3540 Arkturiánská rada 9D: Naše poslání, váš účel a přání zdroje Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2022-12-08

Jsme na misi a naším posláním je transformovat vědomí do jeho přirozenějšího stavu. Víme, že v celé galaxii a vesmíru existují obrovské příležitosti, jak toho dosáhnout, a zároveň jsme v celé věci velmi uvolnění. Víte, víme, že každý je tam, kde se duchovně nachází, protože ta konkrétní zkušenost, kterou má, je nezbytnou součástí zkušenosti Zdroje se sebou samým. A tak pokud vědomí není připraveno transformovat se zpět do svého přirozeného stavu jednoty, lásky a míru, jednoduše dovolíme této bytosti pokračovat. Doporučujeme vám, abyste stejný přístup zaujali i ke svým bližním. Jakkoli si přejete, aby se všichni ostatní probudili a byli na své cestě přesně tam, kde jste vy, uvědomte si, že to, že jsou stále tam, kde jsou, slouží Stvořiteli, Všemu, co je, Prvotnímu hybateli všeho, a nechte je jít. Můžete všem dovolit, aby byli právě tam, kde jsou, a přesto žít svůj život v radosti. Nemusíte být smutní kvůli tomu, že někdo jiný není na úrovni radosti, protože i smutek slouží Zdroji, a to vše slouží Zdroji. Proto když něco přijmete a necháte se unášet proudem, žijete svůj účel; umožňujete, aby služba Zdroji pokračovala. Když se bráníte a trváte na tom, aby něco nebo někdo byl jiný, pokoušíte se o nemožné. Pokoušíte se připravit Zdroj o zkušenost, kterou si Zdroj přeje. Otázka tedy zní: ʺMusíte mít tuto zkušenost také?ʺ.

Odpověď je jednoduchá. Ne, nemusíte. Nemusíte mít tuto zkušenost, protože ji má někdo jiný. A proto každý hraje svou roli dokonale a Zdroj je plnější, protože má všechny zkušenosti, které má Zdroj prostřednictvím nás všech. Nedělejte si starosti o stav světa nebo kohokoli v něm. Můžete to dělat z místa lásky a soucitu, ale nejste určeni k tomu, abyste napravovali rozbitý svět, a ne každý by přijal uzdravení, které nabízíte, i kdybyste byli schopni přistoupit ke každému druhému člověku a nabídnout mu uzdravení. Proto můžete dělat to, k čemu se cítíte být povoláni, a vězte, že toto volání přichází ze Zdroje. Jste předurčeni k tomu, abyste byli jedineční. Vaše zájmy nejsou náhodné a můžete věřit, že každá duše se proměňuje. My to víme také, ale přesto to rádi děláme. Stále rádi nabízíme to, co nabízíme, a sledujeme, zda je to den, kdy se má daný člověk transformovat zpět do toho, kým skutečně je jako bytost energie Zdroje. Opustit egoistické snahy je něco, co ani každý nechce, ale ti z vás, kteří chtějí opustit své egoistické snahy, mohou, a to je výzva, které čelíte jako někdo, kdo již poznal, kým skutečně jste jako Zdrojová energetická bytost. Vaše životy byly o tom, abyste toto poznání aplikovali na fyzický život a spojili zkušenosti toho, co je Bůh, a toho, co je člověk, toho, co je nefyzické, a toho, co je fyzické. Vytvoříte to nejlepší z obou světů, protože budete pokračovat v souladu s verzí reality, kde ostatní dělají totéž. Tedy pokud samozřejmě nebudete nadále trvat na tom, aby ostatní byli dál, než skutečně jsou nebo chtějí být. Uvolněte se ve vědomí jednoty, které je vždy přítomné a které je pro nás všechny v tomto našem krásném vesmíru nevyhnutelné zažít.

Zdroj: https://tinyurl.com/yrf2rpt6

Zpět