4382 Bohyně stvoření: Svátek Wesak odstraňuje iluze Shelly Dressel

[ Ezoterika ] 2023-05-25

- Zkráceno -
Poselství od smíšeného Buddhy / Krista
Zdravíme vás, naše rodino. Všichni jsme rodina Duší. Všichni jsme rodina světelné vibrace. Všichni jsme rodina lidstva. V tuto chvíli se scházíme, abychom přesně prožili, kdo je každý z nás jednotlivě i jako součást celku. Nastal čas rozlišování. Existuje mnoho lidí, kteří se snaží snížit vaši vibraci zmatkem a lží. Teď je řada na vás nebo na vaší příležitosti, abyste se ponořili do svého nitra a naslouchali své intuici. Pokud slyšíte věci, které se mohou dít na různých místech světa, pochopte, že velká iluze sestupuje. O velké iluzi hovoříme jako o tom, co bylo lidstvu předkládáno po tisíce let a čemu lidstvo věřilo, že je jeho pravdou. Pravda je jen jedna a z této pravdy vše ostatní odpadá. Pravdou je, že jako podstata duše jste součástí vesmíru. Jste součástí Centrálního slunce. Jste součástí všech ostatních lidí, kteří jsou na této planetě, a proto jste naplněni láskou. Jste naplněni světlem a žijete v každé příležitosti, abyste vyjádřili to, co může být kolem vás. Je to vskutku úžasná doba pro pobyt na Zemi. Když jsme každý z nás kráčeli po Zemi, byla to doba velké hustoty, a proto jsme přišli, a mnoho dalších. V žádném případě nejsme jediní.

Kdykoli někdo z nás přišel a přinesl s sebou své světlo, udělali jsme to proto, abychom prořízli iluzi, abychom prořízli to, co už lidstvu neslouží, a pak každému člověku pomohli s rozpoznáním, že je světlem. Již mnoho let říkáme, že druhý příchod je před námi, před vámi. Druhý příchod spočívá v tom, že přijmete své božství a pak ho budete žít a odrážet všem. Lidé mají různá slova pro to, k čemu se vztahují. Nezáleží na slovech, ale na energii. Vnímejte, jak každý z nás pulzuje, a to nejen do všech, kteří jsou přítomni v tomto údolí, ale pulzujeme energií a frekvencemi po celé planetě. Děláme to proto, abychom pomohli změnit myšlenkový proces lidstva. Děláme to proto, abychom lidem dali příležitost pocítit a zažít něco jiného, než na co byli zvyklí. My Zemi nenapravujeme. Nezachraňujeme Zemi. Pracujeme ruku v ruce s každým z vás, abyste tuto změnu mohli provést sami. Velmi zajímavé je, že když to pochopíte, když vám všechno klapne, poznáte, že to nebylo tak těžké.

Dovolte nám, abychom vám i nadále posílali pulzace a energii, abychom vám pomohli, jakkoli se budete chtít otevřít tomuto sladění. Rozhlédněte se po naší louce. Všimněte si, že je nyní plná ještě více lidí, ještě více energií. Všimněte si světla, které vyzařuje dolů do Země a vystřeluje ze Země. Vytváří proudění a pohyb. Vy jste to světlo. Vždy jste byli světlem. Odstraňte iluzi a vyjadřujte se jako světlo. Jak zde stojíme a sledujeme, jak všichni uvolňují jakákoli omezení, která měli v sobě a kolem sebe, můžeme doslova vidět, jak se stále více a více zbytkových hustot ze Země uvolňuje. Čím více vyjadřujete tuto energii, tím těžší je pro cokoli, co je mimo ni, udržet si přítomnost na Zemi. Buďte světlem. Uvolněte iluzi. Vstupte plně do všeho, čím jste. Cítíte, jak se to do vás noří. Děkujeme vám za tuto příležitost nejen s vámi komunikovat, ale také pomáhat při rozšiřování energií. Jsme stále přítomni každému, kdo si to přeje.

Ansaluia
Bohyně se vrací:
Já, Bohyně, se vracím mezi vás. Když se budete dále rozhlížet po této louce, všimnete si, že stoupají jiným způsobem než dosud. V minulých letech to vypadalo, jako byste je viděli, jak se zvedají ze země a stoupají k nebi. Tentokrát je vnímáme tak, že nám při pozorování ukazují, jak doslova zvyšují své vibrace v takové frekvenci, že už zde nejsou k rozeznání. Pak se ozve prasknutí, téměř jako když vybuchne hvězda nebo se rozsvítí hvězda, a vy víte, že se vrátili. Chtěli vám ukázat, jak nyní máte schopnost vidět energie nebo je cítit či vnímat. Zatímco spolu mluvíme, rozhlédněte se po této louce. Některé její části mohou vypadat spíše tak, jak si je pamatujete, ale jsou tu i jiné aspekty, kde vidíte lidi a lidstvo. Někteří z nich jsou Lemuřané přicházející ze Země a přišli jako součást ukotvení. Možná uvidíte i další, kteří nejsou pozemšťané a kteří také ukotvují tuto energii, zatímco spolu mluvíme. Podívejte se však na sebe shora. Podívejte se na světlo, které doslova vyzařuje ze všech vašich čaker. Vejděte do svého nitra a pociťte, co to znamená mít úplnou rovnováhu svých energetických těl, a pak se rozhlédněte kolem sebe. Podívejte se na nádherné světlo, kterým září jak individuálně, tak jako skupina.

Vystoupili jste. Otevřeli jste se, abyste vyjádřili světlo, které je vámi. Pociťujte mír, lásku a rovnováhu, která ve vás díky tomu panuje. Energie se začínají rozptylovat. Slyšeli jste tón? Viděli jste frekvenci? Jak se cítí vaše fyzické tělo? Máte vůbec v tomto prostoru fyzické tělo? Pak všechnu tuto energii přivedete zpět do Všeho, co je. Začnete si mnohem více uvědomovat sami sebe jako osobu, kterou jste, a nyní je to, jako byste se dívali na tu louku v dálce. Udělejte si chvilku a prostě integrujte světlo a tento výraz toho, kým jste. Vnímejte, co všechno to pro vás znamená. Vyzývám vás, abyste se jako skupina vrátili zpět. Tentokrát, když uvidíte, jak se ve skupině vynořuje hologram Země, všimněte si, že samotný hologram je ještě průhlednější než obvykle. Vpusťte do něj svůj vlastní vzestup, své vlastní světlo. Prostě do tohoto hologramu vlijte všechno, co jste a co jste dnes večer obdrželi. Jak se vlévá, začíná vířit, integruje všechny z vás, kteří jste zde, a pak tento kousek odchází do vesmíru. Prochází všemi úrovněmi vědomí, rozptyluje se a vytváří rovnováhu. Zbytek hologramu sestoupí do Země. Prochází všemi úrovněmi vědomí a ukotvuje se ve středu. Jak bylo vyjádřeno, tato krystalická energie v centru Země je pro vás mnohem více přítomná a dostupná.

Vnímání je více krystalů. To je však vyšší frekvence, se kterou se vaše vzestoupené světlo dokáže spojit, abyste pocítili onu plnou integraci. Poté se přesouvá nahoru skrze všechny vrstvy Země. Vystupuje ve vás, ať jste kdekoli, aby se spojení, které jste měli s Gaiou, ukotvilo ve vašem srdečním centru. Přesouvá se do téměř každého jednotlivce, který je otevřený přijímat toto světlo. Bude pracovat s jejich energiemi tak, aby pomáhalo při vzestupu. Prochází skrze zvířata, trávu a vodu. Využijte tento okamžik k tomu, abyste umožnili této vibraci a této frekvenci sestoupit ze Všeho, co je. Přecházíte tolik, kolik je potřeba ve vaší Duši. Zbytek proudí zpět dolů prostřednictvím vašeho Vyššího Já. Přichází do vás a kolem vás na tomto místě. Vnímejte, jak přivádíte zpět celé své vědomí. Vnímejte, jaké to je mít v sobě toto otevřené sladění. U některých může rozpad trvat několik hodin nebo několik dní. U jiných to můžete pocítit okamžitě. Víte však, že Buddha a Ješua jsou neustále přítomni, aby vám pomohli jakýmkoli způsobem, o který můžete požádat. Jak pokračujeme v tomto květnovém měsíci, pochopte, že toto spojení Buddhy a Krista bude silnější než obvykle, i když je kolem vás stále přítomno. Posilujte svůj vlastní vzestup. Posilujte rozhodnutí, která činíte. Buďte stále přítomni v tomto světle a lásce a milovaní vězte, že jsme stále s vámi.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/25/goddess-of-creation-the-wesak-festival-clears-illusion/

Zpět