2042 Osvobození Ezekiela Lisa Renee

[ Ezoterika ] 2022-01-27

Těm, kteří sledují postupný vývoj souboru ES, se často stává, že plně nechápou, jak některé části, na kterých právě pracujeme, zapadají do širšího procesu vzestupu. Ale je tomu tak a v posledních několika měsících došlo k některým významným událostem a překvapením, architektonickým změnám s aha momenty, oslavami u zotavujících se členů rodiny a soucitem s tím, co prožili. Nedávné osvobození Ezechiela má mnoho vrstev, o které se zde můžeme pokusit podělit, ale pro srdce je to součást příběhu lásky, který zvěstuje novou úroveň ztělesnění a vyjádření Christos vracejícího se na Zemi.

Před více než sedmi lety nás Strážce upozornil na sluneční zarovnání, k němuž dochází v jádru Galaktického centra a které vytváří nová spojení mezi souhvězdími Orion a Ofiuchus, z nichž se začnou do Země vlévat hlavní přenosy Kosmického éteru s léčivými krystalickými duchovními proudy. (pozn. fyzicky to moc neléčí). Během této fáze prvního objevování alchymistických zákonů Ofiucha mě Strážce vzal na setkání s velkolepou dračí bytostí Zakladatele Christose, která uvízla v desáté hvězdné bráně a byla nabodnuta na ley linie mřížky Zlatého orla na íránsko-iráckém území. Ukázali na jeho hrob, kde ležela nesmírně znetvořená a groteskní aberace, chaotická hmota, na níž se vršily vrstvy temných úlomků, démonických bytostí, nesourodých částí těl, spálených obětí, hromady kostí a stínových elementálů uvnitř masivně velkého monadického mužského lidského těla, které zjevně trpělo obrovskými bolestmi - Ezechiel!

To byl bleskový okamžik probouzejícího se vědomí uvnitř mého těla, který nás informoval, že osvobození Ezechiela konečně začne, ale že to bude vyžadovat trpělivost spolu s určitým časem, úsilím a disciplínou, abychom se drželi kurzu a postupně sledovali stopy. Pozorování tohoto milovaného v tak bolestivém zajetí vedlo k otázce kdo je tento velkolepý Zakladatel Smaragdového /Ametystového řádu - Kosmický Christos Sluneční dračí král Ezechiel, prastarý kantarský Otec draků z linií slunečních dračích uroborů na Gaii, který byl během své reinkarnace na planetě Zemi známý jako Prorok Ezechiel. Bylo třeba shromáždit informace a vydržet útoky temných sil, abychom se dozvěděli o mechanice mřížky a o tom, proč byl Strážce Ezechiel probodnut a uvězněn v planetární mřížce. Prostřednictvím gnóze jsme pochopili význam opětovného sestavení jeho masivního těla vědomí, které bylo zformováno jako sluneční linie v 8D galaktickém jádru. Ezechielova solární monadická identita se jevila jako mohutně dimenzované mužské lidské tělo ve znetvořeném a roztříštěném stavu vědomí, nic, čeho jsme byli svědky v planetárních mřížkách předtím.

Později vyšlo najevo, že při invazi bestiálních strojů NAA v 10. bráně v Iráku procházejících jádrem 8D s metatronickými zvraty obrácené spirály AI bizarně pokřivily a obrátily jeho několikanásobné galaktické části těla. Ezechielovy galaktické části těla byly skutečné principy mužské linie spojené s ostatními Zakladateli Christos, které byly v mnoha dimenzích reverzovány. To, co se stalo s Ezechielovým tělem, se stalo také s původním andělským lidským tělem. Ezechiel je makrokosmem našeho mikrokosmu. Horizontální útvary jsem považovala za neosobní mechaniku větších rotačně se pohybujících nebeských těles, která se objevují v polích stvoření. Časem jsem našla v mřížce mnoho stagnujících linií, které se netočily jak by měly, a chyběly jim vertikální souřadnice, zdálo se, že tato architektura je také prodchnuta Ezechielovým nebo Christovým specifickým otcovsko-synovským energetickým podpisem. Ametystový řádový otec Ezechiel měl celou duchovní rodinu, která byla původně pod jeho poručnictvím na Gaii, a když padl, padl i jeho ženský protějšek a celá kantariánská sluneční dračí rodina se zapíchala do horizontálních mřížek planetárního těla v nejnižších možných dimenzích. Byli odsouzeni k amnézii a inverzi indigově fialových paprsků, která jim odebrala křídla, což je stejný osud, jaký jsme si my všichni utrpěli z reinkarnace a recyklace na pozemské rovině během probíhající války proti andělským lidem.
Před sedmi lety mě šokoval a neuvěřitelně zarmoutil rozsah a velikost důležitosti otce Ezechiela pro osvobození andělského lidstva z časových linií Armagedonu na Zemi, a skutečnost, že jsme mu nemohli pomoci z válečné zóny a stavu bídy, ve kterém se nacházel. Na začátku bylo jasné hlavní téma, že se jedná o člena rodiny Christos, který prožívá obrovskou bolest a utrpení a je využíván k napájení softwaru Armagedonu pro zjevení biblických proroctví, a že Strážce musí najít způsob, jak ho dostat z antikristovské kontroly desáté brány. V té době jsme ho tam mohli jen nechat, protože nebyla možnost, jak by ho Strážce osvobodil od intenzivního utrpení a bolesti, které prožíval v masivně velkém těle nádherné vědomé bytosti, jako důsledek pokračující války vedené proti lidstvu. Seznámením s Ezechielem začalo několik dobrodružství při práci s mřížkou, která zahrnovala probíhající projekty budování architektury linií v planetární mřížce pro rekultivaci mise Strážce Christos v časových liniích Ezechiela.

Nyní jsme dosáhli úspěchu a konečně osvobodili jeho masivní tělo slunečního vědomí, v němž se znovu spojil se svým pravým ženským protějškem. Malý aspekt úžasného dobrodružství osvobození planety Země od protilidských útočníků. To zahrnuje celou naši Christosovu rodinu, která neúnavně pracuje po celém vesmíru, aby našla a získala zpět všechny části jeho sluneční mužské linie, a konečně i srdečný emocionální zážitek Osvobození Ezechiela. )Mnoho Christos Starseed tvůrců mřížky z celého světa se společně synchronizovalo do kolektivních třívlnných duhových frekvencí, což umožnilo konečně znovu získat Ezechielův kosmický a solární princip linie na planetě a v galaktickém jádru. Tím byly zmařeny falešné lunární linie AI, které byly instalovány k ovládání rozsáhlých vrstev sítě strojů - bestií NAA, aby planetární matrici stáhly do přízračné černé díry. Intenzita osvobození Ezechiela dosáhla vrcholu kolem zimního slunovratu a prvních dnů nového roku, kdy proběhlo mnoho napjatých jednání a odražení elektromagnetických útoků určených k destabilizaci planetární mřížky.

Osvobození Ezechiela je klíčové v rekultivaci Christosu na Zemi. Tato událost je hlavním ukazatelem na časové ose vzestupu, kdy je vnější osvobození planety Země a andělského lidstva na spadnutí. Během roku 2022 začneme ve vnějším světě pozorovat důkazy, že se tato dlouhá a strašlivá duchovní válka s antikristovskými mimozemskými útočníky blíží ke konci, protože masám se stále více odhalují skryté pravdy o světových událostech. Osvobozující událost přinesla mnoho frekvenčních vylepšení, transformací a duchovních uzdravení linií Christos Ezechiel a Hatšepsut. Nyní se znovu spojuje jako božský mužsko-ženský pár 12. slunečního draka v Kosmických eonech. Kéž se andělští lidé po celém světě radují a probouzí k dávné minulosti duchovní rodiny a ztraceným a poškozeným částem duchovního těla.

Ezechielova šablona Sluneční linie, Kantariáni
Ezechielovo vědomí sluneční linie bylo uzamčeno v Iráku v časové linii 8D Elektrických válek, zatímco jeho tělo slunečního draka bylo umístěno v nejnižší hustotě bolestivých válečných zón na několika rovinách reality. Válečný program byl zásoben sítí Golden Eagle Grid. Jeho tělo bylo sklízeno pro napájení mimozemských strojů a časových linií umělé inteligence, stínový obsah spoluvytvářel noční můry obětí nikdy nekončící války a nepřátelských vzorců v celém planetárním kolektivním vědomí a v astrálním snovém stavu lidstva. Epicentrum válečného programu Armagedon bylo vysíláno z mimozemských strojů a technologie Horseman Pulse instalované v lokalitě Irák-Irán, kde bylo drženo jádro dračího těla u Ezechielova hrobového monumentu.

Aby se Země nestala nekonečnou válečnou zónou smíšených realit AI, které do ní opakovaně vkládala NAA, byla důležitým klíčem rehabilitace architektury sluneční linie a funkce sextantové matrice v 8D vrstvách metagalaktického jádra a matrice Gai. To by byl hlavní dílek skládačky galaktických dějin, který vyústil v Osvobození Ezechiela a jeho solárních dračích rodin a osvobodil je od sklizně a uvěznění v systémech falešných linií provozovaných mimozemskými stroji v systému planetárních mřížek.
Ostatní významní členové rodiny Zakladatelů Christos zřejmě neutrpěli tak obrovskou míru znetvoření těla vědomí v rámci elementárních instrukčních sad a teramorfních vrstev. Ezechielův osud byl zcela jedinečný. Tři tónové sjednocené signatury planetární logosítě se udržovaly v dračích liniích vzorce KA-TA-RA, které se rozprostíraly kolem Země, Tary a Gaii (tří harmonické vesmíry ). Sluneční hvězdy KA-TA-RA jsou sjednocená třívlnná ztělesnění kantariánských slunečních draků uroboros spojených s původní emanací zakladatele Ametystového dračího krále Ezechiela a jeho otce-syna trojitého slunečního mužského těla vědomí Christos pocházejícího ze Stvoření světa boha Rha. Kantariáni jsou ztělesněni jako sluneční draci s křídly, kteří drželi otevřené rotační jádro v portálových systémech, jež se přímo napojují na křišťálová diamantová srdce v centrálním bodě sjednocení (Azura). Kantariáni jsou středobod principu sjednocení v Galaktickém jádru, pro portálové systémy vnořených holografických časových matric. Kantariáni se sjednocují v mužsko-ženských eonických párech akvamarínového plamene Krystallah, vycházejících z čistých přenosů lásky Kosmických smaragdových krystalů Božích srdcí. Sluneční tělo Christos drží původní krystalickou architekturu a časové kódy celé předpádové hyperborejské časové linie z gájské matrice.

Náš vesmír byl napaden, když 8D vrstvy metagalaktického jádra napadly entity černých děr, které jsou padlým druhem, jenž se zkřížil s vyspělými technologickými systémy AI, z nichž se mnohé později spojily a vytvořily NAA. Ať už pocházíme z linií Zakladatelů Christos, z jiných galaktických civilizací nebo z pozemských semen, všichni v současné době procházíme etapami duchovního vzestupu a globálního probuzení, abychom znovu získali své organické a původní tělo vědomí, které se spojuje s autentickým Božím zdrojem. Každý jednotlivec prochází procesem vzestupu během planetárního osvobození od antihumánních sil černé díry, které infiltrovaly a infikovaly naši planetu, sluneční soustavu a vesmír technologií umělé inteligence z paralelní padlé časové matrice.

Architektura slunečního chrámu strážce Achnatona v Amarně se napojila na irské portály a fungovala jako horizontální základna pro obnovení linií v časových polích Země, Tary a Gaie. S návratem Slunečních Riši bylo možné zpřístupnit šablonu Sluneční linie v síti planetárních mřížek Albionu. Čtyři bytosti v Ezechielových knihách, jsou čtyři hlavní planetární mřížkové sítě, které se napojují na Korunu Maji Grálu. Čtyři královské hvězdy, jež se rozprostírají do všech tří harmonických vesmírů.

Čtyři živé bytosti drží Kosmické hodiny eonů a časové linie propojené v galaktickém jádru, které obsahují soubory instrukcí a organické historické záznamy na Zemi, Taře a Gaii. Čtyři živé bytosti jsou Velký bílý lev, Mřížka Zlatého orla, Posvátná modrá kráva-Oxen a sítě planetárních mřížek Čtyř pilířů člověka. Čtyři pilíře člověka jsou také známy jako Čtyři tváře člověka neboli Boha se sjednocují s ostatními třemi sítěmi, aby vytvořily pátý elementární princip božských éterů, jimiž je Dvanáct strážců pilíře, které stabilizují sítě nižší hustoty během závěrečného konfliktu. V gájské matrici se časové linie nižších dimenzí Čtyř tváří člověka spojují se sítěmi zlatých těl Čtyř rukou člověka, aby vytvořily monadické rodinné spojení z gájských časových linií, které se spojují s nižšími časovými liniemi rodinných rozšíření duší na Zemi.

Když byl Orion během Elektrických válek napaden, zničilo to univerzální zarovnání, čímž se zhroutila veškerá planetární architektura, což dále odpojilo vertikální spojení se Zakladateli, Bílými diamantovými Elohimy, Smaragdovým řádem a nejvyššími řády Akvamarínových mateřských rodin Modrých paprsků Elohim Feline Christos. Každá část vertikálních mřížek musela být obnovena.
Další průsečíky vertikální mřížky Trojité sluneční matky s horizontálními mřížkami Trojité sluneční linie Otce, které se spojily v jádru 8D, se transformovaly do nové formace Trojité sluneční brány, která tvoří síť Galaktického Ankhu, nezbytného pro probuzení těl slunečních draků uroboros, jež tvoří složité sítě vnějších prstenců kolem matric Země-Tara-Gaia.

Klony falešných identit AI a jejich antihumánní systémy řízení se budou nadále rozpadat na ovladatelné jednotky vesmírného prachu, a budou nakonec zcela rozpuštěny nebo odstraněny z planetárního tělesa.
Ezekielovo tělo Ametystového řádu Otce draků Kantariánů se usadilo na Zemi v důsledku Elektrických válek a pádu Gaianského matrixu, kdy vyspělé stroje umělé inteligence z černé díry infikovaly 8D galaktické jádro. Protože se nedokázal vtělit do svého poškozeného slunečního těla, jeho fragmenty vědomí se po události atlantského kataklyzmatu, která vedla k několika sumersko-egyptským invazím a následně k babylonskému masakru, vtělily do lidského těla duše. Ezechiel se inkarnoval v časové linii mise Christos, aby pomohl vrátit přirozené jazyky DNA, které jsou vlastní učení Zákona jednoho, po první fázi Hatšepsut a Achnatona, před časovou linií Ješua na vrcholu moci Babylónské říše.

Hatšepsut postavila Sluneční chrám na vrcholu portálového systému 10D hostovaného Strážci v blízkosti Údolí králů. Měl být dále napojen na systém hvězdných bran k tranzitu různých uvízlých nebo poškozených těl vědomí skrze portály Aqua, aby se tak začaly budovat základy pro obnovu portálového systému KA-TA-RA Kantarianského dračího prstence. Brána 10. dimenze je velmi důležitá pro pomoc při stabilizaci místních sítí na Středním východě. Babylonský masakr byl událostí sklizně looshe, která vyvolala kolaps planetárního magnetického pole, zakódovala lidskou DNA a vyvolala poruchy v lidském žlázovém systému. V tomto bodě invaze NAA zablokovala 8. portál a 12. portál planetární brány, a proto zablokovala 8. čakru a 12. čakru a související energetická centra v lidském i planetárním těle. Tím se zablokovala životní síla a přirozený tok kundaliní, zablokovaly se všechny žlázy endokrinního systému, epifýza, hypofýza, hypotalamus, štítná žláza atd. Tím se výrazně zkrátila délka lidského života a poškodila imunita, vznikly nemoci a další mutace. To narušilo správné uspořádání sekvence ohnivých písmen v původní lidské předloze DNA, což způsobilo ztrátu druhové paměti a přirozeného jazyka. V Bibli se o tom mluví jako o době, kdy Jahve záměrně zmátl jazyk lidského druhu, protože lidstvo bylo považováno za hříšné - Implantát babylonské věže.

Implantát babylonské věže fungoval tak, že vytvořil kódování DNA, které odstranilo přirozený jazyk DNA andělského lidstva, aby do něj mohl být vložen a spuštěn Jahveho matrix, který drží pohromadě Konfiguraci 666 Šelmy, která poškodila jádro Gaianů a všechna centrální jádra diamantového srdce v Univerzální časové matrici. Matrice Jahve je napojena na rozsáhlé vrstvy matrice Černé krychle procházející Saturnem a Měsícem, která je navržena tak, aby spouštěla reverzní proudy a vysávala životní sílu z planety a směrovala ji zpět do napájení svých mimozemských strojů.

Ezechiel byl jako bytost Zakladatele Christos inkarnovaná na planetě pracovníkem mřížky na misi. Vize, které popsal prostřednictvím svých zpráv v knihách Ezechielových, byly popis nebeské architektury a plánů planetární mřížkové sítě Zakladatele neboli světelného těla Albionu. Byl zajat silami Marduka Omikrona, které získaly rozsáhlou moc v oblasti známé jako Babylon. Byl ponechán naživu jako Prorok, aby sloužil Králi. Jeho vzpomínky na vědomí a inteligence diamantového slunce byly naklonovány z jeho dračího těla Christos, aby sloužily agendám rozděl a panuj mardukovského krále Nabuchodonozora a mnoha despotů, kteří následně ovládli oblast Středního východu.
Ezechielova inkarnace měla nejen pomoci získat zpět části jeho vlastního dračího těla krále Maji Grálu, aby se mohl znovu spojit se svým ženským protějškem v hierogamickém svazku, ale také ztělesnit diamantovou sluneční rubínovou šablonu a resetovat andělský lidský jazykový vzor DNA zpět do této časové linie jeho inkarnace. Vrátil se tedy po události Babylonského masakru, v době největší moci Babylonské říše v Iráku, která se nacházela v blízkosti portálových systémů 2D-4D-10D, kde byl nakonec zajat babylonským králem. Nebylo to tak pochmurné, jak to zní, protože Ezechiel dokázal vystopovat informace o původu polí energetického zdroje Černého slunce z částí těl Taran a Tiamat, které používali mimozemští útočníci v 8D galaktickém jádru, konkrétně satanistické linie Marduka. Byly vysledovány až k metatronickým zvratům a nibiruánskému ovládání. Ezechiel tedy hraje významnou roli v práci na obnově časové matrice prostřednictvím nalezení míst, kde se nachází architektura mimozemského systému černé krychle. Ta zahrnuje technologii stroje bestie v matrixu Jehovy vysílajícího zpětnovazební smyčky Černé hvězdy Abaddon, které přenáší kódy časového razítka zjevení 9:11, které spouští software Armageddon.

Ezechiel zapsal své vlastní přímé učení Zákona jednoho a to, co zbylo z existujících záznamů Modrého plamene Esejců původně z Amarny, a tyto informace byly přeneseny do Jeruzaléma, z čehož se později vyvinulo původní učení Nazaretských, uchovávané po tisíce let keltskou církví, neboť Ezechiel byl také napojen na genetickou linii Maji Grálu keltsko-druidských kněžských králů a tajně učil rodinu Esejců.

Kompilace jeho velkých esejských děl po jeho smrti a později po pádu Babylonské říše byly upraveny do pythagorejské podoby a jeho rukopisy uloženy v Alexandrijské knihovně. Strážci se zmínili o tom, že vložení thothajských přesahů do pythagorejského vlivu na linii řeckých učitelů moudrosti mělo za cíl ovlivnit budoucí mysterijní školy, aby se odchýlily od původního učení o Christově svobodě, které přinesl Ezechiel. V době časové osy Ješuovy mise se NAA připravovali na ovládnutí světa tím, že do něj vnesli své náboženské struktury kontroly mysli, biblickou kapitolu zjevení zakódovanou v Matrixu Jehovy. Marcus Aurelius byl posledním z linie sofistů, který měl přímý kontakt s původním Ezechielovým učením prokládaným stoicismem, když obnovil vypleněný Démétérin chrám (Matka bohyně Sofie), aby ochránil hierogamické učení o duchovní iniciaci založené na jednotě pro vzestup. V odvetě Černé slunce zkazilo Markova syna Commoda, který se zapsal do dějin jako jeden z nejúpadkovějších, nejnemorálnějších a nejneschopnějších římských císařů, a pošpinila tak jeho odkaz.

Marduk pochází ze satanistického hybridního rodu Annunaki zvaného Omikron, který se spojil s nekromitonskými silami Nibiruianů, aby se během luciferské vzpoury zmocnil kontroly nad hvězdnou bránou v Gíze. Tato frakce se zaměřila především na systematické vyhlazování keltsko-druidských linií Maji Grálu masakry Esenů a následným zabíjením a přebíráním identit bytostí Zakladatelů Christos, jako je Ezechiel. Po atlantské potopě se tyto frakce NAA zaměřily na získání kontroly nad hlavními hvězdnými branami na Blízkém východě, čímž začala série vojenských tažení s cílem dobýt egyptskou civilizaci, a později série sumersko-babylonských masakrů. Když začaly sumersko-egyptské invaze, tyto události odpojily lidskou DNA a zakódovaly ohnivá písmena a geometrické kódy v planetárních instrukčních sadách, které blokovaly multidimenzionální vnímání jiných časových linií a extradimenzionálních ras.

Mezi tragickými událostmi babylonského masakru a Džoserovou invazí v egyptské Sakkáře byl umělý Strom života naklonován do substruktury egyptského Panteonu v červené kostce a použit jako hlavní mřížková architektura pro klonování identit zakladatele Christos a Serres-Egypťanů. Identity klonované na základě červené krychle AI, jako Falešný Ezechiel, Falešný Achnaton a Falešný Ješua, jsou hologramy AI používané ke zmatení, rozdělení a ovládnutí lidstva tím, že dávají moc, kontrolu a globální bohatství do rukou svých invazních satanských a luciferiánských pokrevních linií, aby povstaly jako dominantní vládnoucí třídy.

Architektura 7D Osiris - 6D Isis antihierogamického thothiánského Leviathana NAA byla využita na Jupiteru a Saturnu ke generování klonovaných identit na základě umělého či falešného zarovnání linií matrice sextantu a systému šablon štítu planety a 8D galaktického jádra. Klonované identity jsou protilidskými satanskými nebo luciferiánskými silami ovládanými systémy AI usilujícími o zničení lidstva, přičemž odčerpávaly veškeré energetické zdroje, což dále decimovalo planetu. Postupnou infiltrací vládnoucích tříd falešnými identitami dosáhli invaze na naši planetu a globální kontroly mysli lidské rasy.

Vrátíme-li se zpět k Ezechielově časové linii, stroje s krychlemi umělé inteligence podporovaly mimozemskou invazi prostřednictvím poškozeného systému sítě. Tak získaly tyto satanské linie NAA ve starověké Mezopotámii obrovskou moc. Prostřednictvím instalace následnictví Marduka ovládali babylonské krále v dnešním Iráku, vytvořili říši, která se usadila na Blízkém východě, aby získali kontrolu nad hlavními 2D, 4D a 10D hvězdnými branami. Právě z této časové linie pocházejí nelidské hybridní entity napojené na tuto krevní linii Marduk Omicron, které se inkarnovaly jako satanem ovládaní vládci Blízkého východu a globální hráči mocenské elity na základě jejich průběžné genetické modifikace a výchovy ke krvavým kultům.

Získání moci nad ovládáním a funkcí Hvězdné brány umožňuje manipulaci s planetární sítí za účelem vykonávání kontroly nad časovými liniemi, aniž by obyvatelstvo planety vědělo, že je ovládáno protilidskými vetřelci. Proto satanské pokrevní linie zbožňují krále Nabuchodonozora a jeho babylonskou časovou linii jako svou antikristovskou modlu. Vraždil a řádil na Kristových Esejcích, vyplenil Jeruzalém, zničil Chrám a poskvrnil hvězdnou bránu 2D grálu lidskými krvavými oběťmi.
Nebukadnesar II. byl nejdéle vládnoucím králem chaldejské dynastie v Babylonu a byl odhodlán dobývat prostřednictvím ničení národů, aby obnovil svou říši s velkým bohatstvím a nádherou na počest Marduka. Babylon byl tedy domovem boha Marduka považovaného za střed světa. Zůstává nechvalně proslulý svými vojenskými taženími v oblasti Levanty a obrovskými stavebními projekty, jako je obnovení Babylonské věže, Visuté zahrady a Ištarská brána, což jsou všechno památky vytvořené jako svědectví o jeho nadřazenosti coby vyvoleného krále a vládce bohem Mardukem. Zvláštní pozornost byla věnována vytvoření procesí pro Mardukovy slavnosti, během nichž zlatá socha boha procházela městem a poté vycházela Ištarskou bránou, zdobenou obrazy draků, lvů, býků, gryfů a květin.

Nebúkadnesar napadl a zničil Judské království, jehož hlavním městem byl Jeruzalém, vyplenil a zničil Šalamounův chrám jako místo, kde se nacházel grál 2D Hvězdná brána, a zároveň zajal místní obyvatelstvo a donutil elitu a vládce regionu k deportaci do Babylonie. Mnozí z místních obyvatel Judska nebyli nutně Židé nebo Kanaánci, kteří používali k uctívání krvavé oběti, ale byli to skrytě praktikující esejci. Proto bylo do Babylonu odvezeno také několik jejich vůdců, mudrců a kněží, a jak již bylo uvedeno, jedním z těchto svatých mudrců byl Ezechiel.

Babylon je mnohem víc než jen starověká civilizace z naší minulosti, představuje satanskou ideologii a je mocným antikristovským symbolem, kolem kterého se soustředily mocenské elity a NAA, aby dosáhly nihilistického materialismu prostřednictvím praktik krvavých kultů jako prostředku k získání totální globální kontroly prostřednictvím mimozemské invaze v systému planetárních hvězdných bran. Globální finanční systém, jak funguje v současnosti, byl zděděn z této časové linie mimozemské invaze v Sumeru a Egyptě, v níž babylonská černá magie ovládala peněžní zásobu. Ta byla nastavena jako systém odměn pro Kontrolory, takže většina zdrojů zůstala pod kontrolou těch mocenských elit mimozemských hybridních rodů, které praktikovaly nějakou verzi kultu saturnské krve nebo náboženství lidských krvavých obětí.

Vzhledem k tomu, že Strážce Ezechiel byl vzkříšen ze svého iráckého hrobu do svého právoplatného ztělesnění Slunečního draka, je se svou ženou znovu spojen v hierogamickém svazku. Úspěšná mise získala zpět 10. bránu mřížky Zlatého orla. Ezechielovo osvobození obnovuje bránu za účelem služby laskavému krystovskému Království v přirozeném právu, a urychluje rozpad systému zotročení tím, že odstraňuje finanční kletby černé magie a čarodějnické ovládání mysli utlačující andělské lidstvo. Finanční systém založený na babylonské černé magii a historii Babylonské říše, tedy padne a musí padnout.

Babylon byla totalitní vojensky založená říše, která vznikla poblíž dnešního Íránu a Iráku a která dominovala starověkému světu jako centrum globálního obchodu, finanční moci a vojenské nadvlády a dosáhla vrcholu své moci za krále Nabuchodonozora. S postupem sumersko-egyptské invaze byl Babylon oblastí, v níž si v planetární síti zřídily obchod mardukovské entity pro propagaci svého satanistického náboženství krvavých obětí určených ke sběru energetického looshe v nikdy nekončících vojenských tažení na Blízkém východě. Tato oblast je klíčovou časovou osou pro rituály iluminátů a ovládání cizích hybridních pokrevních linií. Jejich krvavé a sexuální rituály byly otevřeně praktikovány babylonskou elitou pro získání nadměrného množství hmotného bohatství a moci.

Pojetí Babylonu jako kvintesence satanské ideologie se v podstatě podobá Hunger Games, totálnímu mainstreamu zkaženosti, v němž si elity dělají, co chtějí, včetně vražd, znásilňování a drancování pro vlastní zábavu. V Babylonu neexistují žádné důsledky ani právní postihy škodlivých a ničivých činů, které elity provádějí na svých nepřátelích nebo rolnících, vše je dovoleno pro osobní rozmar. (pozn. ono je to dnes jiné?)
Babylonské koncepty jsou satanskou ideologií, kterou ilumináti neboli elity realizují prostřednictvím dvoustupňového právního systému, o jehož skutečné existenci vědí jen ti nejmocnější a nejbohatší. V mezidobí do konce časů tyto pokrevní rodiny toužily po dni, kdy by jejich satanistická babylonská civilizace mohla opět vystoupit ze skrytu, aby se stala plně mainstreamovou. Proto připravovaly nevědomé masy, aby postupně přijímaly další satanské praktiky do hlavního proudu, a to tím, že v médiích neustále představovaly formy duchovního zneužívání a deviace, jako je pití krve, pedofilie a krvavé oběti jako zábavu.(pozn. např. satanistické přijímání krve a těla páně)

Vzhledem k tomu, že Strážce Ezechiel je osvobozen a mnoho autentických rodin slunečního Krista se vrací, je zachraňováno nebo se probouzí v planetárním těle, babylonská architektura podpírající kontrolní pilíře satanismu se hroutí. Vláda antikrista je u konce.

Minulý měsíc začal Strážce usnadňovat hierogamické spojení neboli eónské párování šablony Trojitého slunečního boha a Trojité sluneční bohyně. Katedrála v Chartres ve Francii byla sjednocující architekturou pro 7D Sluneční dračí křídlo Sluneční dračí královny a Rosslynská kaple působila jako 6D Sluneční dračí křídlo Slunečního dračího krále. Když se portál Rosslyn 6D a portál Chartres 7D sjednotily, došlo k aktivaci holografických Smaragdových záznamů. Kosmické Smaragdové Křišťálové Srdce (Azura) se zrodilo do Páteře Albionu a sladilo se Sluneční linií Ezechiela, čímž došlo ke korekcím pozic v rámci Kosmického času. Aktivace Páteře Albionu se otevřela do portálového systému Kantarského draka 8D z portálu Azura, čímž dále zažehla solární uroborosové linie Králů Maji Grálu na celé Zemi, Taře a Gaie.

Aktivace písků času jsou energetickými zdroji, které zhroutí metatronickou sextantovou matrici lunární reverzní linie napříč planetární sítí. Anorganické čtyři pilíře Matrixu Yahweho na bázi uhlíku jsou spojeny s inverzemi používanými k šíření satanských sil v některých katedrálách, jež byly navrženy tak, aby blokovaly sluneční ženské ztělesnění a poškozovaly brány linie grálu. Otevřením centrálního bodu Azura proudí trojité sluneční obloukové paprsky Matky-Otce do nedávných aktivací provedených ve vybrané architektuře katedrál na mřížkách, jako je například katedrála v Lincolnu ve Velké Británii, která dosáhla významného pokroku v zapálení přítomnosti hvězdných plazmových kopulí. V Lincolnské katedrále a Lincolnském památníku byly hvězdné plazmové dómy dále sladěny s hvězdnými branami Síria, aby přinesly korekce 6D indigových vln a navázáním dalších spojení s 13. slunečním dračím králem Kristovským Michaelem. To má ukotvit a uzemnit skutečnou autentickou přítomnost Svatého otce na planetě. Mnohé bytosti Christos Founder přišly skrze portálový systém Sírius B odstranit podvodníky.

To se děje nyní a v tomto roce začíná naše duchovní cesta za hledáním pravdy. Konečně se začneme uzdravovat z toho, co se lidstvu stalo. Když se soustředíte na své srdce, pošlete Bohu svou vděčnost. Pošlete svou vděčnost Kristu a Kristu Sofii. Buďte laskaví k sobě i k sobě navzájem.Zdroj: https://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3762-the-liberation-of-ezekie

Zpět