610 Anna Lindht o Švédsku Inger Noren

[ Ezoterika ] 2020-11-02

Již nějakou dobu probíhá odhalování klanů ve Švédsku a ve zbytku Evropy, které přerostlo do politiky, pracovního života a společnosti. To, co jsme viděli, se týká především afrických klanů, které chtějí se svými klany převzít co nejvíce švédské společnosti. Naštěstí je mnoho fantastických lidí, kteří pracují ve většině profesí, kteří pocházejí z jiných zemí, ale o klanové aktivity nemají zájem. Tito informátoři si zaslouží chválu.

Klany ovládly velkou část švédské společnosti a vládci země si toho musí být velmi dobře vědomi. Členové klanů jsou zvyklí ze svých domovských zemí vládnout zemi se svými rodinami a příbuznými, ale také korupcí a vyhrožováním. To je něco, co ve Švédsku nepotřebujeme. Nikdy jsme nevládli naší zemi klany a také to nebudeme dělat v budoucnu. Žijí na úkor zbytku populace, která nepatří do žádného klanu, což se stalo vážnou hrozbou pro demokracii ve Švédsku. Vládci musí být ve svých politikách jasnější a rozhodnější. Těm rodinám, které sem přišly, aby finančně a kriminálně získaly bohatství, by nemělo být dovoleno být ve Švédsku. Přišli získat pouze peníze a vyšší standardy. Švédsko je zemí, kde existuje mnoho příležitostí, jak získat dobrý život na vyšší úrovni, například prostřednictvím vzdělání, které umožní snadnější integraci do společnosti. Nemělo by se jednat o systém, který by těmto lidem poskytoval vyšší standard podvody s granty a jinými nezákonnými činnostmi. Náš daňový systém je určen pro blaho každého, nikoli pro trestnou činnost některých. (pozn. určitě to bylo o Švédsku?)

Zdroj: http://www.st-germain.se/anna-lindh-via-inger-noren-2-november-2020/

Zpět