2195 Planeta Země vyžaduje důkladný úklid Petr B. Meyer

[ Ezoterika ] 2022-02-28

Svět páté dimenze
Pokud otázka zní, co je na planetě Zemi špatně, odpovědí je všechno - od potravin, zemědělství, jazyka, vzdělání, zdraví, technologie, vědy, sportu, peněz, obchodu a mnoho dalšího. V páté dimenzi získává planeta Země svou obnovenou pozitivní schopnost - životní prostředí, biologická potrava, které vytváří pracovní místa pro její záchranu a očistu. Dnešní metrika hrubého obratu je zbytečná, protože utrácení peněz je jen iluze, stejně jako čísla o hodnotě akcií nebo nemovitostí atd. Lidé si začínají uvědomovat svůj skutečný smysl života, na který většina z nich zapomněla. Lidé se učí samostatně myslet; dělat věci inovativním způsobem. Většina, ne-li všechny stávající parametry budou zastaralé. Význam a uznávání hodnoty peněz bude zcela odlišné od toho, co je dnes. Každý bude mít dostatek peněz na živobytí. Nebude nutné využívat ostatní nebo krást, aby si člověk mohl něco koupit. Jediným omezením budou osobní schopnosti. Každý bude svobodný, smí se věnovat jakémukoli koníčku a pracovat, kdy a kde chce.

GESARA je navržena tak, aby během přechodné fáze odstranila z 3D-Země chudobu a všechny z ní vyplývající neduhy. Změny nebudou prováděny kvůli chudobě, ale jako součást plánu, který má přinést pohodlí a ochranu. Tím se zvýší vědomí lidí, aby přineslo radost a štěstí. Být spokojený se svým životem a okolnostmi se stane obecnou normou. Někteří říkají, že štěstí si lze koupit za peníze, ale za peníze si lze koupit pouze zboží a služby! Šílení lidé chtějí, aby lidi nahradili roboti; myslí si, že s nimi všichni souhlasí. Pravdou však je, že žádný robot nemůže nahradit člověka. Nikdo nepůjde do restaurace, kde objednávku přijímá monotónní hlas robota!ʺ Planeta Země je jedním z nejrozšířenějších nebeských těles ve vesmíru. Na Zemi je více než dost peněz krytých zlatem nebo stříbrem, aby se každý mohl stát milionářem, aniž by měl dluhy jakéhokoli druhu nebo povahy. Podstatné je, že GESARA je více než jen finanční událost, znamená novou éru, která brzy nastane. Jakmile skutečně začne, bude to definitivní konec Deep State a jeho loutek. Bude to začátek našeho nového pozitivního 5D-světa. Tento obrovský převrat přináší velkou změnu v osudu lidstva. Přináší viditelné a nezaměnitelné pocity radosti a blaženosti. Lidé se cítí lépe, když jejich zářící tváře šíří světlo, zatímco spící ovce nevědí proč.

Kdy k tomu dojde - až masy povstanou proti vládě kvůli vraždění svých dětí způsobenému toxickými injekcemi v boji proti neexistující pandemii Covid. Tečka! Lidstvo si vzalo zpět svou moc. Temní jsou mimo. Plejádská nejvyšší rada nám potvrdila plnou podporu. Je dobrou pomocí předat tuto informaci všem, které znáte, aby mnozí byli připraveni na obrovské změny, které přijdou. Více o tom vypráví náš navrátivší se mimozemský zpravodaj Vital Frosi. Na vysvětlenou: Petropolis je známé jako Císařské město, obec v jihovýchodní oblasti Brazílie ve státě Rio de Janeiro, 68 kilometrů severovýchodně od města Rio de Janeiro.

TRAGÉDIE PETRÓPOLISU
Planetární dům se přizpůsobuje novým frekvencím, protože v Přechodu Země se nyní vše zrychluje. Mnozí stále nechápou rozměr planetárního Přechodu, a to ještě více ztěžuje pochopení důsledků procesu vzestupu. Ve skutečnosti se nacházíme v závěrečné fázi tohoto Přechodu, a proto se děje tolik věcí najednou. Všechny jsou nezbytnými událostmi pro energetické přizpůsobení, a to jak pro fyzické tělo člověka, tak pro pozemské tělo Gaia. Jedná se o neustálá zranění a poranění, která jsme tělu Gaii způsobili, a to vede k negativním energetickým bublinám, které je třeba neustále čistit. Všechny přírodní jevy nejsou ničím jiným než výsledkem tohoto čištění. Větry, příliv a odliv, deště a mnoho dalších jevů slouží jako přirozená očista těla Gaii. Když je potřeba důkladnější očista, dochází k nejhorším jevům, jako jsou zemětřesení, výbuchy sopek, tsunami, tornáda nebo extrémní srážky vedoucí k povodním či velká sucha vedoucí k nekontrolovatelným požárům. Některé lokální události mohou být také nutné k nápravě negativních miasmat - výronů -, které nese kolektivní psychika nebo skupiny obyvatel, které vyvolala potřeba očisty svých činů v předchozích životech. Když se reinkarnují a usadí se ve stejném regionu, musí napravit události z minulosti. Protože žijí blízko sebe, tato energie, která byla v každé duši zadržována, žádá o uvolnění. Gaia jako matka chce pro své děti vždy to nejlepší. Tím, že na sebe bere bolest všech, shromažďuje tuto hustou energii v podobě bubliny, dokud v určitém okamžiku bublina nepraskne. K tomu vždy dochází přirozenou událostí, kterou můžeme přirovnat k pupínku uvolňujícímu sekret zanícené rány.

I když takovou událost vnímáme jako tragédii, ve skutečnosti jde vždy o uzdravení. A to nejen pro ty, kteří jí přímo či nepřímo trpí. Stejně úspěšně se zbavuje té nepříjemnost tělo Gaii. Na druhé straně ti, kteří v takových situacích netrpí, neměli nic, co by je spojovalo s činy minulosti. Přesto mají možnost uplatňovat dobročinnost a občanství. Uplatňování solidarity jim také pomáhá osvobodit se od hrozícího výkupného, které je nutně potká později. Ti, kdo mají prospěch z vyjednávání o takových neštěstích, své dluhy nutně značně rozmnoží a výkupné v budoucnu bude stejně bolestné, ne-li bolestnější než to, které nastane nyní. Gaia vždy vítala své děti v tomto těle třetí dimenze. Pro ni jsme vždy byli jejími dětmi, které potřebovaly neustálou péči. S planetárním přechodem do světa páté dimenze se však její děti stanou dospělými a nebudou již potřebovat bezpodmínečnou ochranu. Nyní již svoboda a odpovědnost vyššího vědomí nebudou vyvolávat žádné reakce, které by mohly poškodit tělo Matky Gaii. Lidstvo již čeká nový věk, v němž se planeta regeneruje. Žijeme v posledních okamžicích éry vymírání, kdy bolest a utrpení byly součástí energetické očisty všech, včetně těla Gaii. Doufejme, že díky přírodním událostem se ještě naučíme poslední lekce, protože pokud jsme lekci nepochopili, musí se opakovat. Já jsem Vital Frosi a mým posláním je osvícení!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/02/28/planet-earth-requires-a-thorough-cleaning/

Zpět