6743 Větší mezihvězdné lidstvo 2. Cosmic agency

[ UFO ] 2024-06-13

Jak všichni víte, vnímání mysli a reality je na Zemi silně kontrolováno. Duše na planetě jsou izolovány od většího galaktického společenství. To, co jim kontroloři říkají a diktují, není jen zákon, je to realita sama. Vše, na čem skutečně záleží, je falešné a na čem zjevně nezáleží, jako je zábava, se také používá k tomu, aby lidem vnucovala a programovala více této falešné reality. Žádná informace, žádná karikatura a žádný pořad, jakkoli nevinně to může vypadat, není bez účelu, protože jsou tam všechny pečlivě a dovedně umístěny jako další informace ovládající mysl. Sčítají se v myslích populace, takže dochází k závěru, co je realita, co je možné a co ne na nevědomé a vědomé úrovni, přesně tak, jak vládci Země chtějí, aby si lidé mysleli, že se to děje po tisíce let. Jak víme nyní, je to asi 200 let staré, někde v první polovině 19. století (1850), kdy se počítá s posledním společenským resetem.

Chtěla bych odbočit, vím, že je to všechno velké prohlášení, ale stojím si za svými slovy. Vše, co jsem právě uvedla, má přímý dopad na představu, kterou má obecná populace Země o životě ve vesmíru jinde v galaxii a mimo ni, stejně jako o původu lidstva, o tom, co je skutečné a možné. Běžná populace nemá přístup k žádným informacím mimo to, co chtějí dát kontroloři. Nemohou mít mentální rámec, potřebný kontext, aby vůbec začali chápat jiné skutečnosti, jiné představy a jiná alternativní vysvětlení pro všechny existenciální otázky, včetně skutečného původu lidstva. A co je ještě horší, dávají přednost tomu, aby za ně byly věci zpracovány. Mají rádi, když jim někdo dává informace, aby o nich nemuseli přemýšlet, a cítí se pohodlně ve své iluzi poznání reality a všeho ostatního jednoduše proto, že následují to, co je společensky přijatelné, co jim bylo vnuceno kontrolory Matrixu na Zemi. Opakují to, co je učili ve škole a v médiích, přijímají tuto realitu jako svůj základ pro svůj život, odkud mohou začít pracovat na tom, co opravdu chtějí a co se jich skutečně týká, a to je přežití v závodě o peníze, status a moc.

Každý, Hvězdné semínko i konspirační teoretik, který přijde s alternativní myšlenkou, je systematicky napadán a diskreditován z těch nejjednodušších důvodů, které trápí matrixové lidi - vykopne je to z jejich komfortní zóny. Prostě nemají čas, motivaci ani mentální energii přemýšlet o čemkoli jiném, než o čem už věří, že je realita. Také berou alternativní myšlenky jako hrozbu pro jejich integritu a sebeúctu. I ty nejjednodušší myšlenky a nejjednodušší fakta, která jsou snadno pochopitelná z širšího úhlu pohledu, se pro tuto skupinu lidí stávají nepřijatelnými. Rozšířený úhel pohledu je ten, který má přístup k jiným typům informací a důkazům, které to všechno podporují. Je pro ně těžké pochopit, že je ve vesmíru více lidstva a mnoho dalšího. Tvrzení, že lidstvo jako takové existuje pouze na Zemi, je absurdní pro všechny mezihvězdné lidské kultury. Jako tvrdit na Zemi, že lidstvo existuje pouze na jednom malém ostrově, ne na celé planetě Zemi. Představa, že lidstvo existuje pouze na Zemi a že tam byli stvořeni božským zásahem, genetickým inženýrstvím sumerských bohů, nebo kýmkoli jiným, nebo darwinistickou evolucí, je prostě směšná.

Větší vesmír je pro lidstvo celým hřištěm, kde se vyvíjí a žije, a planeta Země je pouze jeden malý ostrov mezi tolika všemi, které vřou lidskou aktivitou Lyřanů. Všechny ty myšlenky o stvoření lidstva vnucované na Zemi, ať už je to božským aktem, genetickým inženýrstvím, nebo darwinistickou evolucí, nejsou ničím jiným, než kontrolou mysli a vymýváním mozků, pro jednoduchou a zřejmou kontrolu populace. V konečném důsledku jde udržení iluze Matrixu na Zemi mnohem hlouběji.

Všichni lidé patříme do genetické rodiny Lyřanů, všichni máme podobné vnímání reality prostřednictvím našich pěti, nebo šesti smyslů, kvůli prenatálním dohodám na vyšších astrálních Pláních a protože naše duše mají podobnou vibraci a jsou spřízněny s těmito lidskými těly Lyřanů. Všichni se rozhodli být lidskými lyřany předtím, než jsme se inkarnovali. Na Zemi, stejně jako na jakékoli jiné planetě, nebo dokonce na menších, existuje kolektivní nevědomí mezi komunitami lidí izolovaných, nebo neizolovaných od běžné populace, a jednoduše proto, že jsou stejně smýšlejícími přáteli, existuje větší lidské lyrské Kolektivní nevědomí, které patří celému druhu bez ohledu na to, kde se mohou nacházet. Ze strany duchů, éteru, astrálu, nebo jak to chcete nazvat, se provádí telepatie a odtud jsme všichni propojeni, všichni sdílíme své myšlenky a emoce v telepatické polévce, ať se nám to líbí, nebo ne, a i když to popíráme, jako na Zemi.

Nejsme tělo, my jsme duše a duše jsou propojeny prostřednictvím svých myšlenek, které jsou vibracemi a tyto vibrace vytváří frekvence a vzájemně se propojují jako rozhlasové stanice, kde informace včetně emocí a jejich moudrosti jsou sdíleny a distribuovány mezi všechny vibračně kompatibilní individuální Duše.

Duše se inkarnují na jednom místě na jeden, nebo několik životů a pak putují na jiná místa a jiné planety za více vyživujícími zážitky, které se stávají vzpomínkami, jež utváří a formují osobnost každé jednotlivá duše. Lidé nemusí vědomě vzpomínat na své minulé životy, ale definují, kdo jsou dnes a co dělají. Závoj zapomnění je jen povrchní a je další iluzí, která je tak jednoduchá a křehká, jako nepamatovat si sen, nebo si nepamatovat svůj bdělý život, když spíte a sníte. Všechny mezihvězdné lidské kultury Lyřanů, bez ohledu na to, kde a jak daleko od sebe mohou být, sdílí stejné myšlenky a stejný rámec, který definuje, co to znamená být člověkem ze strany duchů z astrálu, z éteru.

Vzdálenost a čas nemají žádný význam, proto kolektivní nevědomí většího lidstva nás všechny vždy spojuje. Jsme Jeden národ a touláme se vesmírem. Země je jen jeden malý ostrůvek v obrovském moři vod nad větším vesmírem. Jako židle, kde existuje jen tolik designu, který se vejde do židle, protože všichni máme podobné zadky, které na ni můžeme posadit. Myslíme stejně, protože jsme si podobní a sdílíme své nápady, emoce a myšlenky telepaticky prostřednictvím většího kolektivního nevědomí. Vyvážíme myšlenky technologie umění a vše, co nás dělá lidmi, na každé místo a na každou planetu, na které se inkarnujeme, nebo kterou navštívíme ve hvězdné lodi. Jsme tím zaneprázdněni od počátku času, používáme to pouze jako výraz, protože pro mezihvězdné kultury čas nemá začátek a konec. Dveře jsou dveře a mají kliky, které jsou podle lidských rukou, a stejně tak všechno ostatní. Existují důležité kulturní rozdíly, jak můžete vidět na samotné Zemi. Různé kmeny a skupiny lidí, ale samotná podstata, která nás definuje jako lidi, tam vždy zůstane.

Některé mezihvězdné kultury budou podobnější těm na Zemi než jiné, kvůli spřízněnosti a blízkosti, kterou mají s lidmi na Zemi. Mezihvězdné kultury, které navštívily Zemi nejvíce, a to jak jako sestup z hvězdné lodě, nebo inkarnace jako hvězdná semínka, budou samozřejmě sdílet nejvíce věcí. To je případ centuriánů, nazývaných také Alfrané, kteří jsou nejblíže pozemšťanům v historii a kultuře. Jsou téměř přesnými replikami lidí, dobrých i špatných věcí, ale s mezihvězdnou kapacitou, a nejsou zdaleka jediní, kteří mají silnou příbuznost a spojení s lidstvem. Alfrané zasahovali do historie Země nesčetněkrát předtím, jako je tomu v případě Enganů, nebo Tanů, kteří se po tisíce let mísili s lidstvem, spolu s nesčetnými dalšími civilizacemi vesmírných lidí. Všimla jsem si, jak nesčetná hvězdná semínka ignorují a dokonce opovrhují svou lidskou identitou a realitou ve prospěch takzvané hvězdné. Vidím to jako součást programování Matrixu, abyste opovrhovali tím, kým jste dnes. Krmí populaci nezdravými myšlenkovými vzorci, takže ztrácí svou identitu, sebeúctu a hrdost, také pro účely kontroly populace.

Chtějí lidskou populaci co nejslabší a co nejzmatenější. Chápu to, je těžké žít na Zemi. Nejtěžší známé místo inkarnovat se, ale to neznamená, že život není těžký i jinde ve vesmíru. Může to být stejně těžké jako na Zemi stejným způsobem, a také jinými, ale buďte si jisti, že se vrátíte tam, kam vibračně patříte, na svá oblíbená místa a planety, kde jste měli své nejšťastnější inkarnace. Tak či onak se vrátíte na místo, kde vibračně korespondujete. Je to jistota, protože žádná duše se nikdy nemůže ztratit, protože prostě odejde všude tam, kde spolu korespondují jako vibrační shoda. Myšlenky jsou vibrace, tak sledujte své myšlenky. Ocitáte se na Zemi z vlastní vůle a jste tam proti své vibraci, protože jste vstoupili silou pomocí technologie, nebo svého čistého záměru. Proto je tak těžké tam být a žít, protože to vyžaduje velké úsilí být na místě, kde neodpovídáte. Vaše vibrace je velmi odlišná a pro hvězdné semínko na Zemi je to jako držet korek pod vodou. Je pod hladinou jen proto, že ho tam drží silná ruka, a když je pryč, znovu vyskočí. Když váš lidský Avatar přestane fungovat, vystoupáte na povrch, na místa a planety, kam skutečně patříte, to vše je důvod, proč se moje skupina chová jako lidé, protože jsme lidé, jsme vesmírní lidé jako vy. Proto je tak těžké pochopit, že existuje více takových, jako jste vy, že žijí a prosperují Mezi hvězdami.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=sGWFHlNa3Vk

Zpět