3090 KaRa z Plejád: Brány nebes na Zemi se otevírají James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-09-07

Jsem KaRa. Přicházím, abych s vámi byla v této době, v těchto zvláštních časech, ve kterých se nacházíte. Vše se rychle mění. Pravdy přicházejí z mnoha různých směrů, z mnoha odlišných zdrojů. Všude přichází světlo. Hvězdná semínka, Pracovníci světla, Bojovníci světla, vy všichni šíříte toto světlo, přinášíte pravdu a boříte staré paradigma iluze třetí dimenze.

Jak totiž víte, s tím, jak se vibrace na planetě stále zvyšují, musí staré vibrace třetí dimenze přestat fungovat. To je to, co se nyní děje a co způsobuje velký zmatek, způsobuje mnoho bouří na celé planetě, protože se stále více a více odhaluje konec časů, konec časů staré třetí dimenze. Neboli, jak nedávno řekl archanděl Michael, hra se chýlí ke konci. Vy všichni jste katalyzátorem pro ukončení starého a pro nastolení nového.

My, zde na našich lodích, na vás již delší dobu dohlížíme a připravujeme se na chvíle, kdy s vámi skutečně budeme moci být ve fyzické podobě. Tyto časy se stále více blíží k tomu, co nazýváte ʺodhalenímʺ, neboť i ty ʺsíly, které jsouʺ, se brzy stanou ʺsilami, které bylyʺ. Dokonce i ony vědí, že se tyto časy blíží. Nebudou schopny zadržet naše síly, síly světla a lásky. Toto jsou ty zvláštní časy, na kterých jste všichni pracovali, připravovali se na ně, připravovali se na svůj osobní vzestup. Ale také se připravujete na kolektivní vzestup s člověkem zde na této planetě, neboť tak jako proběhlo mnoho válek napříč galaxií i mimo tuto galaxii, Hvězdné války, o kterých jste slyšeli, které jste viděli a které se proměnily ve film, to vše je skutečné. Až do této chvíle to bylo před touto planetou utajeno.

Nyní se však otevírají nebeské brány na Zemi. Ne k bitvě, ne k válkám, ale ke Světlu proudícímu z tolika různých zdrojů. Abyste všichni konečně dosáhli svého osudu a mohli se věnovat svému poslání tak, jak je vám určeno, a mluvím o posledním poslání zde na Zemi. Až toto všechno skončí a vy začnete nový začátek, budete mít možnost volby, jak budete dále postupovat. Ať už to bude zůstat zde v této krásné nové rajské zahradě, vy na této planetě, nebo se ocitnout na cestě zpět domů ke své dávno ztracené rodině. Ať už si vyberete cokoli. To bude záležet jen na vás a na nikom jiném. Nikdo nad vámi totiž nemá moc, pokud mu ji sami nedáte. Všichni nyní víte, že síla ve vás je větší než veškerá moc, protože je nekonečná. Spíše se rovná veškeré síle ve vesmíru. Tuto moc totiž držíte v rukou vy. Držíte v sobě tuto sílu Zdroje. Nyní je pro vás stále více uvolňována. Stále více se přibližujete k tomu, abyste si vzpomněli, kdo jste, proč jste tu byli, o co tu jde a jak vy sami můžete pokračovat v šíření světla, šířit lásku do všech oblastí planety a dovést celou tuto ságu až do konce.

Já jsem KaRa. A nyní vás opouštím v míru a lásce. A brzy, velmi brzy se opět shledáme spolu. Mnozí z vás si uvědomí své spojení se mnou, s mnoha mými bratry a sestrami, s našimi bratry a sestrami z mnoha různých civilizací, kteří jsou zde v této době na pomoc.

Zdroj: https://tinyurl.com/58k36kh8

Zpět