323 Otázky a odpovědi Samamury

[ Ezoterika ] 2020-05-19

Q: Jak aktivovat 12 řetězců DNA: může to člověk vyjádřit záměrem? Kdo iniciuje aktivaci vyššího Já ? Duch, planeta Země, nebo Slunce? Je možné aktivovat pouze 3 nebo 7 vláken nebo je všech 12 aktivováno okamžitě?

A: Aktivace řetězců DNA je váš duchovní růst jako nesmrtelného ducha v této dimenzi, v tomto vesmíru. Jaký má smysl aktivace všech portálů, odkazů, řetězců DNA, pokud vaše vědomí není připraveno vnímat, co vám bude odhaleno při každém novém otevření portálu světům úplně odlišných energií?

Neříkáme, že nejste připraveni. To nelze říct o nikom. Každé stvoření, každá energie je připravena spojit se s věčností. Každé stvoření, každý duch a duše však prozkoumává své aspekty nekonečna. Objev každého nového aspektu dává sílu, moc poznání své pravdy ve světle jediného Stvořitele.

Celá podstata řetězců DNA je, že otevřením malého světla v sobě naplníte celý tento prostor tímto světlem, a zvýrazníte ty vaše temné stránky, které chcete na sobě změnit. Pokud vše otevřete najednou, bude narušeno propojení proudu energie pro studium všech aspektů Ducha. Vyjádřením svého záměru a prostřednictvím komunikace s Vaším Vyšším Vědomím můžete otevřít to světlo, které spí a čeká na příležitost vymanit se a zvýraznit temné kouty vaší Duše.

Blikáte a vibrujete v různých rozsazích. Každý z vás jako světlo Stvořitele, jako jiskra, vibruje na různých frekvencích, především kvůli tomu, že každý z vás má různé emocionální, citové a frekvenční charakteristiky studia tohoto světa. V každém z vás září vlastní duše a liší se od jakékoli jiné duše v tomto prostoru, ale vždy je také v jednotě s Bohem ve všech svých projevech. Vaši andělé-mentorové, kteří jsou v této inkarnaci vašimi kurátory, vkládají do vašich hlav myšlenky. Kurátoři jsou struktury, které vás na vaši žádost nasměrují. Každá vteřina vašeho života byla namalovaná před inkarnací na Zemi, ale jen jako vektor toho, co se událo.

Je nemožné předvídat celý vývoj, a proto neustále existuje příležitost žít život naprosto odlišný od toho, co jste chtěli před inkarnací. To se týká jak pozitivních, tak negativních aspektů. Můžete se odchýlit jakýmkoli směrem a je úkolem vašich mentorů, aby do vašeho myšlenkového aparátu okamžitě vložili ty myšlenky, které vám řeknou, jak nejlépe se váš duchovní vývoj vymaní z této situace, nebo aby vložili do vašich hlav takové mentální formy, které vás přimějí jednat určitým způsobem a odvedou vás od problémů a řešení, které ve vašem vektoru vývoje v současné inkarnaci nepotřebujete.

Neříkáme, že všechno je dáno předem. Rozhodně ne: každý z vás má možnost volby řídit svůj život tak, jak chcete. Taková rozhodnutí však zdaleka ne vždy vedou k pozitivnímu vývoji vaší duše. V takových chvílích se vaši Mentorští andělé snaží pomoci dostat se z oblasti sebezničení a říct vám, jak nejlépe realizovat své sny, které jsou v hlavě každého člověka. Vaším úkolem je pouze naslouchat a důvěřovat. Pokud máte důvěru, budete jednat. Věříte tomu, co se děje, a v důsledku toho pochopíte vzorec. A když máte informace, získáte důvěru v to, co děláte. A důvěra vám dává odpovědnost za vaše činy. A pak andělé ? mentoři ustoupí do pozadí a vy berete svůj život do svých rukou. Jdete přesně podle plánu před inkarnací.

V takových dobách se pomoc andělů omezuje na směrování vaší důvěry. A pokud důvěřujete, cesta se stává velmi krátkou a blaženou, protože nikdo nechce ve svém životě trpět, bát se a být ve stavu stagnace a skleslosti. Vaši andělé-mentoři to také nechtějí, protože váš vývoj ustane.

Zdroj: https://vk.com/@samamury-otvety-na-voprosy1

Zpět