1253 Argoriáni Aktualizace: Velký kvantový přechod Lev

[ Ezoterika ] 2021-08-07

Podle zprávy od velitele letky Argoriánů, která přesouvá Zemi na novou vibrační dráhu 5D, vstoupili do nového energetického pole. Nachází se na další (páté) kaskádě uvnitř vesmírného filtru, přes který planeta prochází. Toto pole spouští vyrovnávací stabilizační vliv na práci zemského a nitrobuněčného jádra lidského těla. Tímto způsobem se přizpůsobují 5D.

Vnější prostor obklopující planetární systém má strukturu čtyřrozměrné a šestidimenzionální kvantové úrovně. V souladu s tím Země a lidská civilizace procházejí aktivní transformací všech kvantových systémů (fraktálů). Tuto transformaci silně pociťuje jak samotná planeta, tak lidská těla. Všechny meziplanetární procesy (sféroidy, plazmoidy, tektonické a tepelné) procházejí transformací.Změna magnetických polí nám umožňuje přenastavit nejen fyzické, ale i psychologické rozpoložení planety a lidí na ní žijících. Spolutvůrci podle svých plánů a programů neustále monitorují a upravují všechny proběhlé procesy. Země nyní prochází kaskádovým vzestupem (ascension) po úrovních kvantového stavu. Planeta se tak očišťuje od nízkofrekvenčních vibrací a přelaďuje se na vyšší ultrazvukové tóny. To způsobuje Zemi a všem na ní bolesti jako signál změn.

Nízkofrekvenční systémy degradují. Ztrácejí orientaci ve všech současných procesech. Psychika přeskakuje, objevuje se agrese a tělo trpí. Proces jde tak daleko, že se z planety odstraní vše, co má co do činění s třetí dimenzí. Ve Velkém kosmu Čas chybí, ale je přítomen v každém kosmickém fraktálu (souhvězdí, hvězdě, planetě, těle a buňce). Na Zemi je Čas v současnosti rozdělen do 16 proudů (linií). Velmi znatelným se stává na úrovni společnosti - států, organizací, skupin, rodin. Někteří zůstávají v minulosti, jiní žijí v přítomnosti, a dokonce i v budoucnosti. Proto je tak obtížné události včas korigovat.

Vědecký svět planety je na mrtvém bodě a zmatený. Základní poznatky se vytrácejí. Technika se stává minulostí a existuje odpor k novému, k budoucnosti. Průchod kaskádovitými kvantovými kroky mění celý stav Země. Letka a pozorovatelé Galaktického výboru se snaží co nejšetrněji navést planetu a civilizaci na novou vibrační dráhu. Dělají vše pro to, aby planetu a co nejvíce Duší zachovali a připravili na nové programy Stvořitele. Sklizeň již probíhá. Technické a planetární změny budou zesíleny a pozměněny ultrazvukovými a ultrafialovými pulzy. Lidé na Zemi musí změnit svůj přístup k planetě i k sobě navzájem.

Energetický prstenec temných sil již byl spálen vysokofrekvenčními vibracemi. Nastává čas globální změny. Připravte se na ně.

Zdroj: http://cropcircleconnector.com/2021/nuthanger/nuthanger2021a.html

Zpět