5631 OWS a Shoshanna: Moonfall James McConnell

[ Ezoterika ] 2023-12-28

Jsme zde, abychom vám poskytli službu, a odpovědi na otázky jsou jeden ze způsobů, jak to na těchto relacích můžeme udělat. Je důležité, pokud máte otázku, zeptat se. Ani ne tak osobní otázky v této době, ale otázky, které se mohou týkat kolektivu, vás všech a těch, kteří s těmito slovy rezonují.

Q: Zajímá mě, jestli kromě naslouchání mnoha a mnoha dalším entitám, nám NASA celou dobu lhala a jestli vesmírná loď skutečně byla na Měsíci, a zda byl základ nebeské klenby vynesen lodí Elona Muska - nebeská klenba, ať už je to cokoli?
OWS: Nejprve vám prozradíme, že v kolektivu už nějakou dobu koluje mnoho informací a mnoho dezinformací. K vaší NASA máte zkratku - ´Not A Space Agency.´ Teď jen pro pochopení, existuje vesmírná síla, která je už nějakou dobu tajnou vesmírnou silou. NASA se na tom do jisté míry podílela, ale do značné míry jako takzvaná veřejná fronta. A mnoho z toho, co se v NASA dělo, nebylo skutečné. Něco z toho bylo, ano, jistě, ale hodně z toho bylo falešné. Je tomu tak i v současnosti. Ale to neznamená, že celý kosmický průmysl je falešný, protože to rozhodně není. Lidstvo z této planety už nějakou dobu tajně cestuje po hvězdách. To je tajná vesmírná síla. A když prezident Trump otevřel vesmírné síly, jak to nazval, tak to byl začátek otevření se i těm tajným vesmírným silám. Řekli bychom, že hodně, hodně, hodně z toho, co jste slyšeli, včetně přistání na Měsíci a toho všeho, rozhodně nebylo tak, jak se zdálo. Bylo to vykresleno tak, jak chtěli, abyste věřili, že to tak bylo.
Shoshanna: Většina informací, které jsou moderní, které byly moderním společnostem poskytovány po, řekněme 200 let, je nepravdivých. Většinou to není pravda. Existuje mnoho programů, které cestují vesmírem, prochází planety a nachází život a navazují přátelství, o kterých jste se nedozvěděli, protože pak byste nebyli pod kontrolou kabaly. Kabala nechce, abyste znali pravdu o tom, kdo jste, čeho jste schopni a co je skutečně venku v galaxii a multivesmíru. Takže ano, jsou to lži, které vás mají ovládat. To je to, co o tom můžeme říci.
Měsíc byl okupován po celá desetiletí mnoha druhy. Řekli bychom, že pokud chcete trochu pravdy, podívejte se na film ˝Moonfall.˝ Ten odhalil mnoho z toho, co se skutečně děje a co skutečně je, pokud jde o to, co je Měsíc a kdo ho obývá. To je to, co o tom můžeme říci. Navíc vám můžeme říci, že nebeská klenba je skutečná a že existuje, řekli bychom, bariéra. Takže je to správně. Namaste. (pozn. pár drobných nepřesností, které se dají snadno identifikovat, pokud máte načerpané informace... ale film to hezký je)

Q: Měl jsem sen a chtěl jsem se o něj podělit a možná získat zpětnou vazbu. Stál jsem před bytostí, osobností, která byla fyzicky o dost větší než já. Když jsme si vyměnili konverzaci, energii, trochu jsem ustoupil. Ale natáhl jsem jednu ruku a jeden z mých prstů byl odstraněn a odhozen stranou. Pak stejná ruka nebo jiná ruka, stalo se to samé - část mých prstů byla odstraněna a odhozena stranou. Opravdu mi to nedává moc smysl. Možná je to nějaká forma úlevy.
OWS: Důvěřujte svému vlastnímu vedení, své vlastní intuici, pokud jde o to, co se vám ukazuje, a pokud jde o proč se to ukazuje. Máte trochu pravdu, pokud jde o něco, co ve vašem životě chybí a co je vám zadržováno. To je vše, co k tomu můžeme říci. Pokud jde o větší bytost, nemohlo by to být vaše Vyšší-Boží-Já?
Shoshanno, říkala jsi, že nebeská klenba je skutečná. Neříkáš, že je to placatá Země, že ne?
Shoshanna: Můžeme definovat, co Země skutečně je, jak se na to zeptala ta známá jako Lorelei, a my jsme odpověděli. Rádi bychom vás požádali, abyste si přečetli odpověď, ale skutečně je koule, Země známá jako glóbus nebo koule, je trojrozměrný konstrukt a není realitou Země. Znovu bychom vás chtěli požádat, abyste si přečetli naši odpověď, která vám poskytne mnoho vysvětlení toho, na co odkazujeme. A nebeská klenba je skutečná. Namaste.

Q: Diskutovali jsme o zařízení zvaném WavWatch. Zabýváme se spíše frekvenčním léčením a směřujeme spíše tímto směrem než alopatickým. Někomu, kdo ho má, připadal velmi účinný, někomu málo. Je to vírou uživatele, nebo je skutečně účinný, pokud se používá důsledně?
OWS: Kdykoli má někdo o něčem víru, vytváří v sobě více uzdravení. To je v tuto chvíli vědecký fakt. Frekvenční vibrace, zvukové vibrace, ať už je to cokoli, pokud existuje i víra, dokáží mnohem, mnohem více. Říkáte tomu ˝placebo efekt˝. To je skutečným ukazatelem toho, jak a zda to bude pro vás fungovat.

Toto zařízení je nová technologie. Ve skutečnosti to není nová technologie, protože to bylo používáno v dobách Atlantidy poměrně často s použitím krystalů. Byla to frekvenční vibrace. Je to jen další způsob, jak zavést koncept frekvence do léčení. A jak jsme řekli před časem a mnoho dalších zdrojů to také říká, je to cesta, a myslím, že zde můžeme říci ˝vlna budoucnosti˝, protože vše se ubírá tímto směrem a pryč od modelu alopatické medicíny. To je starý trojdimenzionální program iluzí, alopatická medicína, lékařská věda, jak jste ji poznali během svého života a vlastně i předchozích životů. To se chýlí ke konci. Jak řekl prezident Trump: ˝Za rok nebo tak se téměř všechny lékařské postupy stanou zastaralými. Řekl to v roce 2020. Přichází to. WavWatch jsou jedno z mnoha zařízení a technologií, které se zde objeví, protože se otevírají stavidla, aby umožnily uvolnění všech těchto nových technologií a toho, co jste nazvali patentovanou technologií.
Shoshanna: Všechny věci jsou frekvence. Frekvence je kombinace vibrací a zvuku, která vytváří frekvenci a barvu. Barva, zvuk, vibrace se rovnají frekvenci. Pokud je tělo nějakým způsobem nemocné, nemoc, možná dokonce rakovina, frekvence, která je pro danou oblast těla normální, byla narušena. Frekvence je vypnutá, což způsobuje, že tělo je nějakým způsobem fyzicky postižené, takže v těle může vzniknout nemoc, protože frekvence již neudržuje tělo zdravé. Pokud nastane chronická situace, jako je Jamesův třes, který už nějakou dobu trvá, tělo se na tuto frekvenci aklimatizovalo, a protože není lepších slov, je na ni zvyklé a vytváří tuto frekvenci znovu a znovu. Chcete-li nastavit tuto frekvenci, trvá to dobu, po kterou byla frekvence vypnuta, než se frekvence znovu nastaví na správnou úroveň. Chronický problém, který trvá rok, dva nebo dva měsíce, stejně dlouho bude trvat, než se frekvence nastaví zpět do normálu, aby se vaše tělo znovu aklimatizovalo na frekvenci, která je vhodná pro danou nemoc, orgán, situaci, duševní chorobu, fyzickou nemoc, ať už to je cokoliv. Chvíli to trvá. Výzvou pro cokoli ve vaší kultuře je čas. Ve třetí dimenzi běží program s názvem ´pospěš si, nemělo by to trvat příliš dlouho. Ale to není správné. JoAnna měla velké problémy s rameny a nemohla příliš zvednout ruce. Koupila EMF přístroj (elektromagnetická frekvence) a věrně ho používala dvakrát denně po dobu jednoho roku a zcela jí to vyléčilo ramena. Řekněme, že by se po dvou týdnech rozhodla, že to nefunguje a zařízení odložila. Musíte v něčem pokračovat, dokud nedojde ke zlepšení. Čím více to budete praktikovat, čím více to budete používat, tím víc se to zlepší. Není to pomíjivé. Není to jen párkrát. Chronický stav. Většina bytostí na této planetě, které potřebují uzdravení, zažívá roky chronický stav, jako jsou toxiny, které mají ve svých tělech léta. Přejí si to opravit jen několikrát. Zařízení známé jako WavWatch pracuje s vědomím a musíte pochopit, že toto zařízení funguje, musíte tomu věřit. Pokud tomu nevěříte, dejte to stranou. Ale pokud to použijete a posílíte svou víru v to, bude to pro vás fungovat. Namaste.
OWS: Věřit znamená vidět. Med-Beds a dokonce i Nebeské komnaty, toto vše založeno na víře. Ti, kteří věří konceptu a schopnosti těchto zařízení léčit, budou mít mnohem lepší výsledky než ti, kteří jsou k tomu skeptičtí.
Shoshanna: Myšlenka víry je vibrace. Komplex mysli a těla, který vyzařuje vibraci víry, se stává koherentní nádobou pro to, co by je uzdravovalo, se v mnoha ohledech zdokonaluje. Je to vibrace.
Vibrace pochybností je také vibrací, která vytváří nesoudržnost, takže to, co by vás vyléčilo, vás již neuzdraví. Musíte začít pracovat na víře, protože je to vibrace sama o sobě. Namaste.

Q: Stárnutí rušíme z velké části afirmací, používáním myšlenek a podobně.
Shoshanna: Ano, souhlasíme.

Q: Fotím noční oblohu a mám podivné kódování. Můžu vám poslat fotku. Zdálo se mi to nelogické, protože kolem nebyly žádné elektronické přístroje a na dvou fotografiích to bylo na dvou různých místech, takže to nebylo něco uvnitř fotoaparátu. Jako malý kód, nějaký druh kódové zprávy, kterou byste nám mohl vyložit? . .Na některých místech to vypadá jako D nebo Go. Na fotkách je to na dvou různých místech: na jednom jde dolů a na druhém napříč.
Shoshanna: Toužíte a hledáte ty, kteří okupují vaše nebe, ty, kteří jsou vaší součástí, součástí vaší galaktické rodiny, kteří vás volají a vy voláte je. Pokračujete v hledání a pokračujete ve focení v naději na spojení, v naději na odpovědi, v naději na sjednocení s těmito bytostmi, které jsou vaší součástí a vy jejich. Když přijmete to, o čem si myslíte, že je to zpráva, je to zpráva, ale není to zpráva, kterou má interpretovat někdo jiný, je to zpráva, kterou máte interpretovat vy, abyste důvěřovali sami sobě.
Řekli bychom, že nad těmito obrazy musíte meditovat. Musíte se zaměřit na tyto obrazy, které máte, a najdete odpovědi. Najdete kousky odpovědí. Často přijdou v meditaci, přijdou ve snu. Ale jsou pro tebe, drahá sestro, nejsou pro jiného, aby je vykládal. Jsou jen pro vás a jsou zachyceny na vašem zařízení, protože zpráva je pro vás. Musíte pracovat na porozumění prostřednictvím svého vlastního božského porozumění a vedení. Namaste.

Shoshanna: Řekli bychom, že se všichni stále probouzí. Jsou ve fázi probouzení různými způsoby. I ti, kdo jsou na tomto volání každý den, nachází nové způsoby, jak se probouzet, jak porozumět svému světu, hledají, postupují vpřed a hledají odpověď na svůj život. Pokračujete ve svém hledání, ale pochopte, že každé hledání je individualizovaným pochopením jejich vlastního vědomí, jako byste byli jen jeden, ale jedno je všechno a všechno je jedno a vy musíte pokračovat v hledání sebe sama. Namaste.
OWS: Najděte se v daném okamžiku. Nezaměřujte se na to, co přichází, protože to přijde. Prostě to nech být, ať to přijde k tobě. Buďte přítomní a vše bude fungovat i nadále, pokud tomu věříte.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/12/28/one-who-serves-and-Shoshanna-moonfall/

Zpět