4594 Arkturiánská rada 9D: Pomocí telepatie komunikujeme s mimozemšťany Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2023-06-16

Jsme za bodem, kdy ke komunikaci potřebujeme jazyk. Nepotřebujeme používat slova a věty, abychom mohli sdělit myšlenku, nebo pocit, a přesto neustále komunikujeme s ostatními vysíláním energie, vibrováním na frekvenci, o které víme, že nám druhý nebo kolektiv bude schopen porozumět. Víme, že ve svém jazyce máte slova, která se snaží vyjádřit určitý význam, a někdy dokonce potřebujete vyhledat slova ve slovníku, abyste pochopili, co někdo jiný myslel tím, co řekl nebo napsal.

Chápete, že na planetě Zemi panují problémy s komunikací, a víte také, že občas je potřeba, abyste se ozvali, abyste komunikovali, a přesto jste často odkázáni na velmi nedostatečná slova, která máte k tomu, abyste někomu jinému nebo skupině lidí sdělili význam, zážitek, myšlenku, pocit. Proto je pro vás přínosné, když se zamyslíte nad tím, jak můžete komunikovat s ostatními lidmi pomocí své energie, pomocí vibrací. Je načase, abyste se začali považovat za telepaty a měli potenciál neustále prožívat telepatii. Je načase, abyste to udělali, protože k tomu v budoucnu dojde. To je způsob, jakým budete komunikovat mezi sebou a také s mimozemšťany. Proto si uvědomte omezení, která máte v komunikaci právě teď pomocí slov, a snažte se tuto zkušenost překonat všemi způsoby, kterými můžete. Používejte řeč těla a oči, stejně jako doteky a pohyby, abyste sdělili to, co chcete, a zjistíte, že jsou tu druzí, kteří budou chtít udělat totéž s vámi.

Jakmile se začnete takto vzájemně zapojovat, budete se zlepšovat ve schopnosti přijímat z vyšších sfér a od bytostí a kolektivů vyšších frekvencí, jako jsme my. Právě teď vám předáváme mnohem více, než je zde přítomný Daniel schopen interpretovat a předat vám všem, a proto ti z vás, kteří jsou ochotni sledovat videoprezentaci tohoto přenosu, z něj budou mít větší užitek. Vy, kteří jste citliví a jste nám otevření, z těchto přenosů vždy získáte více, a my vás všechny chceme jen postrčit směrem k tomu, abyste měli lepší vzájemné vztahy prostřednictvím zkoumání jiných způsobů, jak můžete sdělit to, co chcete vyjádřit druhému člověku nebo skupině osob. Víme, že to dokážete, a víme, že jsme právě teď zasadili semínko, které vám k tomu pomůže.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/16/the-9d-arcturian-council-using-telepathy-to-communicate-with-e-t-s/

Zpět