2009 Prognóza-doporučení na rok 2022. Galaktická rada Dmitrij

[ Ezoterika ] 2022-01-09

Arcturus
K obnovení rovnováhy sil dojde blíže k druhé polovině roku 2022. Část zástupců inkarnovaných na Zemi v lidských tělech projde transformací ve zrychleném scénáři, který bude kombinovat ″tvrdé″ a rušivé, a zároveň zmírněné odpovědnými energetickými strukturami.
Obecně nemá smysl mluvit o procesech v roce nebo plánech, protože vývoj reality každého inkarnovaného je individuální. Vyplatí se věnovat více pozornosti přímému prožívání událostí, které se dějí, než předvídání a praktikování neplánovaných událostí ve vašem životě. Pobyt tady a teď vám pomůže vnímat realitu a akumulovat energetické zdroje pro znovuobjevení vnímání během procesu odmítání interakce s maticovými strukturami.
Pojetí stejných slov u každého jednotlivce může být diametrálně odlišné, takže to u jednotlivců nepřinese správnou interpretaci predikce.
Přerozdělení energetických zdrojů v sobě samém by bylo v lineárním vnímání účelnější. Bylo by lepší přejít od zpracování a analýzy přijatých informací a prožitých událostí k jejich přímému vnímání a prožívání. (pozn. a bez informací na to budu čumět jako puk)

Zdroj: https://absolutera.ru/article12321

Zpět