573 Ivo z Vegy Sharon Steward

[ Ezoterika ] 2020-10-19

Žijeme ve světě, kde si všichni oblíbili systém, který se je snaží deaktivovat. Snaží se na vás dostat, snaží se vás vylepšit, snaží se být silnější, vládnout a mít nad vámi kontrolu. Pokud poskytnete něco, z čeho chtějí mít zisk, zapnou kontrolní pokusy ještě více. Někteří lidé odešli a překročili rámec tohoto systému, ale systém jim jde v patách a snaží se je vtáhnout zpět. Nesnižujte své laťky, pokud jich vaše okolí nedosahuje. Nikdy se nebojte jednat ve svém nejlepším zájmu. Projděte svou historií a zjistěte, jaký typ partnera máte tendenci přitahovat. To je typ člověka, před kterým se musíte chránit, pokud to nejsou skvělí lidé, kteří vytváří skvělé partnerství. Pokud tomu tak není, musíte to udělat sami pro sebe a chránit se před snahou temnoty poslat je k vám, aby vás zničili. (pozn. někdy po rozchodu dojde k radikální změně chování partnera, ale stejně tato změna není určena pro vás - při pokračování vztahu se staré chování vrátí...ve většině případů) To, čemu jste vystaveni, je neustálé lhaní a negativní energie. Drtí vaši mentální stránku, buší do vás negativní emoce. Takže jste uraženi, lžete a poté jste vystaveni jeho negativním emocím o sobě, které také zachytíte, a pak metafyzicky vyčerpává vaši energii. Toto je energetický upír. Čím více lidí je vystaveno pravdě vynesené Pracovníky Světla a Aliancí, tím více se probouzí. Proč? Kvůli vyššímu světelnému kvocientu na vaší planetě nyní a kvůli tomu, že mají také vyšší frekvenci, než tomu bylo před rokem. Čím více se deep state bude snažit ovládat lidi, jejichž světelný kvocient stoupá, tím méně budou úspěšní. Proč? Protože lidé cítí lži, cítí neupřímnost, jsou unaveni z milostného bombardování a stávají se nezávislými, takže nechtějí, aby jim bylo nařizováno, co mají dělat.

Zdroj: https://sharonandivo.weebly.com/blog/archives/10-2020

Zpět