2044 Desetiletí zrad a neschopnosti Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2022-01-31

Mnohokrát jsem vám za posledních 12 let říkal, že ″Temnota″ je chytřejší, aktivnější a mnohem vynalézavější než nemotorné ″Světlo″, což se opět potvrdilo na konci desetiletí, které uplynulo od sakrálního data 21. - 22. prosince 2012, protože během této doby nebyl nikdo, kdo by lidi z povrchu Země nezradil a nezklamal! Jako první tak učinili takzvaní ″Nanebevzatí mistři″, kteří svým ″milovaným″ slíbili zlaté hory vzestupu (a už počítali dny do svého ″přechodu na Malden). Nakonec naše dobré a naivní ″světlušky″ opustili a nechali dál ″vegetovat″ v pozemském 3D. Oni sami se přirozeně dostali ″výš″ ve vibracích pomocí energie, kterou nashromáždili během mnoha let svých ″invokací″, meditací, afirmací, čtení růženců a dalších ″duchovních praktik″, které podporovali jen proto, že dobře věděli, že nikdo z našich ″světlušek″ takto nevystoupí. Dobře je ″podojili″ a pak odešli a nechali jim své fantomy pro další ″srdečnou komunikaci″.

Pak nás zradil sám archanděl světla, který na podzim 2012 osobně zastavil útok sil GFS na všechny podzemní komunikace otrokářů. Učinil tak údajně pro ″duchovní rehabilitaci″ iluminátů, kteří díky němu získali v té době tolik potřebný oddech a poté i plnou podporu svých mecenášů. Bylo nám samozřejmě od začátku jasné, jak hanebná aféra tohoto netalentovaného ″Archistratiga světla″ skončí, a proto jsme se proti ní okamžitě ohradili. Nyní, když je všeobecně známo, že se Ilumináti jeho plánu tehdy prostě vysmáli, se všichni lokajové ″Světla″ snaží všemožně zamlžit zradu tohoto ubohého ″Archistratiga″ a veškerou odpovědnost za jeho podvody opět přenášejí na zbídačené a oklamané lidstvo povrchového světa! Ve stejném období nás také ″podrazil″ takzvaný ″hlavní determinista″, který na planetu tajně pozval nejrůznější temnou chátru, aby ″vykonávala kontrolu nad lidmi″ konstruováním každodenních scénářů. To trvalo více než deset let, dokud se na schůzi předloni na podzim nad tímto stavem nepobouřily i naše duše.

Pak nás zradily ″hvězdné rasy″, které se po mnoho tisíciletí všemožně prezentovaly jako ″kurátoři″ pozemského lidstva. Nechtěli pokračovat v ofenzivě, kterou přerušil zmíněný ″archistratigus světla″. Celých těch deset let vedli s Temnými silami duchaprázdná jednání, nechali je, aby se povzbudili, získali podporu metropolí a pak pokračovali ve svých krutých útocích na lidi. Před rokem naši trapní ″osvoboditelé″ odmítli bránit pozemšťany před Drako-Reptiloidy, aby se s nimi nedostali do vleklého konfliktu. Ostatně, co všechno tihle galaktičtí pochlebovači lidstvu za celá poslední desetiletí neslíbili. Bylo tu mimo jiné ″narovnání podmínek″, abychom mohli s Repty bojovat za rovných podmínek, a zatýkání členů pozemské tajné vlády, a dokonce i ″sliby″, které měly zásadně změnit všechny naše dosavadní měnové vztahy! ″Otec svobody″ hrabě de Saint Germain a ″milosrdná bohyně″ Quan Yin byli prohlášeni za jejich správce a slíbili, že tyto fondy budou založeny na bohatství zachovaném z období Lemurie a Atlantidy. Lidem na povrchu Země toho bylo slíbeno mnohem víc, ale vše zůstalo jen u řečí, i když to tehdy naše důvěřivé světlušky braly za bernou minci. Neustále jsme je rok co rok upozorňovali, že při jednání s ″Vyššími silami″ by se lidé měli dívat spíše na jejich skutečné činy než na krásná slova o ″Světle a Lásce″, ale naše ″světlušky″ na mě jen ″syčely″ na sítích, a teď se zdá, že růžence vůbec nečtou. K dovršení této desetileté série zrad se totéž stalo loni v takzvané ″Alianci Země″, do níž mnozí tak dlouho vkládali dobré naděje. Jak nás informoval Corey Goode ve své poslední aktualizaci 26. prosince -

K mému prvnímu kontaktu s Aliancí Země došlo v Texasu. Aliance zahrnovala řadu lidí a skupin, kteří ji zradili. Loni v srpnu jsem mluvil s jedním členem vedení Aliance a ten přiznal, že porážka byla způsobena tím, že někteří klíčoví lidé na poslední chvíli zbaběle vycouvali nebo zradili. Mlčení Aliance od té doby bohužel přispělo k bouři dezinformací, která téměř znemožnila jakýkoli organizovaný odpor. Prý potřebují více protestujících v ulicích, než budou moci jednat. Takové veřejné vyjádření podpory boji za svobodu by ospravedlnilo jejich jednání v té době považované za zradu. Aliance přiznala chaos a zmatek ve svých řadách a komunitách. Kabala v plném pracovním nasazení usiluje, aby zavedla svůj globální totalitní režim řízený kvantovými počítači s umělou inteligencí. Tyto počítače budou komunikovat s mikročipy a nanity v každém člověku. Jedná se o časovou válku, která bude pokračovat, dokud se masy neprobudí a nezačnou jednat! Vedení Kabaly, které během zatmění navštívilo Antarktidu, nebylo z planety odstraněno. Ve skutečnosti se z ″města starých bohů″ rozprchli zpět do svých krajů se svitky a artefakty, které jim darovali dávní strážci.

Měli bychom se soustředit na vnitřní rovnováhu, abychom se dostali skrze tlachání a byli účinným přínosem v boji za svobodu, a ne investovat svou energii do modliteb a nadějí na záchranu od Aliance nebo cizích andělů. Používejte spíše rozlišovací schopnosti, než abyste se přikláněli ke scénářům, které se vám líbí. Pro příliš mnoho lidí v této komunitě je ″rezonovat″ totéž co ″cítím se lépe″. Pravda pravděpodobně nebude bílá a nadýchaná. Je to nejpodivnější válka v dějinách lidstva a bojuje se v ní prostřednictvím propagandy. Nyní je čas vyvážit kritické myšlení s citem, abychom dokázali správně rozpoznat, a ne se nechat zaslepit tím, co se děje, a hledat scénáře naděje, které nám zlepší náladu. Doufáme, že jste měli hezké Vánoce! Prosíme všechny, aby vyjádřili svůj záměr, aby rok 2022 byl rokem spravedlnosti a svobody. Modlitby a meditace jsou skvělé, ale záměry se projeví pouze prostřednictvím činů.″

Celá tato série zrad ještě více ztížila už tak zoufalou situaci lidí na Zemi. Naši konvenční ″osvoboditelé″ a vyžírkové z takzvaného ″učitelského systému″ 30 let (!) marně touží po ostruhách, ale nakonec se ukázali jako srabi. Temné síly opět přelstily tyto Blázny Krále nebes, zatímco naše ″galaktické Síly světla″ před lidstvem z povrchu Země řečnily a šklebily se! Jak vidíte, našim otrokářům se podařilo rozbít i ″Pozemskou alianci″, která sice nikdy nedokázala se všemi svými vyspělými schopnostmi udělat nic pro osvobození planety a lidí, ale zato měla spoustu pompézních a ″chytrých″ schůzí! Tito lidé se měli méně radit a předvádět se jeden před druhým a měli proti otrokářům jednat odvážněji a lstivěji, podporováni vlastenecky smýšlejícími pozemšťany. Přesně takto pracuje zločinecká Kabala a její mimozemští patroni na Zemi i všude jinde - směle a chytře - a proto úspěšně. Temnota si je navíc dobře vědoma, že má co do činění s entitami, které si postavily hlavu se ″zákonem jednoho″, pravidlem ″nevměšování″ a dalšími kravinami, které omezují jejich obrovskou moc. Do tohoto stavu ″mocné bezmoci″ přivedla téměř všechny galaktické ″Síly Světla″ naše zkorumpovaná Hierarchie, zpola sestávající ze zákeřných členů Falešné intervence, která ″v minulosti″ tento Vesmír zpola vyplenila. Některé z těchto hanebných bytostí se rozhodly ″převléknout″ do bílého roucha Světla a poté se usadily v naší ″místní″ Hierarchii jako osvícené Esence povolané řídit její další ″evoluci″.
Není divu, že tato ″hierarchie″ funguje tak, že je lidstvu rok od roku hůře a údajně si za to ″může″ samo.

″Místní″ Božstvo tajně usiluje o udržení ″Farmy strachu″ na Gaii, aby mohlo nadále krmit své ″temné poloviny. Lstivě ″podstrčili″ Lorda a Lady Rise, a jmenovali nekompetentní ″odborníky″, kteří se měli zabývat vzestupem Země a lidstva. Neměli dostatek zkušeností a kompetencí k řešení tak složitých úkolů. Po neúspěchu všech pokusů o vzestup planety v prosinci 2012 byly tyto ″nejlepší mozky v galaxii″ opakovaně nahrazeny, ale rotace nebyla úspěšná. Nebýt pravidelných přílivů energie do našeho vesmíru ze strany Všemohoucího Boha, Přechod by se zcela zastavil. Co to obnáší, víte už dlouho. Nedávno se jim to opět nepodařilo a důvodem neúspěchu byla opět neschopnost.
Vlad Bulgakov říká na své stránce:


VELKÝ PŘECHOD 2021: PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY. INFO 26.12.2021.
″Ve dnech 21.-22. prosince 2021 byla po další Logické synchronizaci zahájena tvorba sjednoceného Pole Logosu Země 3-4-5D, jako sjednoceného Těla Země. Zejména byl učiněn pokus o vytvoření jediné Osy, energeticko-informačního ″jádra″ 2-4-5D Země. Sice vznikla, ale dlouho se neudržela ve stabilním stavu. Nastala abnormální situace: ze Země 3D opět vyšlo cosi negativního... a to dost silného. Nečekané. Ve formátu jednoho pole se to může přenést vzhůru, do struktur Země 4 a 5D. Proto musela být nově vzniklá Osa urychleně deaktivována, doslova ″rozbita″. Nyní je třeba ″pracovat na chybách″ a tuto práci opakovat. Objevily se také problémy s Přechodem lidí na 4D. Včera o tom informovali Melchizedek a Quan Yin. Faktem je, že 21.12.2021 bylo technicky do 4D převedeno hodně lidí... Hodně! Velká část z nich má zbytkovou kauzální karmu, i když je virtuální. To znamená, že ji plně nezpracovaly, neprošly těmito lekcemi zde a neobdržely plně zkušenost, kterou naplánovalo Vyšší Já. Předpokládalo se, že to není rozhodující a že zbytková karma bude zničena jako nepodstatná, až se zvýší dimenzionální vibrace. Zároveň se ukázalo, že se přechodný tým ani neobtěžoval konzultovat tuto záležitost s mistry Karmy. Celkově vzato, nakonec došlo k jakési závadě v inkarnačním segmentu Logosu Země 4D. Něco se, jak se říká, pokazilo.... V důsledku toho byli odtud někteří přeložení naléhavě staženi, a ″vyplivnuti″ Logem Země 4D v rámci pudu sebezáchovy. Byl spuštěn automatický program. Takové jsou zjevné chyby, přehmaty, Přechodného týmu, těch, kteří nás překládají. Vše se děje metodou pokusů a omylů, bez hloubkové analýzy. To je můj názor, doufám, že se mýlím. Co bude dál? Do 23.03.2022 musí být vše dokončeno. Vše musí být hotovo! Ti, kteří mají zbytkovou karmu, se nyní začnou určitým způsobem urychleně dekarmizovat. Země 3D bude ještě jednou uklizena... I když osobně nechápu, o jakém stvoření jediné zóny 4 a 5D mluvit, dokud zde ″vládnou″ destruktivní síly... Nechápu to svým mozkem, toť vše!

Je zřejmé, že když se tak důležitými záležitostmi zabývají takoví Kvantoví amatéři, nelze očekávat žádný úspěšný výsledek. Nyní to chtějí zkusit znovu, ale to je přesně to, o čem psal Ivan Krylov ve své pohádce Kvarteto. Zkrátka, lidi na povrchu už zradil téměř každý, kdo mohl, a ostatní těžce zklamali. Jako obvykle se ukázalo, že vlastní zájmy a chamtivost jsou pro celou tuto skvadru důležitější než pověstné ″Světlo a láska″, o kterých nám žvanili celá tři desetiletí. Celou druhou polovinu tohoto období jsme vám tvrdili, že je to jen pokrytectví!

Dnes tyto subjekty kolektivního i individuálního vědomí, které v té době ″vroucně milovaly″ pozemšťany, po odhození jejich přeslazených masek drze a cynicky lidem prohlašují, že ″spása tonoucích je věcí samotných tonoucích″. Doporučují zbavit se otrokářů vlastními silami, ačkoli zotročovali naše předky, ne-li téměř celou galaxií! Spojením sil na povrchu Země samozřejmě porazí utlačovatele i bez pomoci, jen už nebudou věřit žvástům o ″galaktickém bratrstvu Světla″.

Co bude dál? ″Bouře″ bude sílit. Již třetí rok klesá lidstvo ″hlouběji″ a čelí novým problémům a kataklyzmatům. Otřásat se budeme ještě minimálně deset let, poté by měly začít změny k lepšímu. První desetiletí našeho ″kvantového přechodu″ můžeme směle nazvat ″desetiletím zrady a neschopnosti″, to druhé bude nazváno desetiletím velkých problémů a otřesů. To vše je přímým důsledkem velkého vesmírného nepořádku. Z tohoto důvodu byl scénář kvantového přechodu pro pozemšťany ″místními″ bohy několikrát změněn a pravděpodobně bude změněn znovu. Proto tak naléhavě žádám Pána, aby věnoval pozornost tomu, co se na planetě děje, a znovu rozhodně zasáhl a zastavil krvavou frašku! Lidé Gaii musí sami směle postupovat vpřed přes bouře a nepřízně osudu, neustále ukazovat odolnost lidského ducha a usilovat o svobodu. Tak zvítězíme. S podporou Všemohoucího Boha porazíme všechny naše otrokáře a staneme se všeobecně uznávanou hvězdnou rasou, navzdory všem zradám, neschopnosti a dalším potížím. Nakonec bude vše v pořádku! Jen nezapomeňte, co se tu stalo a jak to bylo, a nepodléhejte už cukrovým pokrytcům, kteří si pak znovu nasadí své vymalované masky, aby se s pozemšťany podělili o plody vítězství, na jehož obtížném dosažení se nepodíleli! Jsou to velmi mazané a pragmatické bytosti, které jsou na Zemi jen proto, aby jim neunikly jejich ″kousky koláče″. Lidé z povrchu Země tyto rasy příliš nezajímají. Zajímají se pouze o planetu samotnou a její zdroje, protože se jedná o velmi zajímavý vesmírný objekt. Jak řekl básník, je to levné zboží, takže buďte velmi opatrní a nesmírně obezřetní!

Zdroj: http://www.oleg-zemlyanin.net/000A.HTM

Zpět