5241 Kongres: Váš úkol je splněn Dr Jan Halper

[ Ezoterika ] 2023-10-12

Kongres, který se skládá ze Sněmovny i Senátu, je považován za NEJfunkčnější vládní entitu. V zájmu jasnosti jste to vy, lidé, kteří byli zvoleni, aby nás zastupovali. Za současný stav tedy nesete kolektivní odpovědnost VY, naši volení zástupci. Ani jeden z vás by neměl být Novým mluvčím. Ani jeden z vás není způsobilý proměnit vaši konferenci v dobře fungující orgán. Ani jeden z vás nemá ponětí o tom, jak restrukturalizovat způsob, jakým provozujete ad infinitum. Týmová práce je cizí pojem. Status quo přežívá, protože samoúčelná politika je modus operandi. To vytváří nemožnou zeď oddělující nejen strany, ale i členy vaší vlastní konference.

Kdy jste si naposledy stanovili jako prioritu hledání společných cílů?
S dlouhověkostí neandrtálců, mocenskou strukturou, která byla omezena na malý počet vyvolených, je zřejmé, proč je Kongres nefunkčním orgánem. Jste jako zlomená deska, která se točí na stejném místě. Dělat věci tak, jak se to vždy dělalo, s několika málo úspěchy, které lze ukázat.
Motivací každého kandidáta je uspořádat konferenci. Zastavte se, přemýšlejte o tom prohlášení.
Hřiště je pro každého, aby se naučil dělat hezké. Spravování nebo léčení, aby všichni mohli spolupracovat.

Myslíte si, že jádro vaší nedostatečnosti může napravit někdo, kdo žil, dýchal a operoval ve vašem nezdravém systému? Jako by se to mohlo stát bez řádného vnějšího zásahu. Jako kdyby se skupina tak zakořeněná ve status quo mohla změnit s vůdcem, který zvládl proces odkládání prostřednictvím nekonečných slyšení, zvláštních výborů a zpráv bez přijatých usnesení? Najměte si k tomu mediátora nebo specialistu na vedení/teambuilding. Jak může někdo, kdo se posunul ve vedení tím, že úspěšně hraje hru, najednou řešit jádro mnoha konfliktů? Nejčastější důvod, který jsme slyšeli od dvou potenciálních kandidátů, dokazuje, že ˝my lidé˝ nejsou prioritou. Zatímco upozorňuji na problém zavádějících a nesprávných priorit, podívejme se na základní motivace, které by mohly přispět k vaší pasivitě. Bojíte se otevřít ústa, protože by to mohlo poškodit VAŠE znovuzvolení. Mohlo by to mít negativní dopad na volby za jeden nebo dva roky. Vaše priority jsou o udržení se u moci, ale čeho jste jako kolektivní orgán volených představitelů za posledních několik desetiletí skutečně dosáhli? Studna...

Standardní operační postupy se ukázaly jako zbytečné. Tedy pro obyvatele Spojených států. Určitě to fungovalo ve váš prospěch. A jediné, co chcete, je, aby se všichni chovali hezky!?! Je důležité pochopit, že když ji ti, kdo mají poziční moc, zneužijí, jejich slova a činy jdou příkladem. Špatný, ale přesto příklad. Horší je, že udává tón a příkladně prostupuje celým kongresem. Domnívám se, že nikomu z vás ještě nedošlo, že jste sehráli obrovskou roli v rozdělení naší země.

Znovu se zeptám, kdy se naši zástupci naposledy shodli na společné prioritě a pracovali v tandemu a přineslo to užitek nám lidem?
Naše země je rozdělená, protože většina z vás, politiků z obou stran, se schováváte za ˝politiku˝, abyste pokračovali ve svých malicherných pliváních, nadávkách, vraždách, ALE nikdy neukazujete (to znamená nedemonstrujete prostřednictvím shodných slov a činů) způsoby, jakými se v otázkách sejít. Pokud byste to udělali, neschopnost byť se jen pokusit o dohodu by se neodrazila v současném schizmatu několika minulých administrativ.

Překonejte se. Už nejste na základce. Zatímco žvaníte o vyřazení Nancy Mace z vašeho davu, spolu se zvučným chórem od vůdců a členů z jiných klik, svět jde kolem. Vaši kolegové pracují se stejným záměrem odmítnout přístup do vnitřního kruhu každého, kdo stál za svým, v čele s dlouholetými předsedy výborů.

Nejste armáda. Tvrdíte, že jste zastánci svobody slova, tak co vaše očekávání, že se člověk musí podřídit? Neměl by to být požadavek na to, abyste se zařadili do řady. Zastupitelé by měli vypadnout z řady nejdéle sloužících volených představitelů. Váš často samoúčelný, někdy až bezohledný souhlas spojený s naprostým přehlížením toho, jak utrácíte naše peníze, nás přivedl do tohoto neutěšeného stavu. Je to vaše vina. Vy jste vedli jednotlivé frakce, vy jste vedli jednotlivé výbory do tohoto nekompetentního, zřídkakdy produktivního nefunkčního orgánu.

Proč mladší v kongresové linii vedou vzpouru a 98 % si stěžuje a vyhrožuje Mattu Gaetzovi a Nancy Maceové, když vlastně zastupují lid, který je volil? Kdy jste projevili takové vůdcovství, jaké Sněmovna tak zoufale potřebuje? Kdy jste použili svou moc zákonodárce? Kdy jste použili svou pravomoc k předvolání, abyste ukázali, že to myslíte vážně? Vaše nekonečné fňukání, že agentury ignorují vaše žádosti, je na vás. Pokud nezměníte způsob svého fungování, proč by vás lidé v agenturách měli přestat obtěžovat?

Nikdo z vás neprokázal, že by uměl myslet jinak než stávajícím způsobem. A tak se i nadále chováte stejně starým a zbytečným způsobem. Mohli byste formulovat, co je třeba udělat. Ale jak se tyto staré způsoby jednání osvědčily skvělým lidem tohoto národa? Neosvědčily. Zklamali jste nás.

Proč si myslíte, že jsou lidé tak frustrovaní, zklamaní a naštvaní na své zastupitele a senátory?
Jednoduché. Zdá se, že řešení problémů není ve vaší sadě nástrojů. Když jsem se zeptal bývalého člena sněmovny, proč se věci neřeší. Svěřil se mi: ˝Nemůžeme vyřešit například problém se zbraněmi, protože bychom byli bez mocného problému, na kterém bychom mohli vést kampaň.˝

Uvědomuji si, že členové sněmovny nemají ponětí, že kolektivní ustavující orgán má dost. Je skvělé mít osobního hlasatele, který zjišťuje úryvky vašich vlastních voličů, aby mohli přinášet dobré zprávy. Vidíte, to schizma, o kterém jsem mluvil, poskytlo transparentnost vašim motivacím a činům. Nejlepší aspekt vystavení populace karanténě poskytl lidem čas na zamyšlení, čas prohlédnout si sliby a porovnat je s... no, s ničím, co se pro zlepšení našeho světa neudělá. Sleduji kolektivní cítění lidí. Jakákoli záměrná slepota, která přetrvává, existuje, protože někteří se příliš bojí, aby mysleli sami za sebe, někteří se mylně domnívají, že lidé na pozicích moci a/nebo kontroly jsou autority, nebo někteří nemohou přiznat, že jejich dřívější závěry byly špatné.

Počet lidí, kteří otevřeli své oči, srdce a mysl, roste každým dnem exponenciálně. Překonali hranici 2/3, do které patří nezávislí, republikáni a rostoucí počet demokratů. Kolik z vás ví o organizacích, které ve většině krajů působí jako primární pro značné procento z vás? Děje se to. Dynamika je sněhová koule. Nemůžete se skrývat tím, že budete hrát tu a tam hru na pokus o dohodu, která se stane patovou situací nebo kapitulací. Už se nemůžete schovávat za prázdné sliby. Starý dobrý Kevin McCarthy si myslel, že by mohl pokračovat v proplouvání řečníky jako duplicitní kejvač (odkýve vše), ta doba je pryč.

Vraťme se tedy k aktuálnímu problému: Kdo by měl být novým mluvčím?
Vzhledem k tomu, že mluvčí nemusí být voleným úředníkem, a protože byste všichni mohli využít nějaké školení na pracovišti, potřebujete někoho, kdo se již v minulosti vzepjal systému a uspěl ve ˝vnějším světě˝. A samozřejmě někoho, koho respektujete. Potřebujete někoho, kdo má vizi, která vede ze síly. Potřebujete někoho, kdo dokáže vytvořit produktivnější způsoby, jak vykonávat svou práci. Potřebuješ někoho, kdo nebude tolerovat tvoje nekonečné slyšení a mediální žvásty. Potřebujete někoho, kdo je ochoten na vás tlačit, abyste využili sílu zákonodárce. Potřebujete někoho, kdo nebude tolerovat vaše nekonečné fňukání, že vám ministerstvo spravedlnosti, FBI, IRS nikdy nedají dokumenty, které potřebujete. Potřebujete někoho, kdo vás bude tlačit k odvážným činům. Potřebujete někoho, kdo myslí strategicky. Někoho, kdo ví, jak přijmout falešné zprávy. Někoho, kdo dokáže postavit demokraty na zadní nohu. Někoho, kdo překlene porno strachu z odstávky. Neexistuje žádný federální zákon, který by automaticky určoval, co zůstane během odstávky. Vládní uzavření nastane, když nepodstatné vládní úřady USA již nemohou zůstat otevřené kvůli nedostatku financí.

Operativní slovo je zde NEZBYTNÉ.
Odstávka je nejlepší možnou alternativou k určení nejdůležitějších operací naší vlády. OMB má rozhodovací schopnost určit, co pokračuje v provozu po odstávce. S tím byste měli mluvit. Potřebujete někoho, kdo zajistí, že vyprávění přenese břemeno na Bílý dům a Úřad pro řízení a rozpočet (OMB). Potřebujete někoho, kdo zaujímá útočné pozice. Modus operandi demokratů je nikdy nenést odpovědnost. Víte, že všechny jejich řeči budou obviňovat GOP. Největším přínosem toho, že umožníme nehospodárné vládě vypnout, je to, že ukáže, kolik služeb je nedílnou součástí uspokojování potřeb veřejnosti. Vypnutí ukáže ty služby, které jsou nadbytečné. Pomůže při určení toho, co snížit v rozpočtu.

Potřebujete předsedu, který bude pokračovat tím, že řekne veřejnosti, že Bílý dům, jejich vlastní OMB, odmítl souhlasit s tím, že některé základní služby zůstanou v provozu. Potřebujete mluvčího, který zbaví média jejich porna strachu a připomene jim, že sociální zabezpečení, zdravotní péče a dávky pro veterány jsou odděleny od tohoto zákona.

V minulosti Kongres schválil několik zákonů před uzavřením vlády. Zákon o armádních platbách (H. R.3210) byl podepsán 30. září 2013, jen několik hodin před oficiálním uzavřením vlády. Takže, pokud Bílý dům a OMB odmítnou hrát míč, pravomoc Sněmovny ponechat financování určitých služeb je ve vašich rukou. Pak by vina definitivně padla na demokraty. Současná díra v deficitu je příliš velká na to, aby se dala vyřešit navrhovanými škrty v současné úrodě. Role mluvčího by v ideálním světě urychlila tělo, aby dobrovolně snížilo plýtvání. A když druhá strana odmítne hrát, svět bude vědět, kdo je skutečně vinen.

Znovu, přemýšlejte o bodech, o kterých jste hovořili, přemýšlejte o tom, že konečně budete mít možnost obvinit demokraty, pokud odmítnou. Dostat Spojené státy na zdravou měnovou půdu musí začít hned. Ano, bude to trvat roky, ne-li desetiletí, než odčiníte škody, na kterých jste se všichni podíleli. Ale nyní je čas vstát a udělat to, co je správné pro americký lid a jeho budoucí generace.
Vyberte si osobu, která dokáže správně rozlišit, jak by měla sněmovna být řízena. Prosím.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/12/congress-your-jig-is-up/

Zpět