4047 OWS: Obnova James McConnell

[ Ezoterika ] 2023-03-25

Q: Mám dotaz ohledně vody a už měsíce dochází k ústupu vody v mnoha řekách po celé planetě. V Kalifornii a na dalších místech po celém světě je nyní nahrazuje mnoho silných dešťů. Věřím, že meteorologický stroj se používá k ovládání tajfunů v jižních oceánech. Voda, která mizí v jezerech a řekách a podobné věci, vtéká do vnitřní Země, aby byla očištěna? Nebo je to kvůli jinému, protože Země byla nakloněna na své ose?
OWS: Vše, co se děje, ať už je to z temné strany, nebo ze světlé, nebo se prostě sama Gaia čistí, to vše se děje přesně tak, jak potřebuje. Není to nic, z čeho si dělat starosti. Pokud jezera vyschnou, je to v pořádku. Pokud se doplní, tak to musí být. V tuto chvíli vás to nemusí znepokojovat. Ale buďte si vědomi. Skutečně existují síly temnoty, které se stále pokoušejí manipulovat počasím. Tady to do jisté míry stále dokážou. Využívají to jako další část svého plánu, svého herního plánu. Vždy stejný herní plán znovu a znovu a znovu. Ti ze sil světla, vaše aliance, vaše ʺbílé kloboukyʺ, jak je nazýváte, jsou si toho velmi dobře vědomi. Jak někdo dříve řekl, ʺzrcadlový efektʺ. Cokoli dělá temná strana, bílá strana nebo strana Světla to zrcadlí ve snaze působit proti tomu, co dělají. To je to, co vidíte. Jedna strana hraje svou hru a druhá na jejich hru reaguje. Tak to teď pokračuje. (pozn. to zní jako nekonečné oko za oko...)
Shoshanna: Planeta, na které žijete, je skvělý ekologický systém, který převládá. Ale nepřevládá ve vaší době, převládá ve své době. Chce to svůj čas, než se obnoví, bez ohledu na to, co by člověk chtěl mít. Dominantní silou není povětrnostní systém, není to vnitřní Země, nejsou to tyto věci, pokud je planeta sama nepovolá k pomoci, což je vzácné. Planeta převládá a sama se obnoví, jak čas pokračuje, do svého původního stavu a nakonec bude Novou Zemí. Namaste.

Q: Před mnoha lety jsem mnohokrát slyšela koncept písní v indiánském smyslu. Nikdy jsem nevěděla, co to je, ale nedávno jsem si všimla, že možná linky písní ve skutečnosti odkazují na energetické gradientní systémy, abych tak řekla? Jinými slovy, píseň je zvuk, což je frekvence, což jsou frekvenční čáry procházející Zemí. Je na tom něco?
Kromě toho jsem měla malou zkušenost v klidném čase cestování po okolí, že jsme vlastně do Země samotné vkládali krásné písně a hudbu všeho druhu, které jsme vytvořili, nebo z vesmíru a galaxie a cokoli jiného. Vkládali jsme to do Země, takže doslova, když budete chodit po Nové Zemi, bude tato hudba znít na jakémkoli daném místě; nebo můžeme změnit kanály na cokoli, co chceme slyšet a má vysokou vibrační frekvenci. Je to také v souladu?

Shoshanna: Ti, kteří byli součástí indiánské kultury, věděli všechno. Byli v synchronizaci se zemí. Byli v synchronizaci se srdcem planety a byli to ti, kteří žili v harmonii s planetou.
Jejich zvuky, které byly vytvořeny, s nimiž rezonujete, se vibračně přizpůsobovaly přírodě a tomu, co potřebovali v době, kdy tyto zvuky vydávali. Pokud potřebovali porazit nepřítele, své kultury, planety (kterých bylo mnoho), vydali by zvuk, který by mezi těmito válečníky vytvořil odvahu a statečnost. Pokud by potřebovali léčení, vydávali by zvuk léčení. Věděli hodně o vibračních zvucích, které by změnily způsob, jakým žili, na harmoničtější. V tom máš pravdu.
A pokud jde o vaši otázku týkající se Nové Země a implantování Nové Země nebo Země písní, není to tak docela ono. Co se stane, je, že se váš sluch rozšíří, zvuky se rozšíří, zatímco Země zpívá, když mluvíme! Stromy zpívají, když mluvíme. Příroda má krásný harmonický zvuk, který neustále vydává. My to prostě neslyšíme, viďte. Takže jak se člověk vyvine do vědomí páté dimenze, myšlenka zvuku a toho, co je dovoleno slyšet, se bude exponenciálně rozšiřovat a vy uslyšíte stromy, navštívíte svou rodinu a uslyšíte delfíny, uslyšíte tyto zvuky a budete schopni reagovat stejně. Namaste.
OWS: Původní obyvatelé Ameriky byli Lemuřani a ti byli v té době na vyšší vibrační frekvenci, kterou byste považovali za frekvenci páté dimenze. To se od nich přeneslo do kultury původních Američanů, kteří, jak to Shoshanna výstižně uvedla, byli velmi naladěni a věděli věci, kterých si byli jejich předchůdci velmi dobře vědomi, a odtud to pokračovalo. Teď je to návrat. Vracíte se, odkud jste přišli. Znovu zde mluvíme o Lemuřanech a o tom, kolik z vás bylo v té době součástí této zkušenosti. Teď se k tomu vracíte. Návrat na vyšší vibrační frekvenci páté dimenze a, jak pravila Shoshanna, být schopen slyšet to, co jste až do tohoto bodu nemohli slyšet.

Q: Požádal jsem kamarádku, aby mi pomohla s uzdravením někoho, koho znám, a ona to udělala. Cítila, že potřebuje mimo jiné jakési energetické koule štěstí. Když to dělala, srdce jí poskočilo. Bylo to pro ni docela vzácné a nechápala proč. Oba jsme přemýšleli, jaký byl význam toho, že její srdce přeskakovalo, když vysílala léčivé energie.

OWS: Vše je o vibracích. Jak pracujete s vibracemi, není to netečné pro váš centrální nervový systém, vaše srdce a tento typ věcí. Když se to stane, je to skutečné. Je to pravda a cítíte tuto pravdu v sobě.
Shoshanna: Ve vašem jazyce, ve vašich běžných frázích, je fráze zvaná ʺmoje srdce zaplesaloʺ. Když tuto frázi řekne jedinec, který něco cítí, je to vždy láska. Láska rozbuší vaše srdce. Emocionální pocit pravdy, pocit velkoleposti vašeho bytí vám umožňuje vědět, že přeskakujete. Když k tomu dojde, je to znamení, že plně dáváte veškerou svou lásku, kterou můžete. Namaste.

Q: Slyšeli jsme koncept, že každý máme svou duši, nebo každý máme jen jednu duši. Dále je tu koncept naší duše, který se rozšiřuje díky našemu učení v mnoha životních zkušenostech. Jak tomu tedy rozumíme? Zdá se, že to naznačuje, že duše není jen jedna na osobu, ale existuje nějaká větší duše nebo nějaká duše, která se rozšiřuje v řadě od více jedinců, kteří sem mohou přijít a žít.

OWS: Jistě máte duši, a to je jediná duše. To je ta, která všechno začala. Zpět k Duši Stvořitele, k té, která začala život samotný a oddělila se od sebe více duší, chcete-li. A ty rané duše položily samy sebe v nižší vibrační frekvenci, aby začaly zažívat život, zažívaly něco, co je přesahuje, co vidíte. Pak začala zkušenost s učením. Dolů z jednoho, k dalšímu, k dalšímu, dokud nenajdete sebe, svou osobnost, kterou jste, což je celá jedna duše. Všechno je to jedna duše, která začala tou původní duší, nebo tím původním zdrojem stvoření.
Zvláště pro ty, kteří jsou na úrovni zkušenosti třetí dimenze, jde o velmi komplikované pochopení, aby byli schopni pochopit, že vše může začít jedním a rozšířit se na mnoho, ale mnoho je zároveň jedním. Velmi obtížný koncept. Ale myslíme si, že zde začínáte na některých úrovních chápat.
Shoshanna: Myšlenka žít jeden život najednou je to, co bylo většině kultur řečeno. Že žijete jeden život za druhým. To není správné. Duše může odložit více inkarnací najednou a dělá to, pokud si to přeje. To neznamená, že existuje více než jedna duše. Duše se prostě snaží rozšířit své znalosti možná exponenciálně přes deset nebo dvacet životů, nebo co to může být. A to je důvod, proč někteří lidé říkají: "Viděl jsem své dvojče/ dvojníka." Vše to znamená, že se ve vaší kultuře vyskytly, že jste nějakým způsobem mnohočetná bytost, aniž byste ve skutečnosti řekli, že jste bytost mnohonásobná. Na každé vědomí připadá jedna duše. Vědomí této duše může být rozšířeno mezi více inkarnací. Namaste.
OWS: Velmi dobře. Pak jednoduše říkáme, jak řekl Saint Germain, buďte sami sebou v každé dané situaci, ve které se ocitnete. Prostě buďte tím, kým jste, a nepokoušejte se vrátit k tomu, kým nejste.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/03/25/one-who-serves-and-shoshanna-restoration/

Zpět