792 Chraňte božský kód Marta

[ Ezoterika ] 2021-02-26

Něco o tom, co se nyní děje na Zemi z pohledu nejvyššího božského řádu.

Pravděpodobně si mnozí z vás všimli, že úřady předních zemí světa pokračují ve své obvyklé rétorice ze zvyku diktovat své podmínky těm, které považují za slabší než oni sami. Nevšimli si, jak rychle se situace na vaší planetě mění, a to především energeticky, protože nejsou schopni tyto energie cítit. Ve skutečnosti je jejich hněv, agresivita, nepotlačitelnost vysvětlena právě nesouladem mezi jejich vlastními vibracemi a novými vibracemi Země. Začínají zuřit, že jejich jasný a zdánlivě bezvadný a spolehlivý plán zotročení lidstva nejen stagnuje, ale v některých zemích zjevně hrozí, že selže. Proto tak spěchají, aby přijali ZÁKONY, které nedávají lidem možnost zůstat svobodní nebo být zcela nezávislí na mocných.

Vidím, jak těžké je pro lidi učinit tuto volbu, zejména pro ty, kteří chápou, co se ve skutečnosti děje a co skrývají takzvané ʺočkovací pasyʺ. Dnes lze bez nadsázky říci, že jste povoláni k poslední rozhodující bitvě se Sílami zla, tak hluboce zakořeněnými na vaší planetě, že jsou v jejich rukou prakticky všechny mocenské a bezpečnostní struktury, stejně jako všechna média. To, co se nyní děje na Zemi, není nic jiného než pokus ʺpřekódovatʺ všechny její obyvatele.

Co mám na mysli tímto slovem?
Už jsme vícekrát mluvili o tom, že v každém člověku je božský kód ̵ kousek Stvořitele nebo jinými slovy jeho věčná a nesmrtelná Duše. To je to nejcennější, co lidé mají, a to brání dračím plazům zlomit ducha člověka a zcela jej podřídit sobě. Proto učinili takový bezprecedentní a obludný krok, aby zničili Božskou duši člověka a udělali z něj poslušné zombie stvoření, které lze libovolně beztrestně ovládat.

Obsah ve vakcínách, které se tak sofistikovaně snaží vnutit lidem, mění na genetické úrovni božský kód člověka a vkládají do něj úplně jiný program ̵ odosobnění a podrobení. ʺTlačítkoʺ pro ovládání vědomí těchto již nových stvoření je v rukou hrstky zločinců, kteří vyvinuli tento ďábelský plán. Chci, abyste věděli, moji drazí, že takové ʺpřekódováníʺ osoby je nevratný proces. Bez ohledu na to, jaké výmluvy může člověk při užití vakcíny najít, musí si plně uvědomit, že ve skutečnosti dělá osudovou volbu: uchovat nebo zničit svou Božskou duši.

Tento poslední zoufalý pokus plazů zůstat na Zemi brzy zcela selže.Proto vás žádám: neklopýtejte na poslední chvíli, zachovávejte ve své duši nezlomnost Ducha a víry ̵ zůstaňte božskými stvořeními, moji milí!

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/sokhranit ̵ bozhestvennyy ̵ kod/

Zpět