2788 OWS: Mřížka vědomí Krista James McConnel

[ Ezoterika ] 2022-07-09

Chceme vám říci, že jste v programu, jak jste již mnohokrát slyšeli. V tomto programu s vámi pracujeme a přivádíme vás stále dál a dál. Sananda vás přivedl k dalšímu kroku, a tím bylo toto spojení s krystalickou mřížkou, mřížkou Kristova vědomí, a vzpomínka na toto spojení. Soufáme, že jste si toto spojení všichni připomněli, protože je skutečné. Katapultuje nejen vás, ale všechny dohromady jako jednu planetu. Další fáze, do které vstoupíte, je další fází vašeho procesu vzestupu. Blíží se. A je tady už teď.

Q: Hodně mluvíme a o tom, co je třeba pro manifestaci, že bychom měli být schopni mít přesně to, co chceme, kdy to chceme a jak to chceme. Nejsem si jistý, jak to udělat. Možná Vyšší Já chce, abychom někde někdy byli, a proto automaticky nevznikají věci, na kterých lze pracovat. Jak poznat, jestli to neděláme dost dobře nebo dost správně, nebo jestli opravdu máme být tam, kde právě jsme.

OWS: Žádné ʺdostatečně dobřeʺ zde neexistuje. Už teď děláte to, co dělat musíte. Jen tomu prostě musíte věřit. Když tomu uvěříte, uvidíte to. Když si to dokážete představit, vytvoříte to. Tak to funguje. Není v tom žádné tajemství. Není v tom žádný trik. Jde jen o to, abyste prostě byli v daném okamžiku a vytvořili si, cokoli chcete.
Ano, skutečně byl záměrně zaveden ve vaší iluzi třetí dimenze systém časové rezervy, protože byste nebyli schopni zvládnout, aby se zde vaše myšlenky okamžitě vytvořily. Přemýšlejte o strachu ve svých myšlenkách a o tom, co byste z toho mohli vytvořit, kdyby zde nebyl tento nárazníkový systém. Jak jste si však všimli, nárazníkový systém se stále více vytrácí. Pokud nyní něco skutečně chcete a skutečně zamýšlíte, aby to bylo, a věříte, že to bude, a už víte, že se to stane v tom okamžiku, kdy to vytváříte, pak to bude, protože nárazníkový systém stále více slábne.
Je tedy na každém z vás, abyste měli to, co chcete mít. Díky tomuto spojení s krystalickou mřížkou, nebo díky této vzpomínce na toto spojení nyní stále více budete mít ještě větší zkušenost s okamžitým projevem, který k vám přijde, jak jste schopni to zde zvládnout.

Shoshanna: Když bytost pracuje na síle, která je v ní, což je Bůh, aby projevila to, po čem touží, nemůže v tom být konflikt, rozhodnutí, a pak nové rozhodnutí, a pak něco jiného, a pak se stáhnout zpět a jít dopředu. Takto to nefunguje. Pokud si člověk skutečně přeje něco mít a projevit to, musí to být jasné, musí to být stručné a musí být velké soustředění, které v bytosti nastalo.
Jedinci, kteří si přejí manifestaci a pak jí nedosáhnou, je proto, že nemají jasno v tom, co skutečně chtějí. Mění své názory. Jsou rozporuplní. Vytvářejí si důvody, proč něco nemají. Proto musí být naprosto jasné, co si přejí projevit, a pak se na to musí soustředit, dokud se to nestane.
Těm, kteří se nenaučili síle, kterou mají, nebo ji nevyužívají, aby si vytvořili svůj život přesně takový, jaký si přejí, radíme začít s něčím malým. Aby začali proces učení se moci, kterou v sobě mají, s něčím malým. Zjistili jsme, že k neúspěchům dochází tehdy, když je požadováno velké množství manifestace, ale oni nevědí, jak manifestovat něco malého.

OWS: Chtěli bychom dodat ještě jednu věc. Používáte termín ʺkrystalʺ, získejte svou vizi ʺvykrystalizovanouʺ a přemýšlejte o tom, co to tady skutečně je. Krystalizujete totiž svou buněčnou strukturu, nebo ne? A čím více to budete dělat, tím více se ve vás bude vaše vize krystalizovat. To vše vede k představivosti a procesu vytvoření představy, což vede také k mnohem rychlejšímu projevení. Všechno to zde funguje dohromady, a míříte k tomu.

Q: Neplatí koncept, že by Vyšší Já mohlo chtít něco odlišného od toho, co se snažíme manifestovat, a proto se věci nedějí?
Shoshanna: Cílem duchovnosti a rozpoznání celistvosti bytosti, kterou jste, je splynutí s Vyšším Já. Pokud je bytost na nižší vibraci a nesplyne s tím, co je Vyšším Já, v procesu rozhodování o projevení toho, co si přeje mít, pak se projevení neuskuteční. Nedochází zde ke konfliktu. Jednoduše dochází k odpojení.

Q: Prošli jsme starým cyklem, který se znovu objevil. Poměrně rychle spustil jakési trauma. Přerušila jsem cyklus tím, že jsem si ho všimla a začala jsem jednat, jak to nejlépe zvládnout? Už tím opravdu nechci znovu procházet, takže doufám, že moje včasné rozpoznání pomohlo ten cyklus zrušit.

OWS: Rozpoznat to je první část. Přijmout to je další část. Přijmout cokoli, co je, a dovolit tomu, aby to bylo, a pak se přes to přenést.
Shoshanna: Vzorce, do kterých se člověk v těchto inkarnacích rodí, jsou vzorce, které si přejí být rozbity. Tak to funguje. Spolu s mnoha bytostmi se účastníte lidského experimentu, jehož cílem je zlomit vzorce a získat kontrolu nad vyšším vibračním já, které si přeje plně se s vámi účastnit.
Když existuje vzorec, který má být zlomen a který nazýváte traumatem, který traumatizuje bytost, jíž jste, a možná i bytosti kolem vás, myšlenka, že jste vědomí tohoto vzorce, vytváří možnost jej zlomit. Budete to zažívat znovu, dokud se to zcela nevyřeší. Možná to uvidíte znovu. Když tomu věnujete pozornost, posilujete to. Proto doporučujeme, kdykoli se objeví vzorec, se kterým vaše Vyšší Já není v souladu a který vytváří trauma pro vás i pro ostatní, abyste ho rychle rozpoznali, ale nepodíleli se na něm. Odstupte od něj. Odejděte od něj.

OWS: Pamatujte, že vše, co se děje, se děje přesně tak, jak je třeba v tomto okamžiku, a další okamžik na základě předchozího okamžiku a každý předchozí okamžik atd. vytváří další a další okamžiky. A právě tak to funguje. S tímto pochopením tedy použijte tento tvůrčí proces k vytvoření budoucích okamžiků a budoucího života, který chcete mít.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/07/09/one-who-serves-and-shoshanna-christ-consciousness-grid/

Zpět