601 Epifýza Allana Kettler

[ Realita ] 2019-11-26

"...Glyfosát, aktivní složka v herbicidu Roundup, a hliník, všudypřítomný toxický kov v našem prostředí, působí synergicky a indukují dysfunkci epifýzy vedoucí k poruchám spánku, a neurologickým onemocněním, včetně autismu, ADHD, deprese, Alzheimerovy choroby, ALS, úzkostné poruchy a Parkinsonovy choroby."

Epifýzu mnoho kultur také označuje jako třetí oko nebo sídlo duše, a mnozí věří, že toto je brána do posmrtného života. Přirozeně vyrábí a uvolňuje dimethyltriptamin když sníme a když zemřeme. Mnoho mystiků a kultur po celém světě věří, že tato žláza je naším přímým spojením s naším vyšším já nebo vědomím. Bohužel se ukázalo, že různé chemikálie v našem prostředí blokují přístup k této žláze, což zase může ztěžovat připojení k naší duchovní přirozenosti, a tedy k našemu skutečnému já.

Dr. Dietrich Klinghardt je zakladatelem Klinghardt Academy (USA), Americké akademie neurální terapie, lékařským ředitelem Neurobiologického ústavu a vedoucím klinikem v Sophia Health Institute ve Woodinville ve Washingtonu. Je také zakladatelem a předsedou Ústavu pro neurobiologii v Německu a Švýcarsku. Přednášel na univerzitách v Illinois, Utahu, Freiburgu, Adelaide, Capital University (Washington DC) a dalších a na lékařských fakultách v Ženevě a Curychu. V letech 1996 až 2005 působil jako docent na katedře aplikované neurobiologie na Capital University. Pravidelně je zván na semináře na prestižní Týden medicíny v německém Baden-Badenu a na konference International Lyme and Associated Diseases (ILADS). Mezi jeho knihy patří průkopnická psychokineziologie "Nový přístup v psychosomatické medicíně" o psychoterapii řízené svalovou zpětnou vazbou. http://www.klinghardtacademy.com.

"Epifýza je nejcitlivější částí našeho centrálního nervového systému a je vysoce citlivá na 4 věci: hliník, glyfosát, fluorid a WiFi."

Na třetím mezinárodním sympoziu o vakcínách v březnu 2014 a v rámci 9. mezinárodního kongresu o autoimunitě uspořádala vědecká pracovnice MIT Dr. Stephanie Seneff prezentaci o neurologickém poškození epifýzy po očkování s přídavkem hliníku. Ve svém velmi citovaném článku vysvětluje, kolik běžných neurologických poruch, jako je například autismus a Parkinsonova choroba, má společný původ v nedostatečném přísun síranu do mozku a zvýšeném vystavení toxickým kovům (např. hliníku, rtuti) v důsledku naší zhoršené schopnosti detoxikovat a eliminovat je. Ukazuje také, že tyto kovy interferují se syntézou síranů, což způsobuje hromadění buněčných zbytků. Heparan sulfát v lysozomech je zásadní pro recyklaci buněčných zbytků, odpadků a poškození. Několik studií ukázalo, že nedostatek hladiny heparansulfátu vede k autismu. Autismus a Alzheimerova choroba, jejichž výskyt stále roste, jsou způsobeny závažným nedostatkem dodávek síranů do mozku. Epifýza může syntetizovat síran stimulovaný slunečním zářením a dodávat jej prostřednictvím melatonin sulfátu. Spolupráce hliníku, rtuti a glyfosátu může tento proces narušit.

Synergicky se účinek posílí spojením glyfosátu - aktivní složka v herbicidu Roundup (pozn. vyrábí Agrofert, používá se k umělému dozrávání řepky (osivo Agrofert), kterou vykupuje Agrofert a dotačně vyrábí olej, který dodává do biopaliv a na potravinářský trh), a hliník, všudypřítomný toxický kov (pozn. zajímavé, že ho cpou do všech vakcín už od malých dětí)

Snížený přísun melatoninu (pozn. vyvolaný nedostatkem spánku, čemuž ranní makací porady Babiše neprospívají) a síranu do mozku v důsledku poškození epifýzy může vysvětlit, jak může narušený spánek vést k obecnějšímu neurologickému poškození. Trvalé zvyšování používání glyfosátu u kukuřice a sójových plodin se pozoruhodně shoduje s nárůstem poruch spánku, autismu a dalších neurologických onemocnění. Narušení enzymů CYP a podpora anémie a hypoxie způsobené jak hliníkem, tak glyfosátem a narušení střevních bakterií glyfosátem mohou způsobit patologii vedoucí k nedostatkům jak melatoninu, tak síranu v mozkomíšním moku, který je charakteristický pro autismus a Alzheimerovu chorobu. Nedostatek síranu vede ke zhoršené lysozomální recyklaci buněčných zbytků a nedostatečný melatonin vede k poruchám spánku, cévním onemocněním a zhoršené ochraně před poškozením mozku."

Další prvek blokující epifýzu je fluor, který je v USA přidáván do vody, a po celém světě do zubních past. (pozn. kde by dnes Amerika bez fluoru byla)

Pokud jde o glyfosát, pesticid hojně používaný v moderním zemědělství, velmi jednoduchým řešením je přejít na ekologické produkty a drasticky omezit nebo se vyhnout zpracovaným potravinám, konkrétně geneticky modifikovaným organismům (GMO).

Trochu složitější je to s WiFi, protože je to skoro všude! Většina z nás ji má ve svých domech a ve městech. Proto je dobré trávit čas mimo obrazovky a cvičit uzemnění (procházky po holé zemi bez bot, objímání stromů, plavání v přírodních vodních plochách) tak často, jak jen můžete. To pomůže uzemnit vaši energii a emitovat negativní ionty do vašeho těla. V přírodě, daleko od WiFi, po delší dobu nebo tak často, jak můžete, uděláte dobře svému tělu a vaší mysli a duchu!

Hliník se nachází v mnoha potravinách, mnoha lécích na předpis, vakcínách a chemtrails. Hliník lze z těla detoxikovat.

4 faktory dohromady násobí škody.

Zdroj: https://www.collective-evolution.com/2019/11/26/

Zpět