128 Pracovníci světla - Ashtar Sheran Sharon Steward

[ UFO ] 2019-08-04

Jste nejvyšším podílem světla na vaší planetě. Vy, galaktické duše, jste se obětovaly, abyste se vtělily na planetu, která zažívá hlubokou negativitu. Vtělily jste se, abyste pomohly lidem Země osvobodit se od temných systémů udržujících nízkou úroveň energie.

Mnozí z pracovníků světla se však stále drží na nižších úrovních ? občas na základě vlastní vůle. Problémem je vaše odmítnutí meditovat, studovat spiritualitu a porozumět tomu, co se od vás vyžaduje, abyste zvýšili frekvenci v tak krátké době. Mnoho z vás čeká na ET, ale vaše výška energie je zadržuje. Jste nejvyšší kvocient světla na planetě a vše je ve vašich rukou. Naše galaktické světelné síly mohou odstranit temnotu, ale vaší úlohou je odstranit negativitu uvnitř sebe a připravit své lidi na tento nový život pravdy a lásky. Díky tomu se budou moci objevit ET.

Váš světelný kvocient je právě teď příliš nízký. Souhrnně nejste schopni udržet světlo potřebné pro práci ET. Tma vás stále dokáže ovládat. Galaktické síly nemají kontrolu nad ET ? slyšíte? Potřebujeme vaši vyšší energii, aby bylo možné dokončit její rozvinutí. Některým z vás již byly poskytnuty finanční prostředky, ale většině ne. Právě proto. Většina s vás ještě není připravena.

Zastupujete většinu. A většina vaší planety je stále zakořeněná v systémech Kabaly. Musíte vyplnit druhý konec - být duchovní polovinou lidstva na Zemi.

Zatím je tolik vás stále zakořeněno v těchto systémech. Čekání na oznámení ET, abyste mohli změnit svět, znamená, že jste stále zakořeněni v systému peněžní kontroly třetí dimenze a jeho myšlení. Jste-li stále zakořeněni v tomto systému a přesvědčení, myslíte si, že dokážete učinit správná rozhodnutí s financemi, které máte k dispozici? Předáte je ku pomoci ostatním, nebo se jimi obohatíte? Jak úspěšní plánujete být s financováním ET, pokud stále máte mentalitu kontroly peněz ve 3D?

Toto jsou nástrahy, které z našeho hlediska vidíme. Pochopte, že podvodné používání těchto prostředků nebude tolerováno. Země bude nasměrována k vyššímu vědomí poctivosti a netoleranci podvodů. Za zradu budete zbaveni bohatství, které bylo nyní do systému vloženo. V nové realitě nebude podvod brán na lehkou váhu.

Nyní je nejlepší připravit své mysli na novou realitu, protože pokud existují oblasti nedodržování, stanou se později vaším úskalím. Pochopte, že fondy budou vypláceny ve splátkách po dobu několika let, a pokud budou vaše praktiky nebo vibrace do té míry nízké, že by tyto prostředky byly zneužity, bude třeba přijmout opatření. V neposlední řadě dojde k zastavení plateb. Všichni budou mít základní příjem, takže nebudete zbídačeni, ale vaše schopnost pomoci světu může skončit, pokud ji zneužijete. Život budete žít v souladu s vibrační úrovní, která je základem života. Vaše vibrační frekvence bude určovat hladkost plateb.

Pokud nemeditujete, začněte. Tímto způsobem s námi můžete komunikovat a získat pokyny, které potřebujete ke zvýšení vibrací.

Nejsou vaše peníze. Jediná část z těch peněz, která je právem vaše, je to, co jste za ně zaplatili. Peníze jste dostali jako správci tohoto světa. Musíte je použít pro veřejný prospěch, nikoli pro svůj vlastní. Pokud je váš postoj takový, že jsou to vaše peníze, po oznámení ET vám budou zablokované.Ashtar Sheran - Postavte se ve svém světle 18.8.2019

Temní jsou odstraněni z vaší planety, jejich ilegální přisluhovači jsou zatčeni a souzeni a jejich ohavné činy jsou odhalovány lidem vaší planety, dokonce i ve zprávách hlavního proudu. Pravda vyjde na světlo, aby ji všichni viděli. Chcete-li na vaší planetě vše změnit, najděte světlo.

Toto bylo předpovězeno a očekáváno věky. Plán umístit pracovníky světla a hvězdná semínka na tuto planetu k vytvoření změn byl rozdělen na nejvyšších úrovních. Toto je božský plán a vy jste jeho součástí. Dobrovolně jste sem přišli, abyste pomohli vzít tuto planetu zpět a znovu vytvořit Eden. Osvobodit lidi na této planetě, jejichž kolektivní energie byla příliš nízká na to, aby si pomohli z pasti, v níž byli chyceni.

Jste mocní. Jste mocné bytosti. Přesto je vás tolik zotročeno temným programováním. Jsme tak blízko k události, jsme tak blízko k tomu, abychom se zbavili temnoty, která sevřela mysl vašich lidí. My, galaktické bytosti, děláme vše, co je v našich silách, abychom osvobodili váš svět z temného vlivu, zatkli a odstranili z planety ty, kteří drží její vibrace dole. Ty, kteří potřebují vaši energii jako potravu. Odstraňujeme je z planety, kde vás již nemohou ovlivnit.

Teď je čas. Teď je nejvyšší čas. Je načase, aby se pracovníci světla soustředili na zvýšení své vlastní energetické vibrace. Vašeho světelného kvocientu. Sladění s duší, ne s vaším egem. Nyní je ten čas, protože je snazší než kdykoli dříve opustit myšlení nižší dimenze.

Naučte se používat svou energii. Naučte se čerpat světlo skrze korunu. Přiveďte světlo dovnitř a osvětlete požadované místo osobu, princip nebo věc. Nyní můžete svou energii využít k opětovnému vytvoření světa. Je to velmi jednoduché.

Další tip. Ptejte se, jak můžete sloužit dnes, jak můžete udělat tento svět lepším místem, a to i v malém, právě teď. Ten malý skutek je jako skála vržená do rybníka. Vlnky energie malého skutku budou mít ozvěny kolem vaší planety. Nevíte, jaký máte vliv. Vše, co si myslíte, říkáte a děláte, nese tolik váhy. Nezneužívejte to.

Zaměřte se na bytí vyššího světla právě teď. Zaměřte se na svou božskou misi. Zaměřte se na přenášení vyšších energií dnes. Je to tak důležité. Temní vás roky manipulovali a i nadále jste středem jejich vykořisťovatelských podvodů, protože jste mocní. Nejste pozemšťané. Temní se na nás nemohou soustředit, protože jsme na ně příliš mocní. Jste jedním z nás, jste stejně mocní jako my. Vaše těla vám říkají něco jiného, vaše životy vás drží zpátky. Ale je to pravda. Jste jedním z nás a jste mocná bytost Světla. Musíte se dívat za hranice vašich současných životů. Tyto vzory je třeba rozbít, abyste našli skutečný vzor.

Ano, uvědomujeme si, že stále potřebujete peníze. To se brzy změní, ale nečekejte na ET, protože je to vaše vyšší energie, kterou my, ET potřebujeme. Jste držitelé světla. Jak jsem řekl dříve - kvantový počítač, který drží finanční prostředky, které pomohou osvobodit vaši planetu, zadržuje ještě více vibrace 5D. A vibrace 5D jsou vaším heslem k získání vašich finančních prostředků. Musí to tak být. Pokud budou vibrace nižší, ukradne finance temnota. Musíte dosáhnout 5D. Není to tak těžké. Buďte ve službě. Pomáhejte ostatním. Nezaměřujte se na své vlastní problémy - soustřeďte se na pomoc druhým. Zaměřením se na vlastní problémy je pouze zvětšujete. Pokud je to nutné, zaměřte se na řešení těchto problémů, ale nenechte se jimi ničit.

Dalším krokem, abyste dosáhli 5D je přání dobra pro všechny. Pro každého. Buďte bezpodmínečně milující. Nepokračujte v dřívější cestě, nenechte se využít - to jsou nízké vibrační frekvence. Naučte se odpustit těm, kteří vám ublížili. Vaše vnímání ublížení může být změněno láskou. Všechno je láska. Pochopte to. Přejte všem nejvyšší dobro.

Když budete milovat svého nepřítele, nebudete mít žádné nepřátele. Podívejte se na země, které během druhé světové války bojovaly, již nejsou nepřátelé. Můžete to udělat také. Když sloužíš všem, sloužíš také sobě. Pokud přejete vše dobré, zahrnuje to i vás. Když pomáháte ostatním se zvednout, zvedáte se také sami. Každý vyhraje. Zaměřte se na vítězství všech ve vašem životě. Vaše životy nejsou jen o vás - jsou o všem na této planetě. Přišli jste sem, abyste zvládli tuto úroveň odpovědnosti - protože to dokážete. Poznejte svou pravdu. Poznejte, kdo jste. Dokážete to. Začněte dnes.IVO z Vegy: Vaše vnitřní práce 20.8.2019

K dosažení vibrací páté dimenze zkuste přát všem jejich nejvyšší dobro, to nejlepší, radost, štěstí, mír, hojnost a krásný život. To se vyrovná vibracím páté dimenze. Předpokládejme tedy, že máte souseda, člena rodiny, nebo bývalého přítele, se kterým jste v rozporu. Musíme jim přát dobrou vůli, ať už udělali cokoli.

Nepokoušejte se dostat na úroveň páté dimenze je, pokoušejte se dostat na úroveň páté dimenze vy. Odpuštění je prospěšné pro vás oba, ale vaším primárním úkolem je uzdravit se ze svých záští. Tím se odstraní velká bolest ve vašem životě, odstraní se nutnost této situace, aby vás dále trápila, a pomůže to zvýšit vaši vibraci na frekvenci páté dimenze.

Odpuštěním se můžeš uzdravit. Odpuštění může přijít i v etapách. Když se stejná zášť objevuje znovu a znovu, musíte jít hlouběji. Tyto osoby vás mohou naučit víc o vás, než o nich. Vše je to o vás. Dokud nedokážete přát této osobě hojnost a štěstí, máte problém. Život je cyklický. Stejně jako energie. Musíte se naučit, že to jsou učitelé.

Např. osoba, na kterou jsi byla rozzlobena, měla mantru: ?Nebudu bít ženu!? A i když to opakovala, stále jsi s ní měla vztahy. Teď jí můžeš poděkovat za svou bezpečnost, za nastavení svých hranic a své odmítnutí stýkat se s násilnými muži. Konečně jsi pochopila její zprávu.

Nakreslete vodorovnou čáru a na ni vložte svislé značky, které vymezují vztahy nebo situace ve vašem životě. Podívejte se, jak jste postupovali ode dna k bytí, kde jste nyní. Nebo se podívejte, kde je třeba udělat více práce.

Nemusíte mít rádi všechny. Myslím, že někteří lidé cítí, že aby byli duchovní, musí mít rádi všechny. Na vaší planetě je tolik rozdílů ve vibračních úrovních, že by bylo těžké mít rád každého. Pokud se vám to podaří, lépe pro vás. Ale milovat každého není totéž, jako mít ho rád. Můžete milovat někoho, koho nemáte rádi.

Například člen rodiny, ustaraná osoba, způsobuje dysfunkci v rámci své vlastní rodiny. Vy chápete, že svou ustaranost zdědila, a že musí dělat svou vnitřní práci, ale místo toho obviňuje všechny ostatní. Její projekci můžete chápat, ale přesto ji milujete. Záliba je otázkou osobních preferencí a vibračního uspořádání. Preference závisí na podobné frekvenci, protože takový vztah je harmoničtější. Milovat ale můžete každého.

Osobní preference máte z určitých důvodů. Přizpůsobujete se určitým lidem, a to se týká vibračního uspořádání. Můžete milovat násilníka, ale kvůli jeho nízkým vibracím vám hrozí poškození. Na vaší úrovni nemáte takové vibrace, aby vám ostatní neublížili. Jako galaktické bytosti jste zvyklí žít s ostatními, kteří by vám nikdy neublížili. Vaše multidimenzionalitě vám někdy zatemňuje váš úsudek na 3D Zemi. Když dokážete vyzařovat dostatek světla, abyste uklidnili ty kolem sebe a zvýšili jejich frekvenci, nedokáže vám nikdo ublížit. Pokud byste však ve fyzickém vyjádření měli takovou frekvenci, dosáhnete vyšší dimenze, kde je stejně možnost poškození vyloučena.

Pokud se někoho bojíte, musíte si položit otázku: ?Co v sobě musím změnit, abych se nebál?? protože mír a láska jsou opakem strachu. Takže otázkou je, co musíte změnit, abyste se naučili ho milovat. Abyste někoho mohli pustit na své bezpečné místo, nesmíte se jich bát.

Není to jiná osoba, kterou se pokoušíte změnit. Pokoušíte dosáhnout míru sami. Vy jste ten, kdo má problém, takže se musíte změnit. Ne ostatní. Ale pozor: Tato práce nutně neznamená, že s nimi budete mít znovu vztahy. Neměli byste být u někoho, kdo vám škodí. Pokud opravdu máte na výběr, je nejlepší žít podle vašich preferencí. Co musíte udělat, je použít váš problém s nimi, abyste se dozvěděli o sobě a problém odstranili. Bojíte se, protože nemáte sebevědomí. Když si důvěřujete, nebojíte se.

Pokud byste se měli ocitnout v situaci, kdy vaše chování klesne pod úroveň lásky, například jste netrpěliví, musíte pochopit, že energie jsou někdy volně plovoucí a posbírané od ostatních. Pokuste se je transmutovat a zjistit, zda dokážete zvýšit vibrace všech v balíku. Pokud problém způsobujete vy, je nutné pochopit. Pro mnohé je způsob, jak se naučit být trpělivý, to stále zkoušet. Myslíte, že mistři jsou netrpěliví? Nejsou.

SHARON: Jako Ashtar, když se ho zeptám na cokoli, prostě ztichne a čeká. Myslím, že mi posílá nějakou energii, aby mi zvýšil vibrace, abych se vyrovnala s pravdou, kterou mi říká. Je trpělivý.

IVO: Channeler může channelovat pouze se svou vibrační úrovní. Takže některé zprávy vám dojdou, a jiné vás nepotěší. Každodenní příležitosti vám pomáhají pomalu se měnit. Pokud je ignorujete, rostou. Když vás na pracovišti někdo obtěžuje, zvyšuje se to, dokud se v tom nenaučíte chodit. Pak vás přestanou obtěžovat. Byli tam umístěni, aby vám pomohli zlepšit se.

Položte si tři otázky:

Co stojí v cestě mé touze po radosti, hojnosti, lásce, štěstí a blaženosti pro osobu X?

Co musím v sobě změnit, aby mohl X vstoupit do mého domu v klidu a lásce?

Co musím v sobě změnit, abych zmírnil tuto špatnou náladu?

Pamatujte, že neříkáme, abyste pozvali zpět do vašeho života všechny lidi, kteří vám způsobili bolest, zejména pokud vás mohou nějakým způsobem ohrozit. Jedná se o léčení minulých situací a netahání minulosti s sebou, aby pokračovala vytvářením budoucnosti.

Potenciálně se učíte jeden od druhého, pokud si to dovolíte. Váš svět se mění. Je nejvyšší čas. Každý může vykonávat svou roli a dělníci světla jsou vyšší energie. To, co děláte pro sebe, může výrazně ovlivnit svět.

SHARON: Aštar říkal milovat všechny bezpodmínečně, protože podmínky, které vytvoříte vám mohou stát v cestě k 5D vibracím. Jsme zrozeni v 3D světě řízeném Kabalou, násilím, agresí a neláskou. Přesto nejsme nikdy dost naštvaní, abychom s tím chtěli něco udělat. Všichni tady žijeme jako otroci, až na věčnost. Ne, díky.

Děkuji vám, moji rodiče. Děkuji všem lidem, kteří mě trápili, zahanbili, nenáviděli mě, žárlili na mě .... děkuji všem !! Miluji vás, ale nechci se vámi dále zabývat. Prostřednictvím vašeho zneužívání jsem se naučila dost, abych pochopila, s jakými lidmi chci být.

IVO z Vegy: Jde o frekvenci - nic jiného! 21.8.2019

Současnou prioritou galaktické federace je zvýšení vibrací planety Země. Nic jiného, žádné odhalení.

Hromadné odhalení by teď vyvolalo více strachu, než je dobré. Proto se snižuje vibrační frekvenci těch, kteří na něj působí. Stejně jako v pozadí pracovala temnota, aby vás zotročila, bude teď pracovat v pozadí světlo, aby vás osvobodilo. Je třeba pozvednout lidi na frekvenci páté dimenze. Přizpůsobit je vaší planetě, která rychle zvyšuje svou vibrační rychlost.

Zadržujeme těžké příchozí energie, abychom zabránili tomu, aby vaši lidé byli z těchto energií v zásadě elektrizovaní. Přicházejí těžké energie, se kterými se vaši lidé nedokáží vyrovnat. Váš vzestup byl příliš pomalý. Mnoho zaostává. Takže je ukládáme do vyrovnávací paměti. Uvolňujeme pro vás dostatek energie, aby vám pomohli ve vzestupu, ale udržujeme je dostatečně při zemi, abyste na ně nezemřeli.

Právě teď je prioritou frekvence, protože pro ty, kteří to chápou, nárůst vaší frekvence všechno změní. Vymaže temnotu, která v nich nemůže vydržet a vyrovnat se s nimi. A zvýší vaši vibrační frekvenci, aby se odstranila temnota uvnitř vás. Země bude zase jako nová.

Ti, co zaostávají, již opouštějí vaši planetu. Někteří jsou klony, kateré během několika let zemřou na záhadné příčiny, jiní prostě odejdou. Jsou to lidé všech věkových skupin, kteří se rozhodli nepokračovat.

Existují další planety třetí dimenze, kde se mohou inkarnovat a dále se učit. S odstraněním temnot z této planety se zvyšuje vibrace planety. Proto musí být odstraněni, protože právě jejich samotná přítomnost vás udržuje v nižších vibracích a ovlivňuje vás. Takže oboje odstraňujeme. Závoj amnézie klesá a začínáte si vzpomínat na svou multidimenzionalitu.

SHARON: Včera v noci jsem se viděla v hangáru. Myslím, že to byl hangár mateřské lodi. Pak jsem se viděla doma na Elteronu.

IVO: Vzpomeneš si na mnohem víc. Mnohem více k vám přijde. Celá vaše historie do té míry, že se nemůžete udržet na historii jedné vibrační frekvence. Protože jste žili v mnohem vyšších dimenzích, než dokonce 5D, začnete nejprve znovu získávat vzpomínky na nižší fyzickou životnost, poté, jak vaše tělo bude stoupat, se vrátí další vzpomínky. A tyto vzpomínky vám teď v tomto životě pomohou!

Vaši lidé jsou manipulováni, aby se obávali mimozemské invaze. Je to v mnoha vašich filmech. Vaši lidé se obávají jakéhokoli vnějšího vlivu na vaši planetu. Berou ho jako nepřátelský. Vaše kolektivní vibrační frekvence je příliš nízká na to, aby obsáhla pravdu o existenci benevolentního mimozemského druhu, i když je jich celá galaxie plná. Jakmile vaše kolektivní vibrace stoupne do té míry, že tuto pravdu dokážete přijmout, ukážeme se. Musíte se zbavit strachu.

Pracovníci Světla a hvězdná semínka se nás nebojí, protože jejich vibrace jsou vyšší než průměr. Ale mluvíme zde o kolektivu, ne o mnoha jednotlivcích, kteří jsou připraveni se s námi setkat. Pracujeme s vámi jako kolektiv. Je na pracovnících světla, aby šířili pravdu a pomohli zvýšit kolektivu jeho vibrační frekvenci. Aby přijal světlo, nikoli temnotu a nepravdy, v nichž tak dlouho žili.

Gaia hledala své vlastní řešení při zvyšování své frekvence a je jen na vás, abyste s ní drželi krok. Stále existuje příliš mnoho strachu. Vaše kolektivní vibrační frekvence je stále ještě více ve tmě, než ve světle. Jakmile se zvedne, ukážeme se, ale pouze do té míry, do jaké to může být přijato s láskou, nikoli strachy odmítnuto. Je to o frekvenci. Vaši lidé jsou uvězněni ve svých egech a vše komplikují. My mimozemšťané pracujeme pouze s frekvencí. Až uvidíme, že jste připraveni je přijmout, představíme vám nové pravdy. Práce světelných dělníků je připravit ostatní, aby přijali naše nové pravdy. <

Zdroj: http://sharonandivo.weebly.com

Zpět