801 Pokrok ve vzestupu Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2021-03-06

Děje se toho tolik, o čem nevíte, a proto, když o tom bude vydáno zásadní oznámení, bude pro celý svět. Ve vhodnou dobu vám bude sděleno, proč došlo k určité akci, a vysvětlení budou přijata s šokem i překvapením. Většina lidí si neuvědomovala, že mezi temnými a Světlem se po tisíciletí odehrává velká bitva. Je na konci a ve výsledku dojde k mnoha změnám, které vás uvolní z falešné pozice, ve které jste byli tak dlouho umístěni.

Mnoho, mnoho lidí bylo zapojeno do negativních aktivit, které ohrožovaly samotnou strukturu společnosti a udržovaly lidstvo v zajetí za falešných okolností. Pravda o vaší historii nyní musí vyjít nejevo a je to rys New Age, že vše bude odhaleno, bude to bezpečné. Pokud víte, že jste ze Světla, možná si již myslíte, že jste připraveni, že si udržíte svoji úroveň vibrací, určitě vzestoupíte. I když není nutné dosáhnout vyšších úrovní, čím dříve, tím lépe, abychom byli v bezpečí před interferencí temných. Půjdou do extrému, aby vás zastavili v úspěchu.

Lidstvo prošlo dlouhou cestu od začátku posledního cyklu a pokročilo navzdory mnoha překážkám, které mu byly položeny na cestu. Za daných okolností je velký úspěch vyvinout se, protože mnoho duší toho dosáhlo proti tak obrovské přesile, která nebyla očekávána. Ti z vás, kteří uspěli, si zaslouží všechnu pochvalu, vy jste dali příklad ostatním, kteří následují vaše stopy. Přijali jste odvážnou výzvu, aniž jste věděli o svém pravém já, a excelovali jste v často nepřátelských existencich. Obdivujeme vaši houževnatost a silný záměr najít si cestu džunglí vytvořenou temnými. Dokázali jste skvěle překonávat negativitu všude kolem vás.

Negativita stále existuje, i když hlavní podněcovatelé ztratili hodně ze své síly a vlivu. V současné době jste na vrcholu vlny, která vás přenese až k cílové čáře, kde budou velké oslavy. Je to úspěch, kterého dosáhnete pouze ʺjednou za životʺ, protože jste byli připraveni projít tímto bodem. Nyní jste na cestě na úroveň, kde existuje pouze Světlo, i když nějaký čas uplyne, než dosáhnete konečné úrovně, která je vaším cílem. Jsou chvíle, kdy se můžete soustředit na své vlastní potřeby, o všechny duše bude postaráno, protože jejich budoucnost je plánována podle jejich potřeb. Žádná duše není považována za méně než jiná, liší se jen jejich současné místo na žebříčku evoluce.

Váš postup k vzestupu nyní nemůže nic narušit. Příležitost je dobře zasloužená řadou inkarnací a výzev, které před vás byly postaveny. Proto jste tak blízko k otevřenému setkání se svými mentory, kdo jsou stejně rádi, že tato příležitost nakonec přišla. Každý život, který jste strávili v nižších vibracích, vám dal několik různých zkušeností, které vás drží na dobrém místě pro budoucnost. Jste blízko tomu, abyste se stali Mistry, kterými jste skutečnoste byli, a máte jistotu návratu k této vysoké úrovni vibrací, v tom, čemu říkáte 5. dimenze. Slova mohou jen těžko popsat úžasné časy před vámi a v neposlední řadě to, že všichni dokáží pokročit bez zásahu.

Víme, že je těžké najít slovo, které vyjadřuje nadcházející změny, a jen těžko o nich můžete mluvit bez vyjádření pocitu míru a štěstí. Žili jste mnoho životů v chudobě a zkaženosti, hrůzách a šoku, a přesto jste stáli pevně a k naší radosti jste se hodně zotavili. Ne všem duším se podařilo vstát, ale nakonec uspějí a bude jim po celou dobu poskytována pomoc. Nikdo nezůstane na dně - a ani to již nebude tak nízko. Někdy se vám může zdát, že je tu diskriminace, ale hraje se na karmu a některé duše si vzaly tvrdé lekce, které je třeba vyčistit. Neexistuje nic jako trest, pouze náprava své chyby poučením se z ní.

S příchodem vzestoupení ve vašich myslích často vyvstává otázka, co se stane s vaším majetkem a co bez něj můžete očekávat. Budete mít vše, co potřebujete, a nebudete chtít vůbec nic. Mnoho z toho, co nyní máte, nebude mít ve vyšší vibraci účel. Budete žít šťastným a mnohem relaxovanějším životem, který bude tak odlišný od toho, na co jste zvyklí. Vaše síla myšlenek bude dostatečná k vymyšlení věcí a zajištění svých potřeb. Nebudou potřeba továrny nebo podobná zařízení a můžete si být jisti všestranným zdravým a šťastným životem. Potřeba pracovat prakticky zmizí a vy jste se již dotkli myšlenky použít pro tento účel roboty.

Mějte trpělivost. Budoucnost se spustí, jakmile se vydáte novými cestami do New Age. Nemůžete mít všechno najednou, ale pokračujte ze svého zastaralého způsobu života do moderního věku. Mějte na paměti, že dojde k rozsáhlým změnám. Z dlouhodobého hlediska je vše ve váš prospěch. Zkušenosti vašich vesmírných přátel vám pomohou udělat věci, které by vám mohli trvat mnoho let. Pravdou je, že temní si zadržují pokrok sami pro sebe, a tak vám upírali šanci rychle se rozvíjet. Pomůžeme vám dohnat ztracený čas a změny se začnou urychlovat.

V současné době jste stále v chaosu s Covidem, ale přimělo vás to seriózně zvážit, jak byste měli pokračovat ve svých životech, jakmile se vrátí do normálu. U lidí, kteří ovládají vaše životy, existuje velký odpor ke změnám, ale nezabrání nevyhnutelnému, protože se nemůžete vrátit zpět k tomu, jak to bylo dříve. Mnoho z toho není vhodné pro změny, které přicházejí. Nemůžete zadržet pokrok a bezpochyby jen velmi málo z vás bude chtít lpět na starém, když pochopíte výhody nadcházejících změn. Některým z vás způsobí potíže, ale z dlouhodobého hlediska budou všechny fungovat velmi uspokojivě a podle vašich představ.

Zdroj: https://eraoflight.com/2021/03/06/

Zpět