3697 Pomoc prastarých duší Magda Funia

[ Ezoterika ] 2022-12-29

Moji příbuzní, na Zemi se inkarnovalo mnoho starověkých Duší. A jsou dokonce tací, kteří již jednou prošli procesem Vzestupu přímo na této planetě, ale v jiném čase. Cítili již celý proces vycházení z vnitřní temnoty a iluze trojrozměrného světa. Nyní znovu přišli na Zemi, aby pomohli celému lidstvu a planetě udělat kolektivní kvantový skok. Vzali na sebe karmickou zátěž, aby se ponořili do iluze a hustých energií, znovu oblékli fyzické tělo a udělali nový kolektivní skok. Tyto Duše se zrodily a rozptýlily po celé planetě, aby pomohly vesmíru svou energií v procesu kvantového přechodu, a také aby s sebou přitáhly nebo přitáhly mnoho lidí.
Sami lidé si možná nepamatují, že již učinili Vzestup. Ale tato vzpomínka je ve skutečnosti uvnitř. Odhaluje se na intuitivní úrovni, kdy prostě odněkud víte a cítíte, co dělat a kam jít. Natahují se ke Světlu a pomalu se vznášejí jako plováky. Tyto Duše vedou a ukotvují vysoké energie Vzestupu na jemných rovinách planety a poté hustá (fyzická) rovina začíná zvyšovat své vibrace a přeměňovat se v Nový Svět Země. Ze všech stran přišla velká pomoc k radikální změně pozemského světa.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14373

Zpět