976 Saint Germain: Probuzení kolektivního úspěchu Natalie Glasson

[ Ezoterika ] 2021-05-08

Saint Germain
Všechno, co děláte, každá vaše myšlenka pomáhá při procesu vzestupu celého kolektivu. Když mluvíme o kolektivu, mluvíme o vědomí, mysli, vzpomínkách a bytostech nebo přítomnosti všeho na Zemi, každá duše, každá bytost na Zemi je kolektiv. Zahrnuje lidstvo, zvířata, hmyz, duchy stromů a tak dále. Všichni vytvářejí kolektivní energii, kolektivní vědomí a vibrace. Minulé generace také přispívají ke kolektivní vibraci, všechny bytosti,které existovaly na Zemi v minulosti nebo za současných životů, přidaly svou energii a své zkušenosti této kolektivní vibraci a kolektivnímu vědomí.

Kolektivní vibrace a vědomí reality Země jsou rozsáhlé. Jsou jako knihovna. Pro všechny je nesmírně uzdravující vyřešit všechny rány, které nebyly vyřešeny ve vašem vlastním stavu a u ostatních, ať už jsou nyní na Zemi nebo ne. Uvědomujeme si, že tato kolektivní vibrace, neboli kolektivní tělo má takovou sílu a vliv nejen na vaši realitu, ale na všechny. Podle mého chápání v této fázi vzestupu je potřeba probudit kolektivní úspěch. Když probudíme energii úspěchu v kolektivním těle, transformujeme perspektivu a víru kolektivu. Vyléčíme rány a budeme moci pustit mnoho věcí, které jsou překážkou, negativně ovlivňují nebo zadržují celé lidstvo a všechny bytosti na Zemi.

Co je úspěch?
Když mluvíme o úspěchu, mluvíme o dosažení něčích cílů, realizací snů, tužeb, naplnění inkarnace, ztělesnění energie završení a stát se majákem lásky. Stejně tak to znamená užívat si svůj čas na Zemi v každém daném okamžiku. Úspěch uznáváte mnoha způsoby, mohou to být peníze, prosperita, čas, láska, předměty, přátelství, vztahy, zdraví nebo vitalita. Existuje tolik způsobů, jak může úspěch ukázat. Když já, Saint Germain, mluvím o úspěchu, mám na mysli vibrace úspěchu, nejvyšší vibrace Stvořitele, která je schopná být vložena do Země a do světa bytí.

Věnujte chvilku uznání nejvyšší vibrace Stvořitele.
Nemluvíme jen o úspěchu, mluvíme o nejvyšších vibracích Stvořitele, které může projevovat na úrovni fyzické reality, a chování člověka. Když ztělesníte nejvyšší vibrace Stvořitele, které jsou vám v tomto okamžiku k dispozici, automaticky poznáte přítomnost úspěchu. Automaticky poznáte, že úspěch nebo naplnění se začíná projevovat ve vaší realitě.

Požádejte svou duši, aby do vaší bytosti stáhla nejvyšší vibraci Stvořitele, kterou máte nyní k dispozici. Pak si dovolte ji držet, udělejte si čas, i když je to jen pár minut, aby ji bylo možné stáhnout, vložit a uzemnit do vaší bytosti. Je to proces probuzení a vzpomínání. Když toho dosáhnete, můžete ovlivňovat kolektivní tělo, o kterém jste mluvili.
Představte si kolektivní tělo. Drží v sobě úspěch každého a to, co každá bytost, která existovala na Zemi, uznává jako selhání, chyby nebo rány. Tyto rány v Kolektivním těle brzdí lidstvo a vytvářejí omezení, hranice a závaží. Jste ovlivňováni touto energií z kolektivního těla, ať už jste si toho vědomi nebo ne. I když se cítíte jako ztělesnění naplnění, úspěchu a dokončení, tito lidé stále ovlivňují vaši bytost. I když jste uzdravili všechny ve vašem životě, kolektivní tělo může stále ovlivňovat vaši bytost. Kolektivní tělo je tak silné, že je důležité probudit úspěch v kolektivním těle. Proto se rozpouští, rozptyluje, a maže vše, co každá bytost na Zemi pozná jako selhání, ránu nebo chybu. Máte sílu toho dosáhnout v kolektivním těle. Máte moc probudit kolektivní úspěch. Kolektivní tělo pak začne ovlivňovat vás a všechny bytosti energií úspěchu. Zažijete neomezenou energii, kterou je posílení, vrácení moci a péče. Zažijete vše, co potřebujete, abyste se podpořili a umožnili ostatním, aby byli podporováni na Zemi, a začnete poznávat pravou podstatu a pravý účel kolektivního těla. Transformace nabídne potřebnou moudrost a znalosti, aby všechny bytosti, které na Zemi existují, umožnili Zemi využití těchto nástrojů pro dosažení úspěchu a naplnění, což je přirozený aspekt Země. Zasloužíte si, aby vás kolektivní tělo podporovalo a vedlo procesem vzestupu Země ve fyzické realitě.


Jak probudit kolektivní úspěch
Já, Saint Germain, já bych s vámi chtěl podělit o to, jak vytvořit tento posun. Nejprve je třeba nabít vaši duši a bytí uvnitř. Jakmile toho dosáhnete a ztělesníte to, můžete se soustředit na kolektivní tělo. (pozn. určete si cíl, který ovlivňujete jen vy sami, bez zásahu okolí, věnujte mu úsilí a čas a dosáhněte ho - pocit dosažení úspěchu si uložte v paměti. .... může jít o naštípání dříví, zrytí záhonu, vyšití ubrusu..... a když zvládnete jeden osobní úspěch, přiberte pro další úspěch někoho dalšího)

Pošlete svou energii nebo lásku, svou pravdu kolektivnímu tělu. Představte si to jako paprsek světla spojený se všemi bytostmi na Zemi, jako knihovnu nebo zdroj informací, nebo jako internet spojený se všemi bytostmi. Když posíláte svou energii kolektivnímu tělu, mějte svůj záměr a cíl se svými průvodci, duší a dalšími dušemi probudit kolektivní úspěch pro sebe i pro všechny.

Jako nejvyšší vibraci Stvořitele pošlete do kolektivního těla hrdost na zvládnuté dílo. Každá předaná a probuzená vibrace úspěchu přispěje k roztýlení a smazání pochyb, selhání a omylů, a postuně všech energií, které brání, omezují a blokují všechny bytosti na Zemi.ʺ

Poté se přidejte k dalším milujícím bytostem a obklopte kolektivní tělo Země svou nejvyšší vibrací lásky. Pokračujte v tom, dokud probuzení nebude dokončeno a neproběhne transformace a uzdravení.

V nadcházejících dnech v tom okračujte pro sebe a pro kolektivní tělo. Budete vědět, kdy je proces dokončen, protože budete mít energii naplnění, úspěchu a dokončení. Můžete ji obdržet, když dosáhnete tohoto procesu, nebo ve své každodenní realitě. Je důležité si toho všimnout a oslavit ji vyjádřením sv vděčnosti.

Připravte se všímat si, že energie úspěchu plyne volněji ve vaší bytosti, vaší realitě a ve světě, veďte všechny bytosti, které podporují tuto transformaci, k uzemnění energetického úspěchu ve všech bytostech na Zemi a v Matce Zemi. Jedná se o nesmírně silný a důležitý proces a praxi. Je nutné vytvořit zásadní posun nejen ve vašich perspektivách a přesvědčeních, ale také v perspektivě a přesvědčení všech bytostí. Jak úžasné bude, když všechny bytosti uznají úspěch, naplnění a dokončení jako přirozenou součást každodenního života a zbaví se starých závaží, která byla nevyřešena.

(pozn. každý krok je na cestě k úspěchu, každé poznání vede k ještě vyššímu cíli a naplnění.. a podejte cestou pomocnou ruku dalším)

Zdroj: https://omna.org/all-channeled-messages-in-date/

Zpět