1482 Božská matka Steve Beckow

[ Ezoterika ] 2021-10-12

Rozdělení, pocit vlastní pravdivosti, oprávněnosti, odsuzování se prohloubily, rozdělení se prohloubilo. Proto jsme zaplavili, každého z vás masivním naladěním a příležitostmi, energiemi, jaké jste nikdy nepoznali. Dříve vaše těla nemohla pojmout tuto úroveň světla, tuto úroveň lásky. Přivádím vás, přivádím tuto planetu do místa vědomí jednoty, do místa Kristova vědomí, do místa lásky, že jste živým, dýchajícím ztělesněním lásky. A to nemůže a nebude zahrnovat pocit oddělenosti, iluze. Pro to není místo... ne v mé realitě, ne ve vaší.
Když jste ztělesněním lásky, neexistuje touha být oddělený; neexistuje touha být nad nebo pod; neexistuje touha po kárání, trestu nebo soudu... pouze po smíření, po sjednocení - lidském a božském. Vzestoupit můžete s nejhlubší pokorou, s nejširší vděčností, s uplatněním soucitu... ne že víte lépe, ale že milujete.

Nová mřížka Gaii je už nějakou dobu neporušená; vaše nová zlatá mřížka je neporušená. Nyní ji zapneme. Není to jen žhnoucí uhlík, to je vášeň bytí lásky. Je to vzrušení pochopení, integrování a ukotvení lásky. A s tímto ukotvením můžete volně létat. Jestli je v celém mém všehomíru nějaké očekávání, pak je to fakt , že teď budete létat. Nejste uzemněni... nikdy jste nebyli. Největší část mé pauzy byla věnována tomu, abyste si vzpomněli, jak létat, abyste si vzpomněli, že máte křídla a že se můžete povznést, s nohama na zemi, se srdcem spojeným s Gaiou a se mnou, abyste se povznesli. A s perspektivou orla a vrabce vytvoříte ne svět pro mě, ale svět pro nás.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2021/10/12/divine-mother-not-that-you-know-better-but-that-you-love/

Zpět