníte svůj dar od Vyšších sil, své mimosmyslové schopnosti, které jsou realitou jemných světů, za vaše hmotné peníze - ve skutečné úrovni, odkud jste tyto schopnosti získali, místo nich postupně hromadíte výkaly s nejtěžšími vibracemi. A po smrti vašeho fyzického těla odletíte do nižších vrstev k démonickým entitám ve světě zápachu a nečistot. Pokud během svého fyzického života vyměníte za peníze materiální hodnoty, které se v lehčích úrovních neodráží, nestane se tak.

Prodáte-li vlastnosti své duše, vysoké vibrace své duše, i když se schováte za pomoc lidem, dostanete kopec výkalů a sami se stanete entitou, která se z nich skládá. To z vašeho světa není vidět, kromě toho, že člověk, který prodává svou duši a její schopnosti, ji postupně ztrácí a stává se šarlatánem. Za hranicí smrti fyzického těla uvidí sám sebe jako to, čím se stal.

******
Za astrálem je vrstva, která odráží váš fyzický život, nebo spíše běží trochu vpředu a hraje události před vámi. Prostě existují informace, které se každou sekundu mění vašimi myšlenkami a činy. Toto je vrstva odrazu karmy. Každému však ukazuje pouze jeho vlastní nejbližší verze událostí, pokud je vědomí dáno se tam podívat. Existuje vaše budoucnost, ale pouze nejbližší a pouze jedna z nejpravděpodobnějších možností. Někdy může být tato možnost vymazána, pokud sami spácháte nějaký radikální čin, který vymaže vámi připravené události z možné budoucnosti. - Například jste někoho zradili, podvedli a i to největší štěstí může být nahrazeno i ztrátami a neúspěchy a naopak. Vše záleží na vaší svobodě volby. Vaše myšlenky a činy mohou zničit jakoukoli předpověď.

V tenčí vrstvě etheru, která je lehčí než astrální, můžete zachytit téměř vytvořené varianty blízké budoucnosti, i když pak mohou přes noc zmizet, pokud uděláte jakýkoli významný čin. Když se do této oblasti dostane vědomí duše, můžete vidět takzvané prorocké sny. Zda se splní nebo ne, záleží na vašich následných životních činech a odchýlení se od souhrnné většiny vašich dřívějších činů - což je samotná karma zaznamenaná ve vibračních vlnách vaší duše jako její (duševní) kvalita a vlastnost.

Někdy, když vidíte prorocký sen, jej vaše vědomí nemůže okamžitě přenést do mozku, a proto si ho nepamatuje. To se obvykle stane, pokud jste ve vrstvě blízké budoucnosti viděli bezvýznamnou epizodu, která nerozhoduje o vašem osudu a není zvlášť důležitá pro vaše vědomí, ale byla viděna vlnami duše. Po probuzení si nic nepamatuješ a žiješ dál, než přijde okamžik déjà vu.

Ve skutečnosti jste tuto událost viděli a účastnili se jí ve snu, který byl po probuzení úplně zapomenut. Viděli jste to všechno ve vrstvě éteru za astrálem, v samotném poli, které odráží nadcházející události vašeho budoucího života, po vaší nejpravděpodobnější karmické situaci. Do této oblasti se mohou dívat různí věštci a jasnovidci, kteří se snaží předpovědět osud. Jejich interference, konkrétně znalost osoby o budoucích událostech, se někdy ukáže jako velmi škodlivá, zvláště pokud člověk neví, jak se ovládat, a je-li slabý. Koneckonců, pokud mu tak budou předpovídány různé úspěchy a výhody, uvolní se a bude pyšný a změní vše, nebo obavami ještě zesílí vibrace a přiláká špatné události. Tyto informace lze sdělit pouze zcela se sebeovládajícímu jedinci, kteří změnou k lepšímu a sebeovládáním přepíší svou karmu. Sdělovat to ostatním znamená snížení vibrací pro obě strany.

******
Do vrstvy etheru, kde můžete vidět odrazy své nejbližší budoucnosti, se duše stále může dostat nevědomě. Dostat se výše ale není možné nevědomě. Skutečné lucidní sny proto nejsou ty, kde víte, že spíte, a podle svého uvážení měníte scénu snu a zápletku jako v počítačové hře. To vše je jen nácvik a trénink pro skutečné lucidní sny, které umožní duši skutečně opustit své tělo, jít do jiných světů paralelních s vaším, nebo do světů jiných dimenzí, nebo v duchu navštěvovat jiné planety.

Skutečné lucidní sny vedoucí k výstupu duše do jiných prostor a dimenzí, vedou k tomu, že duše, opouštějící tělo, nevyhnutelně spadne do své vlastní úrovně vibrací. Těžká karma a nízké vibrace, například pýcha nebo chamtivost, se v žádném případě nedostanou do světelných světů vyšších dimenzí, i když bude provádět nejrůznější esoterické techniky. Před jejím pohledem se mohou vznášet pouze iluze těchto světů a jejich obyvatel. To, co jí řeknou, budou informace z temných a šedých světů, které se budou kvalitativně lišit od toho, co pochází ze světelných světů.

Slabé duše přesvědčí sami sebe, že jsou vyvoleny silami Světla. Skutečné síly Světla nemají vyvolené. Informace od entit spodních světů přinesou během tohoto fyzického života buď sladkou blaženost, lásku a vzestup pro všechny bez výjimky, navzdory jejich silným vibracím a těžké karmě, nebo vzbudí strach a paniku obrázky katastrof. To jsou cíle temných světů - uklidnit se nebo vyděsit, čerpat energie strachu a ukolébat do stavu blízkého narkotickému zapomnění, zbavit touhy zlepšit se.

Skuteční učitelé světla z vyšších světů budou mimořádně čestní a spravedliví. To jsou jejich základní vlastnosti. Nebudou šeptat o odpuštění a univerzální lásce. Jejich láska není slepá, což mnozí z vás cítí sami na sobě. Slepá láska činí člověka slabým a odsuzuje k bezmocnosti, jakmile zůstanete bez její péče. Odsuzuje k nemožnosti růstu a vývoje. Slepá láska je snem dětí, které nechtějí čelit potížím a rozvíjet se, a které využívají síly temnoty a používají ji jako sladkou návnadu.

Skuteční učitelé vždy řeknou, že vždy máte příležitost všechno změnit sami, a nikdo nemůže zrušit svobodu volby. Doslova: to, co uděláte druhému, se vám jednoho dne vrátí. Toto je základní zákon. Jeho ignorování vede pouze k formování těžké karmy a těžších vibrací duše. Pokud jste v pokušení být pyšní, ukolébat se probíhajícím přechodem, nebo se bojíte konce světa a katastrof, jsou to jasné známky toho, že jste upadli do iluze. Sofistikovanější iluze se obvykle drží vašich osobních obav, vaší nedůvěry k vesmíru, touhy po osobní kontrole nad situacemi a událostmi v životě, pochybností, úzkostí nebo téměř nepostřehnutelným řetězcem vlastní důležitosti, jako je touha všemi prostředky nést světlo a pomáhat lidem. Nemělo by to být aspirací a cílem.

Nové sofistikované iluze mohou hrát na vaši falešnou podřízenost učitelům a vyšším světům, hierarchii, úrovním světla. Skutečně světlý duch nebude mluvit o jakékoli úrovni a výhodách. Ve své podstatě to nemá. Pouze když zapomenete na svou osobnost a bude vám jedno, co se vám za okamžik stane, až do úplné smrti nejen těla, ale i duše - jen tehdy vás temní poslové nebudou moci ovládat a šálit iluzí. Je to popření vaší vlastní hodnoty ve všech ohledech a úplná absence strachu z vašeho osobního zničení, které zvýší vaše vibrace na požadovanou úroveň, a pouze tak můžete být skutečným průvodcem a nevnášet osobní zkreslení do informací, které mohou být přenášeny skrze vás. Čím méně sebe, tím čistší kanál.

******
Opakuji však ještě jednou, že skutečné lucidní sny, vedoucí k výstupu duše do jiných prostor a dimenzí, vedou k tomu, že duše, opouštějící tělo, nevyhnutelně spadne do své vlastní úrovně vibrací. Pokud nejste připraveni na to sebezapření ducha, pokud jste plní obav a máte velmi rádi sami sebe, pak upadnete do neosvětlených světů. Proto nevím, jestli to potřebujete, pokud se nebudete zlepšovat.

Nezralým spícím duchům hrozí duševní poškození, sdílení temných entit a duševní nemoc ve vašem světě. To znamená posedlost hlasy a vizemi, vstup entit do vás a další. Proto by se ti, kteří se začínají zapojovat do jasného snění, měli pokusit ovládat sny pouze na úplně první úrovni. Nelze vynutit další kroky jednoduše psychickými praktikami. Je nutná zralost ducha, která zvyšuje vibrace duše na požadovanou úroveň, a to nejen občas, ale obecně všude v životě. Toto je způsob života a není možné se učit pouhé techniky, je to výsledek morálního růstu. A pokud se tam dostanete se všemi nezpracovanými karmickými dluhy minulosti, s nespoutanou pýchou a pocitem vlastní hodnoty, stanete se jednoduše obětí démonických osadníků.

Jste všichni vedeni, a tak vás vidí ze všech těch světů, o které se snažíte. Ale otevřou se vám, až bude duše připravená, a ne dříve. Pokud vám bylo slíbeno, že jej otevřete dříve, znamená to, že budete zataženi do pasti nesvětlými silami. Návnadou se stává vášnivá touha připojit se ke světlu co nejdříve, bez ohledu na vlastnosti své duše a neschopnost tyto vlastnosti vidět.

Přesto vám mohu poradit, abyste se vydali na cestu. Jen si uvědomte život. Koneckonců, život je sen. Tady vám v tomto vašem snu říkám, že váš život je jen sen. Uvědomujete si to? Sen vedoucí k následkům se však podobá snům, které vidíte v noci. Ani ty neproudí bez stopy. Vaše činy v nich také zapisují vaši karmu, stejně jako vaše činy ve velkém snu zvaném život.

Jakmile to přijmete a budete cítit, že život je jako sen, naučíte se pamatovat si své noční sny a začnete ovládat obrázky svého snu. Zároveň však pochopíte, že ve svých snech jste také zodpovědní za své činy - stejná karma. Tato vlastnost éteru prostupuje všemi rovinami bytí.

Když si svůj život uvědomíte jako sen, můžete se naučit nepřipojovat se k událostem, věcem, lidem, takže když jste je ztratili, nemusíte cítit neodvolatelnou ztrátu a zármutek. To znamená, realizovat život jako sen a poučení, ne jako nezměnitelnou realitu. Můžete se zbavit utrpení, kterému učí východní učení.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2020/09/blog-post_24.html#more

Zpět