391 Zasedání vyšší rady ducha Bogdan Manželej

[ Ezoterika ] 2020-07-09

V době otevření 7 hvězdných bran se uskutečnilo setkání Nejvyšší rady Ducha.

Zúčastnili se jej:

- Ježíš Kristus - zástupce bezpodmínečné lásky.
- Quan-Yin - členka Karmické rady Země.
- Všeotec - zástupce severních hvězd a pozorovatelů vesmírů.
- padlý anděl Astrálního světa - zástupce temných světů.
- Michael Nebeský - vládce vesmíru.
- Lady Gaia - vědomí planety Země.
- Michael - zástupce první větve lidí (Adam).

Když dorazil okamžik otevření sedmé hvězdné brány, před proudem energie vyslaným na Zemi ... se dlouho diskutovalo o následujících otázkách:

1. Jaká by se mělo být odškodnění za vykonané zlo. Mělo by mít zlo vykonané člověkem právo na odpuštění na energetické úrovni.
2. Svobodná vůle nebo Boží plán Stvořitele pro člověka.
3. Další akce s energií koronavirus.
4. Pomoc světlým lidem Země.
5. Vybudování husté energetické struktury mezi světlem a chaosem.
Ve většině případů byly Hlasy rozděleny porovnu, s výjimkou těchto otázek.

Otázka: Jaké by mělo být odškodnění za vykonané zlo? Mělo by mít zlo prováděné člověkem právo na odpuštění na energetické úrovni?
Ježíš Kristus: Vykonané zlo vyvolává nové zlo, a to jak v srdci toho, kdo ho spáchal, tak v srdcích těch, jimž bylo zlo směřováno. Odpuštění poskytuje úlevu. Osvobozuje však pouze ty, proti nimž byl spáchán. Ten, kdo se ho dopustil a cítil jeho beztrestnost, jej bude i nadále vytvářet.

Quan Yin: Mělo by být potrestáno nejen zlo samo, ale také ti, kdo ho vytvářejí. Odpustění zla nesmí být dovoleno. Nemůžete dát příležitost ho šířit. Ten, kdo se ho dopustil, a všechny následující generace jeho rodiny musí nést břemeno tohoto hříchu bez práva na odpuštění.

Všeotec: Mnoho bylo vykonáno, dobré a světlé, temné a zlé. Váhy nelze naklonit jedním nebo druhým směrem. Pokud však člověk spáchal zlo, musí za něj nést odpovědnost. I když všichni jeho potomci budou nést břímě tohoto zla. Toto je poučení celého lidstva. Adam nenosil zlo, jeho syn Abel nebyl také zdrojem zla.

Lady Gaia neřekla nic.

Michael Nebeský: Existují jasná pravidla, která lidstvo dlouho nedodržovalo. Je třeba mu připomenout Čistotu myšlenek.

Padlý anděl: Jsem proti jakémukoli trestu. Pokud je člověk potrestán, znovu udělá zlo. Nebude-li člověk potrestán, bude ho tvořit po celý život. Druhý je pro mě výhodné. Celý život zlo. Hlasitý smích.

Michael - zástupce první větve lidí (Adam): Mnohokrát padla otázka a mnohokrát se odložila. Andělé občas klečeli před člověkem, aby se zamyslel, než bude pozdě... ale všechno bylo marné. Andělé by neměli nést odpovědnost za skutky lidí.
**************
Bylo rozhodnuto, že za své činy bude odpovědná každá osoba a následně i její děti, vnoučata a celá rasa.


Otázka: Svobodná vůle nebo Boží plán Stvořitele pro člověka?
**************
Všichni jednomyslně, s výjimkou padlého anděla, hlasovali "PRO" Boží plán Stvořitele pro každého člověka. Toto rozhodnutí znamená zrušení svobodné vůle. Zřizuji Boží plán pro každou osobu.

Otázka: Další kroky s energií koronaviru?
**************
Názory byly rozděleny, ale na konci diskuse bylo učiněno rozhodnutí zakázat energii koronaviru na Zemi. Načasování však nebylo dohodnuto.


Otázka: Pomáhat světelným lidem Země?
Padlý anděl opustil zasedací místnost a hlasitě zabouchl vrata se slovy: "Pro mě to není výhodné. Nebudu hlasovat." Když odešel, všichni zvedli ruce pro pomoc světelným lidem Země. Všichni souhlasili s tím, že je důležité poskytovat pomoc na úrovni Ducha ... Ale pro každého člověka by pomoc měla být jeho vlastní. Chcete-li získat pomoc, musíte znovu vybudovat své vědomí a přivést do nervové sítě mozku vědomí.

Za tímto účelem požádejte během dne 33krát o pomoc Světelným lidem Země.


Otázka: Vybudování husté energetické struktury mezi světlem a chaosem?
Dlouhé ticho přerušil Michael - zástupce první větve lidí (Adam): "Co je, neznamená to, co bylo. Co se stalo, nezmizelo beze stopy, takže je to možné oživit," pravil a měl v očích slzy.
Všichni se znovu podívali jeden na druhého a současně vyřkli: "Světlo ke světlu, Tma a Chaos ke Tmě a Chaosu." Poté se začaly události vyvíjet k vybudování husté energetické struktury mezi světlem a chaosem.

Když zasedání skončilo, upustil každý v sále okvětní lístek růže na zemskou orbitu jako znamení rozhodnutí. Popsal jsem, co bylo, co se stalo. Je to důležité pro každého z vás.
S bezpodmínečnou láskou, tvůrce/zdroj.

Zdroj: http://source-energyofhome.ru

Zpět