4553 Nejste svým tělem, proto jste nesmrtelní. Paměť není v těle Cosmic agency

[ UFO ] 2023-04-17

Mari Swaruu
Největším strachem každého živého tvora je smrt, zničení sebeidentity Ego, strach z intenzivní bolesti, kterou přináší, a to se očekává. Smrt podněcuje intenzivní strach v každém z nás, zejména když jsme se setkali se ztrátou milované osoby, přítele, rodiny nebo domácího mazlíčka. Smrt blízkého člověka nám působí nejsilnější a nejšílenější psychickou a duševní bolest, takže ji převádíme na vlastní smrt, i když se mnohdy můžeme bát spíše toho, jak se k ní dostaneme, než smrti samotné.

Z pohledu toho, kdo umírá, je však smrt bezzubým dravcem. Všechna vyprávění lidí, kteří si pamatují, jak zemřeli v předchozích životech, a také to, co sdělili jiní lidé, kteří měli zážitky blízké smrti, naznačují, že se toho na straně ducha skutečně děje hodně a že nedochází ke zničení naší vlastní identity v Ego já. Nadále si uvědomujeme sami sebe, to, kdo jsme a jak jsme se k tomu dostali. To je přinejmenším většinou, protože existuje mnoho svědectví o lidech, kteří nevědí, že jsou mrtví, takže by záleželo na tom, jak zemřeli.

I z hlediska informací, které jsou na Zemi volně dostupné, aniž bychom museli věřit někomu nebo nějakému jedinému duchovnímu učiteli či mistrovi, je množství informací, které naznačují, že existuje duchovní svět a že naše vědomí transcenduje i po skončení našeho života, ohromující. Vím, že nespočet vědců to může chtít vyvrátit a vysvětlit vše čistě deterministicky a materialisticky, ale jak jsem vysvětlil ve svém videuʺFalešnost pozemské vědyʺ, vědeckou metodu nelze aplikovat na všechno a navíc je řízena tak, aby výsledky odpovídaly zájmům těch, kteří jsou u moci.

Vědeckou metodu, která musí být schopna reprodukovat a opakovat výsledky, aby něco potvrdila jako vědecky dokázané, nelze aplikovat na vše, co existuje. A dokonce ani mnohé obory, které jsou považovány za vědy, prostě nemohou potvrdit ani dokázat žádnou ze svých teorií a hypotéz.

Příkladem takových věd může být astronomie, kde vědci mohou pouze pozorovat oblohu, formulovat hypotézy o tom, co vidí, a snažit se vše vysvětlit pomocí matematiky, přestože bylo prokázáno, že výsledkem je samostatný matematický vesmír, který neodráží okolní svět. To hlavně v případě astrofyziky.

Všechny vědy, jako je antropologie, psychologie nebo sociologie, kde jejich předměty nelze dokázat pomocí přísných pravidel vědecké metody, a její vnucování těmto oborům vede k nesourodým a nebezpečně chybným závěrům. Chci tím říci, že pozemská věda prostě nemůže dokázat nespočet věcí, o nichž je známo, že jsou pravdivé jinými, intuitivnějšími způsoby a mimo jakýkoli stín pochybností. Závěry, které jiné, mnohem vyspělejší kultury přijaly jako pravdu a tvrdý fakt, jsou takové, že tělo funguje jako filtr vnímání, který umožňuje prožívat život pouze ve velmi úzkém a omezeném pásmu frekvencí, které jsou vnímány jako takzvaný hmotný svět. A toto úzké pásmo je také součástí duchovního světa, což vede k tomu, že nic takového jako hmotný svět neexistuje, protože je to pouze vnímání. Iluze bytí v těle nebo bytí těla je velmi přesvědčivá, skutečně velmi silná. A to je její smysl, poskytnout tuto zkušenost. Ale vy jste duše, jste osvobozeni od všech pojmů času a prostoru. Vše, čím skutečně jste, se nachází v éterech, v duchovních světech. A to, co vnímáte jako někoho, jako sebe v těle, je pouze převod do takzvaného hmotného světa, který poskytuje biologie.

Vše, čím skutečně jste, a vše, co prožíváte, a veškerá vaše paměť se nenachází ve vašem těle. Váš mozek, nervová soustava a DNA jsou překladateli do hmotného světa. Vaše DNA v každé ze svých krystalických částí funguje jako antény, které se aktivují nebo začnou vibrovat, když je frekvence vibrací v souladu s jejich frekvencí. A specifický kód DNA v každé buňce je naladěn na jednu konkrétní duši jako specializovaný receptor. Prostřednictvím svého těla prožíváte takzvaný hmotný svět, ale nejste svým tělem. Podobně jako když se dron dostane do vzdálených a těžko přístupných míst a jeho operátor vidí skrze kamery dronu a manipuluje s předměty pomocí mechanické ruky a paže dronu. Veškerá pozornost operátora může být na místě s dronem, ale objekt není v dronu.

Bylo zaznamenáno mnoho případů, kdy člověk utrpěl velké poškození mozku, což někdy vedlo k odstranění velké části mozku, a bylo prokázáno, že veškerá paměť dotyčného je přesto stále přítomna. Ztráta paměti je způsobena mnohem složitějšími faktory, které ohrožují schopnost celého mozku fungovat jako tlumočník pro duši na éterické straně. Jako například závažná chemická nerovnováha v mozku nebo poškození jeho klíčových řídicích částí, které ovlivní celý systém.

Existují specializované části mozku, které zpracovávají a řídí specifické funkce. Například specializované oblasti pro smyslové vnímání, centra řeči a podobně. V případě paměti však žádné neexistují, protože celý mozek funguje jako překladač. Paměť je do značné míry spojena s tím, kdo jsme, a s utvářením našeho Já (Ego), a v mozku se nenachází. Nachází se v éterickém poli, v duchovním světě. To způsobuje, že lidé s vážnými stavy poškozujícími paměť, jako je Alzheimerova choroba, nemají přístup k paměti na éterické straně, protože jejich fyzický mozek je poškozen a není schopen dokončit spojení. Osoba však stále existuje, pravděpodobně cítí zoufalství a je uvězněna v těle, které se nemůže převést do hmotného světa co duše intuitivně ví, že existuje.

Ale vědomí, že překračujeme smrt a že pokračujeme v projevování světa, v němž se nacházíme, jako přímý odraz toho, kdo jsme, a naší vibrace, s vědomím, že se můžeme reinkarnovat do fyzického těla, pokud chceme, by mělo být velmi uklidňující. Považuji za obzvlášť důležité, aby to lidé, duše na Zemi věděli, protože jsou tak silně ponořeni do společnosti, která neustále prosazuje materialismus a determinismus jako to jediné, co ve vesmíru skutečně existuje. Život na Zemi uvnitř západní společnosti prosazuje představu, že je pouze tělo, a trvá na tom, že neexistuje žádný důkaz o ničem jiném, jako další mechanismus k ovládání mas.

Jak jsem zjistil, dokonce i křesťanství přijímalo a učilo koncept reinkarnace dlouho do středověku, dokud lidé v Itálii nezačali ve velkém páchat sebevraždy, protože byli zoufalí z vysokých daní a vykořisťování, kterému byli vystaveni ze strany vládců a samotné církve. Proto museli vymazat reinkarnaci ze svého učení, aby mohli vnutit představu nebe a pekla a vyvolat tak v srdcích a myslích obyvatelstva hrůzu.

Je jasné, že na Zemi mají správci zájem podněcovat vše, co přináší obyvatelstvu zoufalství. Podporují vše, co v lidech vyvolává pocit odloučení od samotného Zdroje, protože probuzené a osvícené lidi není možné při ovládání zneužít. Buďte si však jisti, že všechny hvězdné kultury nade vší pochybnost vědí, že duchovní svět existuje, stejně jako reinkarnace a představa, že při odchodu neztrácíme svou Ego sebeidentitu. Nikdy nemůžete být odděleni od Zdroje, protože jste Zdroj, a to se stává něčím, co je třeba vidět jako do očí bijící.

Důrazně vám doporučuji investovat nějaký čas do výzkumu paranormálních jevů, pokud jste tak ještě neučinili. Rychle začnete být schopni rozeznávat podvody a fikce od skutečných věcí a právě tehdy si začnete uvědomovat, že nemůže existovat jiné vysvětlení než to, že duchovní svět existuje. Nebojte se zlých duchů a entit, protože jakmile jim dobře porozumíte, začnete chápat, že můžete ovládat to, co zažíváte. Důrazně však nedoporučuji dělat jakékoliv rituály, vyvolávat, zahrávat si s neznámým nebo dávat práva průchodu něčemu, čemu nerozumíte. Duchovní svět existuje a ovlivňuje hmotný svět velmi přímým a silným způsobem. A nepochopení této skutečnosti, vstup do skepse a popírání a následování vědeckých deterministických a materialistických dogmat může mít silné následky. Protože ony temné entity, které mohou být egregory a projevy lidského kolektivu, mají ve svém nejlepším zájmu přimět populaci žijících lidí na Zemi, aby uvěřila, že neexistují, aby je mohla účinněji využívat a ovládat.

Vidím, že duchovní strana je mnohem komplikovanější, než hmotný svět, ale je to možné a je to nutnost pro každého z nás, kdo má tělo. Dobrou zprávou však je, že můžeme chránit sami sebe a svou energii, takže můžeme ovládat to, co prožíváme a co chceme. Duchovní svět je často spojován s ošklivými a zlými entitami a věcmi, ale není to jen tak. Je to jen otázka vnímání a osobní vibrace a frekvence, která určuje, co uvidíme a zažijeme, ať už jsme kdekoli, mrtví nebo živí. Duchovní svět je naším skutečným domovem a je krásný a skutečně velkolepý. Musíme však také přestat spojovat naši vědomou pocitovou existenci pouze s hmotným světem, protože duchovní i hmotná stránka jsou stejné. Nemusíme tedy čekat, až budeme na té či oné straně, abychom mohli projevit vše, co chceme, a všechny nejlepší věci a zážitky, které si všichni přejeme pro sebe a své blízké. Jsme inkarnováni proto, abychom se naučili ovládat to, co cítíme, myslíme a projevujeme.

Buďte moudří, sledujte své vibrace, buďte šťastní a laskaví.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/you-are-not-your-body-therefore-you-are-immortal-memory-is-not-in-the-body-english

Zpět