1035 Pravda o chaosu Natalie Glasson

[ Ezoterika ] 2021-05-20

Archanděl Metatron-

Chaos je součástí rovnováhy. Každá bytost existující na Zemi je stvořena z frekvence, světla a pravdy Stvořitele, každá bytost ve vnitřních rovinách je stejná. Jste bytostí Stvořitele, jste výrazem Stvořitele.
Když existujete na Zemi, existujete v realitě, kterou si můžete vytvořit, můžete vytvořit cokoli a všechno, pokud si přejete. Máte schopnost tvořit, projevovat se prostřednictvím svých myšlenek, prostřednictvím svých emocí a svých záměrů. Energie Stvořitele proudící vaší bytostí podporuje a umožňuje projevy. Bytosti na Zemi mají na výběr, mohou si vybrat, zda chtějí přijmout nižší vibrace energie. Stále budou zároveň s vysokými vibracemi Stvořitele. Můžeme rozpoznat nižší vibrace jako negativní emoce nebo myšlenky, možná i emoce jako hněv nebo frustrace. Je složité skutečně popsat, co může být nižší vibrací, protože všechno je aspektem Stvořitele. Je důležité si uvědomit, že i nižší vibrace jsou prostě jinou fází vývoje.

Každý člověk má na výběr, pokud chce přijmout nižší vibraci a soustředit se na ni, pak samozřejmě může. Pokud chce vyjádřit vyšší vibraci a soustředit se na tu, je to jeho volba. Když vyjadřujete, přijímáte a zaměřujete se na negativní nebo nižší vibrace, projevem je často chaos, zmatek, hněv, frustrace. Pocit, že nedostáváte to, co chcete, věci nejdou správným způsobem, otřesy atd. Chaos se může projevovat mnoha způsoby a každý člověk, který existoval na Zemi, zažil jakýsi chaos, ať už ve svém bytí, nebo venku. Když si dovolíte spojit se s negativními vibracemi nebo s nižšími vibracemi, vaše čakry nepracují na svém zvýšeném potenciálu a mají tendenci vysílat energii ven, proto se velmi vyčerpáte, což zase podporuje vznik chaosu a také energie směřující ven.

Kvůli vnějšímu zaměření je božství, pravda Stvořitele a vaše intuice poněkud ignorována a není dovoleno jim plynout. Tok božského skrz vaši bytost je omezen. Pokud se soustavně zaměřujete na negativní vibrace, nižší vibrace a vyjadřujete je prostřednictvím svých emocí a své mysli, vyčerpáte se a budete potřebovat odněkud získat energii. Připomínám, že tento způsob bytí je volbou.

Pokud se vaše energie neustále zaměřuje směrem ven, můžete být přitahováni k lidem s vyššími vibracemi nebo pozitivně milujícími vibracemi, aby přijímali energii z vnějšího světa. Tito lidé vyjadřují přirozený tok Stvořitele prostřednictvím svých bytostí. Osoba s převládající nižší vibrací nebo spojením je přitahována k duchovní bytosti, aby do své bytosti vtáhla energii k udržení sebe sama, své vibrace, frekvence, emocí, mysli a těla. Je snadné rozpoznat, že někdo, kdo se spojuje s negativními nebo nižšími vibracemi, neumožňuje tok Stvořitele, zaměřuje se směrem ven, vyrovnává se s tím a vytváří chaos, proto se uvnitř vyčerpává. Pálí a využívají vyšší vibrace a energetické toky k podpoře většího chaosu.

Je důležité rozpoznat ve své bytosti duchovní bytost. Můžete vstoupit do těchto cyklů v některých bodech během dne, a je to přirozená a normální součást vaší existence. Na Zemi existují další bytosti, které možná znáte, možná ne, a které v tomto prostoru vytvářejí ve světě chaos. Není to jejich chyba a neexistuje žádný soud, protože si uvědomujeme, že všechno je proces vzestupu. Proto můžeme rozpoznat, že chaos ve světě je vytvořen tímto způsobem, a také můžeme rozpoznat, že každý člověk na Zemi se v určitém okamžiku přidal k chaosu ve světě. Opět neexistuje žádný úsudek, jednoduše se snažíme porozumět a vytvořit transformace a posuny.

Od vás jako duchovní bytosti spojené s vyššími vibracemi, zaměřené vaší myslí na lásku, mír a radost, umožňující, abyste byli tokem a vyjádřením Stvořitele se ostatní snaží absorbovat vaši energii. Toho se nemusíte bát, protože váš energetický cyklus a tok jsou konstantní. Máte hojnou milostnou energii Stvořitele, kterou můžete dát všem, nikdy nemůžete být vyčerpáni energií, protože vaší bytostí vždy proudí více energie Stvořitele. Pokud jste vyčerpali energii, možná poté, co jste byli s jinou osobou, v jiné situaci nebo přemýšleli o okolnostech, pak si jednoduše uvědomte, že osoba, situace nebo okolnost se rozhodla spojit s nižší vibrací a že jste vyrovnáni s touto nižší vibrací.

Není třeba se odpojovat, jednoduše se srovnejte se světlem, proudem a božstvím Stvořitele, vše bude vymazáno a budete dobiti. Když se cítíte vyčerpaní, je důležité si to uvědomit, je také důležité si uvědomit, že máte dostatek energie, abyste mohli dát všem bytostem. Když posíláte energii člověku, situaci nebo okolnostem, o nichž si myslíte, že jsou spojeny s nižší vibrací, posíláte ji za účelem zvýšení božského toku a božského vyjádření skrze tuto osobu, situaci nebo okolnost.

Spíše, než posílat energii, aby se transformovali nebo uzdravili, pošlete energii, abyste znovu probudili jejich vzpomínku na božský tok, božské vyjádření Stvořitele, protože zaměřením se na božské vyjádření Stvořitele je vaše skutečná existence volbou v každém okamžiku své reality. Vždy posílejte energii do toku Stvořitele uvnitř člověka nebo situace. To je přivede k vyšší vibraci, čímž se posunou a transformují své myšlenky a emoce, což umožní Stvořiteli pomoci jim v tom okamžiku přestat vytvářet chaos.

S tokem energie se znovu nabijí. Poté dostanou energii, vibrace a inspiraci, aby pro sebe provedli změny, přičemž převezmou odpovědnost za svou realitu a svou existenci a rozhodnou se vzpomenout si, že jsou výrazem a božským tokem Stvořitele. To je způsob, jak transformovat jinou bytost a přinést uzdravení.

Když se podíváme na svět, realitu, Zemi, jr použití této techniky způsob, jak transformovat situace chaosu ve světě. Posíláte energii k otevření, k probuzení božského toku, božského vyjádření Stvořitele v situacích, v zemích, kdekoli je na Zemi chaos. Když toho dosáhnete, uvědomíte si, že jste majákem pravdy. Nejen, že uznáváte pravdu o chaosu, ale rozpoznáváte chaos jako pouhé vyrovnání, do kterého se nemusíte zapojovat. Spíše se spojte s tokem Stvořitele pro sebe nebo pro ostatní. Chaos se začíná pomalu rozpouštět, čím více se ostatní bytosti zaměřují na svou pravdu a božský tok Stvořitele, tím více chaosu jednoduše mizí, rozpouští se, a už se nestává.

Toto je uzdravení, které je vyžadováno na Zemi, protože v mnoha bytostech je chaos. Ve vašem bytí může být chaos, který ignorujete, nebo si ho možná neuvědomujete. Já, archanděl Metatron, jsem si jen přál předat tuto jednoduchou zprávu, abyste lépe porozuměli tomu, jakou můžete mít službu.

Jako světelný maják na Zemi jste energetickým tokem. Jste ten, kdo energizuje, vy jste ten, kdo vytváří záměr, řídí energii a světlo Stvořitele. Nyní je čas, abyste se stali ředitelem energie Stvořitele pro sebe a pro všechny.

Doufám, že vás moje slova inspirovala k poznání, jak mocní jste a jak můžete provádět přechod na této Zemi, protože máte tok a energii božského toku Stvořitele, stejně jako intuici, vedení, schopnost vidět, cítit a uznat přítomnost Stvořitele a jak posílit Stvořitele.

Zdroj: https://omna.org/all-channeled-messages-in-date/

Zpět