2853 Tunia: Jsi milován A.S.

[ Ezoterika ] 2022-07-19

Moji nejdražší bratři a sestry:
Toto je Tunia. Mám vás všechny tak moc ráda a chci to vyjádřit v této sérii poselství. Jsem člověk, stejně jako vy. Jen jsem se shodou okolností narodila na jiné planetě, než je Země. V současné době pobývám na vesmírné lodi Nový Jeruzalém, blízko vaší planety. Kromě toho jsme stejný druh. Kdybych měla na sobě vaše oblečení, mohla bych chodit po vašich ulicích a lidé, kteří by mě viděli, by mě považovali za normální ženu. Nejde jen o to, že vypadám jako vy, jsem také biologicky stejný druh jako vy: pozemský muž by mě mohl obdařit dítětem, a to prostřednictvím milování normálním způsobem. Mimochodem, miluji anglický výraz ʺlove makingʺ. Připadá mi krásné, že když se dva lidé věnují ʺmilováníʺ, mohou zplodit dítě. Vskutku milování.

Situace na Zemi se hluboce dotýká mé duše i duší mých sester a bratrů zde na naší vesmírné lodi. Na jedné straně nám puká srdce, kdykoli se rozhodneme vcítit do kolektivní psychiky pozemšťanů. Trápí nás a rve nám žaludek, že vy, naši bratři a sestry, prožíváte tolik bolesti, strachu a zmatku. V důsledku toho se snažím pomoci prostřednictvím této série zpráv. Zároveň se zde v Novém Jeruzalémě radujeme z pokroku, který vidíme, že lidstvo dělá. Chápu, že navenek to tak nevypadá, a nechci nijak zlehčovat vaši bolest a utrpení, ale jsme přesvědčeni, že Země se ubírá správným směrem. ʺCo se děje ve tmě, vyjde na světlo.ʺ Cítíme, že se jedná o velmi bolestivý proces - a tím myslím *cítíme* doslova, neboť doslova cítíme vaši bolest. Zároveň je to bolestivá a prozření přinášející část procesu uzdravení, který povede k lepšímu světu. Již nyní pracujeme na zlepšení situace na Zemi, a to co nejrychleji a nejdůkladněji. Několik pozemšťanů s námi vědomě spolupracuje a většina pozemšťanů je nevědomě na stejné straně jako my. Už jen tím, že jste laskaví k druhému člověku, že se usmějete na cizího člověka na ulici, že se snažíte žít svůj život, jak nejlépe umíte, nebo jen tím, že jste dobrým manželem, matkou, přítelem, sestrou nebo synem, se také podílíte na řešení. Kdyby průměrný pozemšťan nebyl v podstatě dobrosrdečný člověk, který se snaží ze všech sil, pak bychom vám doslova nemohli pomoci.

Naštěstí průměrný pozemšťan je právě takový. Ano, někdy jsou lidé zmateni nebo uvedeni v omyl a někdy jsou zraněni, což může způsobit, že jednají způsobem, který není zaměřen na srdce. Zranění lidé ubližují lidem. Většina lidí se však v zásadě snaží žít svůj život co nejlépe, aniž by ubližovali druhým. Právě tato základní slušnost a dobrota většiny lidí je rozhodující součástí tohoto procesu. Je to v zásadě laskavost obyčejných lidí, která nakonec vytvoří lepší svět tam na Zemi. Uvědomujeme si, že trpíte již dlouho a bohužel nemůžeme zaručit okamžité krátkodobé viditelné a zjevné výsledky naší pomoci. Na Zemi je spousta temnoty a její řešení nedestruktivním způsobem, který pozemšťanům nebere možnost jednat a svobodnou vůli, je velmi delikátní proces. Kdybychom postupovali příliš rychle, způsobili bychom více škody než užitku. Přesto pozemšťanům přímo i nepřímo pomáháme, jak nejrychleji můžeme. A my společně, vaše galaktická rodina i skupina pozemšťanů, která si přeje žít v míru, nakonec uspějeme. To vám mohu stoprocentně slíbit. Jen vám nemohu poskytnout časový plán. Také může dost dobře trvat roky nebo desetiletí, než se my, nezemšťané, budeme moci otevřeně procházet mezi vámi nebo se s vámi setkat.

Nemohu uvést časový plán, ale už se nemůžeme dočkat, až si s našimi vzdálenými bratranci, tedy pozemšťany, potřeseme rukou a obejmeme je. Moje série zpráv se však nebude primárně týkat informací nebo politiky, stavu operace na pomoc pozemšťanům nebo toho, co je pravda a co lež. Rovněž se nezaměřím na poskytování praktických rad. Zaměřím se na vyjádření své lásky, uznání a vděčnosti, a to vůči svým pozemským bratrům a sestrám. Všichni jste mnohem úžasnější, než si vaše kultura myslí. Z mého pohledu jste stateční, odvážní, silní a odolní. Je neuvěřitelné, čím vším si pozemšťané prošli, a vy stále stojíte na nohou. I lidé, kteří si nemyslí, že by měli traumatické dětství, měli často rodiče, kteří jim ne vždy dokázali projevit bezpodmínečnou lásku, nebo je nikdo nenaučil, jak správně zacházet s emocemi, nebo byli nuceni celé roky sedět v klidu ve třídě a učit se věci, které studovat nechtěli, nebo byli prostě občas osamělí.

Přes to všechno se z většiny z vás stali laskaví a slušní lidé, kteří se snaží dělat, co umí. Většina z vás je laskavá k lidem kolem sebe a je fundovaná. Většina z vás je laskavá k lidem kolem sebe a má v podstatě dobré srdce. Myslím, že to je opravdu působivé a inspirující. Když řeknete vlídné slovo nebo podáte pomocnou ruku někomu jinému, fandíme vám. I když je toho na vás prostě moc a děláte něco, co nepovažujete za produktivní, jako je například časté sledování televize, naprosto vás chápeme. Zvláště v dnešní době je i pouhá existence na zemi velmi náročná. Myslíme si, že si vedete skvěle. Přicházejí lepší časy, někdy v budoucnu (i když v krátkodobém horizontu může být ještě více temnoty, která se zviditelní). Takže: Mým cílem je vyjádřit vám svou lásku, uznání a vděčnost v sérii zpráv. Doufám, že má slova obejmou vaše srdce. Mám vás moc ráda, Tunia Za Éru světla

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/07/19/tunia-you-are-loved/

Zpět