5279 Rada: Existující proud Nadina Boun

[ Ezoterika ] 2023-10-14

V tomto vesmíru existuje pohyb vpřed, který s sebou nese vše. Všimněte si spirály ve všem od skořápky přes pohyb planety až po galaxii. Všechno se v tomto kruhovém pohybu spirálovitě pohybuje vzhůru. Stejně jako voda, která teče, i celý vesmír teče pohybem vzhůru a vše nese s sebou. Je důležité nebránit se tomuto proudění. Změna je součástí toku, součástí pohybu vpřed. Všechno se mění. Věci jsou dočasné, jsou i nejsou. Je důležité se změnami plynout a prozatím je přijmout, protože i ony se změní.

V celém vesmíru probíhá proudění, pohyb vzhůru, který s sebou na této plynulé jízdě nese vše. Měníte se vy, mění se Země, mění se celá krajina, protože se mění vesmír. Je důležité, abyste tuto změnu přijali, abyste s ní proudili a nebránili se jí, abyste mohli být v tomto pohybu, v tomto proudu neseni vpřed k dalšímu. Každá spirála se stáčí do větší expanze a váš vesmír se v tomto směru rozšiřuje do větších a širších rozměrů, ale také výš, protože stejně jako stupně na žebříku vás každá otáčka vynese o kousek výš.

Je to důležité období v dějinách člověka, Země a tohoto vesmíru a vy se ho účastníte na mnoha úrovních. Všude se účastní vaše verze. Účastníte se i vy na Zemi. Je důležité, aby vše plynulo podle božského plánu, který byl uveden do pohybu a jako spirála se bude stále točit vzhůru. Není to děj, který můžete zastavit, spíše s ním musíte plynout a sladit se s ním, abyste měli hladkou jízdu. Podobně jako voda vyplavuje na břeh to, co do oceánu nepatří, protože voda umí proudit, lze celý vesmír přirovnat k obrovskému oceánu, který s sebou nese vše ke břehu, a břehem či spásou každého je další úroveň existence.

Existuje proudění, přirozený tok, který hýbe světy a vesmíry, a žádá vás, abyste se vzdali boje a opustili svůj odpor, protože vás chce vynést do větších výšin. Je čas. Nastal čas, který má předznamenat novou fázi, nový cyklus, novou revoluci, a vy jste uprostřed této změny, takže jí dovolte, aby byla taková, jaká je, a věřte, že z ní vyjdete na druhém konci vítězněji, než jste si kdy mysleli. Proud, který vás nese, je věčný, bude vás nést dál bez ohledu na to, jak zareagujete. Můžete to nazvat vdechováním Zdroje, který vše přibližuje k sobě, a žádá vás o účast jako dědice a příjemce této jízdy, o přijetí, o propuštění, o odevzdání se a o plynutí s ním. Uvolněte se tedy a užívejte si každý okamžik, který plyne, a který se již nebude opakovat, protože se vzdalujete od toho, co jste byli, od toho, co bylo, k novému.

V tomto vesmíru probíhá proudění, neustálý tok, a nastal čas, aby celý vesmír udělal skok vpřed. Buďte mezi těmi, kdo přijímají, kdo přijímají změnu, kdo se radují z tohoto pohybu vzhůru. Přijměte změnu, dočasnou změnu, a nechte se vést vpřed proudem, který s sebou nese celý tento vesmír do další dimenze/evoluce. Jste milováni. Vše v tomto vesmíru je milováno. Nic a nikdo nezůstává pozadu. Záleží na každém jednotlivci, zda půjde s proudem, nebo se mu bude bránit, ale proud přesto plyne, připraven, ochoten a schopen nést vše a všechny s sebou vpřed. Buďte tedy mezi těmi, kdo přijímají, abyste mohli plynout s lehkostí, podporováni proudem, který ve svém pohybu nese celý tento vesmír vpřed.

Máme vás moc rádi a chceme, abyste uspěli, abyste vzkvétali, abyste stoupali výš, do nových dimenzí, k novým objevům, do nových výšin, kde je život snazší, lepší, radostnější, zábavnější, plnější, bohatší, harmoničtější, svobodnější, protože čím výš jdete, tím je to snazší. Váš svět je těžký jen proto, že vás svými pojmy a omezeními táhne dolů, ale vaše duše, váš duch, vaše podstata nejsou omezeny tímto světem, takže můžete stoupat výš, když se sladíte s proudem života.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/14/the-council-the-existing-flow/

Zpět