2075 Starseed mise Julia Marie

[ Ezoterika ] 2022-02-07

OBNOVENÍ FENOMÉNU HVĚZDNÝCH SEMÍNEK

Fenomén hvězdných semínek není nový, ale v posledních letech se o něj opět zvýšil zájem. Stále častěji slýchám otázky: Jak poznám, že jsem hvězdné semínko? Proč jsem tady? Jak mohu pomoci lidstvu? Obecně se o Hvězdných semínkách říká, že Hvězdné semínko je člověk, který existuje na Zemi v současnosti. Hvězdná semínka však zažila život i jinde ve vesmíru, na jiných planetách a v jiných nefyzických dimenzích než na Zemi. Tyto vzpomínky si nesou v sobě, často aniž by si jich byla vědoma. Jsou to staré duše a v mnoha případech mají za sebou komplikované minulé životy.
Jsou zde proto, aby sloužily lidstvu. V současné době je na této planetě inkarnováno mnoho Hvězdných semínek. Nejste zde sami.

Jsou zde, aby pomohla vést Zemi do věku Vodnáře, éry osvícení a vyššího vědomí.
Hvězdná semínka mají vždy pocit, že jim něco chybí a že mají na Zemi nějakou nedokončenou práci.
Ne všechna hvězdná semínka si uvědomují, že jsou hvězdnými semínky. Hvězdná semínka mají za sebou zpravidla několik životů na Zemi. Snažila se vzpomenout si na to, kdo skutečně jsou a proč jsou zde. Mnoho hvězdných semínek pochází z jiných světů, galaxií a hvězdných systémů vyšších dimenzí, jako jsou například plejádské, sirianské a andromedánské hvězdné systémy.

PROČ JSOU HVĚZDNÁ SEMÍNKA TADY?
Hvězdná semínka jsou duše, které se mnohokrát inkarnovaly na jiných planetách a v jiných systémech ve vesmíru. Jsou součástí galaktické federace, která spolupracuje na zvyšování úrovně vědomí na planetách, jako je Země, které se rozhodly přejít do vyšších úrovní světla. Těmto hvězdným semínkům se často říká ″pracovníci světla″ nebo ″ukazatelé cest″, kteří zastávají specifickou roli při pomoci planetě a jejím obyvatelům při tomto přechodu. Posláním hvězdných semínek je přinášet na planetu lásku, světlo, léčení a radost. Jsou zde proto, aby pomohli dovést Zemi do věku osvícení, kde vládne mír a univerzální láska. Hvězdná semínka mají při inkarnaci do lidského těla mnoho různých zkušeností. Mnozí se ve svém vlastním světě cítí nepatřičně nebo jako cizinci. Pocit, že sem na Zemi nepatří, může být pro některá hvězdná semínka docela nepříjemný, protože mohou prožívat duchovní probuzení. Hvězdná semínka mohou procházet obdobím, kdy se přistihnou, že pochybují o své existenci nebo o tom, proč jsou zde na Zemi.

ZNAMENÍ, ŽE JSTE MOŽNÁ HVĚZDNÉ SEMÍNKO
Podle následujícího seznamu znaků je možné určit, zda jste hvězdné semínko, či nikoli. Pokud se na vás vztahuje více než polovina z nich, je velmi pravděpodobné, že jste Hvězdné semínko:
Máte pocit, že sem nepatříte, a můžete mít potíže navázat vztah s ostatními. Cítíte hluboký pocit touhy po svém ″pravém domově″ a přemýšlíte, jaký je váš skutečný účel na této planetě. Cítíte se jako outsider a nezapadáte do společnosti. Můžete mít dlouhodobé problémy s opuštěním (především proto, že se cítíte opuštěni Duchem). Často jste moudří nad svůj věk a lidé vás pravděpodobně nazývají ″starou duší″. Je pro vás problém trávit čas v hlučném, přeplněném nebo hlučném prostředí. Často cítíte potřebu dobít energii na konci dne odpočinkem. Někdy můžete mít tendenci být hyperaktivní nebo nervózní. Často zažíváte déja vu a někdy vám sny odhalují budoucí události. Cítíte hluboké spojení s vesmírem a jinými světy/bytostmi/ vibracemi. Dokážete vnímat budoucnost a znát věci, aniž byste věděli, jak nebo proč je znáte. Máte silnou touhu pomáhat druhým, zejména když jsou na dně. Můžete se vcítit a vycítit, co cítí druzí lidé (také známé jako jasnovidectví).

Kvůli své citlivosti a schopnosti číst pocity druhých lidí jste v tomto životě velmi trpěli. Často zažíváte mlhavé pocity úzkosti, obav nebo strachu. V dětství jste byli velmi citliví a vnímaví, i když si nikdo z vaší rodiny nevšiml, co se s vámi děje, ani tomu nerozuměl. Můžete se cítit depresivně nebo osaměle, nechápete, proč se ostatní lidé zdají být tak spokojeni s životem, jaký je.

A PO ČEM TOUŽÍ HVĚZDNÁ SEMÍNKA?
Chtějí růst a vyvíjet se, stejně jako všichni ostatní. A kde jinde by hvězdné semínko mohlo lépe růst a vyvíjet se než na Zemi?Představte si to jako výměnu energie. Vy, milá hvězdná semínka, jste souhlasili, že přispějete svým Světlem, svou vibrací, k tomuto Velkému experimentu zvanému Vzestup Země. Výměnou za to získáte bezprecedentní příležitost urychlit svůj individuální duchovní vývoj v jedné z největších laboratoří Duše ve vesmíru.

PROCES DUCHOVNÍHO PROBUZENÍ HVĚZDNÉHO SEMÍNKA
Mnoho Hvězdných semínek prochází procesem duchovního probuzení. Budou se cítit ztraceni a zmateni, protože vlastně nerozumějí tomu, co se děje. Postupem času si nakonec uvědomí, že v životě jde o víc, než učí naše společnost, a začnou zkoumat spiritualitu a metafyziku.

OBNOVENÍ FENOMÉNU HVĚZDNÝCH SEMÍNEK
Fenomén hvězdných semínek není nový, ale v posledních letech se o něj opět zvýšil zájem. Stále častěji slýchám otázky: Jak poznám, že jsem hvězdné semínko? Proč jsem tady? Jak mohu pomoci lidstvu? Obecně se o Hvězdných semínkách říká, že Hvězdné semínko je člověk, který existuje na Zemi v současnosti. Hvězdná semínka však zažila život i jinde ve vesmíru, na jiných planetách a v jiných nefyzických dimenzích než na Zemi. Tyto vzpomínky si nesou v sobě, často aniž by si jich byla vědoma. Jsou to staré duše a v mnoha případech mají za sebou komplikované minulé životy. Jsou zde proto, aby sloužily lidstvu. V současné době je na této planetě inkarnováno mnoho Hvězdných semínek. Nejste zde sami. Jsou zde, aby pomohla vést Zemi do věku Vodnáře, éry osvícení a vyššího vědomí. Hvězdná semínka mají vždy pocit, že jim něco chybí a že mají na Zemi nějakou nedokončenou práci. Ne všechna hvězdná semínka si uvědomují, že jsou hvězdnými semínky. Hvězdná semínka mají za sebou zpravidla několik životů na Zemi. Snažila se vzpomenout si na to, kdo skutečně jsou a proč jsou zde. Mnoho hvězdných semínek pochází z jiných světů, galaxií a hvězdných systémů vyšších dimenzí, jako jsou například plejádské, sirianské a andromedánské hvězdné systémy.

PROČ JSOU HVĚZDNÁ SEMÍNKA TADY?
Hvězdná semínka jsou duše, které se mnohokrát inkarnovaly na jiných planetách a v jiných systémech ve vesmíru. Jsou součástí galaktické federace, která spolupracuje na zvyšování úrovně vědomí na planetách, jako je Země, které se rozhodly přejít do vyšších úrovní světla. Těmto hvězdným semínkům se často říká ″pracovníci světla″ nebo ″ukazatelé cest″, kteří zastávají specifickou roli při pomoci planetě a jejím obyvatelům při tomto přechodu. Posláním hvězdných semínek je přinášet na planetu lásku, světlo, léčení a radost. Jsou zde proto, aby pomohli dovést Zemi do věku osvícení, kde vládne mír a univerzální láska. Hvězdná semínka mají při inkarnaci do lidského těla mnoho různých zkušeností. Mnozí se ve svém vlastním světě cítí nepatřičně nebo jako cizinci. Pocit, že sem na Zemi nepatří, může být pro některá hvězdná semínka docela nepříjemný, protože mohou prožívat duchovní probuzení. Hvězdná semínka mohou procházet obdobím, kdy se přistihnou, že pochybují o své existenci nebo o tom, proč jsou zde na Zemi.

Zdroj: https://www.juliamarie.us/blog/star-seeds-the-mission-the-challenge

Zpět