1188 Galaktická federace - Falešná realita ET v kruzích Cosmic agency

[ Ezoterika ] 2021-07-14

Yázhi Swaruu
Q: Nižší a Vyšší úroveň Federace znamená vidět 3D lidi a jejich svobodnou vůli jako Avatary ve hře a větší oceňování 5D vůle? Pokud nižší důstojníci Federace stále bojují za ″osvobození″, znamená to, že se na lidi nemusí nutně dívat jen jako na herní avatary? KDO přesně ve Federaci se na Zemi dívá tímto způsobem? Vedoucí představitelé Federace nahoře, ano?
A: Dobře, odpověď je obsažena v tom, co se chystám vysvětlit.
Nejprve vezměte v úvahu to, co jsme vysvětlili dříve. Realita je založena na vnímání a vnímání je založeno na dohodách a dohody na informacích a informace na frekvenci.
Komplexní matrice informací - vnímání, která tvoří kolektivní nevědomí lidského druhu, bude diktovat, jak budou realitu vnímat lidé, kteří jsou do ní zahrnuti, a ti jsou do ní zahrnuti proto, že mají dohody o vnímání, založené na frekvenci jejich myšlení.

Lidstvo je krmeno přesně vykonstruovanými a řízenými informacemi již velmi dlouho, vlastně tisíce let, ale skutečná většina toho, co se nás zde týká, je pouze od 15. století do současnosti. Pokud byste chtěli jít ještě blíže, informace, které vytváří Matrix lidského nevědomí reality, byly lidské populaci vnucovány jako pravda od průmyslové revoluce 19. století, darwinovské doby. Pokud se dostaneme objektivně ještě blíže, to, co vytváří současnou ″realitu″ na Zemi, kolektivní nevědomí, bylo lidem vnuceno podle plánu během života lidí, kteří ještě žijí, a abychom byli ještě konkrétnější, až generaci po roce 2000, takzvaným ″miléniálům″.

To je to, co tvoří ″Matrix″ - soubor pravidel, zákonů, bytí, neboli ″hmoty a přírody″, a vše, co diktuje tvorbu dohod, které formují vnímání reality na Zemi. Tento Matrix informací je specifický pro Zemi, ale existuje spousta vzájemných vlivů s jinými mimozemskými kulturami. V podstatě jak věci přesně jsou, tj. přesné složení vzájemně propojených kousků informací, tvoří dohody vnímání, jež zase tvoří realitu vnímanou na Zemi, a jsou specifické pro Zemi a nikde jinde se nevyskytují.

Je pravda, že každá kultura na jakékoli planetě má svůj vlastní Matrix dohod vnímání, které tvoří jejich specifickou ″chuť″ reality, ale v případě Země je to obzvlášť pověstné a odlišné, protože je to uzavřená planeta, uměle izolovaná od zbytku ″vesmírného společenství″. Pohled na realitu ze Země je velmi jedinečný a specifický. To, jak jsou věci vnímány na Zemi, neodpovídá větší, rozšířenější realitě mimo Zemi. To, co je skutečné a co ne, možné a nemožné, jak je chápáno na Zemi, co pozemská věda, historie a technologie diktuje jako ″skutečné″ a je nepružně podáváno jako tvrdá pravda. Neodpovídá to tomu, jak je realita a pravda vnímána lidmi mimo informační matrici Země.

Lidé chápou jeden soubor pravd o jakýchkoli tématech a ten neodpovídá pravdě rozšířenějšího pohledu lidí žijících s jiným souborem pravidel vnímání a dohod mimo Zemi.

Lidé, ″duše″, cestují inkarnujíce se z jedné planety na druhou a sbírají zkušenosti v závislosti na frekvenci své myšlenkové existence. Vědomě či nevědomě importují širokou škálu myšlenek, které také tvoří vnímání a dohody. Většina obyvatel Země se na ní reinkarnovala tolikrát, že silně upevňují soubor dohod o vnímání, které tvoří pozemské kolektivní nevědomí, jedinečné pro Zemi. ″Duše″, které se na Zemi inkarnovaly málo, nebo jen jednou, takzvaná ″hvězdná semínka″, většinou importují myšlenky z jiných kultur a planet mimo Zemi, ale stále jsou ve velké menšině.

Výše uvedené převedeme na pojmy o mimozemšťanech a fungování Federace.
Lidé si utvářejí názory podle lidí, které považují za znalejší. Lidé na Zemi nejsou vycvičeni k tomu, aby si vytvářeli své vlastní systémy přesvědčení, ale po generace jsou cvičeni a podmiňováni k tomu, aby následovali. Lidé, kteří se zajímají o témata UFO, musí o něco opírat své znalosti. Dokonce i těch pár, kteří myslí sami za sebe, to musí udělat. Na Zemi budou mít tendenci řídit se tím, co je známo před nimi, ať už o tomto nebo o jakémkoli jiném tématu. Obzvlášť, pokud je k dispozici málo objektivních informací.

Pak zde nastává další problém, který je pro Zemi jedinečný, nebo téměř jedinečný. Všechny informace na Zemi jsou silně kontrolovány (musí být, aby se udržely nastavené zkušenosti, pro které se zde inkarnují). Kontroloři, ať už jsou to ilumináti, tajné společnosti vládnoucí Zemi nebo kdokoli jiný, potřebují zvláště usměrňovat a regulovat informace, které se týkají témat vedoucích k tomu, že lidé začnou přemýšlet sami za sebe, a začnou zpochybňovat jejich realitu a její podstatu.

Zejména se to týká témat mimozemšťanů a kultur mimo Zemi, protože tento druh informací by ze své podstaty obzvláště narušoval status quo informací na Zemi. Jinými slovy, narušilo by to vnímání natolik, že by se nakonec zhroutily všechny systémy víry na Zemi, které následně tvoří Kolektivní nevědomí, jež formuje vnímání samotné reality, jak ji vnímáme na Zemi.

Veškeré téma UFO / mimozemšťanů / federací musí být ze své podstaty silně kontrolovaným tématem. To, co je lidem podáváno jako pravda o mimozemšťanech a galaktických federacích, je pouze silně kontrolovaná a uměle upravená, vládou řízená, jim vyhovující falešná realita, lež, která neodpovídá tomu, co je venku ve vesmíru v tvrdé objektivní realitě.

Všechny informace na Zemi, které budou předloženy veřejnosti ze ″schválených″ zdrojů, jsou silně kontrolovány, aby zapadaly do vyprávění, které ″kontroloři″ potřebují na Zemi udržovat v chodu. To zahrnuje MSM, a také populární tzv. alternativní média, protože mocní, ″kontroloři″, vytvářejí řízenou opozici, aby získali ještě větší kontrolu nad vnímáním obyvatelstva, protože lidé nehledají žádné jiné informace mimo to, co považují za ″důvěryhodné zdroje″, MSM nebo alternativní média. Důvěryhodné zdroje pro jejich úroveň informovanosti.

Problém se ještě zhoršuje, když se na dezinformační polévce neochotně podílejí i lidé v rámci takzvaných ″alternativních médií″, a to jednoduše proto, že musí své koncepty a systémy víry o něco opřít jako o základ. A základ je silně kontrolován nastavením.

Kontrolní mechanismus, který stojí za MSM a mainstreamovými alternativními medii, má mnoho tváří a používá mnoho nástrojů k dosažení svých cílů, pomlouvání a vyvracení každého, kdo se jim odváží oponovat, a to i vzájemně, čímž v myslích prostých lidí vytvoří dojem duality a nutnosti vybrat si stranu, což je posune zpět do oficiálního narativu MSM. Moudřejší vidí, že MSM i MSAM jsou ovládány stejnými lidmi. Kontroloři vytvoří další hlubší úroveň skrytých médií, aby se postavili proti sobě, to vše s konkrétním cílem ovládnout všechny úrovně vědomí a duchovního probuzení obyvatelstva.

Je tu několik málo těch, kteří nejsou kontrolováni, nebo jsou kontrolováni pouze základním souborem pravidel vnímání v Matrixu reality Země, ale nejsou přímo cíleně kontrolováni vládami. Ti jsou pro status quo problém. Sdělují nejrůznější nehorázná tvrzení a myšlenky nebezpečné pro ty, kteří jsou u moci na všech úrovních, počínaje vládními úředníky nižší třídy až po tvrdé ilumináty a dokonce i kontrolory Federace Země. Ti jsou považováni za ″nejvyšší″ potížisty pro pozemský Matrix jako takový.

Systém, Matrix na Zemi, Kabala, Ilumináti, kdokoli, mají různé systémy, jak se s tímto problémem vypořádat. Prvním a nejzřejmějším je fyzická likvidace těchto potížistů, a to dělají často, když všechno ostatní selže. Většinou však informace, které tito ″potížisté″ sdílejí, zaplavují polévkou informací, které jim odporují, nebo prostě jejich informace obalí tolika daty, že se pro normálního člověka stává téměř nemožným rozlišit, co je důležité a co ne. Subjekty jsou jednoduše zahlceny informacemi. Informace potížistů se už nedostanou na veřejnost, protože jsou považovány za další stejné, nezajímavé a také příliš neuvěřitelné.

Lidé obecně mají rádi okamžité uspokojení a půjdou po všech dalších údajích obsažených ve zmíněné polévce, které jsou barevnější a působivější, a poskytnou dopaminovou dávku okamžitého uspokojení. Většina lidí je jako vrány, jdou po lesklém a ignorují všechno ostatní!

Pozemské vnímání dobra a zla, mimozemšťanů, Federací ve vesmíru a toho, jak funguje vesmír a realita obecně ve vesmíru, je falešné, založené na vlastní dohodě, která neodráží objektivní realitu, jak ji vidíme z vnějšku Země. Pozemské představy neodrážejí objektivní vesmír - realitu, odrážejí pouze to, co a jak jim bylo řečeno a naprogramováno na Zemi. Tyto koncepty jsou tedy pozemské a nesdílí je vnímání - dohody mimo Zemi.
Koncepty jako ″Federace Světla″, které přichází zachránit lidstvo před zlými pachateli, udržují a odráží přesně tu mentalitu, kterou kontrolující chce, aby lidé měli. Ukazují programově upravenou kopii náboženství a politiky, přizpůsobenou myšlení a očekávání dnešní společnosti. Stejné politické struktury, systémy víry a omezená věda, upravená o ″vesmírné lodě″.

Zlá strana byla dříve lidem vnucována jako přicházející od ďáblů, zlých duchů a invazních nepřátelských národů. Dnes je to úplně totéž, jen slovo ďábel nahradili ″mimozemští vetřelci″ a ″reptiliáni″.

Dalším výmluvným znamením je pro mě to, že interpretace setkání s UFO od 50. let minulého století až po dnešek přesně odráží mentalitu lidí na Zemi podle jednotlivých epoch. V 50. -60. letech se mimozemšťanům říkalo ″Vesmírní lidé″ nebo Marťané, a přicházeli z planet uvnitř sluneční soustavy (Mars, Venuše, Jupiter). Odráží tehdejší lidskou mentalitu a referenční rámec, který jim v té době dávaly MSM. Dokonce i tvar vesmírných lodí v jednotlivých obdobích odráží jasné designové tendence na Zemi a jsou odrazem komiksů a tehdejších vesmírných plavidel NASA (kapsle Mercury a Gemini a později Apollo). V popisech UFO se odráží dokonce i design automobilů té doby.

V dnešní době je mnohem větší vliv lidí mimo Zemi, a to v podobě zásahů přímo do online, médií a hlavně prostřednictvím hvězdných semínek. Některé věci začínají odrážet objektivnější realitu mimo Zemi. V podstatě ale stále interpretují UFO a mimozemšťany v souladu s dobou, ve které žijí. Základní vnímání, které používají k interpretaci toho, co vidí a čemu rozumí, je silně kontrolováno... co a jak mají lidé vědět.

Pojetí zla jako takového, identita pachatelů, od ″zlých duchů″ až po regresivní mimozemské rasy, je pro Zemi jedinečné. Mimo Zemi tomu prostě nerozumí stejným způsobem. Tento pojem dnes zahrnuje dřívější ″padouchy″, jako jsou ďáblové, a zlé duchy, včetně bezohledných vládců a diktátorů, kteří ″chtějí napadnout sousední země″, až po reptiliány, kteří požírají lidi, Maitre, zlé Vysoké šedé a velké množství složitých představ a výkladů zlých mimozemšťanů.

Ze Země je tedy logické proti nim bojovat způsobem známým na Zemi, tedy přímým bojem, s meči a plazmovou puškou. Přímá vojenská konfrontace. Tato mentalita se odráží téměř všude v uznávané UFO komunitě. Mimo Zemi jsou tyto koncepty vnímány jako lokální lidské interpretace mnohem složitější reality mimo Zemi. Existuje společná oblast, kde se oba světy, obě interpretace reality shodují, díky velkému mezikulturnímu vlivu od hvězdných semen, vstoupených, a dalšími způsoby, jako je internetová infiltrace, kterou dnes provádí mnoho hvězdných ras. Zlí reptiliáni a zlé vesmírné rasy se shodují. V podstatě tyto přesné pojmy nebyly vyvinuty na Zemi, ale byly importovány a překrouceny do pojmů kompatibilních s vnímáním jednotlivých epoch (ďáblové, džinové). Hvězdné rasy se silným kulturním vlivem oběma směry si budou držet některé základní koncepty, z nichž interpretují svou realitu.

Rasy jako Alfratané - Centauři, které mají svou minulost přímo spojenou se Zemí, a také jejich dobří přátelé Antariané, budou představovat pojmy jako zlí reptiliáni a ″vesmírní vetřelci″. Jelikož každý člověk, skupina, a dokonce i rasa, zastává v širším kontextu univerzální reality určitou roli, budou lidé hrát roli bezbranných tvorů v režimu oběti. O vrstvu výše budou Antariáni a Alfratané hrát roli osvoboditelů nebo strážců. Prostě dvě úrovně téže hry.

V případě nižší Federace, jejímiž členy Antariáni a Alfratané jsou, se budou řídit souborem pravidel a předpisů, a to nejen právních, ale i dohod o vnímání reality jejich světů a společnosti. Tato část se neshoduje s pozemským pojetím reality. Ačkoli Alfratané a Antariané, kromě mnoha jiných, hrají roli osvoboditelů, řídí se také jiným souborem koncepcí a dohod, které jim brání jednat tak, jak od nich lidé očekávají. To znamená, že nepůjdou na Zemi, aby ji očistili od ″zlé kabaly″, osvobodili lidi a přivítali je v ″Galaktickém společenství″, protože to je mimo rámec zájmů a očekávání Federace a je to neslučitelné s očekáváním lidské populace. Nižší členové Federace se budou řídit určitým souborem protokolů a pravidel a sotva kdy se od nich odchýlí. Budou prosazovat blokádu Země a bránit hvězdným lodím v libovolném vstupu a výstupu ze Země, pokud nebudou dodržovat určitá přísná pravidla, jako například nebýt spatřeni a odhaleni lidskou populací jako celkem.

Budou v pohotovosti pouze v případě, že se z vesmíru objeví jejich specifická představa regresivních hvězdných ras s úmyslem ovládnout Zemi, protože bez ochrany Federace by byla snadnou kořistí. To je hvězdná koncepce toho, jak vypadá zlá rasa. Dokonce nemusí být vůbec vnímána jako zlá nebo regresivní, pouze je zájmově protichůdná tomu, co Federace zamýšlí a plánuje pro Zemi a její ″specifikace″, na jejichž udržení má Federace jako její nejvyšší správce zájem. Její agenti, mimo jiné Alfratané a Antariané, se řídí jejich souborem pravidel, který nebude slučitelný s lidskými očekáváními.

Lidé se chtějí osvobodit od svých vlastních představ o zlu, ale Federace v nich chce lidi udržet bez přímého vnějšího vlivu, dokud se lidem vlastní problém nepodaří zvládnout a nerozpustí specifickou představu o tom, co je zlo. Na Zemi je pojetí zla tak extrémní a tak krutě drsné, že Federace jako celek nechce, aby se toto pojetí objevilo mimo Zemi a projevilo se po celé Galaxii. Problém je tedy mentální a specifický pro Zemi s určitým vnějším vlivem. A je složitý.

Q: OK, Federace respektuje pouze přání lidí 5D, a ne lidí 3D... tuto koncepci přijímají i alfratanští piloti atd. nebo čí je to přesně koncepce?
A: Ano, je to součást jejich rámce reality, jak ji přijímají.
Rozumějí pozemskému pojetí zla a mají s ním mnoho společného, ale řídí se také svým vlastním pojetím, například vědomím, že pozemské koncepty jsou specifické pro Zemi a neplatí mimo Zemi. I když mohou existovat například zlí Reptiliáni, pro nižší Federaci nepředstavují problém, protože výklad pojmu ″zlí Reptiliáni″ se neshoduje. Vnímají je jako obsažené na Zemi a jako výsledek kolektivního projevu tamních lidí. Součást ″hry″ na lidi.

Způsob, jakým vidí ochranu Země, je před vnějším regresivním (podle jejich měřítek) vlivem, aby se lidé z 5D na 3D Zemi mohli věnovat svým veselým 3D životům a nedělali si starosti se skutečnými vesmírnými vetřelci, kteří mají povahu nikoliv specificky ″zlou″ jako takovou, ale pouze oportunistickou, tedy odporující zájmům lidí 5D.

Q: Kdo jsou skuteční vesmírní útočníci, o kterých lidé nevědí?
A: Lidé, rasy nebo vesmírné entity, které jsou oportunistické a chtěly by převzít kontrolu nad Zemí, protože je ve velmi zranitelném stavu, kdyby byla sama. Ale to není, o hřiště - Zemi, se stará Federace. Může to být téměř jakákoli rasa, stačí, aby měla zájmy v rozporu s místní skupinou.

Q: Maitres a podobně?
A: Ti většinou ano, shodují se s některými pozemskými koncepty. Ale může to být téměř jakákoli rasa nebo podskupina nebo lidé. Jakékoli rasy. Stále jsou nějaké aktivní, třeba Malakak uzavírá pochybné dohody s vládou USA.

Q: Proč by chtěli převzít kontrolu nad planetou?
A: V dnešní době je Federace silná, takže to zkouší zřídka. Většinou mají zájem využít zdejší situace, hledají a využívají kličky ve vztazích se Zemí, aby vytěžili, cokoli budou chtít, ať už to budou minerály, kovy nebo potraviny (včetně lidí na jídlo, protože ″Federace je stejně nepovažuje za ″skutečné lidi″). Cokoli.

Q: V tomto smyslu tedy Federace chrání Zemi před těmi všemi, protože jejich program ovládání Země je méně ″zlý″ než těch ostatních ras? Takže v tomto smyslu lze Federaci považovat za ″dobrou″ vůči pozemšťanům?
A: Ano, to je jejich hlavní cíl, ale ten se ve skutečnosti neshoduje se zájmy a s očekáváním lidí 3D. Tím méně s jejich skutečnými potřebami, protože trpí, a popírat to je prostě nezodpovědné. Hra nebo nehra. A to je to hlavní, co se tu snažíme říct.

Q: Co je zlo podle ET?
A: Zájmy v rozporu s vašimi. Čisté zlo jako sebedestruktivní tendence. To je všechno.

Q: Možná Federace uzavírá dohody se všemi ostatními rasami.
A: Z pozemského pohledu by to tak mohlo vypadat. Také to může vypadat, jako kdyby byla Federace infiltrována negativními rasami. Ale jsou to jen koncepty založené na lidském vnímání, očekávání nebo spekulaci, které se snaží vysvětlit neznámé.
Není třeba věci komplikovat a hledat příliš složité důvody. Důkazy odsud ukazují, že vše je tak, jak to vždy bylo a jak to bylo od počátku zamýšleno. Zájmy Federace se prostě neshodují s lidskými očekáváními a důvody. Z lidského pohledu a hlediska problém skutečně vychází ze samotné Federace a z jejích záměrů se Zemí. Proto říkám, že se chovají regresivně... ale pouze z hlediska lidského vnímání.
https://swaruu.org/transcripts/galactic-federation-false-et-realities-in-ufo-circles-direct-extraterrestrial-communication

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět