5226 Zaniklá australská civilizace a tajemství paralelních světů Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2023-09-25

Austrálie je pravděpodobně jedním z nejunikátnějších a nejzáhadnějších území naší planety. Právě tam se zachovala nebo objevila naprosto úžasná fauna všech známých vačnatců. Kromě toho si však tento jižní kontinent uchovává mnohá tajemství a záhady. Například ještě na počátku dvacátého století byly v Austrálii nalezeny ... egyptské hieroglyfy.

Hieroglyfy byly nalezeny poblíž hrobky v archeologické oblasti Kariung na východním pobřeží Austrálie. Domorodí obyvatelé žijící v této oblasti o neobvyklých nápisech věděli již dlouho. O záhadných hieroglyfech vzniklo mnoho místních písní a mýtů. Vědci podivné znaky nazvali "Gosfordské glyfy".

Hieroglyfy byly navíc později rozluštěny. Odborníci tvrdí, že nápis vytesaný do skály popisuje tragickou výpravu starých Egypťanů k břehům Austrálie. Zde je obsah první části textu:

"Pro jeho výsost knížete, z tohoto nešťastného místa na této zemi, kam nás loď přivezla. Nápis pro korunu Dolního Egypta podle Božího slova. Moji egyptští spoluobčané volají z tohoto místa v této cizí zemi k Bohu Podstaty. Já, Nefer-Jeseb, syn Chufuův, král Horního a Dolního Egypta, pronáším modlitbu k Bohu Suti. Kníže byl laskavý a dobrotivý, stoupenec boha Slunce Ra. Osm měsíců nás vedl na východ. Unavený, ale silný až do konce. Stále se modlil, radoval a tloukl hmyz. ..."

Nápis dále říká, že princ, který vedl egyptské námořníky, zemřel na břehu země, kterou objevil. Zemřel na následky dvou hadích uštknutí. Jeho poddaní ho oplakali, podle tradic svých předků ho mumifikovali a mumii zazdili v jeskyni.

Pravost Gosfordových glyfů potvrdila řada známých egyptologů, včetně Mohammeda Ibrahima a Yousefa Abdela Awayana, kteří se celoživotně zabývali studiem staroegyptských hieroglyfů. Poukazují na to, že tvůrci nápisu v Austrálii přesně použili několik starověkých hieroglyfů a gramatických forem, které se až do roku 2012 v egyptských textech vůbec nevyskytovaly. Gosfordské glyfy tedy nemohou být podvrh.

Stejně záhadná a tajemná je i rudá hora Uluru, posvátná pro australské domorodce. Podivným způsobem se tyčí nad planinou, jako by byla cizím tělesem zaraženým do země. Mezi mnoha verzemi původu skály je i ta, že jde o prastarý meteorit, který do planety narazil v dávných dobách. Žádné impaktní krátery se však v okolí nenacházejí ...

Záhadou je také původ australských domorodců. Po porovnání genomů obyvatel Austrálie a některých dalších asijských zemí došli genetici k závěru, že genom domorodců obsahuje inkluze DNA obyvatel Indického poloostrova, konkrétně drávidských národů jižní Indie.

Ještě více záhad vzniklo po lesních požárech v letech 2019 -2020 na jihovýchodě australského státu Victoria, které se otevřely po dávných korytech kanálů a zbytcích kamenných domů, postavených před několika tisíci lety zaniklou civilizací.

Tato přírodní katastrofa zpřístupnila vědcům ke studiu dosud neznámé části systému akvakultury v oblasti známé jako komplex pastí Muldoon.

Tento systém byl vytvořen dávnými obyvateli gunditjmarské oblasti. Ti vytvořili svou jedinečnou civilizaci před 6600 lety, tedy ještě před stavbou pyramid ve starém Egyptě, pokud to ovšem posuzujeme podle oficiálně uznávaných dějin Země. Nejdůležitějším rysem této civilizace je rozvinutá síť kanálů a tůní, které dávní obyvatelé regionu obložili kamenem.

Dalším záhadným místem je pobřeží Iglhok Nek v Tasmánii. Nacházejí se zde pozůstatky prastaré cesty staré 50 000 let. Mnozí se jako obvykle domnívají, že toto místo je jen přírodním útvarem, ale přesto ho někteří badatelé z řady důvodů musí považovat za člověkem vytvořený pozůstatek nějaké dávné civilizace.

A konečně další záhadu vytvořil slavný australský plot, který byl podle měřítek lidstva postaven již poměrně dávno. Je s ním spojena řada konspiračních teorií od zakázaných zón, které za něco ohradila před zvědavým světem elita, až po teorie o ploché Zemi.

width=Co je tedy za plotem skutečně střeženo? Jaká tajemství skrývá australská pevnina? Odpovědi na tyto otázky přišly díky vědomému snění, takže o tom, zda jim věřit, nebo ne, si musí každý rozhodnout sám. Pokud se však takové informace objevily, znamená to, že mohou někomu otevřít odpovědi na dlouho kladené otázky o historii a tajemství naší planety.

... Vlhký deštný prales se pomalu probouzel a rozptyloval chuchvalce mlhy. Džungle, která byla před svítáním tichá, se rozestoupila a odhalila prastarý chrám opletený hustými liánami a sevřený mohutnými kořeny stromů. Lány pevně obepínaly mohutnou kamennou postavu prastarého Šivy. První paprsky ranního slunce oživily kobru zamrzlou na jeho rameni. Pomalu se plazila k hřejivým slunečním paprskům a znovu ztuhla, vyhřívajíc se v jejich záři.

...Náhle si paprsky pohrávaly s duhovými odlesky a pomalovaly temnou sochu bizarními pestrobarevnými vzory. Prostor kolem sochy se začal pomalu rozpouštět a vše se vířilo v podivném duhovém víru. Ještě okamžik a Šivova tvář ožila. Usmál se a do vědomí se vloudila jeho řeč bez jakéhokoli připojeného jazyka.

"Ahoj sestro. Dnes jsem se rozhodl, že sám začnu vyprávět o jedné zcela zapomenuté a zmizelé zemi ze známého světa pozemšťanů, abych pak představil svého bratra, který odešel do paralelního světa. Před časem jsem zde již vyprávěl, jak jsem měl možnost pohnout velkou pevností zvanou Hindustán v pozemském světě. Vyprávěl jsem o nejstarší zemi Tellurii, která se rozdělila na několik zemí, z nichž jednou byl Hindustán, který se mi pomocí vesmírných sil, vložených do vlastností Bytosti, podařilo odvést. Jednalo se o zemi Kumari Nadu (dnešní území Hindustánu), kterou jsem odňal od břehů bývalé Tellurie, jež byla napadena rakšasy (vazaly Anunnaků a černými draky).

Již jsem vám řekl, že jsem byl tehdy zvolen vládcem Kumari Nadu. Snažil jsem se využít sílu vesmírných energií, abych zemi Kumari Nadu přitáhl k posvátné hoře Kailash, protože nás od zbytků Tellurie oddělovalo strašlivé moře démonů, které bylo stále rozbouřené. Démoni neustále řádili a dokonce vstupovali do lidských těl, čímž vytvářeli novou rasu rakšasů. Tehdy jsem to nevěděl, ale to všechno bylo v plánech Anunnaků. To oni poštvali hordy rákšasů proti mé zemi. Rozhodl jsem se tedy, že zemi odvedu, jak mi bylo řečeno ve zjevení při jedné z mých meditací.

V mnohem pozdější době, po smrti Atlantidy, se země, která kdysi bývala Tellurií, zalednila do podoby, které se dnes na Zemi říká Antarktida. Kdysi jsem se zmínil o další zemi, která byla odtržena od velkého tellurijského kontinentu v době Velké oběti a Dračích válek. Historie této země se ukázala být podle vnímání současných pozemšťanů ještě fantastičtější než i to, že jsem dokázal posunout obrovskou Indii a přenést ji jako kontinent přes vlny rozžhaveného pláště planety do Asie v časovém horizontu mnohem kratším, než by k tomu došlo přirozeným pohybem kontinentálních desek, který znají pozemští vědci.

Ano, tehdy Hindustán zakotvil v Asii a začal pomalu drobit pevninu do záhybů Himálaje. Hindústán stále pokračuje ve svém setrvačném pohybu a Himálaj se stále zvětšuje. Ale došlo k odtržení Hindustánu, nebo jak jsme mu tehdy říkali - země Kumari Nadu, od sjednocené Tellurie a zároveň se odtrhlo ještě větší území než Kumari Naadu. Tehdy se starověká Tellurie rozdělila na tři části a Kumari Naadu byla menší z nich. Ostatní dvě části byly téměř rovnocenné.

Nejhůře byla během dračích válek postižena jedna z částí, která se později stala Antarktidou. Právě tam tehdy zaniklo hlavní město a nejúrodnější země Tellurie a syčící země obývala ošklivá rasa rakšasů, které černí draci vypustili portálem z paralelního, ale velmi tvrdého světa.

Po epoše zániku Atlantidy a zalednění Antarktidy a Arktidy se části rákšasů podařilo přežít a ti, kteří se nevrátili zpět do svého světa, začali osídlovat ostrovy jižních oceánů a dokonce se dostali až na ostrov Cejlon, jak se svého času nazýval, ne tak daleko od dnešní doby. Právě tam existovalo jejich království poměrně dlouhou dobu, zhruba do doby, kdy Anunnaky stvořili nový svět, když do útrob planety implantovali své experimentální zlaté vejce Eden. Podle pozemského počítání posledních let je to asi před šesti a půl tisíci lety, i když datování z té doby nemůže být přesné. Rakšové přišli také na ostrov dnes známý jako Tasmánie a později přešli na pevninu, která se od starověké Tellurie odtrhla ve stejné době jako Hindustán. To je dnešní Austrálie.

Ale ještě předtím, než k jeho břehům dorazili rekšové, založili Tellurové, kteří se do těchto zemí vydali, velký stát Uluru. A tam vládl můj bratr. Různé národy ho nazývaly různými jmény. V Uluru měl jméno Murugan. Toto jméno je známé i zde, v Indii, pouze na jejím jihu, kde zůstali potomci dávných Telluřanů - Drávidové. Drávidové jsou praktičtí přímí potomci Telluřanů, ale s dostatečnou příměsí krve rakšasů - cizinců, kteří začali přicházet na Cejlon a do samotného Hindustánu i do budoucí Austrálie, když jimi dobytou část Tellurie začaly pokrývat ledovce.

Dnes bych tedy rád vyprávěl o složité historii té části Tellurie, která se stala australským kontinentem. Tento příběh se může zdát fantastický a pohádkový, protože na Zemi se zapomíná na existenci jiných paralelních světů. Ano, a i když o nich věděli a byli tam, lidé nemohli pochopit, že ty země nejsou v jejich světě, že ty země nejsou vidět z vesmíru a z letadel, pokud se nepodaří překonat portály. Hmota toho světa má jinou prostorovou konstantu.

Kdysi ve starých Vedách byly podobné světy popsány a nazývány loky. Přitom však lidé zapomněli na vlastnosti své loky, což je dnes všem známý pozemský svět. Ztráta mnoha mezihvězdných vimánů, odvrácení civilizace po zániku Atlantidy vedlo k zapomenutí znalostí o vesmíru a jiných planetách, které jsou s lidstvem ve stejné loce a které lze spatřit v dalekohledu.

Existovalo však mnoho portálů do jiných loků nebo paralelních světů, jak tomu říkají na Zemi.

Ano, mnoho portálů bylo v dávných dobách kněžími uzavřeno. Ale byly to portály, kterými bylo možné dostat se do světů, kam se zástupcům těžkých loků a zástupcům vetřelců Anunnaků a jejich vazalů - černých Reptoidů, Insektoidů, Zetů a dalších ještě nepodařilo proniknout.

Ty loky, které byly vystaveny invazi temných civilizací, zůstaly pro svět smrtelníků neuzavřené. Kněžím se ale podařilo počet tamních portálů snížit a ty, které zůstaly, učinit méně aktivními a obtížně průchozími. Toho dosáhli kněží, kteří pracovali s krystalem Kailash a na dalších místech, kam přišli speciálně inkarnováni pro tyto úkoly".

Takto promluvil Šiva, aniž by roztáhl rty. Nyní se však před ním objevila velká průhledná koule a začala se zběsilou rychlostí otáčet.

"Podívej," řekl Šiva a ukázal na kouli. "Tam uvidíš mého bratra Murugana a budeš k němu přenesena tímto portálem. On je totiž nyní v jiném světě a vede ty lidi, potomky Telluriánů, kteří dokázali díky svému čistému životu uniknout do onoho světa, považovaného na Zemi za paralelní svět. Bude vyprávět příběh Uluru."

Koule se roztočila ještě prudčeji a začala vydávat silnou bílou záři. Na jejím místě se již tvořil zářící bílý tunel. Někde tam vpředu skrz něj bylo vidět nazelenalé slunce a les stromů s velmi masitými a velkými listy. ...Tunel rychle zůstal za ním. Ze všech stran ho obklopoval podivný nazelenalý svět.

Střechy jakéhosi fantaskního chrámu, který vypadal jako obrovský tlustý strom, se třpytily zlatem a velmi připomínaly indickou architekturu mughalské éry. Mnoho štíhlých, nádherných sloupů podpíralo dřepící zlaté kopule mírně rozšířené do špičky jako kapka.

Vedle chrámu roztahoval svůj ocas obrovský páv a pták, který se mu podobal svým nesrovnatelným vějířem ocasů. Pták měl na sobě kupodivu zlatý postroj, jako by to byl kůň.....

Ke dveřím chrámu vedlo také dlouhé vzorované schodiště, které míjelo krásnou kamennou verandu zakončenou stejnou kopulí. Na masivních dveřích byly dvě obří kobry s těly ve složitých vzorech. Byl to basreliéf, ale průsvitný, lehce narůžovělý kámen dodával tvarům téměř realistické podoby.

Náhle se drahokamové krystaly v očích hadů rozzářily jasným zeleným světlem a dveře se začaly pomalu otevírat, posouvat se jako moderní pozemské automatické dveře, zpočátku mírně klesající do hloubi chrámu.

...Ale to už se na prahu objevil muž s modrou pletí zahalený do vzorovaného roucha. Tmavá, téměř modrá tvář se usmála a začala mluvit, aniž by pohnula rty. Mé průsvitné tělo nějak zhoustlo, a vystoupala jsem po schodech.

"Ahoj Nayratimyo," oslovil mě muž, který vyšel na verandu. Rád tě vidím v našem světě, který se nám podařilo zachránit. Jmenuji se zde Murugan, ačkoli v indických zemích lidé, kteří tam zůstali, znají ještě několik jmen, s nimiž jsem tam přišel. Když se můj bratr Šiva stal duchem blesku a vydal se do boje za Vesmír, šel jsem s ním, protože bez zachování života Vesmíru nemá smysl vůbec nic udržovat a uchovávat... Ale po bitvě, když nás éter Vesmíru vyvedl ze zapomnění, jsem se vrátil sem, abych nadále udržoval velký krystal, který činí portály do našeho světa nepropustnými pro nájezdníky světů.

Nyní jsem v polohustém těle, které mohu dematerializovat a znovu složit. Je nutné, abych mohl být v blízkosti krystalu v prostoru podmíněně šesté dimenze a také se účastnit některých bitev bleskových duchů o zašívání prostorových děr a spontánních portálů. Zároveň už nejsem v naší trojrozměrnosti, kde se lidé nadále rodí a umírají, jak se to obvykle děje v pozemském světě.

Ano, i tady je to ta samá Země, ale jiná loka. Fyzický život je zde delší. Vše přímo závisí na úkolech inkarnované duše. Nikdo tu nežije jen tak pro nic za nic. A pokud už žádné úkoly nezbývají, je třeba změnit tělo a odejít do jiných oblastí zde nebo v jiných lokách. Vše je stejné jako ve známém pozemském světě, který lidé znají. Jen zde je již vše více realizováno a duchové poměrně rychle opouštějí sansáru znovuzrození a odchází do plastičtějších světů. Mnoho ale naopak spadlo do pozemského světa, z něhož se mi v dávných dobách podařilo lidi sem přivés, ale jen ty, kteří zde mohli přežít.

Karma je zde velmi rychlá. A i na myšlenku, která vede k pohlcení energií, okamžitě přichází odpověď v podobě těžké nemoci, nebo dokonce smrti s dalším znovuzrozením ve světě známém pozemšťanům, který nazýváme Bhur. Tento název je známý také v Indii. Náš svět nazýváme Bhuvar.

O zvláštnostech světů zvaných loky je však pro lidské vědomí velmi obtížné vyprávět. Když jsme se o to pokoušeli, lidé zapomněli, že v jejich světě Bhur není jen Země, ale také mnoho planet soustav a galaxií. Loka je výsek nejen planety Země, je to výsek vesmíru, mohu-li to tak říci, je to celý vesmír o určité frekvenci vibrací a s hmotou odpovídající určitým konstantám stvoření. Proto, pokud se všechny tyto konstanty shodují, pak vidíme prostor, planety, hvězdy v našem loku, ale nevidíme prostor a hmotu jiných loků (paralelních světů), ačkoli tyto světy jsou zde na stejném místě, a jeden svět prochází druhým.

Konstanty projevu forem jsou v nich odlišné, takže paralelní svět je neviditelný a pro obyvatele tohoto světa nevnímatelný. Těmto vlastnostem éteru jsou podřízeny všechny loky vesmíru, které mají zase mnoho prostorů různých rozměrů, jejichž obyvatelé a formy se liší ještě na jedné stupnici frekvencí. Pozemský svět, který se rozprostírá po celém vesmíru viditelném pozemskými dalekohledy, je tedy trojrozměrností Bhuru. Bhur má však i další vyšší a nižší podmíněně dimenzionality, další vyšší a nižší konvenční rozměry. Stejně jako tento svět má Bhuvar mnoho prostorů různých dimenzí, včetně své trojrozměrnosti, kam byli přivedeni lidé ze zanikající země Uluru.

Dnes bychom o tom chtěli vyprávět trojrozměrným obyvatelům Bhur loky.

...Takže. Již mnohokrát jsme si řekli, že Země ve svém prostoru Bhur loki zažila velkou spálenou oběť a zajetí civilizací anti-světa. Prvním oddílem pak byli černí draci a hadi, kteří podléhali Nibiruáncům - Anunnakům. Invaze byla naprosto nečekaná a mnozí Učitelé inkarnovaní v různých lokách neměli o celé struktuře útočníků v té době ani ponětí. Trojrozměrné loky Bhur na Faethonu a dalších obydlených planetách byly zaskočeny. A později, po smrti Rádži Slunce a jeho reinkarnaci v jiné galaxii Bhur loki, se mnozí lidé nikdy nedozvěděli, že tito Anunnakiové - Nibiruané jsou hlavními útočníky Sluneční soustavy v Bhur loki.

Zde je však, myslím, nutné to objasnit. Všechny planety v soustavě kterékoli hvězdy, všechny galaxie se nacházejí v mnoha lokach současně. Rádža Slunce se také nacházel ve všech lokach, ale jeho duch se po smrti fyzického těla v parametrech trojrozměrného Bhuru rozhodl toto místo opustit a přesunul se do jiné vzdálené galaxie, aby z éteru odstranil všechny portály spojené s ním a pronikající do všech loků v naší galaxii a Soustavě Sluncí. Neboť hvězdy a jádra galaxie mají portály do všech loků přes sebe, a proto jsou místem zranitelnosti světů. Útočníci, kteří spálí hvězdu v jednom z loků, získají přístup průchodem do jiných loků, včetně těch světů, které nemají takovou frekvenci vibrací, která automaticky brání přítomnosti těžkých duchů. Nejzranitelnější jsou trojrozměrné husté světy různých loků. Právě tam pronikají útočníci z antisvěta a vedou svou expanzi. Nižší světy jsou již těžkým duchům přístupné a jsou součástí systému těžkých světů v blízkosti anti-světa. Neexistují však ve všech lokách. Třírozměrné husté světy také neexistují ve všech lokách vesmíru, ale ve většině jsou.

Je naprosto nesprávné domnívat se, že všechny loky jsou pouze fyzickou rovinou, a že údajně v podmíněně vyšších lokách je život nesmrtelný, i když je to fyzický tělesný život. Tyto největší omyly tělesného pohledu vznikly přepsáním starověkých poznatků těmi, kdo vůbec nechápou život mimo fyzické tělo.

...Pouze úplná smrt hvězdy s odchodem jejího ducha může takové průchozí koridory mezi loky z éteru jednoduše navždy odstranit. Proto duch zcela opustil Slunce Raja, když spálil všechny své schránky odpovídající jiným lokům a prostorům dimenzí v nich. Byl totiž již proniknut v Bhuru. A v této interdimenzionální chodbě vznikla zející díra. Stejně tak odešel Faetonův duch, protože jeho tělo v loku Bhur bylo zničeno, čímž se otevřely přechody do jiných loků samotného Faetona jako planety projevující se i v jiných locích.

Pokud je tělo planety nebo hvězdy zcela zničeno v kterékoli loce v hustých třech dimenzích, která je středem a ložiskem, jako shromaždiště, pak musí duch planety nebo hvězdy přejít do nové inkarnace v novém těle, které rovněž projde mnoha lokami a prostory dimenzí.

Zůstane-li tělo planety neporušené, mohou se zachovat světy jiných loků a v loku, kde došlo ke katastrofě, bude v chápání pozemšťanů jen mrtvá planeta bez života.

Obecně řečeno, samotný trojrozměrný prostor je již shromaždištěm, mohu-li to tak říci. Takže pokud například trojrozměrný svět zemře v nějaké jiné loce a tělo planety tam bude zcela zničeno, projeví se to monstrózními přírodními katastrofami v jiných lókách, včetně Bhuru. Planeta jako celek začne pomalu umírat ve všech svých lokach. Totéž se stane, pokud bude planeta zcela zničena i ve třetích dimenzích Bhuru.

Proto úplné zničení těla planety ve třech dimenzích kterékoli loky vede k zániku všech jejích paralelních světů. Proto se civilizace mající poznání ze všech sil snaží zabránit úplnému zničení planety se zničením jejího hustého těla v kterékoli z lok. Pokud planeta zůstane stále tělem, i když v podobě mrtvého kamene, pak v jiných lokach může zůstat naživu a pokračovat ve svém vývoji. Mrtvé, na kusy roztrhané planety však postupně mizí z projevených forem v jiných lokach příslušné dimenzionality. Husté trojrozměrné tělo pro planetu je hlavním tělem, oblekem ducha, pokud je zničeno, duch se musí reinkarnovat nebo jít do světů, loků, kde nejsou husté trojrozměrné světy.

Pokud jejich duch zůstane ve stejné soustavě, může existovat pouze v jejích vyšších dimenzích bez hmoty v různých lokach. Nejčastěji však omezuje vývoj ducha planeta nebo hvězda. Podle vlastností éteru Bytí musí duch planety nebo hvězdy stejně dříve či později přejít k reinkarnaci v plnohodnotné podobě procházející všemi loky a dimenzemi v nich, které odpovídají frekvencím ducha planety nebo hvězdy. Nemůže být ve zkrácené podobě a nebýt přítomen v těch lokach a dimenzích, v nichž ztratil své tělo jako součást své duchovní schránky. Teprve po dosažení určitého stupně vývoje se takoví duchové mohou projevit v loku, kde trojrozměrné roviny neexistují.

Taková je skutečnost vícerozměrného projevu duchů. Realita života duchů planet a hvězd. Právě oni mají projev své podoby multidimenzionálně najednou v různých lokach a dimenzích současně jako schránky své aury.

Takovou strukturu však nelze natáhnout na duchy, kteří nejsou duchy planet a hvězd. Například na lidskou bytost. Všechny jeho slupky, i když se nazývají tenké, jsou v jednom loku a v jedné dimenzi, a to přesně tam, kde je jeho vědomí. Nemůže se rozdělit na různé osobnosti ani být přítomen současně v různých dimenzích a lokách.

Pouze duchové planet a hvězd projevují ve svých aurálních schránkách světy různých dimenzí , odpovídajících různým místům vesmíru. Světy se projevují ve svých energetických polích, což jsou prostory různých dimenzí, které se projevují éterem. Duchové planet, hvězd a galaxií se neatomizují jako duchové vesmírů. Éter vesmíru obývá jejich obaly aury s různými duchy, kteří těmto obalům odpovídají.

width=U člověka se ve schránkách mohou usídlit pouze larvy a podobní podsídlenci, navíc vědomí člověka je trojrozměrné, jinak by se v něm nemohl realizovat.

Mimochodem, vědomí planet a hvězd je pouze v jednom loku a v jedné nejvyšší dimenzi, v níž se projevuje duch planety. Tento prostor již neobývá nikdo z těch, kdo žijí ve světech samotné planety nebo hvězdy. Duchové planet a hvězd jsou si proto vědomi pouze ve svém vlastním světě a neuvědomují si jejich světy, které jsou obývány jinými duchy. Nejsou realizováni ve třech dimenzích.

Vysvětlit to pomocí pojmů trojrozměrnosti je pro pozemšťany loki Bhur velmi obtížné. A ať se o to pokoušíme kolikrát chceme, vždy to lidé pochopí se zkreslením. Nejsem si jistý, zda bych to dokázal vysvětlit já. Jde o to, že lidé vždy zahrnují logiku podobnosti, a to jak tam, kde je to nutné, tak tam, kde je to zbytečné, tedy tam, kde podobnost není. Proto znovu říkám, že pouze duchové určitého vývoje se mohou atomizovat a zmizet sami jako vědomí na dobu Dne Brahmy. To jsou duchové vesmírů.

Duchové jiného vývoje to nedokážou, ale mohou projevit své aurické schránky - samotné analogie astrálních kauzálních, mentálních a dalších jemnohmotných těl jako světů, jako prostorů různých loků a dimenzí. To znamená, že začínají s těmito schránkami odpovídat různým lokům a dimenzím vesmíru, ve kterém se nacházejí. Tyto prostory obývají různí duchové jiného vývoje. To znamená, že duchové planet a hvězd jsou také duchové-tvůrci, ale ještě ne na nejvyšším stupni, který umožňuje atomizovat se do zrnek duchů.

Člověk nemůže uspořádat svá jemnohmotná těla aury podle loků a rozměrů vesmíru, jak to dělají duchové planet. Sám obývá pouze jednu z nik těchto světů na planetě. Jeho vědomí je právě tam, v tom světě, v té nice, které odpovídá. I božstva, která vystoupila z vyšší samsáry, obývají své niky ve vyšších světech loka na planetách... nebo i mimo ně.

Vývojové stupně vyšších duchů jim jednoduše umožňují pohybovat se mezi loky a dimenzemi, aby mohli plnit své úkoly. Čím je duch vyvinutější, tím více takových možností má. Pouze duchové, kteří opustili samsáru a jsou menší, mají možnost volby stát se duchem bojovníkem, strážným duchem nebo duchem stvořitelem. V této době mají možnost rozvrstvit své aurické schránky neboli jemnohmotná těla podle prostorů ve strukturách samotného vesmíru. Ti, kteří si zvolí cestu stvořitele, přesně to udělají a stanou se planetami a hvězdami. Ti, kdo si zvolí jinou cestu, to nedělají, ale soustředí všechny své schránky na vědomí, aby se mohli podle svých úkolů přesouvat do různých světů Vesmíru v jeho různých lokách a nebýt staticky připoutaní ke strukturám éteru a rozvíjet se pouze po stvořitelově cestě, poskytovat útočiště méně vyvinutým duchům ve světech rozvinutých v jejich aurických schránkách.

Bylo třeba udělat odbočku, protože na Zemi lidé nechápou realitu existence stvořitelských duchů nejen ve stadiu vesmíru, ale i na dřívějších stupních vývoje - na úrovni planet, a jak se vytvářejí právě tyto paralelní světy na planetách. Jsou to prostě světy odpovídající různým schránkám ducha planety. Tyto schránky ducha planety by měly zcela odpovídat strukturám vesmíru, být do nich vepsány, aby v každém světě byl vidět celý vesmír právě té úrovně, právě té frekvence vibrací a právě těch souřadnic existence forem. Toto zobrazení nemůžete vložit do podoby jiných duchů, ne-tvůrců. Je to pouze charakteristický rys stvořitelů úrovně pod duchem vesmíru, úrovně planet a hvězd. Lidská falešná moudrost, která se tohoto poznání lehce dotýká, vytahuje z člověka chiméry, představuje ho jako vícerozměrného a zároveň také rozervaného vědomím s nějakým mýtickým vyšším já.

...Takže zpět k mému příběhu. V oněch vzdálených dobách, kdy černí draci začali slábnout a Telluřané mohli opět vylézt ze svých podzemních úkrytů, začali naši zemi Tellurii osídlovat rakšasové. Je to nízce vyvinutá agresivní rasa, která přišla portály z trojrozměrného těžšího loku Atala. Temní těžcí duchové z nižších světů Bhuru pronikli portály. Tyto portály se otevřely, když byly do našeho světa vrženy kameny z Antisvěta. Právě tyto kameny rozdělily samotnou Tellurii na tři části. Až tisíce let po spálení oběti mohli Rakšové osídlit zemi, stejně jako teprve po tisíci letech mohli Tellurové, Lemurové a Lunbové (prastaré rasy, které obývaly planetu před invazí) vystoupit na povrch ze svých úkrytů. Právě v této době se můj bratr Šiva rozhodl odcestovat do odtržené části Tellurie ke krystalu Kailash, který očistil alespoň nějaký prostor od nejtěžších energií, jež na Zemi zůstaly po dračích válkách. A také se očistil od obludného agresivního záření antisvětských kamenů, které během invaze vydloubly kus Země a zanořily se do pláště a jádra.

Šiva to mohl uskutečnit jen díky prastarému krystalu Arunachaola. Tehdy jsme se s ním podělili také o prastarý tellurijský krystal, který jsme přivezli ještě před invazí z planety Tellur. Kumari Nadu, kterému vládl Šiva, bylo menším kouskem Telluru a začalo podléhat pohybu podél proudů žhavého magmatu v zemském plášti. Moje země zůstala nehybná. Na to byla příliš velká. Tak jsme se vydali opačným směrem a začali se bránit lokálně telurijským krystalem. Přesto se nám podařilo nastartovat malý pohyb a obrovský kontinent se začal vzdalovat od Země uchvácené rakshasy. I s malým pohybem, který se nám podařilo nastavit, se obrovský kontinent začal pohybovat pryč od země uchvácené rakshasy. Ve vašich letech se stal Antarktidou.

Žili jsme dál, přišel jsem do této země několikrát za sebou, proto mám tolik jmen, která mi lidé dali. Uplynuly desítky tisíc let a moje země Uluru byla stále silnější a silnější. V jednu chvíli jsme se rozhodli podniknout tažení proti rakshasům, abychom je poslali zpět do jejich světa. Téměř se nám to podařilo. Pak jsme chtěli znovu osídlit naši starou zemi, ze které se nyní stala Antarktida. Za tím účelem jsme dokonce postavili širokou hráz přes tehdy mělký oceán. Průliv oddělující Uluru od starověkého Telluridu nebyl tak gigantický jako dnes.

Uluru byl zemí mnoha měst. Udržovali jsme kontakt s Kumari Nadi. I zde byla země vimanů, stejně jako Kumari Nadi, stejně jako země Melukha, stejně jako země Ráma v pozdějších dobách.

Stejně tak Uluru vzkvétalo i v době Atlantidy a Hyperboreje. Nepodporovali jsme však Atlantidu v jejích představách o jednom světovém centru v Poseidonisu, s jednou světovou vládou a systémem s nadvládou takzvaných osvícených kněží Atlantidy. Chtěli jsme svobodný svět, a ne diktát Atlanťanů, kteří se řídili pokyny anunackých nájezdníků, kteří se usadili na planetě Gloria za Sluncem a měli mnoho svých základen v oněch kobkách, kde se během dračích válek ukrývali před jedovatou atmosférou Lemuriané, Asurové a Tellurové.

Uluru se podařilo přežít velkou katastrofu Atlantidy a zničení Hyperborey, ačkoli i na tuto zemi dopadlo mnoho katastrof od krutých mrazů až po silné tsunami. Koneckonců právě tehdy se dávná cesta do zamrzlé Tellurie (Antarktidy) zhroutila a zcela klesla na dno oceánu, roztrhaná na kusy pohybem tektonických desek.

Po této celosvětové katastrofě byla země Uluru odříznuta od ostatních zemí, které také téměř všechny ležely v troskách. Postupně se však podařilo vyvinout a otevřít systém portálových chodeb pro komunikaci se vzdálenými zeměmi. Vimanská flotila byla velmi roztříštěná a nemohli jsme ji příliš obnovovat, protože ve vzduchu je často sestřelovaly anunnacké paprskové zbraně. Anunnaky zavedli zákaz cestování na velké vzdálenosti vzduchem a všemožně těmto technologiím škodili. Sestřelovali stroje, které ovládaly oblohu, a aby člověk mohl také létat, musel Glorii platit nevýslovný tribut ve zlatě. Se zánikem Atlantidy totiž Anunnaky z Glorie přišli o mnoho průmyslových odvětví na syntézu zlata, která se v Atlantidě nacházela. Proto jsme častěji začali létat s posvátnými ptáky. Obří ptáci Rukhové byli známí daleko za Uluru. Létali do hindustánských království a dokonce i do daleké Arábie.

Stejně tak naši vědci začali tajně rozvíjet starověké technologie země Telluru z dochovaných znalostí zaznamenaných v posvátných krystalech. Hledali jsme způsob, jak se evakuovat do jiného světa jiné loky, než bude možné vyhnat útočníky z prostoru této loky.

V průběhu našich pokusů se nám podařilo navázat přechody do říše Kumari Nadu a Meluhu, stejně jako do krásného města Makkhranu, kde dodnes stojí roztavené ruiny chrámů, paláců a Sfingy, nazývané Balúčistánská sfinga. Další průchod pomocí teleportačního portálu byl vytvořen do země Ki Hu Ptah, jak se tehdy říkalo Egyptu.

Anunnaky si začali uvědomovat, že se z kolen začínají zvedat zbytky starověkých civilizací, které se pomalu vzpamatovávají z nejhorší globální katastrofy s Atlantidou a Hyperbolií. Zpočátku se zdálo, že to vůbec není možné. Trvalo to téměř pět tisíc let, než se to stalo skutečností. Skutečnost znovuzrození civilizace blízké technické úrovni Atlantidy a Hyperborey.

Když si to Anunnaky uvědomili, rozhodli se znovu osídlit Zemi svými vyšlechtěnými experimentálními lidmi, Rakšové se k tomu podle některých parametrů příliš nehodili. Energie, které od nich Anunnaky získali a kterým říkali gavva, nebyly přesně takové, jaké Anunnaky chtěli. Rozhodli se tedy vytvořit vlastní druh člověka, aby do něj mohli vložit těžké duchy z nižšího astrálu a duchy zvířat, které nebyly vyvinuty na úroveň člověka.

Do jisté míry polidštěné, rozumné, přesto zvíře s projevy zvířecích tělesných vášní jim pro jejich potřeby velmi vyhovovalo.

Proto se rozhodli vytvořit v podmínkách Země biolaboratoř a v ní chovat své "adamu", jak nazývali to, co chtěli vytvořit.

Nejprve se však museli zbavit pozůstatků starověkých civilizací. Začali Atlanťany, kteří unikli na Olymp, protože ti už byli nakaženi neřestmi. Stejně tak indická království, na která se rozpadl Kumari Nadu. Lidé tam také podléhali pýše a dalším neřestem, protože se tam velmi dlouho prováděly pokusy s implantací těžkých entit do těl, která se pak vyráběla na Glorii a přivážela na Zemi, míchala se s místními a kombinovaly se genomy v laboratořích. Nová těla byla snadno obydlena slabými nevyvinutými polozvířecími duchy.

To byly první experimenty prováděné Enkim a později Enlilem. Postupně zalidňovali starověký Babylon novými lidmi a vytvářeli tam zvrácené falické kulty. Později to vše začali zavádět i v hindustánských královstvích. Království se začala střetávat ve válkách a ničit zbytky vimanské civilizace.

Jahve, který se v té době dostal k moci u Anunnaků, se rozhodl konečně rozbít zbytky starověkých království vlastníma rukama a vyprovokoval velkou jadernou válku Mahábhárata, která vedla k novému upálení. Pod nátlakem již s vimany samotných Anunnaků došlo k útoku a vypálení měst Daaria a země Nagů Lu. Země Mu byla zasypána klimatickými zbraněmi, které způsobily nové záplavy a protržení přehrad, vzniklých ještě v době zániku Lemurie.

Ve vlně válek a katastrof provedli svou hlavní operaci implantace své obří základny-laboratoře do nitra planety a prořízli pevnou skálu nedaleko hranic Ki Hu Ptah. V té době se zde vytvořilo Rudé moře. Ki Hu Ptah tím byl také prakticky zničen a znovu zaplaven vodami potopy nad hlavou egyptské Sfingy.

To vše se stalo asi před šesti a půl tisíci lety. Nemohu však přesně tvrdit data, protože všechny tyto procesy s planetou vedly k narušení i samotné rotace planety a zkreslily čas. Ten se značně zrychlil a celé epochy a jejich artefakty začaly mizet a propadaly se do paralelních loků. K tomu přispěly portály, které jsme vytvořili, nebo spíše samotný systém přechodů, i když jsme je nevybudovali do jiných světů, ale pouze jako dopravní přechody mezi zeměmi, abychom zkrátili dobu překonávání vzdáleností v rámci jedné planety.

Implantace objektu jejich obří základny vedla k pohybu krystalu Kailash a otevření mocných portálů v oblasti pouště Gobi a dalších míst. Právě v této době se mohly celé oblasti spolu s jejich obyvatelstvem propadnout do jiných loků nebo jiných prostorů, dokonce například i do prostoru dosud neprojevených variant. Tam byly dematerializovány a zahynuly. Teprve skutečnost, že se po tisíciletích některé z těchto variant událostí náhle projevily, vedla k tomu, že se v nich projevila i samotná sídla, která zanikla. Duchové znovu získali svá těla a vystoupili ze zajetí nicoty. Nemohly se totiž reinkarnovat nikde jinde až do doby, kdy se tyto varianty událostí buď projeví, jak se stalo, nebo prostě zmizí, navždy se rozpustí. Jako by se na základě lidských rozhodnutí nikdy neprojevily.

Právě tímto způsobem se ve středověku na americkém kontinentu projevili vrstevníci Babylonu se všemi svými městy. O této události, která vrhla civilizace Mayů, Aztéků a dalších z dávné minulosti do epochy několik století před dobytím Ameriky Španěly, jsme zde již nejednou vyprávěli.

Současně s tímto velkým časovým a prostorovým posunem se Anunnaky rozhodli zbavit země Uluru, přestože se nacházela daleko od všech ostatních zemí. Anunnaky však nechtěli tolerovat žádnou jinou zemi, která by měla znalosti a mohla jim konkurovat. Vyslali proto z hlubin vesmíru směrem k našemu kontinentu obrovský meteorit. Rudý balvan se k planetě blížil po nezadržitelné dráze. Neměli jsme technologii, která by změnila trajektorii vesmírného tělesa takové velikosti a uměle ho nasměrovala. Ochranná kopule, kterou se nám podařilo vybudovat a která nás bránila před anunackými granáty a bombami, by tomu nedokázala odolat. Dokázali jsme vybudovat kopuli energetických polí nad Uluru, když jsme viděli bombardování Daarie, a proto se Anunnaky rozhodli shodit na nás tento kámen místo svých bomb.

Neměli jsme možnost bojovat s Anunnaky ve vesmíru, protože neustále zakazovali jakékoli lety a jednoduše sestřelovali naše experimentální lodě. Technologii našich teleportačních přechodů jsme také mohli použít jen tehdy, pokud jsme měli přístup ke dvěma koncovým bodům a postavili v nich portálová zařízení. Proto jsme nemohli Anunnaky napadnout na jejich území na planetě Gloria.

Měli také stálou podporu dálkové flotily Nibiru v Saturnském přístavu. Síly byly velmi nevyrovnané. Dokonce i naše pokusy spojit síly s Baalovou flotilou, která ztratila svou pevnost na Zemi, vyšly naprázdno. Síly byly v této hvězdné válce příliš nevyrovnané. Onu skálu navíc neovládala ani Gloria. I tam začaly zmatky způsobené smrtí Henochovy flotily v ohnivém plazmovém víru v Makchránu, kde se kněžkám podařilo uzavřít portál do země paralelní loky Shaktdwip a za cenu vlastních životů zničit Henochovu flotilu vyhozením hlavního krystalu do povětří.

Kámen byl ovládán ze Saturnu a ze samotné Nibiru. Ale podařilo se... Pak se nám také podařilo aktivovat portálový krystal, který jsme vytvářeli po mnoho staletí, ale jeho spuštění bylo zakázáno. Rozhodli jsme se, že otevřít portál do paralelní loky tří dimenzí bude povoleno jen v případě totálního ohrožení země a jen na chvíli. Zajistili jsme zařízení pro automatické zhroucení portálu a jeho sebedestrukci.

Portál se nám podařilo otevřít, ale z nějakého důvodu šlo všechno velmi pomalu. Přesto se celá země rozzářila duhou a prostor se změnil. Ze schématu začaly mizet budovy a lidé, ale to už se na obloze objevil ohnivý meteorit. Prořízl oblohu a neúprosně se blížil k zemi. Už z tohoto světa jsme měli čas portál zavřít, ale kámen uvízl mezi světy. Vstoupil na zem právě ve chvíli, kdy se portál zavíral. Tato okolnost vedla k tomu, že jeho pád nezpůsobil výbuch. Jednoduše letěl, aniž by pocítil překážky, protože země onoho světa změnila hustotu. Náhlý projev hustoty kámen spoutal, a tak se zapíchl do zemské hmoty.

Tak se na australské půdě objevila rudá skála, kterou později divocí lidé smíšení s experimentálními tvory Nibiruánců nazvali Uluru a dodnes si tak v legendách připomínají název naší země.

Portál jsme neotevřeli dříve, protože jsme si uvědomili, že ne všichni lidé z Uluru by se dokázali teleportovat do této Bhuvarské loky. Mnozí to nedokázali, zemřeli dematerializací, nebo jednodušeji řečeno, ztratili svá těla, ale nezískali je zde zpět, protože vibrace jejich duchů zde nemohly být. Reinkarnovali se obvyklým způsobem prostřednictvím zrození v různých zemích tam v Bhuře, zajati anunnaky. Pokračovali v roztáčení kola samsáry ve stejném pozemském světě, a mnozí z nich ho roztáčí dodnes.

Kámen, který se lehce zasekl, narušil prastarý systém, který jsme vybudovali. Od té doby až do vašich dnů na australské zemi existuje mnoho oblastí s anomálními spontánními přechody do jiných světů. Není tam přístup do vyšších sfér. Ten jsme odsud zablokovali. Neexistují žádné východy do světů, které nebyly ovládnuty Anunnaky a jejich vazaly. Existuje však mnoho východů do temných světů a do zajatých světů..... A někde ještě přežívají portálová zařízení.

...Nějaký čas poté, co se země Uluru vydala do bhuvarského prostoru, chtěl egyptský princ použít prastaré zařízení v hlubinách pyramidy a zopakovat cestu svých předků, o níž se dočetl v jednom ze starých papyrů. Podle receptu z papyru aktivoval zařízení a v jeho nasměrovaných paprscích zmizel i s lodí z nábřeží Nilu. Bohužel se mu už nikdy nepodařilo vrátit se k rodným břehům. Jeho loď se objevila u pobřeží Austrálie. Jenže tam už nebyla země Uluru. Byly tam pusté břehy, obývané polodivokými malými kmeny, které příchod dávných bohů vyděsil. Stále si totiž předávali legendy o Uluru a všechny příběhy o něm spojovali s rudým kamenem zapuštěným do pevné země, s tou rudou skálou, která se pro ně stala posvátnou. Princ zemřel v cizí zemi na hadí uštknutí, stejně jako ostatní Egypťané, kteří s ním v různých dobách cestovali k cizím břehům. Zničený portál se jim nepodařilo aktivovat a vrátit se zpět.

Anunnaky o napůl zničeném portálovém systému na kontinentu věděli. Začali tam přistávat a zkoumat ho a pokoušeli se otevřít portály do světů, kam útočníci ještě nepronikli. Vybudovali si tam své základny v našich prastarých podzemních úkrytech, postavených během oné války. Tam také našli obrovské území, které se rozhodli využít k různým experimentům. Osídlili ho experimentálními lidmi, dalším druhem Adamu, s geny Ullurianů, tedy potomků Telluřanů s modrou kůží, a s divochy přivezenými z jiných soustav, s nimiž osídlili různé neobydlené ostrovy v oceánu. To byly různé plochy jejich výzkumu. Proto je na ostrovech Oceánie taková rozmanitost kmenů. Byli prostě přivezeni z různých koutů světů, které měli Anunnaky k dispozici, divoši, polorozvinuté a nerozvinuté rasy. Anunnaky je potřebovali jako materiál pro experimenty k vytvoření pohodlného a potřebného adamu.

Samotným těmto polodivokým kmenům se jevili jako bohové. Australští domorodci, které také stvořili jako výsledek takových experimentů, je nazývali wanjina a často kreslili jejich podobizny na skály. Považovali je za všemocné bohy či duchy, vládnoucí vesmíru. Wanjina bývají zobrazováni s kulatou hlavou a velkýma černýma očima. Nemají však ústa.

...Základny Anunnaků a jejich vazalů tam stále existují. Jsou spojeny portálovými prastarými chodbami s Antarktidou, respektive s podzemní obrovskou základnou Anunnaků - Agarthou. Tyto chodby vybudovali Anunnaky podle jimi částečně rozluštěných technologií Telluřanů a země Uluru. Také tam se Anunnaky zabývají studiem paralelních světů, do kterých již pronikli - mají zde portálové průchody. Stále jsou však samočinné a v žádném případě Anunnaky neposlouchají.

Zástupci lidstva prostřednictvím elity a manažerů jsou do těchto míst také vpuštěni a právě oni na příkaz Anunnaků přehradili území spojená s portálovými průchody právě oním australským plotem, oficiálně představeným jako plot před králíky a psy dingo. Za plotem ale neskrývají pravdu o placaté Zemi, jak bylo speciálně podsouváno některým konspiračním teoretikům, aby odvedli od pravdy divochy. Skrývají portálové průchody do jiných světů a své základny s genetickými pokusy na tvorech z jiných světů a pozemského světa.

Teorie o obrovské Zemi a lež, že Země je taková, jak je prezentována v oficiálním zeměpisu Země, je založena právě na tom, že se lidé dostali právě do těchto portálových průchodů a viděli tam jiné světy. Jenže ty světy lze vidět jen tak, že se projde portálovými průchody, nikoliv tak, že se vznesete v letadle a přeletíte nad Austrálií nebo z vesmírné stanice. Z vesmírné stanice lze vidět pouze Zemi z bhurského prostoru. No a úplně všechny loky nelze vidět z žádného světa, protože vidět je možné jen ty frekvence hmoty, které odpovídají pozorovateli.

Pouze duchové, kteří překročili velké a malé samsáry, jsou schopni vidět celé spektrum polí a obalů planet, přibližně jako jejich auru, a v této auře je možné spatřit překryté duhové vzory světů různých lok.

-- Murugan mluvil pomalu a pomalu se vzdaloval do nazelenalé mlhy. ... Opět se všude kolem roztočil duhový vír. V hlubinách duhově zářícího prostoru se začaly objevovat pulzující sféry světů. Byly jako obrovské mýdlové bubliny, ale mnohovrstevnaté. Jejich duhové vrstvy se třpytily ve složitých vzorech. Tyto vzory se však neustále měnily a přelévaly se jeden do druhého, překrývaly se s podobnými vzory z hlubších a vyšších vrstev. V hloubce koulí pulzovalo světlo. To jsou duchové planet. Mohutnější sféry s mnoha takovými mihotavými vrstevnatými plášti měly ještě několik průsvitných splývavých plášťů a tyto menší sféry se zdály být vloženy do větších sfér, a tak dále až do nekonečna.

Velká krása stvoření se ukázala být nepopsatelná a harmonická ve svých proměnlivých vzorcích tvoření. V těch vzorech lze občas spatřit zející díry rozervané a nasávající a pohlcující krásu... Ano, přesně takhle to vypadá, když vás postihne nemoc, která se tam někde na jedné z nejmenších kudrlinek jmenuje zlo.

A někde tam na jedné z nejmenších kudrlinek stvoření se tomu říká galaxie Mléčná dráha..... Pro někoho tam venku v nesčetných sférách je také jen kudrlinka, která obsahuje mnohovrstevnaté koule hvězd a planet. Jednou z těchto supermalých koulí je Země. Pokud se však stanete stejně superkřehkými a proniknete do jedné z jejích duhových vrstev, uvidíte to, co je vidět v dalekohledu. A modrá Země a Měsíc a Slunce a další planety... A někde tam venku..., při ještě pozornějším pohledu na duhové obrazce můžete uvažovat o vlhkém tropickém pralese a vyprahlých pouštích, o modré hladině oceánu a skleněné džungli velkoměsta a o dávných roztavených skalách civilizací zapomenutých dějinami.....

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2023/09/blog-post_25.html

Zpět