1687 Nesouhlasím - je tato věta vhodná? Cosmic agency

[ UFO ] 2021-11-15

Yazhi: Videa s prohlášením pro Cabal lze formulovat, jak chtějí. Pokud sami chápou větu: ″Nesouhlasím″, tak vesmír taky, protože oni JSOU ten zatracený vesmír!
Zmiňují to z hlediska nevědomé mysli, odkud se vše projevuje. Podvědomá mysl a nevědomí jsou jednoduše ″myslící″, takže ujasnění si věcí, formulování věcí správným jednoduchým a přímým způsobem pomáhá. Pokud chtějí, mohou svá videa ″nesouhlasu″ formulovat, jak chtějí, pokud je to přímé a srozumitelné. Mohli by svá vyhlášení formulovat příliš složitě, jen aby se vyhnuli použití slova ″ne″ - opačným účinkem.
Další úhel pohledu... z hlediska psychologie dospělých je NE velmi silné slovo, a kdyby ho používalo více lidí, byli by méně zneužíváni tím, kdo jim jejich práva dává. NE je jasné a přímé a krátké.

Gosia: Já bych řekla, že jsou tři úhly pohledu:
Za prvé, vesmír nečte slova sama o sobě, ale ÚMYSL toho, co je řečeno. ″Nesouhlasím″ má velmi silný emocionální náboj, je jednoduché a přímé, a to vesmír přečte.
Zadruhé, teorie AFFIRMATIVNÍCH výroků se vztahuje spíše na věty jako např: JÁ JSEM BOHATÝ, namísto věty NEJSEM CHUDÝ.
Za třetí, tato videa nejsou určena pro Vesmír, ale pro CABAL a je třeba jim říct, že my, lidé, s tím prostě nesouhlasíme.

Yazhi: Videa nemají manifestovat hezké reality komunikující s ″Vesmírem″. Komunikují s Cabal, kterou tvoří lidé a dospělí. Oni to čtou a vidí.

(pozn. vztahuje se nejen k videím pro GFS a Cabal zprostředkovaným Cosmic Agency a Swaruu)
https://swaruu.org/transcripts/i-do-not-consent-is-this-phrase-adecuate-yazhi-s-and-gosia-s-commentary

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět